COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Kulak Burun Boğaz ( KBB )

Kulak Burun Boğaz Polikliniği

Kulak Burun Boğaz Bölümü

Kulak Burun Boğaz; İşitme, konuşma, burun ve sinüs, denge bozuklukları, boğaz hastalıkları tanı ve tedavisi , baş ,boyun kanserleri ve bu bölgedeki tümöral yapıların cerrahisini kapsar.

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü olarak  amacımız; cerrahi alanımızla ilgili  modern teşhis ve tadavi yöntemlerini kullanarak hasta haklarına saygılı, etik kurallar içinde çalışarak hastalarımıza yardımcı olmaktır.

Kulak Burun Boğaz Bölümümüzde  işitme ve konuşma, burun ve sinüs, denge bozuklukları, boğaz hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra baş boyun kanserlerinin ve bu bölgedeki tümöral yapıların cerrahisini gerçekleştirmekteyiz.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

Kulak kepçesinin tümörlerinin tedavisi Kepçe kulak deformitesi tedavisi Kulak zarı perforasyonlarının (yırtıkların) tedavisi : Miringoplasti Kulakta sıvı birikmesinin tedavisinde ventilasyon tüpü uygulaması Kronik orta kulak iltihaplarının ve iltihabın neden olduğu işitme kayıplarının tedavisi : Mastoidektomi, timpanoplasti Orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesine bağlı işitme kayıplarının tedavisi : Timpanoplasti, Stapedektomi Doğumsal işitme kayıplarında Koklear İmplantasyon

Koanal atrezi açılması Septum deviasyonları tedavisi : Septoplasti Burun içi konkaların küçültülmesi Nazal poliplerin tedavisi: Polipektomi Kronik sinüzit cerrahi tedavisi : Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Burun ve sinüslerin tümörlerinin tedavisi: Medial, parsiyel,total maksillektomi
 • Burun ve paranazal sinüslerin her türlü doğumsal, infeksiyöz, gelişimsel ve tümöral hastalıklarını kapsar.
 • Septum deviasyonu (burun eğriliği)
 • Konka (burun eti) büyümesi
 • Burun allerjisi
 • Sinüzitler
 • Burun ve sinüslerden kaynaklanan tümörler

Burun eğriliği ve burun eti büyümesi son teknikler ve radyofrekans gibi son teknolojiler kullanılarak tedavi edilmektedir. Sinüzitlerin tedavisinde endoskopik sinus cerrahisi tekniği uygulanmaktadır.

Kronik bademcik iltihapları, geniz eti büyüklüğü tedavisi Tonsillektomi , Adenoidektomi Dudaklar ve ağız boşluğundaki iyi ve kötü huylu tümörlerin cerrahisi Dil kanserleri cerrahi tedavisi , Glossektomi Uyku Apnesi tedavisinde : Palatoplasti, Uvulopalatofaringoplasti (UPPP), Dil kökü Radyofrekans uygulaması, Tirohyoid süspansiyon
Tiroglossal kist, fistül, Brankial kist , fistül cerrahi eksizyonu
Ses tellerinin hastalıkları Vokal kord nodülleri, polipleri, kistleri tedavisinde Mikrolaringoskopi ile müdahale Ses tellerinin kanserlerinde Kordektomi, Parsiyel Larenjektomi İleri evre gırtlak kanserleri cerrahi tedavisi Total Larenjektomi Gırtlak ve nefes borusu darlıklarında Laringoplasti, Trakeoplasti, Trakeal Rezeksiyon,

Ses tellerinden kaynaklanan veya onların hareketini kısıtlayan hastalıklar ses kısıklığına yol açar. Ses telleri ve fonksiyonları endoskopik muayeneler ile değerlendirmekte ve cerrahi ihtiyacı olan vakalar mikroskop altında ve gerekli durumlarda lazer kullanılarak tedavi edilmektedir.

