Nöromodülasyon Merkezi

Topoğrafik Beyin Haritalaması/Beyin Haritalama (QEEG/TBH): Psikiyatrik hastalıklarda biyobelirteç olarak kullanılmaktadır. FDA (ABD) dikkat eksikliklerinde tanı değeri olduğunu, 2013 yılında resmi olarak onayladı.
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/qeeg-topografik-beyin-haritalama

Nöromodülasyon Merkezi 2


Deep TMS (Derin TMU): Türkiye’de yine bir ilk olan bu sistem sayesinde beynin derin yapılarına etki edebilen bir TMU uygulanabilir. Kullanılan başlığın özellikleri sayesinde farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerine daha fazla  uyarım verilebilmektedir.
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu

Nöromodülasyon Merkezi 3


Nöronavigasyonlu tTMU/rTMS: Türkiye’nin bu sisteme sahip ilk özel hastanesi olarak farklı hastalıklarda, beynin farklı bölgelerine ve tam istenen noktaya odaklanarak TMU uygulan­masını sağlayan ve bu yolla tedavinin etkinliğini ciddi oranda artıran bir yöntemdir
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu

Nöromodülasyon Merkezi 4


tDCS, CES gibi beyin uyarım tedavileri: tDCS, nöropsikiyatride tedavi amaçlı kullanılan, nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda yalnızca hekimin isteği ile uygulanır.
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/transkraniyal-dogru-akim-uyarimi-tdcs

Nöromodülasyon Merkezi 5


Anestezili EKT Tedavisi: Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar için güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir. Hastanemizde anestezi altında ve en güvenli “ultra brief” yöntemi ile uygulanmaktadır.
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/elektro-konvulsif-tedavi-ekt

Nöromodülasyon Merkezi 6


Nörobiofeedback/ Neurobiofeedback
Biofeedback, stresin bedensel belirtilerine yönelik farkındalığı artırarak kişinin bu belirtileri kontrol etmesine, bir anlamda da psikolojik olarak gevşeyip rahatlamayı öğrenmesine yardımcı bir tekniktir. Kalp ritmi, kan basıncı, solunum, vücut ısısı, deri elektrik direnci, kas tonusu veya beyin dalgalarındaki anlık değişimler ölçülerek bilgisayara aktarılır. Bilgisayar bunu görsel ve işitsel sinyaller ile ekrana getirir. Kişi biofeedback yöntemi sayesinde ekrandan bu anlık değişimleri takip ederek istenen seviyeye çekmeyi ve kendini rahatlık durumuna getirebilmeyi öğrenir.
Biyofeedback sadece psikolojik sorunlarda ve stres yönetimi için değil aynı zamanda hipertansiyon tedavisi, kardiyak aritmiler, migren, reyno sendromu, mide asiditesi, inkontinans(dışkı kaçırma), vaginismus gibi durumlarda da kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/eriskin-psikiyatri/neurobiofeedback-noroterapi

Nöromodülasyon Merkezi 7


Fonksiyonel Nörocerrahi (Beyin Pili):
İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve şiddetli titreme nöbetleri geçiren Parkinson hastalarında, “beyin pili”; kontrol edilebilir, programlanabilir ve ayarlanabilir bir tedavi yöntemi olması nedeniyle, en avantajlı seçenektir. Ayrıca; depresyon, OKB, Alzheimer gibi hafıza hastalıkları, Epilepsi ve Obezite’nin tedavisinde de kullanılabilmektedir. 

Nöromodülasyon Merkezi 8

TIBBİ CİHAZLARIMIZ:

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217