Beyin Cerrahisi

Beyin

Beyin, vücudun ve sinir sisteminin en önemli organıdır. Beyin insan vücudu için hayatta kalma şartıdır.  Şekil olarak beyin ikiye ayrılır: sağ lob ve sol lob. Sağ lob: gerçekçidir. Matematiksel işlemlerle ilgilenir.  Sol lob: duygusaldır. Görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

Anne karnından doğduğumuz anda beyinde ortalama 80 milyon nöronla doğarız. Bu nöron sayısı yaş ile birlikte zamanla azalmaktadır. Bu nöronlar birbirine sinaps denilen bağlantı noktaları ile birbirine bağlanmaktadır. Beyin gelişimi ise nöronların sayısı ile değil de aralarında bağlantı ile ilgilidir.

Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi)

Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi) bir sinir sistemi cerrahisidir. Beyin cerrahisi, ilgilendiği organ nedeniyle en karmaşık, zor ve uzmanlık gerektiren bir bölümdür.

 Nöroşirurji (beyin cerrahisi), beyinde veya omurilik dokusundan dolayı ya da bulunan bu dokulara etki eden tümörlerin tedavileridir. Bununla birlikte nöroşirurji bölümü oluşan beyin anevrizması, bel fıtığı gibi omurga hastalıkları, doğuştan gelen sinir sistemi hastalıkları, damar tıkanıkları, beyin kanaması gibi gerçekleşen hastalıkların cerrahi tedavisidir. Bu genişliğinden dolayı nöroşirurji farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar:

 • Genel nöroşirurji
 • Vasküler ve endovasküler beyin cerrahisi
 • Omurga beyin cerrahisi
 • Periferik sinir cerrahisi
 • Stereotaktik, fonksiyonel ve epilepsi beyin cerrahisi
 • Onkoloji beyin cerrahisi
 • Kafatası tabanı ameliyatı
 • Pediatrik beyin cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi (Nöroşirurji) hangi hastalıklara bakar?

 • Kafa veya boyuna alınan travmalar
 • Sinir sisteminde oluşan tümörler
 • Omurgada meydana gelen rahatsızlıklar (bel ve boyun fıtıkları)
 • Doğumla gelen sinir sistemi hastalıkları
 • Damar tıkanıkları
 • Var olan kronik ağrılar
 • Skolyoz hastalığı
 • Anevrizma
 • Hidrosefali
 • Beyin kanamaları

Beyin damar hastalıkları

Beyin damar hastalıkları üç çeşittir. Beyinde bulunan damarların bazı durumlar nedeni ile tıkanması, daralması ve damara verdiği zarar ile kanın damar dışına çıkmak istemesiyle oluşan durumlardır.

 • Beyin damar daralması
 • Beyin damar tıkanması
 • Beyin damar kanaması

Beyin damar hastalıkları, beyin damarlarının daralma veya tıkanması meydana gelen olay iskemik beyin damar hastalığı, beyin damarının yırtılması ile kanın beyin içine akmasına beyin kanaması denilir. Beyin damar hastalıkları sonucu kişilerde felç, konuşma ve görme bozuklukları, denge bozuklukları, bilinç bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Beyin damar hastalıkları sonucunda oluşan bu durumların hafifliği veya kalıcı olmayışı verilen önemi azaltmamalıdır. Tam tersine hastanın hem çevresindeki kişilerle hem de hekimle ilişkisi daha iyi olmalı ve bu konu ciddiye alınarak oluşabilecek riskler için önlem alınmalıdır.

Beyin cerrahı

Beyin cerrahı diğer ismi ile nöroşirurjiyendir. Beyin cerrahisi alanında çalışan hekimlere beyin cerrahları denir. Beyin cerrahlarının ilgilendiği alan dolayısıyla işlerinde oldukça hassas davranmaları gerekmektedir. Bu nedenden dolayı gerçekleştirdiği ameliyatlar uzun saatler sürer. Beyin cerrahının görevlerinden bazıları şöyledir:

 • Hastanın belirttiği şikayetlere tanı koymak amacıyla MRI (manyetik rezonans görüntüleme), BT (bilgisayarlı tomografi) gibi testleri istemek.
 • Bu testlerin sunucunu değerlendirmek ve tanıyı koymak.
 • Tanı için gerekli tedavi planı oluşturmak ve bununla ilgili hasta kişiye tıbbi gerekleri söylemek ve uygulamak için onam almak.
 • Hekimin gerekli gördüğü ameliyatı yapmak.
 • Ameliyat sonucunda bu ameliyatı değerlendirmek ve sonrasında ek tedavinin gerekli olup olmadığını belirlemek ve hastayı kontrol etmek.
 • Ameliyat sonrası gerekli tavsiyelerde bulunmak.
 • Eğitim vermek

Beyin tümörü

Beyin tümörü, beyinde ortaya çıkan beyin sinirleri, beyin zarları ya da beyin dokularından kaynaklanan, hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi, yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan kitlelere beyin tümörü denir. Beyinde oluşan bu beyin tümörleri beyine baskı yaparak hastada bazı sıkıntılara sebebiyet verir. Tümörlerin birçok çeşidi vardır. Öncelikle tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olup olmadığına bakılır. İyi huylular genelde yavaş ilerler. Ameliyat ile çıkarılabildiği gibi ışın tedavisi ile de alınabilir. Eğer ki beyin tümörü kötü huylu ise başka hastalıklara sebep olacağından ameliyat ile anılır. Beyin tümörünün yeri, karakteri, metastaz yapıp yapmadığı son derece önemlidir.

Beyin ameliyatında kullanılan teknolojiler

O- arm görüntüleme sistemi nedir?

Özellikle hastalığın tekrarlama risklerini sıfıra indiren bir teknolojidir. Ameliyat sırasında kullanılan bir alettir. Ameliyat bittikten sonra fark edilen yanlışları azaltır. Tekrar ameliyat yapma olasılığı ortadan kalkar. Özellikle yüksek hassasiyet isteyen ameliyatlarda tercih edilen bir teknolojidir. Hasta çok düşük radyasyon miktarına maruz kalır. Riski yüksek ameliyatlarda tercih edilir.

Nöronavigasyon nedir?

Beyin ve omurga cerrahisinde kullanılan ileri bir teknolojidir. Hastanın beyin anatomisi çıkarılır. Daha önceden yeri belirlenen tümörü bu 3 boyutlu programdan yeri tespit edilir. Ameliyat yapılmadan önce ameliyat planı yapılır. Bütün riskler sanal ortamda ortaya çıkar.

Nöromonitörizasyon nedir?

Bu sistem sayesinde ameliyat sırasında omuriliğe herhangi zarar gelip gelmeyeceği veya felç olma riskine bakılır ve ameliyat henüz başlamadan önce ona göre hareket edilir.

Nöroendoskopi nedir?

Küçük bir kamera ile sinir sisteminin ulaşılması zor bölgelerine ışık tutar. Oralarda verdiği görüntüler sayesinde ameliyat yapılmasına olanak sağlar.

Gamma Knife nedir?

Beyinde yeri belirlenmiş tümörün gama ışınları ile yok edilmesine yarayan bir tedavi sistemidir.

TIBBİ CİHAZLARIMIZ:

Mustafa BOZBUĞA
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı
Prof. Dr. Dr. Mustafa BOZBUĞA
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Tıbbi Kadro
Prof. Dr. Dr. Mustafa BOZBUĞA

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Gönder
Prof.Dr. Nebi YILMAZ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Gönder
Prof.Dr. Akın AKAKIN

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Gönder
Op. Dr. Emre Ünal

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Gönder
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217