Etiler Tıp Merkezi

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezinde; Psikoloji ve Psikiyatri dallarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. 

Erişkin Psikiyatri biriminde orta ve hafif şiddette belirtiler gösteren ve tedavisi ayaktan sürdürülebilecek danışmanlarımıza; 

 • Depresyon, 
 • Maskeli Depresyon, 
 • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), 
 • Sosyal Fobi, 
 • Kişilik Bozuklukları, 
 • Bipolar Bozukluk, 
 • Şizofreni, 
 • Manik Depresif Bozukluk, 
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları, 
 • Evlilik-İlişki Sorunları, 
 • Yeme Bozuklukları, 
 • Cinsel İşlev Bozuklukları, 
 • Bağımlılık Sorunları, 
 • Uyku Bozuklukları, 
 • Yaygın Anksiyete ve diğer psikiyatrik hastalıklar ile ilgili kişiye özel tedavi hizmeti sunulmaktadır.

NP Etiler Tıp Merkezinde Uygulanan Testler

NP Etiler Tıp Merkezi’nde Psikolojik Tarama Testleri olarak; 

 • Tüm Nöropsikolojik Testler, 
 • NPT, COGBAT, MMPI, Rorschach, TAT/CAT, WISC – IV, CAS, 
 • WAIS Zekâ Testi, 
 • Yale Brown, 
 • TOVA Dikkat Ölçeği,
 • Vienna Test Sistemi (COG, SPM, DAUF, NVLT) İlişki Ölçekleri, 
 • Aile Değerlendirme Ölçekleri 

Merkezimizde uygulanan tüm test ve ölçeklere https://npistanbul.com/noropsikoloji-laboratuvari adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tıp Merkezinde görev yapan psikologlarımız, teknolojinin olanaklarından da faydalanarak dünyada kabul gören terapi yöntemlerini başarıyla uygulamaktadırlar. Uygulanan Psikoterapi yöntemleri şunlardır:

Kognitif Davranışçı Terapi: Depresyon, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), manik bozukluk ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir.

EMDR Uygulaması: Geçmişte yaşanılmış baş edilemeyen travmatik yaşantıları ya da travmatik algılamaları düzeltmek amacıyla kullanılan etkili bir terapi yöntemidir.

Eş ve İlişki Terapisi: İlişki sorunlarını çözmek ve ilişki kalitesini artırmak için kullanılan etkili bir terapi yöntemidir.

Cinsel Terapiler: Bireylerin cinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olan bir terapi yöntemidir.

Yas ve Kayıp Terapisi: Bireylerin kayıplarla başa çıkmasına yardımcı olan ve yas sürecini yönetmeyi hedefleyen bir terapi yöntemidir.

Şema Terapisi: Bireylerin yaşam boyu gelişen olumsuz düşünce kalıplarını ve duygusal tepkilerini tanımlayarak, bu kalıpları değiştirmeye odaklanan bütünsel bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Cogniplus Uygulaması: bireylerin bellek ve dikkat gelişimine destek olmayı amaçlayan bir uygulamadır.

Nörobiyofeedback Uygulaması: Bireylerin sinir sistemi aktivitelerini ölçerek, bu bilgileri kullanarak kendilerini düzenleme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir uygulamadır.

Sanal Gerçeklik Terapisi: Sanal ortamda oluşturulan simülasyonlar aracılığıyla bireylere çeşitli terapötik deneyimler sunarak psikolojik destek ve tedavi sağlayan bir terapi yöntemidir.

Dinamik Yöntemli Psikoterapi: Bireyin bilinçaltındaki içsel dinamikleri keşfetmeye odaklanan ve bu anlayışı kullanarak duygusal sorunlara çözüm arayan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Çocuk ergen psikiyatri biriminde: 

0-18 yaş arasındaki bireylerin ruhsal sağlıklarına katkıda bulunmak amacıyla çalışır. Çocuğun ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk psikiyatrisinin kapsamındadır. 

Çocuk ergen psikiyatri biriminin ilgilendiği hastalıklar: 

Tanı Yöntemleri

İleri Tanı Yöntemleri için; 

Epilepsi ve diğer nörolojik hastalıklarda tetkik olarak Elektroensefalografi (EEG), Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve 3 Tesla MR kullanılmaktadır. 

EEG (Elektroensefalografi)

Beynin elektriksel aktivitesini değerlendirmek amaçlı yapılan bir tetkiktir. EEG sayesinde epilepsi ve ayırıcı tanısı değerlendirilebilir. Hastanemizde EEG bölümünde; ideal koşullarda uyku ve uyanıklıkta EEG çekimi yapılmaktadır. Çocuk Nöroloji EEG ünitesinde 22 kanallı digital Elektroensefalografi cihazı ile hastalara uyanıklılık – uyku EEG çekimi ve kısa süreli saatlik monitorizasyon yapılabilmektedir.

MRG

MR çekimi hareketsiz olmayı gerektirdiği için bebeklerde, küçük yaştaki çocuklarda (0-6 yaş), otizm ve mental retardasyonlu hastalarda anestezi yapılmalıdır. Bu hastalarda anestezili MR doktor onayı ile çekilir. Hastanemizde anestezili ve anestezisiz MR çekimleri yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: https://npistanbul.com/mr-goruntuleme  sayfamızı ziyaret ediniz.

3 Tesla MR

Psikiyatrik bozuklukların teşhisi genellikle klinik görüşmeler, anamnez alımı, psikometrik testler ve gözlem gibi geleneksel yöntemlerle yapılır. Ancak son yıllarda, nöroimaging teknolojilerinin psikiyatri alanında da kullanımı artmıştır. Bu bağlamda, 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) teknolojisi, psikiyatrik bozuklukların nörolojik temellerini incelemek için önemli bir araç haline gelmiştir. 

3 Tesla MR, yüksek manyetik alan kullanarak beyin dokusunun detaylı bir görüntüsünü oluşturabilir. Bu sayede, beyindeki yapısal ve işlevsel değişiklikler daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Yapısal görüntüler, beyin bölgeleri arasındaki farklılıkları göstererek belirli psikiyatrik bozuklukların tanısında yardımcı olabilir.

3 Tesla MR'ın Avantajları:

 • Cihaz iç genişliği, hastaların MR çekimine uyumunu ve konforunu artırarak kapalı yerde kalma korkusu veya aşırı kilolu hastaların çekim yapabilmesini mümkün kılar.
 • 3T cihazında kullanılan ses düşürme teknikleri, hastaların tetkik sırasındaki yüksek ses düzeyini yüzde 40'a kadar azaltabilir, bu da hastaların daha konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlar.
 • Müzik sistemi ve video yayını gibi özellikler, hastaların tetkik sırasında keyifli vakit geçirmelerini sağlar.
 • Hareketten, vücutta takılı metal protezden ve implantlardan kaynaklı görüntü bozukluğunu engelleme programı, tüm çekimlerde yüksek görüntü kalitesini korur.
 • Çocuklarda kapalı alan fobisi veya endişesi olan durumları düşünerek tasarlanmış özel bir yaklaşım, pediatrik hastaların MR taraması sırasında rahatlamalarını amaçlar. Renkli ışıklar, özel görüntüler ve müzikler gibi faktörler çocukların dikkatini dağıtarak sakinleşmelerine yardımcı olabilir.
 • Özel gereksinimli bireyler için sedasyon anestezisi altında çekimler, güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

3 Tesla MR ile ilgili ayrıntılı bilgiye: https://npistanbul.com/3-tesla-mr sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Tedavi Yöntemleri

Tedavi yöntemlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye https://npistanbul.com/psikiyatri-tedavi-yontemleri adresinden ulaşabilirsiniz. 

Ulaşım

Adres: Nispetiye Cad. No: 19 Etiler - 34330 Levent - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 270 12 92

Faks: +90 212 270 17 19

Mail: +bilgi@npistanbul.com
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217