ONLINE RANDEVU
Covid-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Beyin Cerrahisi

Randevu Al

Beyin

Beyin, vücudun ve sinir sisteminin en önemli organıdır. Beyin insan vücudu için hayatta kalma şartıdır.  Şekil olarak beyin ikiye ayrılır: sağ lob ve sol lob. Sağ lob: gerçekçidir. Matematiksel işlemlerle ilgilenir.  Sol lob: duygusaldır. Görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

Anne karnından doğduğumuz anda beyinde ortalama 80 milyon nöronla doğarız. Bu nöron sayısı yaş ile birlikte zamanla azalmaktadır. Bu nöronlar birbirine sinaps denilen bağlantı noktaları ile birbirine bağlanmaktadır. Beyin gelişimi ise nöronların sayısı ile değil de aralarında bağlantı ile ilgilidir.

Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi)

Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi) bir sinir sistemi cerrahisidir. Beyin cerrahisi, ilgilendiği organ nedeniyle en karmaşık, zor ve uzmanlık gerektiren bir bölümdür.

 Nöroşirurji (beyin cerrahisi), beyinde veya omurilik dokusundan dolayı ya da bulunan bu dokulara etki eden tümörlerin tedavileridir. Bununla birlikte nöroşirurji bölümü oluşan beyin anevrizması, bel fıtığı gibi omurga hastalıkları, doğuştan gelen sinir sistemi hastalıkları, damar tıkanıkları, beyin kanaması gibi gerçekleşen hastalıkların cerrahi tedavisidir. Bu genişliğinden dolayı nöroşirurji farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar:

 • Genel nöroşirurji
 • Vasküler ve endovasküler beyin cerrahisi
 • Omurga beyin cerrahisi
 • Periferik sinir cerrahisi
 • Stereotaktik, fonksiyonel ve epilepsi beyin cerrahisi
 • Onkoloji beyin cerrahisi
 • Kafatası tabanı ameliyatı
 • Pediatrik beyin cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi (Nöroşirurji) hangi hastalıklara bakar?

 • Kafa veya boyuna alınan travmalar
 • Sinir sisteminde oluşan tümörler
 • Omurgada meydana gelen rahatsızlıklar (bel ve boyun fıtıkları)
 • Doğumla gelen sinir sistemi hastalıkları
 • Damar tıkanıkları
 • Var olan kronik ağrılar
 • Skolyoz hastalığı
 • Anevrizma
 • Hidrosefali
 • Beyin kanamaları

Beyin damar hastalıkları

Beyin damar hastalıkları üç çeşittir. Beyinde bulunan damarların bazı durumlar nedeni ile tıkanması, daralması ve damara verdiği zarar ile kanın damar dışına çıkmak istemesiyle oluşan durumlardır.

 • Beyin damar daralması
 • Beyin damar tıkanması
 • Beyin damar kanaması

Beyin damar hastalıkları, beyin damarlarının daralma veya tıkanması meydana gelen olay iskemik beyin damar hastalığı, beyin damarının yırtılması ile kanın beyin içine akmasına beyin kanaması denilir. Beyin damar hastalıkları sonucu kişilerde felç, konuşma ve görme bozuklukları, denge bozuklukları, bilinç bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Beyin damar hastalıkları sonucunda oluşan bu durumların hafifliği veya kalıcı olmayışı verilen önemi azaltmamalıdır. Tam tersine hastanın hem çevresindeki kişilerle hem de hekimle ilişkisi daha iyi olmalı ve bu konu ciddiye alınarak oluşabilecek riskler için önlem alınmalıdır.

 

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi

Beyin cerrahı

Beyin cerrahı diğer ismi ile nöroşirurjiyendir. Beyin cerrahisi alanında çalışan hekimlere beyin cerrahları denir. Beyin cerrahlarının ilgilendiği alan dolayısıyla işlerinde oldukça hassas davranmaları gerekmektedir. Bu nedenden dolayı gerçekleştirdiği ameliyatlar uzun saatler sürer. Beyin cerrahının görevlerinden bazıları şöyledir:

 • Hastanın belirttiği şikayetlere tanı koymak amacıyla MRI (manyetik rezonans görüntüleme), BT (bilgisayarlı tomografi) gibi testleri istemek.
 • Bu testlerin sunucunu değerlendirmek ve tanıyı koymak.
 • Tanı için gerekli tedavi planı oluşturmak ve bununla ilgili hasta kişiye tıbbi gerekleri söylemek ve uygulamak için onam almak.
 • Hekimin gerekli gördüğü ameliyatı yapmak.
 • Ameliyat sonucunda bu ameliyatı değerlendirmek ve sonrasında ek tedavinin gerekli olup olmadığını belirlemek ve hastayı kontrol etmek.
 • Ameliyat sonrası gerekli tavsiyelerde bulunmak.
 • Eğitim vermek

Beyin tümörü

Beyin tümörü, beyinde ortaya çıkan beyin sinirleri, beyin zarları ya da beyin dokularından kaynaklanan, hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi, yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan kitlelere beyin tümörü denir. Beyinde oluşan bu beyin tümörleri beyine baskı yaparak hastada bazı sıkıntılara sebebiyet verir. Tümörlerin birçok çeşidi vardır. Öncelikle tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olup olmadığına bakılır. İyi huylular genelde yavaş ilerler. Ameliyat ile çıkarılabildiği gibi ışın tedavisi ile de alınabilir. Eğer ki beyin tümörü kötü huylu ise başka hastalıklara sebep olacağından ameliyat ile anılır. Beyin tümörünün yeri, karakteri, metastaz yapıp yapmadığı son derece önemlidir.

