Genel Cerrahi

Genel Cerrahi alanının geniş bir ilgi alanı bulunmaktadır. 18 yaş üstü hastalarda, ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileşmeyen hastalıklarda, yaralanmalarda veya vücut fonksiyonlarının bozulması durumlarında ortaya çıkan hastalıkların tedavi edilmesi olarak tanımlanabilir. Geniş bir tanımla; Sindirim, Endokrin, Hepotbilier sütemler, iyi huylu tümörler, kanserler, anorektal hastalık gruplarına bakan bir bölümdür.

Bu bölüm, Robotik Cerrahi, Laparoskopik Cerrahi veya Endoskopik Cerrahi olarak sınıflandırılabilir. Genellikle guatr, meme, fıtık, yemek borusu, mide, makat çatlağı, rektum, böbrek üstü bezi, karaciğer, safra yolları, mide fıtığı ve kanser ameliyatlarını içeren operasyonlar yapılmaktadır.  

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, ilaç tedavisi veya farklı tıbbi tedavi yöntemleri uygulanarak tedavi edilemeyen hastalıklarda, ameliyat yapılması ile birlikte organın onarılması veya sorunlu organın kesip çıkarılmasıyla uygulanan yöntemdir. Geniş bir çalışma alanı olan bu bölüm; onkoloji, endokrinoloji, travmatoloji gibi diğer konularda uzmanlığı olan bölümlerle iş birliği içindedir.
Cerrahi işlemler genel cerrah ve uzman doktorlar tarafından yapılan operasyonlardır. Operasyonlarda anestezi uzmanları, hemşireler ve cerrahi teknisyenler ekibin bir parçası olarak bilinmektedir. 
Ameliyat öncesi ve sonrası süreç hakkında bilgi cerrahlar tarafından hastaya aktarılır. Genellikle acil durumlar olmak üzere pek çok farklı konuda ameliyatlar gerçekleştiren cerrahlar gelişmiş teknoloji ile birlikte birçok rahatsızlığın ve hastalığın tedavisini gerçekleştirir.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Hastalıklarla ilgili geniş bir alana bakan bu bölüm, genellikle, karın ve bu bölgeye bağlı olan organların yanı sıra pek çok hastalık türünün incelendiği ve tedavisinin yapıldığı alandır. 
Bunların yanı sıra genel cerrahi hangi hastalıklara bakar sorusunun cevapları maddeler halinde şu şekildedir:

 • Mide-Bağırsak
 • Anal Bölge
 • Karın İçi Kitleler
 • Karaciğer
 • Safra Kesesi
 • Dalak
 • Böbrek Üstü Bezleri
 • Karın Boşluğu ile İlgili İç ve Dış Fıtıklar
 • Reflü Hastalığı
 • Varisler
 • Kasık Fıtığı ve Mide Fıtığı
 • Meme Hastalıkları (Fibrokist, Fibroadenom gibi)
 • Tiroid Hastalıkları (Guatr gibi)
 • Makat Çatlağı (Anal Fissür gibi)
 • Anal Fistül
 • Pankreatit
 • Vücut Kitleleri (Lipoma, Yağ bezeleri)
 • Sebase Kist
 • Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs)

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte zengin ve güçlü tıbbi cihazlarla Videoendoskopik (Laparoskopi) cerrahi, lazer cerrahisi, perküten girişimsel işlemlerin uygulandığı minimal invaziv cerrahinin yanı sıra açık ve kapalı multidisipliner girişimler de özenle yapılmaktadır. Donanımlı ameliyathane ve yoğun bakım imkanları, diğer branşlarla iletişim ve birlikte olma en büyük destek olup hastanın iyiliği en mutlu olacağımız beklentilerimizdendir.

