COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

İstanbul doğumludur.  Lisans eğitimini Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2017 yılında onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sırasında, 2015 yılında Beira Interior Üniversitesinde eğitim görmüştür.
Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve gönüllü danışmanlık merkezlerinde yer almıştır. Öğrenimi süresince NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Fatih Otizm Merkezi, Şişli Nezih Huzurevi, Avrasya Şizofreni Derneği biriminde stajyer psikolog olarak bulunmuş, klinik stajlarını başarı ile tamamlamıştır.
Yüksek Lisans eğitimini ise İngiltere Bournemouth Üniversitesinde, 2019 yılında Klinik Psikoloji üzerine tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini ‘Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Bireylerde Duygu Düzenleme Stratejilerinin Rolü’ üzerine yazmıştır. 
Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Yeme Bozuklukları, Gottman Çift Terapisi, 50 saatlik Nöropsikolojik Değerlendirme Testi ve MMPI eğitimlerinide tamamlamıştır. Halen, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) eğitimlerine devam etmektedir.
Nisan 2022 tarihinden itibaren NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde Uzman Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

Üsküdar Üniversitesi/ Psikoloji-2017
Beira Interior Üniversitesi/ Psikoloji (Erasmus Programı)- 2015
Bournemouth Üniversitesi/ Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı- 2019
Bilişsel Davranışçı Terapi
Şema Terapi

Kalem Psikoloji- Uzman Klinik Psikolog
Şişli Nezih Huzurevi- Staj
Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi- Staj
Fatih Otizm Merkezi- Staj
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi- Staj

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Depresyon
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobiler
 • Agorafobi
 • Panik Bozukluk
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Hipokondriyazis
 • Yeme Bozuklukları 
 • Bipolar Bozukluk
 • Paranoid Bozukluklar
 • Psikotik Bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu 
 • Öfke Kontrolü
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kayıp, yas süreçleri
 • İş Stresi

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (Psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu)
Şema Terapi: İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma Eğitimi (Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak)
Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı (Uzm. Psk. Esra Ersayan)
Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi Modül I: Yeme Bozuklukları Hakkında Temel Bilgiler (Psikolog Dr. Feyza Bayraktar)
Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi Modül II: Yeme Bozuklukları Tedavisinde Temel Yaklaşımlar (Psikolog Dr. Feyza Bayraktar)
Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitimi (Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar)
Gottman Çift Terapisi 1.Düzey Eğitimi (Psikoloji İstanbul)
MMPI (Türk Psikologlar Derneği)
Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
Rorschach Mürekkep Lekesi Testi ve TAT Eğitimi (Doç. Dr. İrem Erdem Atak) (Devam etmekte)
Üsküdar Üniversitesi Kanıta Dayalı Mentörlük Projesi Eğitim Sertifikası (Üsküdar Üniversitesi)


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım