1998 yılında İzmit'te doğmuştur. Lise eğitimini 2011-2015 yılları arasında Özel Atafen Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2019 yılında T.C. Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü "Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yalnızlık, Yaşam Doyumu ve Ailede Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki" konulu araştırmasıyla tamamlamıştır.

Lisans sürecinde Endüstriyel Psikoloji alanında ilk zorunlu stajını Doğuş-Bilgili Holding-Galataport projesinde İnsan Kaynakları stajını sonrasında Klinik stajını Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri servisinde tamamlamıştır. Aileden Biri Bakımevi ve Huzurevinde ve Psikolaj-Psikolojik Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde gönüllü stajyer olarak çalışmıştır. T.C. Kültür Üniversitesi'nde Berna Sağlam Naipoğlu'nun İletişim Stratejileri dersi kapsamında "Cem Hakko'nun Üniversiteli öğrencileri gözünde analizi" araştırmasını yapmıştır.

Lisans sürecinden sonra 2 yıl Halkla İlişkiler sektöründe çalışırken Üsküdar Ailemer'den Cinsel Terapi Eğitimi ve Hakan Türkçapar'dan BDT Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Değerlendirme Eğitimi'ni almıştır. 2024 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı’nı "Sağlıklı Bir Bireyin Yetişmesinde Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi" araştırmasıyla tamamlamıştır.
Hakan Türkçapar'dan Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim, Beceri Kazandırma ve Süpervizyon eğitimlerini almıştır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansında Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi eğitimini, MMPI Test eğitimini tamamlamıştır. Ousia Psikoloji'de gönüllü olarak staj ve mentörlük programına katılmıştır. Türk Aile Planlama Vakfı'nda Cinsel Sağlık Eğiticisidir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Eğitim

Lise: Özel Atafen Lisesi (2011-2015)

Lisans: T.C. Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2019)

Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (2024)

Aldığı Eğitimler

 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi Eğitimi
 • MMPI Test Eğitimi

Test ve Ölçekler

 • Beck Anksiyete
 • Beck Depresyon
 • Beck İntihar Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk
 • SCL-90-R
 • Yaşam Öykü Envanteri
 • Sosyal Karşılaştırma Ölçeği
 • Sosyal Biliş-Tutum-Davranış Anketi
 • Panik Agorafobi Ölçeği
 • Kısa Sosyal Fobi Ölçeği
 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği
 • Obsesif İnançlar Ölçeği
 • Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ)
 • Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (Y–BOCS)
 • FOTÖ (DAS)
 • Moxo Dikkat Testi
 • CARS
 • Bir İnsan Çiz
 • Peabody
 • MMPI
 • Rorschach-TAT (devam)

Ousia Staj ve Mentörlük Programı

 • "Çift İlişkisinde Farklılıkların Dönüşümü"
 • "Ekol Eğitimi ve Vaka Sunumu: Sistemik Terapi Ekolü"
 • "Sanat ve Beden Atölyesi"
 • "Telefon Kullanımı Romantik İlişkilerimizi Nasıl Etkiliyor?"
 • "Ekol Eğitimi ve Vaka Sunumu: Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi Modeli"
 • "EMDR ve Vaka Sunumu"
 • "Şema Terapi Bakış Açısıyla İlişkilerdeki Yaşam Tuzaklarımız: Anlamak ve Baş Etmek"
 • "Virginia Satir'in Buzdağı Metaforu Üzerinden İnsanı Anlamak"

2024 – Halen / NPİSTANBUL Hastanesi / Klinik Psikolog

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217