Yök bursu ile girdiği İstanbul Kültür Üniversitesinden mezun olmuştur. Daha sonra  Üsküdar üniversitesi Klinik Psikoloji bölümüne kabul edilmiştir. Aynı üniversiteden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca pek çok eğitime katılmıştır. Aldığı eğitimlerin bazıları,
Otto F. Kernberg Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi ve süpervizyonu(devam ediyor), Uzm. Psk. Suzan Girginer’den Psikodinamik Psikoterapi eğitimi ve Süpervizyonu(devam ediyor), Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Beceri Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema terapi temel eğitimi, Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar’dan Kişilerarası ilişkiler terapisi eğitimi, Doç. Dr. İrem Atak’tan Rorschach Eğitimi, Prof.Dr. Gül Eryılmaz ve Uzm. Psk. Emre Konuk’tan Emdr Temel Eğitimidir. Eğitim süreci boyunca çeşitli danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ergen terapisti olarak çalışmıştır. Bunun dışında yaklaşık 10 farklı kurumda staj yaparak mesleki gelişimine katkı sağlamıştır. Şu an Np Beyin Hastanesinde çalışmakta ve Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde dersler vermektedir. .
Bununla birlikte sporsal faaliyetlere aktif olarak katılmakta ve pek çok savunma sanatı ile ilgilemektedir. Bazı savunma sanatı dallarında ise antrenörlük belgelerine sahiptir.
Bitirme tezini ise, fibromiyalji sendromu ile anksiyete bozuklukları ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Eğitim

2018 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2019 Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü Tezli (Yüksek Onur Öğrencisi)

Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyonu, devam ediyor(Otto F. Kernberg, Prof. Dr. Ülkü Gürışık, Dr. Pervin Sevda Bıkmaz)

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Temel Eğitim Programı 1. Modül (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)

Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Kazandırma Eğitimi 2. Modül (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)

Psikodinamik Psikoterapi  Süpervizyonu (Uzm. Psk. Suzan Uğur Girginer)

Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi, devam ediyor (Uzm. Psk. Suzan Uğur Girginer)

Rorschach Eğitimi, devam ediyor (Doç. Dr. İrem Erdem Atak)

Kişiler Arası Terapi Modeli Eğitimi ve Süpervizyonu (Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar)

Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu (Uzm. Psk. Cengiz Demirsoy)

Varoluşçu Terapi Grup Süpervizyonu (Herkes İçin Ruh sağlığı Derneği)

Şema Terapi Temel Eğitimi (Dr. Alp Karaosmanoğlu)

EMDR Temel Eğitimi (Prof. Dr. Gül Eryılmaz & Uzm.Psk. Emre Konuk)

Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel Eğitimi (Sevinç Ulusoy, Hasan T. Karatepe, Uzm. Psk. David Gillanders)

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun BDT Terapisi (Dr. Emel Stroup)

Çocuk ve Ergenlerde OKB Terapisi (Doç. Dr. Polly Waite)

Np Beyin Hastanesi AMATEM (Devam ediyor)

İdem Aile danışmanlık Merkezi, Yetişkin ve Ergen Terapisti 

Bil Koleji, Lise Grubu Rehber Öğretmeni

Np Hastanesi, Stajyer Psikolog

Np Feneryolu Kliniği, Asistan Psikolog 

Adana Ekrem Tok Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog

Adana Ekrem Tok Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM, Stajyer Psikolog

Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Stajyer Psikolog

Ethica Hastanesi, Stajyer Psikolog

Okyanus Koleji, Stajyer Psikolog

İDA Psikiyatri Merkezi, Gönüllü Stajyer

Özel Aileden Biri Bakımevi, Stajyer Psikolog


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım