npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

Çocuk Nörolojisi Polikliniği

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Nörolojisi 

Bölüm Hakkında

Çocuk Nörolojisi, çocuğun beyin gelişim sürecini olumsuz etkileyen nedenleri araştırıp tedavi eder ve çocukların daha iyi yaşamasını sağlamayı amaçlar.

Çocuk Nörolojisinin İlgilendiği Hastalıklar;

 • Riskli bebeklerin nörolojik olarak izlemi 
 • Gelişim basamaklarında gerilik,
 • Gevşek bebek (Hipotoni),
 • Baş ağrısı 
 • Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon),
 • Katılma (soluk tutma) nöbeti,
 • Ateşsiz havale (afebril konvülsiyon),i
 • Epilepsi (Sara hastalığı),
 • Serebral Palsi (Beyin felci),
 • Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar,
 • Konuşma ve dile özel gelişimsel bozukluklar,
 • Kas ve kas-sinir hastalıkları,
 • Nörometabolik hastalıklar,
 • Hareket bozuklukları ve tikler,
 • Senkop bayılma,
 • Baş dönmesi,
 • Doğumsal ya da sonradan gelişen felçler,
 • Uyku bozuklukları
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Nörodejeneratif hastalıklar,
 • Otizm-yaygın gelişimsel bozukluk,
 • Nörogenetik hastalıklar,
 • Nöbeti taklit eden durumlar

Hangi Durumlarda Uzman Görüşü Almak Gerekir?

Gebelikte annenin geçirdiği bazı enfeksiyonlar, erken doğum (prematüre), zor doğum hikayesi, yenidoğan döneminde yoğun bakım da kalış öyküsü, geçirilmiş santral sınır sistemi enfeksiyonları, gelişim basamaklarının beklenen zaman aralığında görülmemesi (zihinsel, motor, dil, sosyal ve duygusal) durumlarında çocuk nörolojisi tarafından hastalar değerlendirilmelidir.

Riskli bebek izlemindeki temel hedef; nörolojik problemlerin olabilecek en erken dönemde saptanması, önlem alınması ve o bebeğin normal bir nörolojik gelişiminin sağlanmasıdır.

 

İLERİ TANI YÖNTEMLERİ

Epilepsi ve diğer nörolojik hastalıklarda tetkik olarak Elektroensefalografi (EEG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır.

Beynin elektriksel aktivitesini değerlendirmek amaçlı yapılan bir tetkikdir. EEG sayesinde epilepsi ve ayırıcı tanısı değerlendirilebilir. Hastanemizde EEG bölümünde; ideal koşullarda uyku ve uyanıklıkta EEG çekimi yapılmaktadır. Çocuk Nöroloji EEG ünitesinde 22 kanallı digital Elektroensefalografi cihazı ile hastalara uyanıklılık – uyku EEG çekimi ve kısa süreli saatlik monitorizasyon yapılabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/qeeg-topografik-beyin-haritalama sayfamızı ziyaret ediniz.

MR çekimi hareketsiz olmayı gerektirdiği içinbebeklerde, küçük yaştaki –çocuklarda (0-6 yaş), otizm ve mental retardasyonlu hastalarda anestezi yapılmalıdır. Bu hastalarda anestezili MR doktor onayı ile çekilir. Hastanemizde anestezili ve anestezisiz mr çekimleri yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi için : https://npistanbul.com/mr-goruntuleme sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof.Dr. A. Oğuz TANRIDAĞ
Nöroloji Uzmanı
Prof.Dr. Sultan TARLACI
Nöroloji Uzmanı
Doç.Dr. Barış METİN
Nöroloji Uzmanı
Uzm. Dr. Celal ŞALÇİNİ
Nöroloji Uzmanı

Randevu Al

 

BİLGİ PARKI