COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1952 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu,aynı fakültenin Psikiyatri kliniğinde eğitim alarak 1983 yılında uzman oldu.

Girne Asker Hastanesinde askerlik görevini,Manisa Ruh Sağlığı veHastalıkları Hastanesinde mecburi hizmetini yaparak, kazandığı sınav sonucunda1987 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğine Yardımcı Doçent olarak atandı,yaptığı çalışmalar ve girdiği sınav sonucunda 1990 yılında aynı klinikte Doçent oldu.1991 yılında girdiği sınavı kazanarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri klinik şefliğine atandı.Bu hastanenin Nevroz kliniğini kurdu ve 15 yıl idare etti.2006 dan sonra aynı hastanenin genel psikiyatri kliniğini idare etti.Öğretim üyeliği ve klinik şefliği döneminde 191 psikiyatri asistanı

45 nöroloji ve 122 aile hekimliği asistanının eğitimini yaparak uzman olmalarını sağladı.

2008-2011 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi üyeliği yaptı. 2011 yılında emekli olduktan sonra Üsküdar Üniversitesinde Profesör oldu ve halen çalışmalarını bu üniversitede sürdürmektedir.

Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanmış 100 den fazla yayını vardır,Meslek yaşamı boyunca çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongreye konuşmacı olarak katılıp bildiriler sunmuştur.İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evlidir ve iki çocuğu vardır.

Anksiyete Bozuklukları Araştırma ve Tedavi Derneğinin kurucusu ve başkanıdır. Türkiye Psikiyatri Derneği Türk Nöropsikiyatri Derneği Grup Psikoterapileri Derneği Biyolojik Psikiyatri Derneği ve Amerikan Psikiyatri Birliği'nin üyesidir.

Çok sayıda bilimsel tıbbi derginin danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

Eğitim

İlk ve Orta öğrenimi TED Ankara Koleji
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Psikiyatri Kliniği 1983

Girne Asker Hastanesi

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Yardımcı Doçent  1987

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Doçent  1990

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefliği 1991

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Genel Psikiyatri Klinik Şefliği 2006

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Üyeliği 2008-2011

Üsküdar Üniversitesi Profesör 2011

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi - ...

 

Anksiyete Bozuklukları Araştırma ve Tedavi Derneğinin Kurucusu ve Başkanı

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erkmen H.,DilbazN.,Seber G.,Kaptanoğlu C.,Tekin D.:Sexual

Attitudes of Turkish University Students J of Sex Education and

Therapy Vol 16 no 4 251-261 1990

Samancı A Y,Erkmen H.rPsychiatry in Turkey Psychiatric Bulletin

vol 18,no 5 300-301 1994

Ulusoy M., Şahin NTT, Erkmen H.: Turkish Version of the Beck

Anxiety Inventory :Psychometric Properties J Cogn Psychotherapy

vol 12 163-172,1998

Ayçiçeği A.,Dimi WJVL,Harris C.L.,Erkmen H.:Neuropsychological

Function in Obssesive Compulsive Disorder Effects of Comorbid

Conditions on Task Force J European Psychiatry 18(5) 241 -248 ,

2003.

 

4.2.        Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri

kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Samancı A. Y., Solmaz M., Sefa A., Erkmen H. Alcohol An

Drug Problems in Primary Anxiety Disorders 3rd European

Symposium On Drug Addiction & AIDS 23-26 October 1995

Samancı A. Y.? Erkmen H., Solmaz M, Sefa A., Uçarer N.

Gender Differences in Hospitalized Patients With Anxiety

Disorders 8th Congress of Association of European Psychiatrists

7-12 July 1996

Samancı A., Erkmen H., Sefa A., Solmaz M. Gender

Differences in Anxiety Disorders Clinic As Regard To

Peronality Disorders 8th Congress of Association Of European

Psychiatrists 7-12 July 1996

Samancı A.? Erkmen H., Sefa A,, Solmaz M. Psychiatric And

Personality Disorders in Realtion to Job Status 8th Congress of

Association Of European Psychiatrists 7-12 July 1996

Samancı A., Solmaz M., Sefa A., Erkmen H.? Erdem H., Ünal

M. Depression in Myocard Infarctus ans Ischaemic Heart

Diseases 10 World Congress Of Psychiatry 23-28 August 1996

Erkmen H., Samancı A. Y.a Orhan S. The Comparison of

Generalised Anxiety Disorder Cases Comorbid With or Without

Alcohol Dependence 8th World Congress of Biological

Psychiatry June 28th-JuIy 3rd 2005

Samancı A. Y.5 Orhan S.? Erkmen H The Comparison of

Generalised Characteristics With Panic Disorder 8th World

Congress of Biological Psychiatry June 28th-July 3 rd 2005

Erkmen H.: Psychiatric Comorbidity in Generalized Anxiety

Disorders World Psychiatric Association International Congress 12-

16 temmuz 2006

 

