Çocuk Ergen Psikiyatrisi

Sağlıklı bir birey olmak için çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi, psikiyatrik hastalık var ise doğru tedavi yöntemiyle çözülmesi gerekir. Çocuk ergen psikiyatrisi, kişinin olgunluk dönemine ulaştığında sağlıklı yaşaması, öz güvenli olması, psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmiş dönemlere göre günümüzde çocuk ergen psikiyatrisi, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak genişlemektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir alana sahiptir. Tüm biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bilim dalları ile de doğrudan bağlantılıdır.

Sağlıklı bir birey olmak için çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi, psikiyatrik hastalık var ise doğru tedavi yöntemiyle çözülmesi gerekir. Çocuk ergen psikiyatrisi, kişinin olgunluk dönemine ulaştığında sağlıklı yaşaması, öz güvenli olması, psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmiş dönemlere göre günümüzde çocuk ergen psikiyatrisi, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak genişlemektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir alana sahiptir. Tüm biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bilim dalları ile de doğrudan bağlantılıdır.

Çocuk Psikiyatrisi Nedir?

Çocuk psikiyatrisi; tıp eğitimini tamamlamış olup üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış kişidir. Çocuk psikiyatri doktoru, çocuğun ruh sağlığı ile alakalı bir sorun ile karşılaşıldığında başvurulması gereken kişidir.  Çocuğun gelişim zamanlarında oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal konularda meydana gelen tüm sıkıntılar çocuk psikiyatrisinin alanına girmektedir.
Tıp eğitimi üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış kişidir. Çocuk psikiyatristi, çocuğun ruh sağlığı ile ilgili ilk başvurulması gereken kişidir. Çocuğun ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk psikiyatrisinin kapsamındadır. Çocuk psikiyatrisi çalışma yöntemleri şu şekildedir; 

  • Çocuğun herhangi bir ruhsal sıkıntısı olmasa dahi aileye danışmanlık verir.
  • Ruhsal bir rahatsızlık olmadan çocuğu etkilenebileceği durumlardan korumak amaçlı yaklaşımlarda bulunur.
  • Çocukta var olan ruhsal rahatsızlıklara tanı koyar. Tanı için gerekli tetkikleri ister.
  • Ruhsal rahatsızlığın tedavisinin ne şeklide olabileceğini öngörür, tedavi seçeneklerini değerlendirir.
  • Psikoterapi ve medikal tedavi düzenleyebilir.
  • Çocuğun tedavisinin ekip çalışması gerektirdiği durumlarda ekibi yönlendirir.
  • Gerekli hallerde çocuğu hastanede yatırarak takip eder.

Çocuk Psikiyatrisine Ne Zaman Başvurulmalıdır?

Çocuk psikiyatrisine her zaman başvurulabilir. Çocuğun hiçbir ruhsal belirtisi olmasa bile danışmak amaçlı gelinebileceği gibi, herhangi bir ruhsal belirtide gelinmelidir. Çocuk psikiyatristi ilaç verir, psikologlar sadece konuşur düşüncesi tamamen asılsız ve çok yanlıştır. Çocuk psikiyatristi, pedagog ya da psikolog değildir.
Örneğin; Bebeklik döneminde uyku ve beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır? Sorusuyla gelinebileceği gibi çocuğun günlük hayatını, okul başarısını, aile içi ilişkilerini, arkadaş uyumunu olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal bir belirti ile de başvuru yapılabilir.

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

İnsan yaşamında, en çok gelişim ve değişimin yaşandığı evre çocukluk ve ergenlik dönemlerini kapsayan 0-18 yaş aralığıdır. Bu dönemlerde aile ve çevreden bilinçaltı daha faza etkilenir ve her şeyi kayıt altına alır. Bu dönemde yaşanan her şey tüm hayatı yönlendiren kalıcı etkiler doğurmaktadır. Bu olumsuz etkilerden kurtulmak için ailelerin zamanında çocuklarını gözlemleyip gerekli desteği vermeleri gerekir. Bu olumsuz değişime çözüm bulmak için çocuk psikiyatrisi bölümüne başvurmak gerebilir. Çocuk psikiyatrisinin ilgilendiği hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;

Çocuk ergen psikiyatrisi bölümünde, bireysel psikoterapi (psikanalitik, destekleyici, bilişsel davranışçı terapiler, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), aile terapisi, ilaç tedavisi ve psikometrik testler gibi tedavi yöntemleri uygulanarak 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere tedavi hizmeti sağlanmaktadır. Çocuk ergen psikiyatrisi alanında uzmanlık sahibi kişiler, bazı durumlarda ek olarak farklı bulgu değerlendirilmelerinin ve tedavi süreçlerinin uygulanması alanında uzman psikologlardan da yardım alır. Psikologlar tarafından çocukluk ve ergenlik zamanına ilişkin psikiyatrik hastalıkların tanısının koyulabilmesine yardımcı olmak amacıyla birtakım gelişim, dikkat ve zeka testleri uygulanır. 
Çocuk ergen psikiyatrisi bölümünde uzmanlarca uygulanması gereken psikolojik testler yapılarak klinik bulgular ile karşılaştırılır. Sonuç itibariyle olası psikolojik sorunlar adlandırılarak uygun tedavi planı oluşturulur ve psikolojik sorunların zamanında önüne geçilmesi için ilk adım atılmış olur.

Broşürler

0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenleri kabul eder. Bununla beraber tedavi gören hastaların takibini 21 yaşına kadar devam ettirir.
Ruhsal ve davranışsal problemler yaşayan 18 yaş altında çocuğunuz bir problem yaşıyorsa ilk önce Çocuk ve ergen psikiyatristi uzmanının çocuğunuzu kontrol etmesi en uygunudur.
Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümünde, bireysel psikoterapi (psikanalitik, destekleyici, bilişsel davranışçı terapiler, EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme), aile terapisi, ilaç tedavisi ve psikometrik testler gibi tedavi yöntemleri uygulanarak 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere tedavi hizmeti sağlanmaktadır.
Çocuk Ergen Merkezi Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım