Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Ölçeği

Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Ölçeği, Orjinali Deogracias ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen Gender Dysphoria Scale Adult Form’un (Cinsiyet Disfori Ölçeği Yetişkin Formu-CDÖ-YF), Tarhan, Gökten, Tutgun-Ünal ve Şahin (2021) tarafından Türkçe dil eşdeğerliği, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıyla uyarlanan ve cinsiyet memnuniyetsizliği seviyesini ölçmek için yararlanılan bir ölçektir. 
Ölçek üniversite öğrencileri ve trans yönelimli bireylerden oluşan 368 kişiye (heteroseksüel ve heteroseksüel olmayan) uygulanarak Türkçe’ye adapte edilmiştir. Ölçeğin orjinali 27 madde, Türkçe versiyonu ise 25 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Ölçeği 18 yaşını doldurmuş bireylere uygulanabilir. Kadın ve Erkek versiyonu vardır; Kadınlara “Kadın Versiyonu”, Erkeklere “Erkek Versiyonu” uygulanmalıdır.

Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Ölçeği (Kadın Versiyon)

Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Ölçeği (Erkek Versiyon)

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217