Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim/iletişimde anlamlı derecede yetersizlikler ve stereotip davranışlar ile karakterize nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Bir spektrum olarak bu grupta yer alan bireylerde farklı alanlarda farklı düzeylerde yetersizlikler ya da bozukluklar görülebilmektedir.

Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC, Krug, Arick ve Almond 2008). Bu çalışmada Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC, Krug, Arick ve Almond 2008)’nin Türkçe uyarlaması kapsamında pilot düzeyde geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiştir.

Krug ve arkadaşları (1993) tarafından geliştirilen ve kısaca ABC olarak adlandırılan ölçek pek çok ülkede otizmde tarama ve eğitimin değerlendirilmesi için sık başvurulan ölçekler arasındadır (Bildt ve ark. 2005, Eaves ve ark. 2000, Sevin ve ark. 1991). ABC, Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Aracının (ASIEP-2) beş alt ölçeğinden biridir. ASIEP-2'nin diğer alt ölçekleri, sözel davranışı, etkileşimi, öğrenme hızını ve eğitimsel performansı ölçmektedir. İlk kez 1978 yılında yayınlanan ASIEP, 1993 yılında bu süre içinde yapılan çalışma bulguları eklenerek ölçekte bir değişiklik yapılmaksızın ASIEP-2 adıyla yeniden yayınlanmıştır (Krug ve ark. 1993). ABC, duyusal (9), ilişki kurma (12), beden ve nesne kullanımı (12), dil becerileri (13), sosyal ve öz bakım becerileri (11) olmak üzere toplam beş alt ölçekten oluşan 57 maddelik bir değerlendirme aracıdır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 159’dur. ABC'nin en önemli avantajlarından biri, hem öğretmenlerden hem de ebeveynlerden bilgi almayı olanaklı kılan kolay uygulanabilir bir araç olmasıdır (Krug ve ark. 1993).

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217