Erkmen EL: Comorbidity of Anxiety Disorders and Bipolar Disorder

in Turkey 11.Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress 26-

29 Eylül 2008

4.3.        Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erkmen H.,Seber G.,Dilbaz N„Tekin D. ıLarenjektomi Sonrası

Görülen Psikiyatrik Semptomlar NöroPsikiyatri arşivi 27(1-4) 61-66

1990

Samancı A.Y., Erkmen H., Özmen E.rToplum Psikiyatrisi Düşünen

Adam ¡Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 8(1) 4-8 1995

Samancı A. Y.,Sefa A.?Solmaz M.,Erkmen H.,Uçarer N.:Alkol ve

Anksiyete Bozukluklarının İlişkisi Düşünen Adam:Psikiyatri ve

Nörolojik Bilimler Dergisi 8(3) 44-49 1995

Özer Ş.,Özmen E.?Yalçmer B..Ataklı C.,Özkara ÇLErkmen HzGenç

Strok Hastalarında Depresyon Yeni Symposium 34(1-2) 33-35 1996

Samancı A.Y.,Uçarer N.,Erkmen H.,Şahin H.?Karaman H.E.:Panik

Bozukluk,Sekonder Depresyon ve Deksametazon Supresyon Testi

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 8(2):81-89 1998

Samancı A.Y.,Karamustafalıoğîu K.OJEkici G., Erkmen H.:Sık

Döngülü Depresyon ve Sodyum Valproat Kullanımı (Bir Olgu

Nedeniyle) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 8(1) 38-39 1998

Taştan U.,Saatçioğlu Ö.,Özmen E.,Erkmen HzCinsel İşlev

Bozukluğu Olan Erkeklerde Anksiyete Yeni Symposium 43(1 ):38-44

2005

Yavuz K.F., Sankaya D., Erkmen H.: Zeka Geriliği ile Birlikte

Görülen İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Lityum Sağaltımı :01gu

Sunumu Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi

Baskıda

Yavuz K.F.? Ulusoy S.5 Selçuk H., Erkmen H.: Psikotik Belirtilerle

Giden Atipik Lokalizasyonlu Bir Nörosifîliz Olgusu Düşünen Adam

Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi Baskıda

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Samancı A. Y., Tabo A., Erkmen H., Arpacı B. Stroke

Olgularında Psikiyatrik Semptomatoloji ve Kognitif

Bozukluklar 3. Anadolu Psikiyatri Günleri 23-25 Haziran 1994

Samancı A* Y., Erkmen H., Tabo A. : Bir Psikiyatri

Hastanesinde Sağlık Personelinin Özerkleşme ve Özelleşmeye

Karşı Tavrı 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi 9-14 Eylül 1994

 

Şahin H.? Samancı A., Uçarer N., Erkmen H. Depresyonda

Aknsiyete Bozukluğu Komorbiditesi 33. Ulusal Psikiyatri

Kongresi 1-4 Ekim 1997

Şahin EL, Samancı A., Erkmen H., Uçarel N. Depresyona İkincil

Anksiyete Bozukluklarının Klinik ve Biyolojik Farklılıkları 33.