Beyin ameliyatında kullanılan teknolojiler

O- arm görüntüleme sistemi nedir?

Özellikle hastalığın tekrarlama risklerini sıfıra indiren bir teknolojidir. Ameliyat sırasında kullanılan bir alettir. Ameliyat bittikten sonra fark edilen yanlışları azaltır. Tekrar ameliyat yapma olasılığı ortadan kalkar. Özellikle yüksek hassasiyet isteyen ameliyatlarda tercih edilen bir teknolojidir. Hasta çok düşük radyasyon miktarına maruz kalır. Riski yüksek ameliyatlarda tercih edilir.

Nöronavigasyon nedir?

Beyin ve omurga cerrahisinde kullanılan ileri bir teknolojidir. Hastanın beyin anatomisi çıkarılır. Daha önceden yeri belirlenen tümörü bu 3 boyutlu programdan yeri tespit edilir. Ameliyat yapılmadan önce ameliyat planı yapılır. Bütün riskler sanal ortamda ortaya çıkar.

Nöromonitörizasyon nedir?

Bu sistem sayesinde ameliyat sırasında omuriliğe herhangi zarar gelip gelmeyeceği veya felç olma riskine bakılır ve ameliyat henüz başlamadan önce ona göre hareket edilir.

Nöroendoskopi nedir?

Küçük bir kamera ile sinir sisteminin ulaşılması zor bölgelerine ışık tutar. Oralarda verdiği görüntüler sayesinde ameliyat yapılmasına olanak sağlar.

Gamma Knife nedir?

Beyinde yeri belirlenmiş tümörün gama ışınları ile yok edilmesine yarayan bir tedavi sistemidir.

Beyin Cerrahisi
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Prof. Dr.Mustafa BOZBUĞA

TIBBİ CİHAZLARIMIZ:

