COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1986’da Şişli / İstanbul’da doğmuştur. 2004’de Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olmuştur. 2010’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni (Çapa) bitirerek Tıp Doktoru ünvanı almıştır. 2011’de İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda erişkin psikiyatrisi uzmanlık eğitimine başlamış ve 2016’da ‘Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının İncelenmesi’ başlıklı tez çalışması ile uzman olmuştur. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi’nde yerine getirmiştir. 2020 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Sinirbilim Okulunda psikoz epidemiyolojisi konusunda doktora çalışmalarına başlamıştır.

Eğitim

Lise: Üsküdar Amerikan Lisesi / 1997-2004
Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 2004-2010
Uzmanlık Eğitimi: İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / 2011-2016
Harvard Üniversitesi McLean Psikiyatri Hastanesi - Klinik Gözlemcilik / 2014
Doktora Programı: Maastricht Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Sinirbilim Okulu / 2020’den itibaren


Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi - Temel Düzey Eğitim Modülü / 2021
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı - Sorun Yönetimi ve Fazlası - Eğitici Eğitimi / 2020
İstanbul Psikodrama Derneği - Psikodrama Asistanlığı Eğitimi / 2016-2019
İstanbul Psikodrama Derneği – Psikodrama İleri Düzey Eğitimi / 2019’dan itibaren
 

Bismil Devlet Hastanesi – Diyarbakır / 2016-2021

Psikotik Bozukluklar

Burslar
Avrupa Psikiyatri Birliği – Genç Psikiyatrist Bursu / 2021
12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi - Genç Araştırmacılara Özel Kongre Katılım Bursu / 2020
Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji - Klinik Araştırma Yöntemleri Atölyesi Katılım ve Seyahat Bursu / 2018

Türkiye Psikiyatri Derneği Çalışma Birimi Üyelikleri
Genç Psikiyatristler Komitesi
Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi
Telepsikiyatri Çalışma Birimi
Psikiyatrik Epidemiyoloji Çalışma Birimi
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi
Grup Psikoterapileri Çalışma Birimi

Üyelikler
Türk Tabipler Birliği – İstanbul Tabip Odası
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Nöropsikiyatri Derneği
Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü – İstanbul Psikodrama Derneği
Avrupa Negatif Belirtileri Araştırma Ağı (EuroNes)
Avrupa Psikiyatri Birliği

Kitap Bölümü
Obezite ve Depresyon – Çocuk ve Ergenlerde Obezite / Orient Yayınları - 2019

Yayınlar
Ergül C. Diyarbakır’da Bir İlçe Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kuruluna Başvuran Hastalarda Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozuklukların Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2019; 46(4): 763-770. 

Ergül C, Ulaşoğlu-Yıldız Ç, Kurt E, Koyuncu A, Kıçik A, Demiralp T, Tükel R. Intrinsic functional connectivity in social anxiety disorder with and without comorbid attention deficit hyperactivity disorder. Brain Research 2019; 1722: 146364.

Polat Nazlı I, Ergül C, Aydemir O, Chandhoke S, Üçok A, Gönül AS. Validation of Turkish version of brief negative symptom scale. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2016; 20(4): 265-271.

Üçok A, Çıkrıkçılı U, Ergül C, Tabak Ö, Salaj A, Karabulut S, Correll CU. Correlates of Clozapine Use After a First Episode of Schizophrenia: Results From a Long-term Prospective Study. CNS Drugs 2016; 30(10): 997-1006. 

Üçok A, Kaya H, Uğurpala C, Çıkrıkçılı U, Ergül C, Yokuşoğlu C, Bülbül Ö, Direk N. History of childhood physical trauma is related to cognitive decline in individuals with ultra-high risk for psychosis. Schizophrenia Research 2015; 169(1-3):199-203.

Ergül C, Üçok A. Negative symptom subgroups have different effects on the clinical course of schizophrenia after the first episode: A 24-month follow up study. European Psychiatry 2015; 30(1):14-19.

Üçok A, Ergül C. Persistent negative symptoms after first episode schizophrenia: A 2-year follow-up study. Schizophrenia Research 2014; 158(1-3): 241-246.

Kongre Sunum ve Bildirileri
Ergül C. Factors related to the state and trait anxiety levels of healthcare workers in a rural district state hospital during the COVID-19 pandemic. Sözel bildiri.  4th International Health Sciences Conference, Diyarbakır, Kasım 2020.

Üçok A, Çıkrıkçılı U, Karabulut S, Tabak Ö, Salaj A, Ergül C, Correll C. Correlates of clozapine use after a first episode of schizophrenia compared to patients not prescribed clozapine: results from a long-term, prospective study of 105 first-episode patients. Poster bildiri. 5th Biennial SIRS Conference, Floransa, Nisan 2016.

Ergül C. Sosyal anksiyete bozukluğunda beyin aktivasyonları ve bağlantısallık. Panel sunumu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016. 

Ergül C, Koyuncu A, Kurt E, Yıldız CU, Kıçik A, Demiralp T, Tükel R. Sosyal anksiyete bozukluğu olan hastalarda manyetik rezonans görüntüleme bulgularının incelenmesi. Sözel bildiri. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016. 

Bülbül Ö, Kurt E, Ulaşoğlu Yıldız Ç, Kıçik A, Demiralp T, Noyan H, Çağlar N, Ergül C, Kaya H, Yokuşoğlu Ç, Çıkrıkçılı U, Üçok A. Psikoz için yüksek risk grubundaki bireylerde dinlenim durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme bulgularının sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması. Poster bildiri. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016. 

Togay B, Çıkrıkçılı U, Noyan H, Samanlı H, Çağlar N, Yokuşoğlu Ç, Bülbül Ö, Ergül C, Üçok A. Psikoz için klinik ve ailesel risk gruplarında ön uyaran aracılı inhibisyonun kontrol grubu ile karşılaştırılması. Poster bildiri. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016.

Ergül C, Kıçik A, Kurt E, Yıldız CU, Koyuncu A, Demiralp T, Tükel R. Investigation of resting state functional connectivity in social anxiety disorder. Poster bildiri. 4th Mind, Brain & Body Symposium, Berlin, Mart 2016. 

Üçok A, Ergül C. Persistent negative symptoms and outcome in first-episode patients with schizophrenia. Poster bildiri. 5th European Conference on Schizophrenia Research, Berlin, Eylül 2015.

Ergül C, Çıkrıkçılı U, Tabak Ö, Taşdelen R, Salaj A, Karabulut S, Üçok A. İlk epizod şizofreni sonrasında klozapin kullanımının erken dönem prediktörleri. Sözel bildiri.  51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015. 

Ergül C, Polat Nazlı I, Aydemir O, Gönül AS, Üçok A. Şizofrenili hastalarda negatif belirtiler ile ilgili değişkenler. Poster bildiri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015. 

Polat Nazlı I, Ergül C, Aydemir Ö, Üçok A, Gönül AS. Kısa negatif belirtiler ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Poster bildiri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015.

Çıkrıkçılı U, Yokuşoğlu Ç, Kaya H, Bülbül Ö, Uğurpala C, Ergül C, Üçok A. Psikoz için klinik risk grubundaki bireylerde negatif belirti düzeyinin bilişsel belirtiler ve işlevsellikle ilişkisi. Poster bildiri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015.

Özhan AA, Üçok A, Akturan EE, Ergül C, Karadayı G, Ayık B, Bakay H, Taşdelen R, Bülbül Ö. Şizofrenide hemen sonuca atlama yanlılığı ile bilişsel işlevlerin ilişkisi. Poster bildiri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015.

Ergül C, Polat Nazlı I, Aydemir O, Gönül AS, Üçok A. Şizofrenili hastalarda anhedoninin alt bileşenleri ile ilgili değişkenler. Poster bildiri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015. 

Özhan AA, Üçok A, Akturan EE, Ergül C, Karadayı G, Ayık B, Bakay H, Taşdelen R, Bülbül Ö. Metakognitif eğitimin şizofreni hastalarının bilişsel yanlılıkları üzerine etkisi. Poster bildiri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2015.

Ergül C, Üçok A. İlk epizod şizofreni hastalarında doğum ayının klinik değişkenler ve bilişsel işlevler ile ilişkisi. Poster bildiri. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2014.

Kaya H, Çıkrıkçılı U, Ergül C, Bülbül Ö, Yokuşoğlu Ç, Uğurpala C, Üçok A. Psikoz için yüksek risk grubundaki bireylerde çocukluk çağı travmalarının bilişsel işlevler üzerine etkileri. Poster bildiri. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2014.

Uğurpala C, Kaya H, Yokuşoğlu Ç, Bülbül Ö, Çıkrıkçılı U, Ergül C, Üçok A. İlk epizod şizofreni hastalarında çocukluk çağı travması bilişsel işlev bozukluğu ilişkisi. Poster bildiri. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kasım 2014.

Ergül C, Üçok A. Negative symptom subgroups have different effects on clinical course after first episode of schizophrenia: A 24-month follow-up study. Poster bildiri. 4th Schizophrenia International Research Society Conference, Floransa, Nisan 2014.

Üçok A, Ergül C. Persistent negative symptoms after first-episode schizophrenia: A 2-year follow-up study. Poster bildiri. 4th Schizophrenia International Research Society Conference, Floransa, Nisan 2014.

Ergül C. İlk epizod ve sonrasında negatif belirtilerin gidişi ve işlevsellikle ilişkisi: İTF çalışması. Panel sunumu. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül 2013.

Ergül C, Akturan E, Üçok A. Schneider belirtilerinin ilk epizod şizofrenide relaps, remisyon, belirti şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Poster bildiri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül 2013.

Ergül C, Üçok A. İlk epizod şizofreni sonrası iki yıllık izlemede kalıcı negatif belirti sıklığı ve gidişle ilişkisi. Poster bildiri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül 2013.

Noyan H, Ergül C, Bakay H, Togay B, Üçok A. İlk epizod şizofrenide yaşam olaylarının hastalık öncesi değişkenler ve gidişle ilişkisi. Poster bildiri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül 2013.

Togay B, Bölek S, Taşdemir İ, Öztürk M, Özhan A, Ergül C, Urazbekova G, Karadayı G, Emiroğlu B, Üçok A. İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde psikoz hastaları için ayaktan grup psikoterapi uygulamaları. Poster bildiri. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Ekim 2012.
 


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım