ONLINE RANDEVU
Covid-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Nöromodülasyon Merkezi

Topoğrafik Beyin Haritalaması/Beyin Haritalama (QEEG/TBH): Psikiyatrik hastalıklarda biyobelirteç olarak kullanılmaktadır. FDA (ABD) dikkat eksikliklerinde tanı değeri olduğunu, 2013 yılında resmi olarak onayladı.
Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/qeeg-topografik-beyin-haritalama

Nöromodülasyon Merkezi 2


Deep TMS (Derin TMU): Türkiye’de yine bir ilk olan bu sistem sayesinde beynin derin yapılarına etki edebilen bir TMU uygulanabilir. Kullanılan başlığın özellikleri sayesinde farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerine daha fazla  uyarım verilebilmektedir.
Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu

Nöromodülasyon Merkezi 3


Nöronavigasyonlu tTMU/rTMS: Türkiye’nin bu sisteme sahip ilk özel hastanesi olarak farklı hastalıklarda, beynin farklı bölgelerine ve tam istenen noktaya odaklanarak TMU uygulan­masını sağlayan ve bu yolla tedavinin etkinliğini ciddi oranda artıran bir yöntemdir
Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu

Nöromodülasyon Merkezi 4


tDCS, CES gibi beyin uyarım tedavileri: tDCS, nöropsikiyatride tedavi amaçlı kullanılan, nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda yalnızca hekimin isteği ile uygulanır.
Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/transkraniyal-dogru-akim-uyarimi-tdcs

Nöromodülasyon Merkezi 5


Anestezili EKT Tedavisi: Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar için güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir. Hastanemizde anestezi altında ve en güvenli “ultra brief” yöntemi ile uygulanmaktadır.
Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/elektro-konvulsif-tedavi-ekt

Nöromodülasyon Merkezi 6


Nörobiofeedback/ Neurobiofeedback
Biofeedback, stresin bedensel belirtilerine yönelik farkındalığı artırarak kişinin bu belirtileri kontrol etmesine, bir anlamda da psikolojik olarak gevşeyip rahatlamayı öğrenmesine yardımcı bir tekniktir. Kalp ritmi, kan basıncı, solunum, vücut ısısı, deri elektrik direnci, kas tonusu veya beyin dalgalarındaki anlık değişimler ölçülerek bilgisayara aktarılır. Bilgisayar bunu görsel ve işitsel sinyaller ile ekrana getirir. Kişi biofeedback yöntemi sayesinde ekrandan bu anlık değişimleri takip ederek istenen seviyeye çekmeyi ve kendini rahatlık durumuna getirebilmeyi öğrenir.
Biyofeedback sadece psikolojik sorunlarda ve stres yönetimi için değil aynı zamanda hipertansiyon tedavisi, kardiyak aritmiler, migren, reyno sendromu, mide asiditesi, inkontinans(dışkı kaçırma), vaginismus gibi durumlarda da kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için: https://www.npistanbul.com/neurobiofeedback-noroterapi-sinir-geri-bildirim-tedavisi

Nöromodülasyon Merkezi 7


Fonksiyonel Nörocerrahi (Beyin Pili):
İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve şiddetli titreme nöbetleri geçiren Parkinson hastalarında, “beyin pili”; kontrol edilebilir, programlanabilir ve ayarlanabilir bir tedavi yöntemi olması nedeniyle, en avantajlı seçenektir. Ayrıca; depresyon, OKB, Alzheimer gibi hafıza hastalıkları, Epilepsi ve Obezite’nin tedavisinde de kullanılabilmektedir. 

Nöromodülasyon Merkezi 8

TIBBİ CİHAZLARIMIZ:

1A Ultra Clean (Türkiye’de ilk)
Hijyen sınıfına sahip ameliyathaneler ile sterilizasyon en üst seviyede sağlanmaktadır. (1A Ultra Clean (Türkiye’de ilk))
BT Anjiyo Özellikli 128 Kesitli
128 kesitli ve yeni nesil ‘’Bilgisayarlı Tomografi’’ cihazında geliştirilen i-dose teknolojisi ile standart tomografilere göre yaklaşık % 80 daha az radyasyona maruz kalınarak aynı görüntü kalitesinde görüntüleme yapılabiliyor. Hızlı çekim kabiliyeti sayesinde tomografi içinde kalma zamanı kısalmaktadır bu da kapalı aoklan fobisi olan hastalar için önemli bir ayırıcı özellik oluyor. (Philips / İngenuity Elite)
Nöronavigasyon (Yön Bulma Sistemi)
Yeni nesil nöronavigasyon ''yön bulma veya yönlendirme'' sistemi. Bilgisayar teknolojisinin üst düzey tasarımı olan ''nöronavigasyon'' ile beyin cerrahisinde hedeflenen lezyona büyük doğruluk derecesiyle (1 mm hassasiyetle) yaklaşılıyor ve ameliyatta sağlıklı dokuda oluşabilecek zarar en aza düşürülüyor. Bu sistemle, beyin içerisinde veya sinir ve omurilik cerrahisinde gidilecek bir hedefe x, y, z koordinatları hesaplanarak minimal bir sapmayla ulaşılarak, ameliyat başarısı artıyor, böylelikle ölüm ve sakatlanma riskleri minimal seviyeye iniyor. Nöronavigasyon sistemleri uçaklardaki otopilota benzer bir sistem olup, uçağın belirlenen bir hedefe yönelmesi veya gitmesi gibidir. Bu sistemle, beyin içerisinde gidilecek bir hedefe X, Y, Z koordinatları hesaplanarak minimal bir sapmayla ulaşılmaktadır. Ayrıca KBB cerrahi operasyonlarında çivili başlık kullanmadan operasyonu yönetmenizi sağlayarak hastaya ekstra kesi ve yara açmanızı engeller. (Medtronic / S7)
İntraoperatif Ultrason Cihazı
Üst düzey intra operatif, renkli doppler ultrasonografi cihazının gelişmiş görüntüleme kalitesi, hesaplama, ölçüm ve raporlama ile operasyonun ve doğruluğu kontrol altında tutulmaktadır. Aynı zamanda bu sistem beyin cerrahisi görüntülemesinin amiral gemisi olarak bilinmektedir Türkiye’de yalnızca seçkin ve sayılı hastanelerde bulunan bir sistemdir. (Hitachi-Aloka / Alpha 7)
Ameliyathane Telekonferans Sistemi
Yeni nesil görüntüleme ve haberleşme teknolojisiyle donatılmış ameliyathane sayesinde; HD kalitesinde ve güvenli şekilde görüntülü telekonferans yapılarak konsültasyon alınabilir, kayıt ve arşiv yapılabilir. Ameliyathane derslik, konferans salonu vs. gibi alanlara canlı yayın yapabilir. (S-Cape / Multiconsol)
Lazer Kodlu Cerrahi Alet Takip Sistemi
Bu takip sistemi ile cerrahi aletlerin sterilizasyonları % 100 kontrol altında tutulabilmektedir. (Cerrahi Alet Takip Sistemi)
Ameliyathane Medikal Kayıt Cihazı
EKG cihazı ile, uluslararası medikal görüntü standardında (DICOM) aktarımı yapabilen EKG cihazıyla çekimin ardından hastanın dosyasına dijital olarak aktarım yapılarak hızlı sonuç ve arşivleme yapılabilmektedir. (Philips / TC 20)
Vital Parametre Kayıt Sistemi
Vital parametre monitörü ile ölçüm yapılan hastanın sonuçları anında dosyasına aktarılarak doğru ölçüm zamanı ve doğru sonuç sağlanmış oluyor. (Philips / VSI 2)
Solunum Destek Cihazı
Ventilatör (solunum destek) cihazı ile hastanın standart klinik verilerinin dışında, akciğer kapasitesi ölçümleri ve spontan solunum denemeleri özelliği ile hastanın doğal solunumuna öncelik veriyorken, aynı zamanda metabolizma hızını ölçerek kalori ihtiyaçlarını otomatik olarak hesaplayabilen sistem hastanın tedavisine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Böylelikle iyileşme ve taburculuk sürecinin hızlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmış olunur. (GE / R 860)
Hasta Başı Görüntüleme Sistemleri
Hasta başı monitörü ve GE /AVANCE CS2 anestezi cihazlarımız ile, hastanın klinik verilerinin dışında, uyku derinliği, hissettiği ağrı düzeyi ve kas gücü ölçüm teknolojisiyle dengeli bir anestezi ve erken uyanmaya olanak sağlayan teknik donanımla operasyon sırasında, yoğun bakımda ve özellikle nörolojik hastaların takibine ve tedavisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. (GE / B 650)
Terapi Yapabilen Yoğun Bakım Yatağı
Yoğun bakım yataklarımız, akciğer koruyucu ve havalı yataklar olup, koltuk formuna dönebilerek hastalarımıza konforlu bir yatış süreci sağlanmıştır. (LİNET MULTİCARE)
Ağrı Derinliği Ölçebilen Anestezi Cihazı
Hastalarımızın en çok endişe duyduğu parametrelerden birisi de anestezinin güvenli şekilde uygulanmasıdır. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ameliyathanesinde End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojilerine sahip olan anestezi cihazlarımız, hasta oksijenasyonunun güvenli şekilde optimize edilmesi ve çok düşük (hipoksik) ya da gereğinden fazla anestezik gaz akışının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Atık gaz ve anestezik madde kullanımını azaltarak ameliyat güvenliğini arttırmasının yanı sıra yapılan düzenlemelerle ameliyatın her aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini ölçebilmekte ve tedavi edebilmekteyiz. (Anestezi Cihazı/ GE Avance CS2)
Kablosuz Çalışabilen Mobile Dijital Röntgen
Wireless olarak haberleşebilen, kablosuz flat panel detektörü sayesinde radyoloji ünitesinin çözünürlülük kalitesinde farklı yerlerde radyografiği hizmeti verilebilmektedir. (Philips / Mobile Diagnost Opta mobile dijital röntgen)
Tümör Florasan Boyama Özellikli Cerrahi Mikroskop
Üst düzey beyin cerrahi mikroskopu ile intra operatif floresan rehberliğinde vasküler / onkolojik cerrahi mikroskop tabanlı beyin cerrahi operasyonu ile minimum hata ve minimum cerrahi kesi. Türkiye’de yalnızca seçkin ve sayılı hastanelerde bulunan bir sistemdir. (Zeiss / Pentero 900)
Üst Düzey Cerrahi Mikroskop
Üst düzey cerrahi mikroskopu rehberliğinde minimum hata ve minimum cerrahi kesi. (Zeiss Vario S88 Cerrahi Mikroskop)
Standart ve Ortapedik Çekime Uygun Dijital Röntgen
Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital flat panel dedektörlü röntgenimiz sayesinde, yüksek çözünürlülükte ve minimum hata ile skolyoz ve genel radyo grafiler alınabilmektedir. (AERODR)
Defibrilator
Tüm hastanemiz AED (Automatic External Defibrillator) kolay modlu ve bifazik teknolojisini barındıran “Defibrilatörler” kullanılarak acil durumda en hızlı müdahaleyi sağlıyoruz. (Defibrilator)