Genel Cerrahi Bölümleri

Pek çok hastalığın ve rahatsızlığın tedavisinin yapıldığı bu bölümde uzman cerrahlar farklı alanlardaki uzman doktorlarla iş birliği içinde çalışmaktadır. Birçok hastalığı kapsayan bu alan, ilaçla tedavisi yapılamayan veya tıbbi yöntemlerle iyileştirilemeyen hastalıkların tedavi sürecinde rol almaktadır.
Genel Cerrahi bölümleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Gastrointestinal Sistem
 • Karın İçi 
 • Sindirim Sistemi 
 • Cilt ve Yumuşak Doku Ameliyatları 
 • Meme Hastalıkları 
 • Endokrin Sistem 
 • Cerrahi Onkoloji 
 • Cerrahi Yoğun Bakım 
 • Travmatoloji 
 • Vasküler Cerrahi 
 • Transplantasyon Cerrahisi 
 • Kalp ve Damar Cerrahisi 
 • Çocuk Cerrahisi 
 • Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi 
 • Göğüs Cerrahisi 
 • Plastik Cerrahi 
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
 • Ortopedi ve Travmatoloji 
 • Obezite Cerrahisi

Genel Cerrahide Hangi Ameliyatlar Yapılmaktadır

Danışan memnuniyetinin ve tedavi başarısının en üst seviyede tutulduğu NPİSTANBUL Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde; hasta merkezli, nitelikli, güvenilir ve tıbbi başarı odağında, “sağlıkta mükemmeliyet” anlayışı ile hizmet verilmektedir.
Uzman kadrosu, teknolojinin son imkanları ile donatılmış altyapısı, JCI akreditasyon belgesi ile tescillenmiş bir hastanede hizmet verilmektedir. Ameliyatlar açık ve kapalı yöntemlerle hastanemizde yapılabilmektedir. Karaciğer, pankreas, bağırsaklar, bunların ilk akla gelenleridir.
Bunların yanı sıra Genel Cerrahide yapılan ameliyatlar şu şekildedir:

 • Obezite ameliyatları
 • Mide küçültme ameliyatları
 • Tiroid
 • Meme
 • Mide
 • Yemek Borusu
 • Karaciğer 
 • Pankreas
 • Dalak
 • Bağırsaklar
 • Karın içi kitle
 • Mide, Karın ve Kasık Fıtıkları
 • Kasık Fıtıkları
 • Sünnet
 • Anal apse
 • Apandisit

Ayrıca bu bölüm kapsamında opere edilebilir kanser olgularının da tedavisi ve cerrahi operasyonu yapılabilmektedir.
NPİSTANBUL Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde; Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane donanımı bulunan bir altyapı oluşturuldu. Hastanemizde, biri 1A diğeri 1B olmak üzere 2 ameliyathane ve 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım biriminde Seviye 3’e kadar tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet verilebilmektedir. 
Ameliyathaneler hakkında bilgiye https://npistanbul.com/ameliyathaneler buradan ulaşabilirsiniz.

Genel Cerrahi Tanı Yöntemleri

Danışan odaklı bir yaklaşım ile öncelikle hastalık öyküsünün detaylı olarak dinlenmesi ile süreç başlar. Daha önce geçirmiş olduğu hastalıkların öğrenilmesi, fiziki muayene edilmesi, gerekli biyokimyasal, radyolojik tetkiklerinin yapılması ve gerekirse nükleer tıp olanaklarından yararlanılması ile hastalık tanısı konulur ve tedavi süreci başlar.
Benzer hastalıklar ile ilgili ayırıcı tanı yapılır. Diğer sistem muayeneleri için ilgili uzmanlarla konsültasyon yapılarak uygun tedavi planlanır. Bu işlemlerde Hastanemizdeki; laboratuvar, radyoloji merkezlerindeki imkanlardan yararlanılmaktadır.
Ameliyat sonrasında gelişmiş imkanlara sahip yoğun bakım ünitesinin bulunması hasta ve hekim açısından önemli bir güven kaynağıdır.

Bariatrik ve Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi operasyonun yapılacağı organlara veya bulundukları sistemlere bağlı olarak tedavinin bu alanın hangi bölümü tarafından yapılacağı belirlenmektedir. Pek çok bölümle birlikte iş birliği içinde olan bu alanın cerrahi operasyonları farklı yöntemlerle yapılmaktadır. 
Kapalı ameliyatlarda genellikle endoskopik ve laparoskopik sistemler kullanılarak ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Bu duruma bağlı olarak kapalı ameliyatlar doktor ve hastalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 
Vakaların büyük bir bölümünü onkoloji hastaları oluştururken, vücudun farklı alanlarında ortaya çıkan tümörlerin operasyonları, cerrahlar ve organın bulunduğu bölgeye bağlı olarak uzman olan doktorlarla birlikte tedavi edilmektedir. 
18 yaş üstü kişilerin sağlık durumlarına göre ve hastalıklı organın durumuna göre belirlenen tedavi yöntemlerinde cerrahın uygun gördüğü durumlarda cerrahi müdahale ile tedavi sağlanabilir.
Açık veya kapalı yöntemlerle yapılabilen ameliyatlarda, uzman cerrahlar tarafından kullanılan son derece teknolojik cihazlar tercih edilmektedir. Ameliyat türleri genellikle organa ya da bağlı bulunduğu sisteme göre belirlenmektedir.
Hastanemizde birtakım cerrahi uygulamalar da yer almaktadır. Laparoskopik cerrahi, obezite cerrahisi ve mide küçültme operasyonları gibi pek çok cerrahi operasyonlar da yapılmaktadır. 

NPİSTANBUL Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uygulamaları şu şekildedir:

Laparoskopik Cerrahi
Genel cerrahi yöntemlerinden biri olan laparoskopik cerrahi; göbek deliğinden ince bir teleskobun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanmaktadır. Laparoskopi ameliyatı, genel anestezi altında yapılmaktadır. 
Halk arasında “kapalı”, “bıçaksız” ya da “kansız ameliyat” olarak da bilinen laparoskopik cerrahide, karın içi aydınlatılarak hastalığın ya da sorunun doğrudan gözlemlenmesi olanağını sağlanmaktadır. 
Bu yöntemde gerekirse aynı anda karında çeşitli noktalara açılan 3-5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı cihazlarla tedavi uygulanmaktadır. Bu cihazlar vasıtası ile ameliyat sırasında karıniçi organlarının tamamı büyütülmüş olarak daha geniş açıdan değerlendirilebilmektedir.
Laparoskopi operasyonlar; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok cerrahi işlemlerde uygulanmaktadır.

Obezite Cerrahisi
Genel cerrahi alanı içerisinde giren obezite cerrahisi, NPİSTANBUL Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve ekibi tarafından diyabet ve obezite tedavisine yönelik ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.
Mide küçültme ve birlikte yapılabilen bağırsak kısaltma ameliyatları da yapılarak obezite ve diyabet cerrahisine yönelik Dünya’da kabul gören bütün girişimler yapılabilmektedir.   
Bu ameliyatlar her hastaya uygulanmamaktadır. Ameliyatların başarılı olabilmesi için operasyon öncesinde detaylı konsültasyon yapmak gerekmektedir. Hastanemizde danışanlarımızın şikayetlerinden yola çıkarak kapsamlı bir tanı süreci başlatılır. Uzmanlarımızın uygun bulması halinde de gerekli cerrahi girişim uygulanır.

Uzman doktorlar tarafından belirlenen yöntemlerle cerrahi operasyonlar hastanemizde yapılabilmektedir. Tiroid, meme, mide, karaciğer, pankreas, dalak, bağırsaklar, karıniçi kitle, mide, karın ve kasık fıtıkları bunların bazılarıdır.
Laparoskopik cerrahi; bilgi, beceri, deneyim ve teknoloji kullanımı faktörlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu faktörlerden herhangi birinin eksik veya az olması, operasyonun başarı olasılığını azaltır ve hastanın mağduriyetini arttırabilir.
Mide küçültme gibi obezite tedavisinde uygulanan ameliyatlar mutlaka hastanın kişisel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Hasta tüm yönleriyle incelenerek ameliyatlardan istifade edip etmeyeceği tespit edildikten sonra operasyon gerçekleştirilmektedir. Hastanın ameliyat sonrası uyum sağlayıp sağlamayacağı belirlenmektedir. Hastaya öncelikli olarak ameliyattan sonraki yaşam tarzıyla ilgili eğitim verilerek ameliyattan sonraki 1,5-2 yıl içinde yaşayacağı farklılıklar anlatılmaktadır. Bunların hepsi gözden geçirildikten ve hasta ikna olduktan sonra ameliyata karar verilmektedir.
Mide küçültme operasyonları sonrasında ilk 6 ayda, fazla kilonun yüzde ellisi kaybedilmektedir. İkinci 6 ay içinde de yüzde elli olmak üzere bir yılda fazla kilonun %75’i verilmektedir. Hastanın, ideal kiloya bir buçuk yıl sonra ulaşması öngörülmektedir.
Bariatrik ve Genel Cerrahi Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217