COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi / 1999
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi /  Psikiyatri Anabilim Dalı / 2010
Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi Nörobilim Doktora Programı / 2017

Yabancı Dil: İngilizce

Ankara Elmadağ Devlet Hastanesi / Uzman Hekim / 2014

Uyku Bozuklukları

Şizofreni ve diğer Psikotik Bozukluklar

Bağımlılık

Psikofarmakoloji

Ddeney Hayvanlarında Psikiyatrik Hastalık Modellemeleri

Nörofelsefe

Türk Tabipleri Birliği Üyesi, Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi ve NPFUAM (Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Türkiye Psikiyatri Derneği Nörobilim ÇB ile Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB’nde görev yapmaktadır. 2010 yılından beri Klinik Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2015 yılından beri The Journal of Neurobehavioral Sciences Yayın Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Ceylan, M. E., Evrensel, A., Dönmez, A., Ünsalver, B. Ö., Yertutanol, F. D. K., & Çom, A. M. (2019). “The Psycho-Periodic Cube”. Medical Hypotheses. Published online March 23, 2019. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2019.03.020. (SCI)

A2. Kaya Yertutanol, F.D., Seydaoğlu, G., Candansayar, S. “Homophobia in Health Professionals in Ankara, Turkey: Developing a Scale.” Transcultural Psychiatry. https://doi.org/10.1177/1363461518808166.  Published online November 28, 2018. (SCI)

A3. Baysak E.,  F.D. Kaya Yertutanol, Dalgar İ., Candansayar S. “How Game Addiction Rates and Related Psychosocial Risk Factors Change Within 2-Years: A Follow-Up Study.” Psychiatry Investigation. DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.08.16. Published online October 11, 2018. (SCI-Expanded)

A4.  Ceylan, M. E., Dönmez, A., Ünsalver, B. Ö., Evrensel, A. ve Kaya Y., F.D., “The Soul, as an Uninhibited Mental Activity, is Reduced into Consciousness by Rules of Quantum Physics.”, Integrative psychological & behavioral science. doi: 10.1007/s12124-017-9395-5  (2017). (SCI-Expanded)

A5. Oksuz, F., Yarlioglues, M., Ozturk, S., F.D. Kaya, Oksuz, E., Murat, S. N., ... & Kurtul, A., “Atrial electromechanical delay analyzed by tissue doppler echocardiography is prolonged in patients with generalized anxiety disorders.”, Kardiologia Polska, 75(6):581-588. DOI: 10.5603/KP.a2017.0038 (2017).

A6. Öz P., F.D. Kaya Yertutanol,  T. Gözler, A. Özçetin, İ.T. Uzbay, “Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex”, Neuroscience Letters, 642, 31-36. DOI: 10.1016/j.neulet.2017.01.056 (2017) (SCI) 

A7. Akar, T., A. Sayın, Z. Bakkaloglu, D. Kaya Çabuk, S. Kucukyildirim, B. Demirel, S. Candansayar, E. Deniz Özsoy ve H. Mergen, “Investigation of Serotonin Transporter Gene Promoter (5-HTTLPR) and Intron 2 (variable Number of Tandem Repeats) Polymorphisms with Suicidal behavior in a Turkish Population”, DNA Cell Bio., 29, 429-434 (2010). (SCI) 

A8. Çabuk D., A. Sayın, O. Derinöz ve A. Biri, “Quetiapine Use for the Treatment of Manic Episode During Pregnancy”, Arch Womens Ment Health, 10, 235-236 (2007). (SCI-Expanded)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Baysak, E., F.D. Kaya, İ. Dalğar, İ.V.Şahiner, S. Candansayar, “Who Plays Online Games? Demographic Information from a Turkish Sample”, WPA International Congress of Psychiatry, Abstract Book, 892, Tapei, 18-22 Kasım 2015.

B2. Baysak, E., D. Çabuk ve A. Sayın, “Atypical Antipsychotic Use in a Patient with Ekbaum Syndrome”, XIV World Congress of Psychiatry, Abstract Book, 1291, Prag, 2008.

B3. Anasoy, Ş., D. Kaya, A. Sayın ve A. Biri, “A Case of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Sydrome with Acute Psychosis”, XIV World Congress of Psychiatry, Abstract Book, 1129, Prag, 2008.

