NPİSTANBUL Hastanesi

 

1.NPİSTANBUL Hastanesi; ruh/beyin sağlığını ilgilendiren hastalıklara, çağdaş tıbbın imkân verdiği en gelişmiş tedavi olanaklarıyla etkin tedavi hizmeti sunmak amacı ile kurulan Türkiye’nin ilk özel nöropsikiyatri hastanesi, Avrupa’nın da 2. beyin hastanesidir.

 2.NPİSTANBUL Hastanesi; dünyanın en büyük ve prestijli sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgesine sahiptir. NPİSTANBUL Hastanesi, 2021’deki bu akreditasyon başarısıyla “Dünyanın ilk Akredite Beyin Hastanesi” unvanını aldı.

3.Beyin alanında var olan hizmetlerin yanı sıra nöroşirürji, genel cerrahi, kulak burun boğaz, dahiliye, çocuk sağlığı vehastalıkları... vb. branşlarda da hizmet vermektedir.

4.Özel ambulanslı, 7/24 Acil Psikiyatri hizmeti ile danışanlarının bütün ihtiyaçlarına cevap veren psikiyatri alanındaki ilk özel hastanedir.

 5.Beyin cerrahisi için A sınıfı ameliyathane ve yoğun bakım servislerine sahiptir. Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane donanımıyla ve cerrahi operasyonları asiste eden üstün teknolojik alt yapıya sahiptir.

 6.“Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi”, “Düşünce Odaklı Tıp” gibi yeni yaklaşımların Türkiye’deki öncüsüdür.

 7.Tanı ve tedavi süreçlerinde Farmakogenetik yaklaşımı (tedavisel ilaç kan düzeyi izlemi (TDM), Fenotipleme ve Genotipleme benimseyen ve klinikte uygulayan Türkiye’deki ilk ve tek hastanedir.

8. Üsküdar Üniversitesi’nin bilim ortağıdır. Üniversite ile teknolojik, akademik ve bilimsel alanda çeşitli iş birlikleri gerçekleştirmektedir.

 9.Türkiye’deki ilk örnek olan Nöromodülasyon tedavileri sunmaktadır. Bu merkez beyin uyarımı ile beyin fonksiyonlarını ölçerek tedaviyi amaçlar.

10. Şehir dışındaki ve yurt dışındaki danışanlar için telepsikiyatri (online terapi) hizmeti vermektedir.

11. Bilimselliğin yanında tedavi süreçlerini pozitif yönde etkileyecek “tedavi konforunu” da göz önünde bulunduran, sağlıkta mükemmelliğe odaklanmış bir hastanedir.

12. Kanıta Dayalı Tedavi temel ilkelerimizdendir.

a) Ön ve son testlerin yapılması
b) Beyin haritalaması gibi biyobelirteç kullanımı
c) Sonucun raporlanması

Sizi Arayalım