Çocukluk Çağı Depresyon Ölçeği

Ölçeğin hedefi çocuk/ergen ve anne-baba ile yapılan klinik görüşmeden elde edilen bilgilerin hekim tarafından bir araya getirilerek değerlendirme yapılmasını sağlayan önemli bir araçtır. ÇDDÖ-R Formu, klinik popülasyonda depresif belirtiler ve depresyon şiddeti hakkında genel bilgi vermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçeye çevrilerek uyarlaması yapılan ÇDDÖ-R Formunun, Türk toplumundaki ergenlerde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği, 6-17 yaş çocuklarına uygulanabilen, bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek çocuğa okunarak ya da çocuk tarafından okunarak doldurulur. 27 maddelik ölçekte her madde için üç değişik seçenek bulunmaktadır. Çocuktan son iki hafta için kendisine en uygun cümleyi seçmesi istenir. Örneğin; 1. Kendimi arada sırada üzgün hissederim. 2. Kendimi sık sık üzgün hissederim. 3. Kendimi her zaman üzgün hissederim.
Her madde belirtinin şiddetine göre 0, 1 ya da 2 puan alır. Maksimum puan 54'tür. Alınan puan ne kadar yüksekse, depresyon o kadar ağır demektir. Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Öy.* tarafından yapılmış ve patoloji kesim noktası 19 puan olarak saptanmıştır. Kesim puanı 19 olarak önerilir.

* Öy B: Çocuklar için depresyon ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2:132-136.

Çocuklarda depresyon tanısı koymak için bir çok kaynaktan bilgi almak gerektiği görüşü son yıllarda önemini yitirmiş ve erişkinlerde olduğu gibi çocuğun kendisi temel bilgi kaynağı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra değerlendirme amacıyla ölçekler de kullanılabilir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217