B4. Kaya, D., S. Sahin, N.C. Birer, A. Sayın ve S. Candansayar, “Effects of Childhood Adverse Events on Psychiatric Disorders”, XIV World Congress of Psychiatry, Abstract Book, 974, Prag, 2008.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Kaya, D., F.D. Kaya Yertutanol, M. Çalık,  “Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation” adlı kitapta “Neurophysiology and Assessment of the Proprioception” adlı bölüm, 2018, Springer, ISBN: 978-3-319-66639-6

C2. Kaya, D., F.D. Kaya Yertutanol, Y. Erdoğanoğlu, “Proprioception: The Forgotten Sixth Sense” adlı kitapta “Neuro-Physiology and Assessment of the Proprioception” adlı bölüm, 2016, OMICS Group eBooks, ISBN: 978-1-63278-018-8

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

D1. Uzbay, T., Kaya Yertutanol F.D., Midi, A., Çevreli, B. Subcutaneous Toxicity of Agmatine in Rats. Turk J Pharm Sci, 14(2):127-133. doi: 10.4274/tjps.85057 (2017)

D2. Baysak E.,  F.D. Kaya, Dalgar İ., Candansayar S, “Online game addiction in a sample from Turkey: development and validation of the Turkish version of game addiction scale.”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology,  26(1): 21-31, (2016). doi:10.5455/bcp.20150502073016 (SCI-Expanded)

D3. Ceylan, M.E., F.D. Kaya, Dönmez, A., Evrensel, A. “Collectiveness by mimicry and Turk community”, Anadolu Psikiyatri Derg, 17(2): 159-159, (2016) (SCI-Expanded)

D4. Kaya F. D. & Er R. E. “Coincidence of Delusional Disorder, Subclinical Hypothyroidism and Hirsutism: A Case Report.”, The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2(2), 80-82 (2015)  doi:10.5455/JNBS.1437674679

D5. Kaya F.D., "A Patient With Dimenhydrinate Dependence: A Case Report.", Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24.2 :184-7 (2014). (SCI-Expanded)

D6. Sayın R.A., F.D. Kaya, O. Derinöz, Ö.H. Emmez, S. Candansayar ve H. Bolay Belen, “Behavioural and Neurobiological Consequences of Two Different Chronic Stressors in Rats”, Turk J Med Sci, 44: 955-966 (2014) DOI: 10.3906/sag-1309-24 (SCI-Expanded)

D7. Taycan, S. E., F. D. Kaya ve O. Taycan, “Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Grup Yaşlıda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 17:73-82 (2014)

D8. Şahin, S., N. Yüksel, Ç. Utku, N. E. Bodur, Ö. K. Karapıçak, N. Ç. Birer ve D. Kaya, “Bellek İşlevselliği Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 16, 135-147 (2013).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Baysak E., F.D. Kaya Yertutanol, İ. Dalğar, S. Candansayar, “Türkiye’deki Travian Oyuncularının Bağımlılık Oranları ve Psikososyal Özellikleri: 2 Yıllık Prospektif Bir Çalışma”, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s5-6, İzmir, 2018.

      E2.Gülbahar, Ö., A. Sayın, E. Etyemez, D. Çabuk, S. Candansayar, “Plasma Orexin-A Levels of Patients with Major Depression”, 12. National Biochemistry Congress, Abstract Book p35, Eskişehir, 2010.

      E3.Çabuk F.D., S. Candansayar, G. Seydaoğlu, B. Sancak, “Developing A Scale of Attitudes Toward Sexual Orientation and Attitudes of Medical Students, Non-psychiatric Physicians and Psychiatrists about Sexual Orientation”, 17.National Social Psychiatry Congress , SS-5, İstanbul, 2010.

E4.Çabuk F.D., S. Candansayar, G. Seydaoğlu, B. Sancak, “Challenges of Gay and Lesbians in Accessing Health Services”, 17.National Social Psychiatry Congress , SS-6, İstanbul, 2010.

E5.Birer Çağatay N., S. Şahin, F.D. Kaya, A. Sayın, S. Candansayar, “Psikiyatri Hastalarının Çocukluk Dönemi Özdeşim Yaptıkları Kahramanların Sağlıklı Kontrollerle ve Tanı Gruplarına Göre Karşılaştırılması”, 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P7-P24, s449-450, İstanbul, 2006.

E6. Şahin S., F.D. Kaya, N. Çağatay Birer, A. Sayın, S. Candansayar, “Erişkin Psikiyatrik Hastalarda Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Travma Öyküsü ve Hastalık tanılarıyla İlişkisi”, 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P8-P10, s492, İstanbul, 2006.

E7. Kaya F.D., S. Şahin, N. Çağatay Birer, A. Sayın, S. Candansayar, “Gebelik ve Doğum Komplikasyonlarının Farklı Psikiyatrik Tanılarla İlişkisi”, 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P10-P29, s544-545, İstanbul, 2006.

F. Diğer yayınlar:

a. Ulusal Kitaplarda Bölümler:

F1. Kaya, D., “Alkol ve Madde İntoksikasyonu ve Bağımlılığı”, Nöroloji Temel Kitabı, ed. M. Emre, 1315-1327, Güneş Kitabevi, Ankara, 2013. ISBN: 9789752774339

b. Çeviri Kitaplar:

F2. İ.Tayfun Uzbay, Kaya Yertutanol, F.D, Pınar Öz, Selda Şahin, Elçin Tunçkol, Merve Çebi, Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi Reçete Kılavuzu”, 2017, İstanbul Tıp Kitapevleri, ISBN: 9786059528238

F3. İ.Tayfun Uzbay ve Kaya Yertutanol, F.D.,  “Stahl'ın Psikiyatride Kendini Değerlendirme Testi” kitabı, 2016, İstanbul Tıp Kitapevleri, ISBN: 9786054949663

F4. Kaya Yertutanol, F.D., “Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry-11.edition, 2014” kitabı “Chapter 1: Neural Sciences” ana bölümünde “1.4: Neurophysiology and Neurochemistry” bölümü, 2016, Güneş Kitabevi, ISBN: 9789752776272

ÖDÜLLER

WPA International Congress of Psychiatry’de Baysak, E., F.D. Kaya, İ. Dalğar, İ.V.Şahiner ve S. Candansayar, “Who Plays Online Games? Demographic Information from a Turkish Sample” başlıklı poster ödülü, Tapei/Taiwan, 2015.

12. Ulusal Biyokimya Kongresi’nde Gülbahar, Ö., A. Sayın, E. Etyemez, D. Çabuk ve S. Candansayar, “Major Depresyon hastalarında Plazma Oreksin-A Düzeyleri” başlıklı poster ödülü Eskişehir, 2010.

1981 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da Psikiyatri Uzmanlık eğitimine başlayarak 2010 yılında Psikiyatri Uzmanı unvanını aldı. Sonrasında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü tamamlamak üzere Ankara Elmadağ Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi’ne bağlı Nörobilim Doktora Programı’nda PhD yapmaya başladı. Elmadağ Devlet Hastanesi’nden kendi isteği ile 2014 yılı sonunda ayrıldı.

2007 yılında Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi’nden aldığı Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası’ndan sonra hayvan deneyleri yapmaya başladı. Rodentlerde psikiyatrik hastalıkların modellenerek psikofarmakolojik ajanlar veya davranışsal müdahalelerle sinir sisteminde gerçekleşen değişimlerin davranışsal analizi ve immunohistokimyasal değerlendirilmesinin yapıldığı bir BAP projesi ve çalışmalarda yer aldı. 2010 yılında başladığı Nörobilim PhD’sini “Gabapentinin Sıçanlarda Uyku Deprivasyonu İle Oluşturulacak Şizofreni Benzeri Tablo Üzerine Olan Davranışsal Etkileri” konulu tez çalışması ile 2017 yılında tamamlayarak bilim doktorası unvanını da almış oldu.

Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra biri ulusal, biri uluslararası iki kitap bölümü vardır.  Çok sayıda kongre, konferans ve sempozyumda bilimsel konuşmaları olmuştur. Bir adet ulusal, bir adet de uluslararası poster ödülü vardır. Birinde yürütücü birinde araştırmacı olduğu iki adet TÜBİTAK-3001 Projesi tamamlamıştır. Bilimsel ilgi alanları; şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, bağımlılık, psikofarmakoloji, deney hayvanlarında psikiyatrik hastalık modellemeleri ve nörofelsefedir.

Türk Tabipleri Birliği Üyesi, Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi ve NPFUAM (Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Türkiye Psikiyatri Derneği Nörobilim ÇB ile Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB’nde görev yapmaktadır. 2010 yılından beri Klinik Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2015 yılından beri The Journal of Neurobehavioral Sciences Yayın Kurulu Üyeliği yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evlidir. 


Tüm Görüşler