Tükürük bezlerinden kaynaklanan iyi ve kötü huylu tümörlerin cerrahi tedavisi: Parsiyel Parotidektomi, Total Parotidektomi, Submandibular bez cerrahisi Bu bölgelerle ilgili kanselerin cerrahisi ve birlikte yapılan Radikal ve Fonksiyonel Boyun Diseksiyonları.
Travma sonrası gelişen burun, çene, elmacık kemiği gibi yüz kemiklerinin kırıkları ve hava yolu zedelenmeleri önemli KBB acillerindendir. Bu kırıklar açık ya da kapalı teknik kullanılarak ve gerektiğinde mikroplak-vidalar kullanılarak tedavi edilmektedir.
Çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, işitme bozuklukları, alerjilerin tedavileri, hastanemizdeki çocuk hastalıkları bölümü ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ameliyat endikasyonu konulan hastalarımızın (geniz eti, bademcik, kulak nezlesi) ameliyatları gerçekleştirilmektedir.
Hastanemizdeki modern odyoloji departmanının desteği ile, tanısı konan, işitme bozukluğu olan hastaların tedavisi ve rehabilitasyonu planlanmaktadır. Son yıllarda alanımızdaki önemli bir gelişme olan 'Koklear İmplant' (Biyonik Kulak) uygulaması yanında, kulak zarı deliklerinin tamiri (timpanoplasti),kronik orta kulak iltihaplarının temizlenmesi ( mastoidektomi) kulak kemikçiklerinin yerine protez uygulamaları (stapez cerrahisi, ossiküloplasti) ve diğer tüm kulak cerrahileri uygulanmaktadır.
Baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan her türlü iyi ve kötü huylu tümörleri kapsamaktadır.
 • Dudak
 • Dil Bademcik  
 • Gırtlak
 • Yemek borusu
 • Tiroid  Boyun  
 • Tükürük bezleri 
Baş boyun tümörlerine de diğer tüm tümörler gibi multidisipliner yaklaşmak gereklidir. Hastalar medikal onkolog, radyasyon onkoloğu,ve radyoloji uzmanları ile birlikte değerlendirildikten sonra tedavileri planlanmaktadır. Cerrahi tedavide, ilgili bölgenin tedavisiyle birlikte boyun metastazı olan veya olma ihtimali olan durumlarda Boyun Diseksiyonları da etkili bir şekilde yapılmalıdır. Hastanemizde bu konuda deneyimli bir ekip görev yapmaktadır.
Horlama ve uyku apnesi (uykuda nefesin durması) insanların yaşam kalitesini ve sağlığını ciddi olarak bozan hastalıklardır. Pek çok faktörün tetiklediği bu durumları bir bütün olarak ele almak önemlidir. Hastalar polisomnografi (uyku testi) ile değerlendirilmekte, uygun vakalarda hava yolu darlığını düzeltmek amacı ile burun, damak veya çeneye cerrahi müdahaleler uygulanabilmektedir. Detaylı bilgi için : https://npistanbul.com/horlama ziyaret ediniz.
Bağışıklık sistemini uyaran ve alerjiye neden olan maddelere allerjen denilir. Bağışıklık sistemi, vücuda giren allerjen ile ilk karşılaştığında hiçbir klinik bulgu ortaya çıkmaz, çünkü henüz bu maddeye karşı özel antikorlar (IgE) üretilmemiştir. İlk temasta bu özel antikorlar üretilir, ancak ikinci temasta bağışıklık sistemi tepki verir ve böylece alerji belirtileri ortaya çıkar. Allerjiler ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları için: https://npistanbul.com/alerjik-rinit sayfasını ziyaret ediniz.
Dış kulak yolu (dky) erişkinlerde yaklaşık 2,5 cm uzunluğundadır. Dış 1/3 bölümü kıkırdak, iç 2/3 bölümü kemik yapıdadır. Kıkırdak bölümün cildi kıllar ve kıl keseleri, yağ ve salgı bezleri içerir. Bezlerin salgısı ve dökülen epitel hücreleri birleşerek serümen denilen koruyucu salgıyı oluşturur. Serümenin dış kulak yolunda (dky) koruyucu bir görevi vardır, içinde bulundurduğu maddelerle enfeksiyona karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Dış kulak (dhy) ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları için https://npistanbul.com/dis-kulak-enfeksiyonu sayfasını ziyaret ediniz.
Sinüsler burun etrafında bulunan hava boşluklarıdır. Bulundukları yere göre isimlendirilirler ( frontal, maksiller, etmoid, sfenoid ). Sinüsler özel kanallar aracılığı ile burun boşluklarına açılırlar.İçleri hava ile doludur. Burun boşlukları ve sinüsler aynı özellikteki örtücü tabaka (mukoza) ile bir bütün olarak kaplanmışlardır. Bu tabaka sürekli olarak temizleyici bir salgı yapar ve bu salgı tabakanın üzerindeki titrek tüyler aracılığı ile sinüslerin kendilerine ait kanallarından burun boşluğuna boşaltılır. Sinüsler ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları için https://npistanbul.com/sinusler sayfasını ziyaret ediniz.
Tinnitus dış akustik uyaran olmaksızın kulaklarda ya da kafada sesin algılanması şeklinde tanımlanmaktadır. “zil çalması ” anlamına gelen Latince “tinnire” kelimesinden köken almaktadır. Bu ses hasta tarafından çok farklı karakterlerde tarif edilebilir ancak sesin karakteri ne olursa olsun çınlama olarak adlandırılmaktadır. Bir hastalık olmaktan öte bir semptom olarak değerlendirilen tinnitusun bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olmasının yanında bir çok ruhsal soruna zemin hazırladığı düşünülmektedir. Tinnutus ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları için https://npistanbul.com/kulak-cinlamasi sayfasını ziyaret ediniz.
Denge; gözlerden, iç kulaktaki denge organlarından, kas ve iskelet sisteminden gelen bilgilerin beyin tarafından değerlendirilmesi sonucu sağlanır. Bu sistemlerden birinde ortaya çıkacak bir bozukluk bu sistemler arasındaki uyumu bozar ve dengesizlik veya baş dönmesi yakınmalarına neden olabilir. Baş dönmesi ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları için https://npistanbul.com/noroloji/bas-donmesi sayfasını ziyaret ediniz.

Odyometri; İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testine verilen isimdir. Detaylı bilgi için https://npistanbul.com/odyometri-nedir sayfasını ziyaret ediniz.

Kulak Burun Boğaz Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım