İstanbul doğumludur.  Lisans eğitimini Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2017 yılında onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sırasında, 2015 yılında Beira Interior Üniversitesinde eğitim görmüştür.
Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve gönüllü danışmanlık merkezlerinde yer almıştır. Öğrenimi süresince NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Fatih Otizm Merkezi, Şişli Nezih Huzurevi, Avrasya Şizofreni Derneği biriminde stajyer psikolog olarak bulunmuş, klinik stajlarını başarı ile tamamlamıştır.
Yüksek Lisans eğitimini ise İngiltere Bournemouth Üniversitesinde, 2019 yılında Klinik Psikoloji üzerine tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini ‘Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Bireylerde Duygu Düzenleme Stratejilerinin Rolü’ üzerine yazmıştır. 
Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Yeme Bozuklukları, Gottman Çift Terapisi, 50 saatlik Nöropsikolojik Değerlendirme Testi ve MMPI eğitimlerinide tamamlamıştır. Halen, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) eğitimlerine devam etmektedir.
Nisan 2022 tarihinden itibaren NPİSTANBUL Hastanesinde Uzman Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

Üsküdar Üniversitesi/ Psikoloji-2017
Beira Interior Üniversitesi/ Psikoloji (Erasmus Programı)- 2015
Bournemouth Üniversitesi/ Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı- 2019
Bilişsel Davranışçı Terapi
Şema Terapi

Kalem Psikoloji- Uzman Klinik Psikolog
Şişli Nezih Huzurevi- Staj
Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi- Staj
Fatih Otizm Merkezi- Staj
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi- Staj

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217