1A Ultra Clean (Türkiye’de ilk)
Hijyen sınıfına sahip ameliyathaneler ile sterilizasyon en üst seviyede sağlanmaktadır. (1A Ultra Clean (Türkiye’de ilk))
BT Anjiyo Özellikli 128 Kesitli
128 kesitli ve yeni nesil ‘’Bilgisayarlı Tomografi’’ cihazında geliştirilen i-dose teknolojisi ile standart tomografilere göre yaklaşık % 80 daha az radyasyona maruz kalınarak aynı görüntü kalitesinde görüntüleme yapılabiliyor. Hızlı çekim kabiliyeti sayesinde tomografi içinde kalma zamanı kısalmaktadır bu da kapalı aoklan fobisi olan hastalar için önemli bir ayırıcı özellik oluyor. (Philips / İngenuity Elite)
Nöronavigasyon (Yön Bulma Sistemi)
Yeni nesil nöronavigasyon ''yön bulma veya yönlendirme'' sistemi. Bilgisayar teknolojisinin üst düzey tasarımı olan ''nöronavigasyon'' ile beyin cerrahisinde hedeflenen lezyona büyük doğruluk derecesiyle (1 mm hassasiyetle) yaklaşılıyor ve ameliyatta sağlıklı dokuda oluşabilecek zarar en aza düşürülüyor. Bu sistemle, beyin içerisinde veya sinir ve omurilik cerrahisinde gidilecek bir hedefe x, y, z koordinatları hesaplanarak minimal bir sapmayla ulaşılarak, ameliyat başarısı artıyor, böylelikle ölüm ve sakatlanma riskleri minimal seviyeye iniyor. Nöronavigasyon sistemleri uçaklardaki otopilota benzer bir sistem olup, uçağın belirlenen bir hedefe yönelmesi veya gitmesi gibidir. Bu sistemle, beyin içerisinde gidilecek bir hedefe X, Y, Z koordinatları hesaplanarak minimal bir sapmayla ulaşılmaktadır. Ayrıca KBB cerrahi operasyonlarında çivili başlık kullanmadan operasyonu yönetmenizi sağlayarak hastaya ekstra kesi ve yara açmanızı engeller. (Medtronic / S7)
İntraoperatif Ultrason Cihazı
Üst düzey intra operatif, renkli doppler ultrasonografi cihazının gelişmiş görüntüleme kalitesi, hesaplama, ölçüm ve raporlama ile operasyonun ve doğruluğu kontrol altında tutulmaktadır. Aynı zamanda bu sistem beyin cerrahisi görüntülemesinin amiral gemisi olarak bilinmektedir Türkiye’de yalnızca seçkin ve sayılı hastanelerde bulunan bir sistemdir. (Hitachi-Aloka / Alpha 7)
Ameliyathane Telekonferans Sistemi
Yeni nesil görüntüleme ve haberleşme teknolojisiyle donatılmış ameliyathane sayesinde; HD kalitesinde ve güvenli şekilde görüntülü telekonferans yapılarak konsültasyon alınabilir, kayıt ve arşiv yapılabilir. Ameliyathane derslik, konferans salonu vs. gibi alanlara canlı yayın yapabilir. (S-Cape / Multiconsol)
Lazer Kodlu Cerrahi Alet Takip Sistemi
Bu takip sistemi ile cerrahi aletlerin sterilizasyonları % 100 kontrol altında tutulabilmektedir. (Cerrahi Alet Takip Sistemi)
Ameliyathane Medikal Kayıt Cihazı
EKG cihazı ile, uluslararası medikal görüntü standardında (DICOM) aktarımı yapabilen EKG cihazıyla çekimin ardından hastanın dosyasına dijital olarak aktarım yapılarak hızlı sonuç ve arşivleme yapılabilmektedir. (Philips / TC 20)
Vital Parametre Kayıt Sistemi
Vital parametre monitörü ile ölçüm yapılan hastanın sonuçları anında dosyasına aktarılarak doğru ölçüm zamanı ve doğru sonuç sağlanmış oluyor. (Philips / VSI 2)
Solunum Destek Cihazı
Ventilatör (solunum destek) cihazı ile hastanın standart klinik verilerinin dışında, akciğer kapasitesi ölçümleri ve spontan solunum denemeleri özelliği ile hastanın doğal solunumuna öncelik veriyorken, aynı zamanda metabolizma hızını ölçerek kalori ihtiyaçlarını otomatik olarak hesaplayabilen sistem hastanın tedavisine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Böylelikle iyileşme ve taburculuk sürecinin hızlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmış olunur. (GE / R 860)
Hasta Başı Görüntüleme Sistemleri
Hasta başı monitörü ve GE /AVANCE CS2 anestezi cihazlarımız ile, hastanın klinik verilerinin dışında, uyku derinliği, hissettiği ağrı düzeyi ve kas gücü ölçüm teknolojisiyle dengeli bir anestezi ve erken uyanmaya olanak sağlayan teknik donanımla operasyon sırasında, yoğun bakımda ve özellikle nörolojik hastaların takibine ve tedavisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. (GE / B 650)
Terapi Yapabilen Yoğun Bakım Yatağı
Yoğun bakım yataklarımız, akciğer koruyucu ve havalı yataklar olup, koltuk formuna dönebilerek hastalarımıza konforlu bir yatış süreci sağlanmıştır. (LİNET MULTİCARE)
Ağrı Derinliği Ölçebilen Anestezi Cihazı
Hastalarımızın en çok endişe duyduğu parametrelerden birisi de anestezinin güvenli şekilde uygulanmasıdır. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ameliyathanesinde End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojilerine sahip olan anestezi cihazlarımız, hasta oksijenasyonunun güvenli şekilde optimize edilmesi ve çok düşük (hipoksik) ya da gereğinden fazla anestezik gaz akışının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Atık gaz ve anestezik madde kullanımını azaltarak ameliyat güvenliğini arttırmasının yanı sıra yapılan düzenlemelerle ameliyatın her aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini ölçebilmekte ve tedavi edebilmekteyiz. (Anestezi Cihazı/ GE Avance CS2)
Kablosuz Çalışabilen Mobile Dijital Röntgen
Wireless olarak haberleşebilen, kablosuz flat panel detektörü sayesinde radyoloji ünitesinin çözünürlülük kalitesinde farklı yerlerde radyografiği hizmeti verilebilmektedir. (Philips / Mobile Diagnost Opta mobile dijital röntgen)
Tümör Florasan Boyama Özellikli Cerrahi Mikroskop
Üst düzey beyin cerrahi mikroskopu ile intra operatif floresan rehberliğinde vasküler / onkolojik cerrahi mikroskop tabanlı beyin cerrahi operasyonu ile minimum hata ve minimum cerrahi kesi. Türkiye’de yalnızca seçkin ve sayılı hastanelerde bulunan bir sistemdir. (Zeiss / Pentero 900)
Üst Düzey Cerrahi Mikroskop
Üst düzey cerrahi mikroskopu rehberliğinde minimum hata ve minimum cerrahi kesi. (Zeiss Vario S88 Cerrahi Mikroskop)
Standart ve Ortapedik Çekime Uygun Dijital Röntgen
Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital flat panel dedektörlü röntgenimiz sayesinde, yüksek çözünürlülükte ve minimum hata ile skolyoz ve genel radyo grafiler alınabilmektedir. (AERODR)
Defibrilator
Tüm hastanemiz AED (Automatic External Defibrillator) kolay modlu ve bifazik teknolojisini barındıran “Defibrilatörler” kullanılarak acil durumda en hızlı müdahaleyi sağlıyoruz. (Defibrilator)