Çocuk Ergen Psikiyatrisi

Sağlıklı bir birey olmak için çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi, psikiyatrik hastalık var ise doğru tedavi yöntemiyle çözülmesi gerekir. Çocuk ergen psikiyatrisi, kişinin olgunluk dönemine ulaştığında sağlıklı yaşaması, öz güvenli olması, psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmiş dönemlere göre günümüzde çocuk ergen psikiyatrisi, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak genişlemektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir alana sahiptir. Tüm biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bilim dalları ile de doğrudan bağlantılıdır.

Sağlıklı bir birey olmak için çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi, psikiyatrik hastalık var ise doğru tedavi yöntemiyle çözülmesi gerekir. Çocuk ergen psikiyatrisi, kişinin olgunluk dönemine ulaştığında sağlıklı yaşaması, öz güvenli olması, psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmiş dönemlere göre günümüzde çocuk ergen psikiyatrisi, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak genişlemektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir alana sahiptir. Tüm biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bilim dalları ile de doğrudan bağlantılıdır.

 

Çocuk Psikiyatrisi Nedir?

 

Çocuk psikiyatrisi; Tıp eğitimini tamamlamış olup üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış kişidir. Çocuk psikiyatri doktoru, çocuğun ruh sağlığı ile alakalı bir sorun ile karşılaşıldığında başvurulması gereken kişidir.  Çocuğun gelişim zamanlarında oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal konularda meydana gelen tüm sıkıntılar çocuk psikiyatrisinin alanına girmektedir.

Çocuk Psikiyatrisi Nedir? Ne Yapar?

Çocuk psikiyatrisi; Tıp eğitimi üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış kişidir. Çocuk psikiyatristi, çocuğun ruh sağlığı ile ilgili ilk başvurulması gereken kişidir. Çocuğun ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk psikiyatrisinin kapsamındadır. Çocuk psikiyatrisi çalışma yöntemleri şu şekildedir;

 • Çocuğun herhangi bir ruhsal sıkıntısı olmasa dahi aileye danışmanlık verir.
 • Ruhsal bir rahatsızlık olmadan çocuğu etkilenebileceği durumlardan korumak amaçlı yaklaşımlarda bulunur.
 • Çocukta var olan ruhsal rahatsızlıklara tanı koyar. Tanı için gerekli tetkikleri ister.
 • Ruhsal rahatsızlığın tedavisinin ne şeklide olabileceğini öngörür, tedavi seçeneklerini değerlendirir.
 • Psikoterapi ve medikal tedavi düzenleyebilir.
 • Çocuğun tedavisinin ekip çalışması gerektirdiği durumlarda ekibi yönlendirir.
 • Gerekli hallerde çocuğu hastanede yatırarak takip eder.

Çocuk Psikiyatrisine Ne Zaman Başvurulmalıdır?

Çocuk psikiyatrisine her zaman başvurulabilir. Çocuğun hiçbir ruhsal belirtisi olmasa bile danışmak amaçlı gelinebileceği gibi, herhangi bir ruhsal belirtide gelinmelidir. Çocuk psikiyatristi ilaç verir, psikologlar sadece konuşur düşüncesi tamamen asılsız ve çok yanlıştır. Çocuk psikiyatristi, pedagog ya da psikolog değildir.
Örneğin; Bebeklik döneminde uyku ve beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır? Sorusuyla gelinebileceği gibi çocuğun günlük hayatını, okul başarısını, aile içi ilişkilerini, arkadaş uyumunu olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal bir belirti ile de başvuru yapılabilir.

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

İnsan yaşamında, en çok gelişim ve değişimin yaşandığı evre çocukluk ve ergenlik dönemlerini kapsayan 0-18 yaş aralığıdır. Bu dönemlerde aile ve çevreden bilinçaltı daha faza etkilenir ve her şeyi kayıt altına alır. Bu dönemde yaşanan her şey tüm hayatı yönlendiren kalıcı etkiler doğurmaktadır. Bu olumsuz etkilerden kurtulmak için ailelerin zamanında çocuklarını gözlemleyip gerekli desteği vermeleri gerekir. Bu olumsuz değişime çözüm bulmak için çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmak gerebilir. Çocuk psikiyatrisinin ilgilendiği hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Depresyon
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme (jiletle çizik atma vb)
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları (Ayrılma kaygısı, sosyal fobi vb)
 • Travma
 • Organik nedenlerle açıklanamayan Baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)
 • Öğrenme bozuklukları (Disleksi vb)
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar)
 • Tik bozukluğu
 • Okul reddi
 • Sınav kaygısı
 • Kişilik sorunları
 • Uyku sorunları
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb)
 • Yeme problemeleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb)
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb)
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Dissosiatif bozukluk
 • Zeka geriliği
 • Psikoz (şizofreni vb) ve bipolar bozukluk

Çocuk ergen psikiyatrisi bölümünde, bireysel psikoterapi (psikanalitik, destekleyici, bilişsel davranışçı terapiler, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), aile terapisi, ilaç tedavisi ve psikometrik testler gibi tedavi yöntemleri uygulanarak 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere tedavi hizmeti sağlanmaktadır. Çocuk ergen psikiyatrisi alanında uzmanlık sahibi kişiler, bazı durumlarda ek olarak farklı bulgu değerlendirilmelerinin ve tedavi süreçlerinin uygulanması alanında uzman psikologlardan da yardım alır. Psikologlar tarafından çocukluk ve ergenlik zamanına ilişkin psikiyatrik hastalıkların tanısının koyulabilmesine yardımcı olmak amacıyla birtakım gelişim, dikkat ve zeka testleri uygulanır. Çocuk ergen psikiyatrisi bölümünde uzman kişilerce uygulanması gereken psikolojik testler titizlikle yapılarak klinik bulgular ile karşılaştırılır. Sonuç itibariyle olası psikolojik sorunlar adlandırılarak uygun tedavi planı oluşturulur ve psikolojik sorunların zamanında önüne geçilmesi için ilk adım atılmış olur. Eğer sizin de 0-18 yaş aralığındaki çocuğunuzun rutin hayatı, ruhsal ve bedensel gelişimi ve diğer insanlarla ilişkilerini kötü yönde etkileyebilecek duygusal ve ya davranışsal bulgular gözlemleniyorsa çocuk psikiyatri uzmanlarına başvurabilir, belirtilen link üzerinden Gelişim Testi - AGTE (0-6 yaş) | NPİSTANBUL (npistanbul.com) daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Dil ve konuşma bozuklukları yönüyle tanılama ve terapi hizmetlerini içermektedir. Uygun terapi ve müdahalenin yapılması hedeflenir. 

Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/dil-konusma-tedavileri-dkt

Psikiyatrik hastalıkların danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla müzik, sanat tedavileri, spor ve ebru sanatını içeren ergoterapi çalışmaları yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/cocuk-ergen/ergoterapi-ve-duyu-butunleme

Merkezde gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan 0-14 yaş arası çocuk ve genç hastaların, günlük yaşam kalitesini oyun ve sanat yöntemleri kullanılarak artırılması hedefleniyor. Kişiye özgü gelişim programına göre rehabilitasyon uygulanıyor. Kişiye özel ergoterapi başlığı altında; duyu bütünleme tedavisi, davranış geliştirme, sosyal beceri geliştirme, temel dil becerileri ile ince - kaba motor geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Pediatrik Ergoterapi Merkezinde; Otizim, Serebral Palsi, Down Sendromu, zihinsel problemler, öğrenme güçlüğü ve hiperaktiflik gibi hastalıkların tedavi için çalışmalar yürütülüyor.

Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/cocuk-ergen/ergoterapi-ve-duyu-butunleme

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde danışanlarımız yatarak tedavi olmaktadırlar. Hastanemizde bulunan her servis, yatarak tedavi alan hastaların mahremiyetleri ve hastalığın risklerine göre belli kurallar çerçevesinde oluşturuldu.

Hasta ve yakınlarının konforunun ön planda tutulduğu NPİSTANBUL Hastanesi’nde farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış iki tip oda seçeneği vardır. Standart ve A tipi süit oda bulunmaktadır. A tipi süit odalar ve köşe süit odalar ile güvenlikten ödün vermeden yüksek konfor amaçlanmıştır.

Her odada danışanlarımızın konforunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm mobilyalar buna uygun seçildi ve özel olarak tasarlandı.

Tüm odalarımızda, hasta ve yakınlarının konforunu artıracak yerli-yabancı kanalların izlenebileceği televizyondan kasaya, dinlenme koltuğundan gazete servisine kadar tüm ihtiyaçlarına VIP hizmetler sunulmaktadır.

Hastanemizde, hekim görüşmelerinde hasta ve hasta yakınının mahremiyetini korumayı amaçlayan görüşme odaları, her klinikte bekleme alanları ve hasta katlarında hastaların kendini rahat ve evinde hissetmeleri için oluşturulmuş gündüz salonları ve kış bahçeleri bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/ilk-basvuruda-neler-yapilir

Broşürler

Sizi Arayalım