Psikiyatri kısaca ruh sağlığı ve hastalıklarıdır. Psikiyatri, çocuk ergen psikiyatri ve erişkin psikiyatri olmak üzere ikiye ayrılır.

Erişkin psikiyatri, 18 yaş ve üzeri kişilerde görülen ruhsal hastalıkların tanısının konulmasını ve tedavi edilmesini amaçlayan psikiyatri dalı olarak tanımlanır.
Çocuk ergen psikiyatri ise, 18 yaş altı çocuk ve ergen bireylerde görülen ruhsal hastalıkların tanısının konulması ve tedavi edilmesinin amaçlanması olarak bilinen psikiyatri dalıdır.

Erişkin Psikiyatri Hastalıkları

Bağımlılık
Depresyon
Psikoz
Sosyal fobi
Bipolar bozukluk 
Şizofreni
Travma sonrası stres bozukluğu
Kaygı bozukluğu 
Anksiyete
Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)
Paranoid kişilik bozukluğu
Geriatrik bozukluk
Uyku ve uyku bozuklukları

Erişkin psikiyatri içinde yer alan bazı hastalıklara örnek olarak gösterilebilir.

Çocuk Ergen Psikiyatri Hastalıkları

Down sendromu
Akran zorbalığı
Otizm
Disleksi
Kaygı bozukluğu
Öğrenme güçlüğü
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk
Çocukluk depresyonu
Karşı gelme bozukluğu
Okul olgunluğu
Çocuklarda yeme bozukluğu
Çocuklarda tik bozukluğu
Çocuk ergen psikiyatri içinde yer alan bazı hastalıklara örnek olarak gösterilebilir.
 

Psikiyatri Hastalıkları Tanısı

Psikiyatri hastalıklarının tanısı tedavisi kadar önemlidir. Bu hastalıklar belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler psikiyatri hastalıklarının tanısının konulmasında en önemli husustur. Bu yüzden psikiyatri hastalıklarının tanısı konulurken bu hastalığının sebepleri de araştırılmalıdır. Bu sebepler biyolojik, fizyolojik ve genetik nedenlere bağlı olabilmektedir. Tanı koyma sürecinin bir uzman tarafından yapılması da çok önemlidir. Çünkü doğru tedavi uygulanabilmesi için doğru tanı gereklidir.  

Psikiyatri Hastalıklarının Tedavisi

Ruh ve beden sağlığı bir bütün olarak görülmelidir. Beden sağlığına nasıl dikkat edilip hastalıklarda tedavi olunup iyileşiliyor ise ruh sağlığı da bozulabilir ve tedavi edilip iyileşme sağlanması gerekebilir. Ruh sağlığı bozulduğunda bu beden sağlığının da bozulmasına sebep olabilir. Psikolojik bozukluklar bedensel belirtiler ile kendini gösterir. Ruhsal hastalıkların tedavisinde genellikle ilaç kullanımı ve psikoterapi ile yapılmaktadır. Psikoterapi de tıpkı ilaç tedavisi gibi uzman tarafından belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Böylelikle tedavide başarı elde edilebilir.