Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Beyin Damar Tıkanıklığı Nasıl Tedavi Edilir?

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinde ya da genel olarak beyin damarı hastalıklarının tedavisinde, elbette problemin ne tip bir patolojik süreç olduğu, örneğin tıkayıcı (tromboz, emboli, …) ya da kanama şeklinde (= hemorajik) olması, hangi damarların ve damar yapısının tutulduğu, tıkanma ya da kanamanın ne zaman olduğu, hastalığın derecesi, hastanın nörolojik ve sistemik durumu, beraberinde bulunan hastalıklar ve kullandığı ilaçlar, … gibi pek çok belirleyici faktör tedavi stratejisini oluşturmada önemlidir. 

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi Nasıl Planlanır?

Bu tip hastalarda tanı ve tedavi için yapılanlar çok dinamik, hızlı ve birlikte yürütülmesi gereken işlemlerdir. Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinde ; Hastanın tedavisini ve sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri de, hastanın olabildiğince erken dönemde, denebilir ki dakikalar saniyeler ile ölçülen bir zaman dilimi içinde, hastaneye ulaştırılmasıdır.
 
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinin pek çok tedavi şekli vardır; 
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinde; İlaç tedavisi, spesifik ilaç tedavisi (atardamar ya da toplardamar içine pıhtı çözücü spesifik ilaç verilmesi), 
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinde; Cerrahi tedavi (çeşitli amaçlar ile ve farklı aşamalarda ve farklı amaçlara yönelik çeşitli cerrahi müdahaleler uygulanabilir; örneğin, büyük bir kanama ise kanama boşaltılabilir, beyin damarı tıkanmalarında ödeme bağlı beyinde bası oluştuğunda beynin rahatlatılması ameliyatı yapılabilir, tıkanan beyin damarına çok erken dönemde girişimde bulunulabilir, beyinde kanlanma yetersizliği olan hastalarda ya da riskli durumlarda, örn. beynin büyük damarlarını tutan tümörlerin cerrahisinde, … beyin damarlarının yeniden yapılandırılması gibi, … cerrahi girişimler) uygulanabilir.
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinindeki bir başka tedavi yaklaşımı nöroradyolojik (damar lümenini açmaya yönelik çeşitli uygulamalar, örn. stentleme, … ) girişimlerdir. Bunun yanı sıra beyin damar tıkanıklığı tedavisinde hastanın yaşamsal işlevlerini ve vücut fizyolojisini optimal/en uygun durumda tutabilmek için destek ve bakım tedavisi ve ilk günden itibaren başlatılan erken fizyoterapi tedavinin temel unsurlarıdır. 
 
Görüldüğü gibi, beyin damar tıkanıklığı tedavisi çok yönlü, mültidisipliner, donanımlı ve uzman bir hastane ve ekibi gerektirmektedir. Bu bakımdan, beyin damar tıkanıklığı tedavisi uygulanmadan önce bu tip hastaların olabildiğince erken aşamada ve uygun merkezlere ulaştırılması gerekir. Bu durum  beyin damar tıkanıklığı tedavisinde, hastalığın seyrinin ve sonucun iyi olması için büyük önem taşımaktadır. 

Beyin Damar Tıkanıklığının Tedavi Sonrasında Tekrarlama Riski Var Mıdır?

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi, çoğunlukla o atağa yönelik bir tedavidir ve sonrasında hastalığın ilerlememesi ve yeniden benzer bir durumla karşılaşmamak için beyin damar tıkanıklığı tedavisinde gerekli tedavinin uygulanması ve doğru yaşam biçiminin kazanılıp sürdürülmesi lazımdır.

Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinde; Vücudumuzdaki damarsal yapı hayati bir önem taşımaktadır ve ayrıca sağlıklı bir yaşam için de yapısal ve fizyolojik olarak işlevsel bir damarsal yapı şarttır. Vücudumuzdaki pek çok sistemin hastalıkları, sistemik hastalıklar, kanserler, dejeneratif hastalıklar, yaşlanma, … vd. sağlık durumları doğrudan damarların yapısı ile ilişkilidir. Damarsal yapının yapısal ve işlevsel (= anatomofizyolojik) sağlıklılığı, genel sağlık durumu gibi, yine içsel (= endogene) ve çevresel pek çok faktöre bağlıdır. Biyopsikososyal-kültürel ve tarihi bir varlık olan insanın genetik yapısı, yaşam tarzı ve alışkanlıkları (beslenme tarzı, hareketlilik, yeterli ve kaliteli uyku, stresin ölçülü düzeyde olması, tütün – alkol ve narkotik - uyarıcı maddelerden uzak durulması, sistemik hastalıklar varsa, örneğin hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, … vd. tedavisinin doğru ve yeterli bir şekilde yapılması, düzenli sağlık kontrolleri, çevre ve hijyen sağlığı, insanın psişik bakımdan kendini gerçekleştirme çabası içinde olması, sosyal uyum, çalışma koşulları, … vb.) genel sağlık durumunu ve bununla çok bağlantılı olan damar yapısını, beyin damar sağlığını belirleyicidir. Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisinde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Koruyucu Önlemler Konusunda Tavsiyeleriniz Nelerdir?

• Beyin damar sağlığı ve genel sağlık durumu için yaşam tarzının ve alışkanlıklarının (beslenme tarzı, hareketlilik, yeterli ve kaliteli uyku, stresin ölçülü düzeyde olması, tütün – alkol ve narkotik - uyarıcı maddelerden uzak durulması, sistemik hastalıklar varsa, örneğin hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, … vd. tedavisinin doğru ve yeterli bir şekilde yapılması, düzenli sağlık kontrolleri, … )
• Çevre ve hijyen sağlığı, 
• İnsanın psişik bakımdan tutarlı ve kendini gerçekleştirme çabası içinde olması,
• Sosyal uyumluluk, çalışma koşulları, … vb. gibi kişiye bağlı ve ayrıca kişinin dışında kalan sosyal-ekonomik-politik temelli pek çok faktör ile de ilişkili olması, insan sağlığının çok veçheli ve karmaşık yapısını gösterir. Bu durumda birey için rasyonel olan, sağlık ve hastalık bakımından entelektüel farkındalık ve bilgisini artırarak, kendi çaba ve tercihlerine bağlı olan değişkenleri olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştirebilmektir. 
Mustafa BOZBUĞA
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı
Prof. Dr. Dr. Mustafa BOZBUĞA
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217