Ulusal Psikiyatri Kongresi 1-4 Ekim 1997

Erkmen H., Karamustafalıoğlu O., Özmen H. E. Somatofoım

Bozukluklarda Klinik ve Tedavi 8. Anadolu Psikiyatri Günleri

Haziran 1999

Erkmen H.: Sigara Bağımlılığından Kurtulmada Davranış ve İlaç

Tedavisi 2.Metabolik Sendrom Sempozyumu 24-26 Mart 2005

Erkıran M., Erkmen H., Konkan R.? Keleş E. Bir Ergen Polikliniğine

Başvuran Hastalarda Alkol ve Madde Kullanım Sıklığı 41. Ulusal

Psikiyatri Kongresi 15-20 Kasım 2005

Erkıran M., Erkmen H.? Özer Ş., Keleş E. Bir Ergen Polikliniğine

Başvuran Hastalarda İntihar Girişimi Sıklığı 41. Ulusal Psikiyatri

Kongresi 15-20 Kasım 2005

Çelik S.? Erkmen H.? Konkan R., Çavaş Ş. Bitkisel İlaçlar ve

Günümüzde Kullanımı 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 15-20 Kasım

2005

Samancı A.? Aktan M., Çelik S., Çavaş Ş.? Erkmen H. Genelleşmiş

Anksiyete Bozukluğu Ve Panik Bozukluğun Somatik Şikayetler

Açısından Karşılaştırılması 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi î 5-20

Kasım 2005

Samancı A., Aktan M., Çelik S.3 Çavaş Ş., Erkmen H. GAB ve Panik

Bozukluğun Çocukluk Çağı Risk Etmenleri Açısından

Karşılaştırılması 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 15-20 Kasım 2005

Çelik S., Erkmen H., Konkan R., Tabo A. Herbal İlaçların Tedavide

Yeri Ne Olmalıdır? 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 15-20 Kasım 2005

Erkmen H.rPromosyon Nereye Kadar Normal,Ne Yapılmalı,İlaç

Firmalarının Hekimlerin Eğitimine Katkıları Ne Olmalı?

1 .Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 14-17 Aralık 2007

Erkmen H..’Dirençli Depresyonda Somatik Tedaviler

6.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 4-8 Eylül 2007

Erkmen H.:Ergenlik Döneminde Başlayan Obsesif Kompulsif

Bozukluğun Erişkin Dönemindeki Prognozu 12.Ergen Günlen 14-17

Kasım 2007

Erkmen H.:OKB Tedavi Güncellemesi Psikofarmakoloji Tedavi

Güncellemesi 2008 29-31 Ocak 2008

Erkmen H. Duygudurum Düzenleyicilere ve Sedatif Hipnotiklere

Bağlı Yan Etkiler ve Yönetimi l.Basamakta Anksiyete Bozuklukları

ve Depresyon Tanı ve Tedavi Okulu 2-5 Mart 2008

Erkmen H.: Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Tan isal Sınırlılıklar

5. Ulusal Anksiyete Kongresi 5-9 Mart 2008

 

Erkmen H.: Adli Psikiyatride Adli Rapor Yazma İlkeleri Ve Yapılan

Rapor Hataları 46.UIusaI Psikiyatri Kongresi 5-9 Ekim 2010

Kitaplar

Erkmen H.: Özgül Fobi, Psikiyatri Temel Kitabı 1 479-482

EditörıGüleç C.,Köroğlu E.: Hekimler Yayım Birliği Ankara 1997

Erkmen H.,Özmen E.,Karamustafalıoğlu K.O.:Dürtü Kontrol

Bozukluklan Tek Etiket Matbaası İstanbul 1998

Erkmen H.:Depresyon Tanı Yaklaşım ve Tedavisi Türkiye Klinikleri

Ofset, Ankara 2005

Erkmen H.,Erkıran M.,Uyum Bozuklukları Psikiyatri Temel Kitabı 2

491-492 Editör Köroğlu E.,Güleç C.: Hekimler Yayın Birliği Ankara

2007

Erkmen H.: OKB ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozuklukları

Güncel Klinik Psikiyatri 177-188 Editör Işık E,Taner E,Işık U.:

Golden Print Matbaası İstanbul 2008

Erkmen H.:Anksiyolitik ilaçlar Güncel Klinik Psikiyatri 653-660

Editör Işık E,Taner E,Işık U.r Golden Print Matbaası İstanbul 2008

Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanmış 100 den fazla yayını vardır,Meslek yaşamı boyunca çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongreye konuşmacı olarak katılıp bildiriler sunmuştur.

Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi

Türk Nöropsikiyatri Derneği Üyesi

Grup Psikoterapileri Derneği Üyesi

Biyolojik Psikiyatri Derneği Üyesi

Amerikan Psikiyatri Birliği Üyesi


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım