2007 yılında ÖSYM bursuyla kazanmış olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak başarıyla mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından, 2009 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilerek uzmanlığını tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi boyunca Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde süpervizör eşliğinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimiyle klinik psikolog olarak görev almıştır.
Eğitim hayatı süresince Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümünde stajyer psikolog olarak görev almıştır. 
2009 yılından itibaren çocuk, ergen, ve yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve EMDR gibi çeşitli terapi yaklaşımlarıyla çalışmaya devam etmekte olan Eda Ergür, tanı ve değerlendirme amacıyla psikolojik testlerden etkin şekilde yararlanmaktadır.
Çevirisini kendisi yaparak uygulamış olduğu Projektif Test Bataryası ile çocuk ve ergenlerin duygusal, davranışsal ve kişilerarası sorunlarını detaylıca değerlendirerek bireyin kendilik algısı, aile ve yakın çevresi ile ilgili duygusal algısı, problemler karşısında sergilediği yaklaşımları, kritik duygulanımları ve de yeterliliklerine bakışı gibi çok kapsamlı bir sonuca hızlıca ulaşarak terapi planını yapılandırarak çalışmalarını sürdürmektedir.
CAS Bilişsel Değerlendirme Testi ve WISC-IV Çocuklar için zeka testi gibi değerlendirmelerle bilişsel alanlar ve dikkat becerilerindeki güçlü ve desteklenmesi gereken alanları tespit ederek, destekleyici çalışmalar sürdürür.
Çocuk ve ergenlerde dikkat becerilerini güçlendirmek için PASS Bilişsel Müdahaleler Programı; okuma becerilerini güçlendirmek için PREP Okumayı Güçlendirme programı; sosyal becerileri desteklemek için SOBECE ( Çocuklar için Sosyal Beceri Kazandırma Programı) gibi beceriye yönelik programlarla çalışmalar yapmaktadır.
Travmatik tecrübeler yaşamış bireyler ile EMDR yöntemiyle aktif olarak çalışarak duygusal problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadır.
Evli ve iki çocuk annesi olan Eda Ergür çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuk, ergen ve de yetişkinlerle bireysel terapiler ve de çift terapisi ile sürdürmekte; ailelere çocuklarıyla ilişkileri için destek vermektedir.
Psikiyatrist İbrahim Bilgen ile Bilgen Terapi Enstitüsünde, özel bir tıp merkezinde ve de kendi kliniğinde Uzman Klinik Psikolog olarak danışanlarına hizmet veren Eda Ergür, NPİSTANBUL Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

Ayrıntılı Özgeçmişe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi/ Staj
Marmara Üniversitesi Hastanesi/Staj
Psikiyatrist İbrahim Bilgen ile Bilgen Terapi Enstitüsü/Psikolog
Özel Tıp Merkezi/ Psikolog
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi/Çocuk Ergen Psikoloğu

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217