COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Psikolojik Testler

Psikolojide ölçekler, kişilerde belirli bir özelliğin var olup olmadığını ve ne ölçüde var olduğunu değerlendirme amacıyla kullanılır

Ölçekler bireyin kendini ifadesine dayalı olarak ölçüm yapan bir veri toplama yoludur. Testler ise ölçeklerde olduğu gibi bireylerin beyanına dayalı değildir, ölçülmek istenen özelliği belirlemek için hazırlanmış, uzman tarafından uygulanan ve yorumlanabilen ölçüm araçlarıdır.

Test ve ölçekler uzun yıllardır hem ülkemizde hem de yurtdışında bireylerde farkındalık yaratmak amacıyla kullanılır. Testler ve ölçekler tek başına kişiye tanı koydurmazken, farkındalığın artmasına katkı sağladığı gibi psikolog için de kişiyle ilgili ipucu oluşturur. Bu testler bir psikolog tarafından uygulandığı takdirde, testin sonucu yorumlanabilir ve tanıya yönelik belirteç olabilir. Sitemizde yer alan testler bilimsel dayanağı olan testler. Her biri pek çok kişi tarafından denenmiş ve gerekli tıbbi onayları alınmıştır.

Beck Depresyon Testi

Beck Anksiyete Testi


Maudsley Obsesif Kompulsif Testi (Takıntı hastalığı)

Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Testi


Maternal Bağlanma Ölçeği Testi

Çoklu Zeka Envanteri Testi


Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS) Testi

VİNEGRAD (Yetişkinler için Disleksi Testi)


Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Testi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Testi


Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği (PANAS) Testi

Korona Virüs Korkusu Testi


Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği Testi

Sınav Kaygısı Testi


Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği


Alzheimer Testi

Siberkondri Ciddiyet Ölçeği


Kalp Damar Hastalığı (Kardiyovasküler) Testi

Uyku Testi


Empati Ölçeği Test

Benlik Ölçeği


Oxford Mutluluk Ölçeği

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği


Evlilik Olgunluk Ölçeği

İlişki Doyumu Ölçeği (İDÖ)