Psikiyatri

Psikiyatri bir tıp bilimidir, asıl ilgilendiği alan ise beyin hastalıklarıdır. Bu bölümde; akıl hastalığı, ruhsal rahatsızlıklar, sinirlenme gibi durumlar yer almaktadır. Bu rahatsızlıklar düşünce, hareketler, duygudurum farklılıkları ile kendini belli eder. Psikiyatri bu rahatsızlıkların teşhis ve tedavileriyle uğraşmaktadır.

Freud’a göre çalışan ve sevme becerisi olan kişi insan sağlıklı bir bireydir. Elbette türlü hastalık veren hisler ile günlük yaşamda karşılaşılabiliyor, mücadele etmekte problem yaşanıyor olabilir. Bu durumlar her zaman hastalık belirtisi olarak gösterilemez. Olgunlaşmak, bu durumlar ile mücadele etmek, becerileri geliştirmek için, türlü yöntemlere başvurabilir. Ancak diğer taraftan bakıldığında da ruhsal rahatsızlık sebebi ile de meydana gelmiş olması mümkündür ve böylece önce teşhis ardından tedavi için profesyonel destek almak gerekebilir.
Beyin de öteki organlar gibi rahatsızlanabilir. Bu durumun farklı kalıtımsal yatkınlık ya da çevresel etkenler gibi nedenleri olabilmektedir. Nasıl ki öteki bedensel rahatsızlıklar yaşandığı zaman tedavi yolları aranıyorsa aynı durum psikiyatrik hastalıklarda da yapılabilir. Çünkü ruhsal hastalıklarda erken tedavi tehlikeleri engeller, tedavi olmamak ise yaşamı bozar.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri bir bilim dalıdır. Asıl ilgilendiği bölüm beyin hastalıkları olarak karşımıza çıkabilir. Bu kısımda gündelik dilde akıl rahatsızlığı, ruhsal hastalıklar, sinirlenme gibi durumlar yer almaktadır. Bu rahatsızlıklar; düşünce, hareket, his farklılıkları ile kendini belli eder. Psikiyatri bu rahatsızlıkların tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgilenir. Ruh-zihin gibi terimlerin bedensel fonksiyonlardan bağımsız olduğunu düşünmek yaygın hale gelmiştir. Psikiyatri bölümlerinde psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardan meydana gelen uzman kişiler yer almaktadır. Psikiyatri kliniklerinde çocuk ve ailelere danışmanlık, ergen danışmanlığı, kişiye özel testler, çocuklar için zeka testleri ve gelişim testleri (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE) ile oyun terapileri ile birlikte hasta olan kişilerin gereksinimlerine göre destek veren psikoterapi, bilişsel davranışçı terapiler, göz hareketleri yöntemi ile duyarsızlaştırma ve tekrar işleme olarak belirtilen EMDR terapisi uygulanmaktadır.

Psikiyatri Hastalıkları Nelerdir?

Psikiyatri kısa tanımı ile ruh sağlığı ve hastalıkları olarak açıklanabilir. Psikiyatri alanı, çocuk ergen psikiyatri bölümü ve erişkin psikiyatri olacak şekilde 2 kategoride incelenir. Erişkin psikiyatri, 18 yaş ve üstünde olan bireylerde meydana gelen ruhsal rahatsızlıkların teşhis edilmesinde ve tedavisini amaç edinen psikiyatri dalı şeklinde açıklanır. Çocuk ergen psikiyatri bölümü ise, 18 yaşın altında olan çocuk ve ergen kişilerde meydana gelen ruhsal rahatsızlıkların teşhis edilmesi ve tedavinin yapılmasını amaç edinen psikiyatri alanıdır. Belirtilen bu psikiyatri hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bağımlılık
 • Depresyon
 • Psikotik bozukluk
 • Sosyal anksiyete bozukluk
 • İki uçlu duygudurum bozukluğu
 • Şizofreni
 • Travma sonrası stres bozuklukları
 • Anksiyete bozukluğu 
 • Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)
 • Paranoya
 • Geriatrik bozukluk (Yaşlılık hastalıkları)
 • Uyku problemleri

Çocuk ergen psikiyatri rahatsızlıkları 

 • Down sendromu
 • Akran zorbalığı
 • Otizm
 • Öğrenme bozukluğu
 • Kaygı problemleri
 • Öğrenme zorluğu
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk
 • Çocukluk depresyonları
 • Karşı gelme bozuklukları
 • Okul olgunluğu
 • Çocuklarda yeme problemleri
 • Çocuklarda tik bozuklukları

Psikiyatri Hastalıkları Tanısı

Psikiyatri hastalıklarının tanısı için kişinin davranış ve duygudurum bozukluklarının bir süre gözlemlenmesi gerekmektedir. Tanı aşamasında görüşme, teşhis muayeneleri ve psikometrik testlerden oluşur. Görüşme sırasında hastaların şikayetleri sözlü olarak uzman ile paylaşılır. Bundan dolayı, psikiyatri rahatsızlıkların teşhisi tedavi kadar önem taşır. Bu rahatsızlıklar semptomlar ile kendini belli eder. Bu semptomlar psikiyatri rahatsızlıklarının teşhisinin belirlenmesinde en önemli etkendir. Bundan dolayı psikiyatri rahatsızlıkların tanısı belirlenirken bu rahatsızlığın nedenleri de araştırılması gereken bir durumdur. Bu durumlar; biyolojik, fizyolojik ve kalıtımsal sebepler ile bağlantılı olabilmektedir. Teşhis koyma sürecin de bir uzmandan destek almak oldukça önem taşır. Uygun tedavi süreci için doğru teşhis gerekmektedir.

Tanı yöntemlerimiz için: https://npistanbul.com/psikiyatri-tani-yontemleri

Psikiyatri Hastalıkları Tedavisi

Ruh ve beden sağlığı bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kişilerin bedensel sağlıklarını kaybetmesi kadar ruh sağlığının bozulması da olağan bir durumdur. Her iki durumda da doğru teşhis ve tedavi yöntemi ile kişiler sağlıklarına kavuşabilir. Ruh sağlığının bozulması beden sağlığının da bozulmasına neden olmaktadır. Psikolojik problemler bedensel semptomlar ile kendini belli eder. Ruhsal rahatsızlıkların tedavi edilmesinde genel olarak ilaç kullanılır ve psikoterapi yöntemine başvurulur.  
Psikiyatrik ilaçlar kişinin kendi başına kullanacağı ilaçlar değildir. Fakat rahatsızlık söz konusuysa bir uzman tarafından önerilerek kullanılabilir. Her insan üzülebilir ancak depresyon bir rahatsızlıktır ve bu teşhis ilgili uzman tarafından konulabilir. Ardından kişiye özel ilgili tedavi planı uygulanır. Gerekli olmadığı halde uzun zamanlarda kullanılan antidepresan ilaçları aslında belirli durumlarla sınırlı olmaktadır. Bir diğer durum ise gereksinim duyan bireylerin ilaç tedavisinden uzak durmasıdır, böyle bir durumda tedavi edilmeyen ruhsal rahatsızlığın olumsuz sonuçları ile kişi karşı karşıyadır. Psikoterapi yöntemi de ilaç tedavisinde olduğu gibi ilgili hekim önerisi ile belirlenmeli ve tedavi planlanmalıdır. Bu şekilde tedavide başarı oranı yüksek olabilir.

Psikiyatri; akıl rahatsızlıkları ile ruhsal rahatsızlık ve problemlerin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıbbi daldır. Psikiyatrik tedavinin hedefi, bireylerin akıl ve ruhsal sağlığının korunması ile ruhsal rahatsızlık ve problemlerin tedavi edilmesini sağlar.
Eklem ağrıları, bitkinlik, kişiler ile iletişimsizlik, umutsuzluk, kişisel hijyene özen göstermeme, yeme bozuklukları, uyku düzeninde sorunlar yaşanabilir.
Anksiyete, kaygı problemleri, kişilik problemleri, aşırı alkol kullanımı, madde kullanımı gibi pek çok psikiyatrik bozukluk bunlar içinde gösterilebilir. Bunun ile birlikte; çeşitli tiroid rahatsızlıkları, uyku apnesi sendromu, sara ve diyabet rahatsızlığı gibi genel tıbbi rahatsızlıkların sinirlilik oluşturabileceği bilinmektedir.
Anksiyete, kaygı problemleri, obsesif kompülsif bozukluk, madde kullanımı, kişilik problemleri, tahammül edememe gibi durumlar öfke patlamalarına neden olabilir.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217