COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğan Firdevs Seyfe Şen, ilk, orta ve Lise öğrenimini Kırşehir’de tamamladıktan sonra 1987 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. 1993 yılında mezun olunca mecburi hizmetini yapmak üzere Kırşehir ili Kaman ilçesi 1. Nolu sağlık ocağında pratisyen tabip olarak göreve başladı. 1 yıl sonra Kırşehir devlet hastanesi acil servisine atandı. Ardından Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Akıl ve Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. 1996 Yılında TUS ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Uzmanlık öğrencisi oldu. “Türkiyede kırsal bir bölgede yaşayan insanların depresyona karşı tutumları” isimli tezini başarı ile sunarak Psikiyatrist oldu.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak ilk görev yeri Manisa Turgutlu Devlet hastanesi oldu. Burada 10 yılın üzerinde psikiyatri kliniğini yönetti. Sağlık bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak bir dönem de özel muayenahane hekimliği yaptı. 

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama Terapisti olmuştur. Doç. Dr. Ayhan Eğrilmez’den bireysel Psikanaliz eğitimi, Prof. Dr. Mustafa Yıldız’dan Şizofrenide sosyal beceri eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel’den Motivasyonel görüşme eğitimi almıştır. 

Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfının düzenlediği Psikanalitik Yönelimli Grup Psikoterapisi ve Psikanaliz Eğitimi ile Prof. Dr. Vamık Volkan’ın Rüyaların Psikanalizde Kullanımı Eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

EMDR Derneğinin düzenlediği 1. Ve 2. Düzey EMDR Temel Eğitimi ile CETAD Temel Eğitimi başarıyla bitirdiği diğer eğitimlerdir. Prof. Dr. M Hakan Türkçapar’dan BDP Derneği, Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığının düzenlediği Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi ile Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimini sertifikasyonla tamamlamıştır.

2020 Yılında kendi isteği ile kamudan emekli olup kurucu ortağı olduğu İzmir Nöron Psikiyatri Dal Merkezinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Burada 2 yıl boyunca ilgi alanlarına ilaveten TMU eğitimlerini tamamlayarak İzmir ilinde TMU tedavisinde öncü olmuştur.

Şubat 2022 tarihinden itibaren eğitim, bilgi ve mesleki deneyimlerini Üsküdar Üniversitesi NP Beyin hastanesinde sürdürme kararı alarak göreve başlamıştır.

Psikotik Bozukluklar, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Panik bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sınav Kaygısı özel ilgi alanlarıdır.

Eğitim

Kırşehir Lisesi - 1987
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1993
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD – 2001

  • Kırşehir Kaman Sağlık Ocağı – Pratisyen Tabip – 1993
  • Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürü – 1995
  • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlık öğrencisi – 2001
  • Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı – 2001-2012
  • İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı – 2012-2014
  • Sağlık Bilimleri Üni, İzmir Suat Seren Göğüs Hast. ve Cer. EAH Psikiyatri Uzmanı – 2015-2020
  • İzmir Özel Nöron Psikiyatri Dal Merkezi Kurucu ortak ve Psikiyatri Uzmanı – 2020 – 2022

1.    Postnatal depression in turkey: epidemiological and cultural aspects
AE Danaci, G Dinc, A Deveci, F Seyfe, SI Icelli, AE Danaci, G Dinç
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2002) 37: 125–129

2.    Public attitudes to schizophrenia in rural Turkey
EO Taskin, FS Sen, O Aydemir, MM Demet, E Ozmen, I Icelli Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (2003)38 (10), 586-592

3.    Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları
P Çelik, A Esen, A Yorgancıoğlu, FS Şen, F Topçu
Toraks Dergisi (2000)1 (1), 61-66

4.    Türkiye’de Kırsal Bir Bölgede Yaşayan Halkın Şizofreniye İlişkin Tutumlar
EO TAŞKIN, FS ŞEN, Ö AYDEMİR, MM Demet, E Özmen, İ İÇELLİ
Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(3):205-214

5.    Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler
AE Danacı, G Dinç, A Deveci, FS Şen, İ İçelli
Türk Psikiyatri Dergisi (2000)11 (3), 204-211


6.    Kırsal kesimde depresyonlu hastalara yönelik tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler
EO Taşkın, FS Şen, E Özmen, Ö Aydemir
Türkiye’de Psikiyatri (2006)8 (1), 11-17

7.    Manisa ili lise öğretmenlerinin sigara içmeye karşı tutumları
AE DANACI, A YORGANCIOĞLU, P ÇELİK, F TOPÇU, FS ŞEN
Toraks Dergisi (2000) 1 (3), 16-20

8.    Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan halkın depresyona ilişkin tutumları
FS Şen, EO Taşkın, E Özmen, Ö Ademir, MM Demet
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2003)4 (3), 133-143

9.    Türkiye'de kirsal bir bölgede yasayan halkin sizofreniye iliskin tutumlari
EO Taskin, FS Sen, Ö Aydemir, MM Demet, E Özmen, I Içelli
Türk Psikiyatri Dergisi (2002)13, 205-214

10.    Attitudes of high school students towards smoking in Manisa
P Çelik, A Esen, A Yorgancioglu, FS Sen, F Topçu
Toraks Dergisi (2000)1, 61-6

11.    Major depresif bozukluk tanısı alan hastalarda aleksitiminin belirti örüntüsü üzerine etkisi
MM Demet, A Deveci, E Özmen, FS Şen, İ İçelli
Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi (2002)39, 67-74

12.    The prevalence of postpartum depression in Manisa province and Influencing factors
AE Danaci, G Dinc, A Deveci, FS Sen, İ İçelli
Türk Psikiyatr Derg (2000)11, 204-11

13.    Kırsal kesimde depresyonlu hastalara ilişkin tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler
EO Taşkın, FS Sen, E Ozmen, O Aydemir, MM Demet
Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi,(2003) 5-7

14.    Attitudes of the high school teachers and students towards smoking: Two sides of the story (Smoking habit in teachers and students)
A YORGANCIOĞLU, AE DANACI, P Çelik, F Topçu, FS Şen
Turkish Respiratory Journal (2002)3 (2), 43-47

15.    Türkiye'de kirsal bir bölgede yasayan halkin depresyona iliskin tutumlari/The public attitudes towards depression in a rural area in Turkey
FS Sen, EO Taskin, E Özmen, Ö Aydemir, MM Demet
Anadolu Psikiyatri Dergisi(2003) 4 (3), 133

16.    Depresif bozukluk tanılı hastalarda benzodiazepin kullanımı
AE Danacı, FS Şen, Ö Aydemir, İ İçelli
Bull Clin Psychopharmacol (2000)10, 16-20

17.    Clinical factors affecting thyroid screening in major depressive disorder
O Aydemir, AE Danaci, H Adiguzel, FS Sen, E Ozmen, I Icelli
Turk Psikiyatri Dergisi (1999)10, 305-309

18.    Türkiye’de kırsal kesimde depresyonun sağaltımına ilişkin inanç ve tutumlar. 7
FS Şen, EO Taşkın, E Özmen, MM Demet, Ö Aydemir
Bahar Sempozyumu, Antalya, (2003)149-150

19.    Attitudes of Turkish physicians towards cigarette smoking
P Celik, A Yorganicioglu, FS Sen, D Yagiz, A Esen
Journal of Substance Use (2000)4 (4), 128-132

20.    Letter to the editor: Smoking cessation—two sides of the story
A Esen, P Celik, A Yorgancioglu, FS Sen, D Yagiz
Taylor & Francis Group (1999)14 (3), 176-178


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım