1. Adı Soyadı: Oğuz Tan
 
2. Doğum Tarihi: 1969
 
3. Unvanı: Doçent Doktor
 
4. Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi
 
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1994
Y. Lisans
Doktora Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2002
 
 
5. Akademik Unvanlar:
 
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2011
 
Doçentlik Tarihi :2020
 
Profesörlük Tarihi :
 
 
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
6.1.  Yüksek Lisans Tezleri
 
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Ekrem Kıygı, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Üniversite  öğrencilerinde  bilişsel  esneklik  ile  stresle  başa  çıkma  becerileri  arasındaki  ilişkinin
araştırılması. Beyza Emine Kömür, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Evlilikte  çatışma  çözüm  stilleri  ve  evlilik  uyum  ilişkisinin  incelenmesi.  Merve  Okurcan,  2018,
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluk tanısı almış yetişkin bireylerde anne-baba tutum farklılıklarının  incelenmesi,  tanı  almamış  bireylerle  karşılaştırılması.  İrem  Sivaslıoğlu,  2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Üniversite   öğrencilerinde   duygu   düzenleme   güçlüğü   ve   sosyal   kaygı   arasındaki   ilişkinin
araştırılması. Merve Aydın, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Çocuk yetiştirme tutumlarının çalışan ve çalışmayan annelerdeki obsesif-kompülsif belirtiler ve
obsesif inanışlar ile ilişkisi. Ceyda Cevheri, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Psikologlarda benlik saygısının romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlar ve ilişkide güven
üzerindeki etkisinin incelenmesi. Nazlı Sena Bozdoğan, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Üsküdar  Üniversitesi  öğrencilerinde  saldırganlık  ve  akademik  öz-yeterlik  arasındaki  ilişkinin
incelenmesi. Aslı Sena Sökmen, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuğu olan ve olmayan ailelerin evliliklerinde problem çözme becerilerinin  ve  evlilik  yaşam  doyumlarının  karşılaştırılması.  Enes  Özşenel,  2017,  Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Evli bireylerde evlilik uyumu, mizah tarzları ve somatizasyon bozukluğu arasındaki ilişki. Ayşe İpek
Yılancıoğlu, 2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Fiziksel engelli bireylerde özyeterlilik, öfke ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Erman Kalkan,
2018, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Diyet,  vücut  algısı  ve  kişiler  arası  duyarlılık  arasındaki  ilişki.  Selva  Yurdakul,  2018,  Üsküdar
Üniversitesi, İstanbul.
 
Marmara Üniversitesi medikososyal merkezi psikolojik danışmanlık birimine başvuran öğrencilerin
psikiyatrik şikayetleri, Lida Özener, 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
10-14  yaş  arası  öğrencilerin  problemli  internet  kullanımı  ile  sosyal  kaygı  arasındaki  ilişkinin
incelenmesi, Meltem Numanoğlu, 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların anne-baba tutumları ile karşıt olma karşı gelme bozukluğuna olan eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Muhammet Furkan Ege, 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Ergenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Özlem Soysal,
2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Yalnızlık duygusu, psikolojik dayanıklılık ve anksiyete düzeyleri açısından ev hanımlarıyla çalışan
kadınların karşılaştırılması. Dilara Yılmaz, 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Celal
Onur Özçelik, 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
El tercihi ile bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Kaya, 2016, Üsküdar Üniversitesi,
İstanbul.
 
Lise   öğrencilerindeki   internet   bağımlılığı   ve   nikotin   bağımlılığının   benlik   saygısı   açısından
yordanması. Mehmet Ali Tekeş, 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Şanlıurfa’da doğup İstanbul’a göç etmiş kişilerle halen Şanlıurfa’da yaşayanlar arasında mevsimsel
afektif bozukluk sıklığının karşılaştırılması. Büşra Ege, 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Genç yetişkinlerde anne baba tutumu, anksiyete ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Nihan Oğuz,
2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Alkol ve madde bağımlılarında uyku bozukluğu ve dürtüsellik arasındaki ilişki. Oğuzhan Akboya,
2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Zihinsel ve/veya fiziksel engelli çocuk annelerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi. Şebnem Aydın, 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Obsesif kompülsif bozukluk hastalarında çocukluk çağı travmalarının semptom boyutlarına göre analizi,   klinik   özellikler   ile   ilişkisi   ve   semptom   boyutlarının   klinik   özellikler   açısından değerlendirilmesi. Ayçe Feride Köroğlu, 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Motor taklit kabiliyeti ile duygusal ve bilişsel empati arasındaki ilişkinin profesyonel ve amatör
dansçılar arasında incelenmesi, Duygu Çiloğlu, 2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Darülaceze’de kalan depresyon tanılı hastaların depresyon oranlarının ve yaşam kalitesi ilişkisinin
incelenmesi, Muhammed Demir, 2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Ergenlerin anksiyete düzeylerinin öfke yönetimi becerileri ve öfkeyi ifade tarzlarına etkisi, Hasan
Turgut Erdoğan, 2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Bel ağrısı olan hastaların ağrı ve depresyon düzeyi ile eş uyumu ve sosyodemografik özellikleri
arasındaki ilişki, Füsun Uysal, 2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Obsesif kompülsif bozukluk ve depresyonda bilişsel çarpıtmaların karşılaştırılması. Banu Değerli,
2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Bir sanayi kuruluşundaki vardiyalı ve vardiyasız çalışanların anksiyete ve depresyon düzeylerinin
yaşam kalitesine etkisi. Uğur Şenol, 2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Lise öğrencilerinin köken bilgilerine göre psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Mehmet Kurtoğlu,
2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Sigara içen ve içmeyen klinik dışı popülasyonda obsesif kompülsif belirtilerin, impülsivitenin ve
aralarındaki ilişkinin karşılaştırılması. Banu Dirice, 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
Yetişkin Yakın İlişkilerde Bağlanma Stilleri ile Kullanılan Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişki.
Özge Sevim Yaşar, 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 
İstanbul’da  yaşayan  genç  erişkinlerdeki  mevsimsel  duygudurum  bozukluğunun  yaşam  kalitesi
üzerine etkisi. Sevinç Demez, 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. 6.2.  Doktora Tezleri
7. Yayınlar
 
7.1. Uluslararası   hakemli   dergilerde   yayınlanan   makaleler   (SCI   &   SSCI   &   Arts   and
Humanities)
 
Çoban DA, Tan O. Cocukluk Cagi Travmasi ile Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Komorbid Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu ve Durtusellik Arasindaki Iliski. Archives of Neurospychiatry Kabul Tarihi: 11.07.2019 - DOI: 10.29399/npa.23654.
 
Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder. Tan
O, Koroglu A. International Journal of Mental health and Addiction (IJMA) 2018. DOI: 10.1007/s11469-018-9949-x
 
Şalçini C, Hızlı Sayar G, , Çebi M, Tan O, Kağan G, Tanrıdağ O. The impact of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; DOI: 10.1080/24750573.2017.1421398.
 
Decreased Global Field Synchronization of Multichannel Frontal EEG Measurements in Obsessive Compulsive Disorders. M. Akif Özçoban, Oguz Tan, Serap Aydın, Aydın Akan. Medical & Biological Engineering & Computing. DOI: 10.1007/s11517-017-1689-8
 
Seasonal mood changes in patients with obsessive-compulsive disorder. Tan O, Metin B, Onen
Unsalver B, Hizli Sayar G. Psychiatry Research 2016 (in proc.). 10.1016/j.psychres.2016.04.088
 
EEG complexity and frequency in chronic residual schizophrenia. Tan O, Aydın S, Sayar GH, Gursoy
D. Anadolu Psikiyatri Derg. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(5): 385-392.
 
Symptom Dimensions, Smoking and Impulsiveness in Obsessive-Compulsive Disorder. Tan O, Taş C.
Psychiatr Danub 2015; 27(4):397-405.
 
Classification of obsessive-compulsive disorder by EEG complexity and hemispheric dependency measures.  Aydin  S,  Arica  N,  Ergul  E,  Tan  O.  International  Journal  of  Neural  Systems. 2015;25(3):1550010 (pages)
 
A  Hybrid  Artificial  Intelligence  Method  to  Classify  Trichotillomania  and  Obsessive  Compulsive Disorder. Turker Tekin Erguzel, Serhat Ozekes, Gokben Hizli Sayar, Oguz Tan, Nevzat Tarhan. Neurocomputing 2015; 161:220-228.
 
Combining  transcranial  magnetic stimulation  and  cognitive-behavioral  therapy  in  treatment
resistant obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 180-188. Tan O, Sayar GH, Ünsalver BÖ, Arat MM, Karamustafalıoğlu O.
 
Feature  Selection  and  Classification  of  Electroencephalographic  Signals:  An  Artificial  Neural Network and Genetic Algorithym-Based Approach. Erguzel TT, Ozekes S, Tan O, Gultekin S. Clinical EEG and Neuroscience 2015 Oct;46(4):321-6.
 
EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression. Tas C, Cebi M, Tan O, Hızlı-Sayar G, Tarhan N, Brown EC. J Affect Disord. 2015;172:184-190.
 
Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet. Sayar GH, Tan O, Eryilmaz G,
Ozten E, Salcini C, Tarhan N. Anadolu Psikiyatri Derg 2013;14:287-9.
 
Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients. Hızlı Sayar G, Ozten
E, Tan O, Tarhan N. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013;9:501–504.
 
Efficacy  of  high-frequency  repetitive  transcranial  magnetic  stimulation  in  treatment-resistant depression.  Tarhan  N,  Sayar  GH,  Tan  O,  Kağan  G.  Clinical  EEG  and  Neuroscience  2012; 43(4):279-84.
 
Depresyon ve bellek bozukluğu. Türkiye Klinikleri. Volume 3, Issue:40, Page 9-19, 2007.
 
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms. Tan Oguz, Metin B,
Metin S. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders 2016;8(3).131-138.
 
Personalized treatment of obsessive-compulsive disorder. Radiology, EEG, pharmacogenetics and biochemistry. Tan O. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2015:13(2):69-83. DOI: 10.2174/1875692114999160502125620
 
A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major Depressive Disorder. G. Hizli Sayar, B.
Ö. Ünsalver, O. Tan. Sch. J. App. Med. Sci., 2013; 1(6):778-782
 
Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression,  circadian  rhythms,  mood  disturbance,  and  sleep  quality  in  patients  with  non- seasonal depression. Ağargün MY, Hızlı Sayar G, Bulut H, Tan O. ChronoPysiology and Therapy 2013;3:53-59.
 
Exacerbation of obsessions with modafinil in 2 patients with medication-responsive obsessive- compulsive disorder. O Tan, A Coban, N Tarhan, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G Hizli, O Ates, H Bulut. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 2008;10(2):164-5.
 
Antidepressant  Effect  of  58  Sessions  of  rTMS  in  a  Pregnant  Woman  With  Recurrent  Major Depressive Disorder: A Case Report. O Tan, N Tarhan, A Coban, SK Baripoglu, F Guducu, HB Izgi, G  Hizli,  O  Ates,  H  Bulut.  Primary  Care  Companion  to  the  Journal  of  Clinical  Psychiatry. 2008;10(1):69-71.
 
7.3. Uluslararası  bilimsel  toplantılarda  sunulan  ve  bildiri  kitabında  (Proceedings)  basılan bildiriler
 
Neurocognitive effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in drug free treatment-
resistant depression patients. G. Hizli Sayar, C. Salcini, O. Tan. ECNP 2015, 31 August-2
September   2015,   Amsterdam.   European Neuropsychopharmacology 2015; 25(supp2): 299- 300.DOI:10.1016/S0924-977X(15)30361-8
 
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder. 13th Annual World
Congress of Society for Brain Mapping and Therapeutics. April 8-10 2016, Miami, Florida, USA.
 
Pharmacogenetic practices in obsessive-compulsive disorder. Presented in the 7th  International Congress on Psychopharmacology. April 15-19, 2015 (in symposium called “Is personalized treatment possible in psychiatry?”) Published in the Congress Book
 
Aydın S, Ergül E, Arica N, Tan O. Complexity and Coherence Analysis on EEG of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder Conference: FEPS2014, Joint Meeting of the FEPS and the Hungarian Physiological Society, 27-30 August 2014, At Budapest, Hungary
 
Investigation the Level of Neural Synchronization by Using Global Field Synchronization Method in Obsessive Compulsive Disorder. Ozcoban MA, Kara S, Tan O, Aydin S. Presented in the 18th National Biomedical Engineering Meeting (BİYOMUT). October 16-17, 2014, Istanbul, Published in the Congress Book
 
Safety  of  High-Frequency  Repetitive  Transcranial  Magnetic  Stimulation.  Presented  in  the  1st Istanbul-Eurasion Regional Congress of Biological Psychiatry in Istanbul, 27-31 May 2012. (A symposium called ''rTMS as a Teatment Strategy in Psychiatry''.) Published in the Congress Book
 
Efficacy of High Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression. 7th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and the  International  Society  for  Neuroimaging  in  Psychiatry  (ISNIP),  1st Joint  Meeting  of
ECNS/ISBET/ISNIP, Istanbul, September 14-18, 2010.
 
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. Presented in the 8th World Congress of Biological Psychiatry. June 28th-July 3rd, 2005. Vienna, Austria. Published in the Congress Book and The World Journal of Biological Psychiatry.
 
Transcranial  Magnetic  Stimulation  in  Refractory  Depression.  Presented  in  the  6th  Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 
Mesial temporal lobe epilepsy and depression. 24th International Epilesy Congress, Buenos Aires, May 13-18, 2001 (published in the journal of Epilepsia, Volume 42, Supplement 2, Page 25, 2001.
 
7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
 
7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Çoban DA. Tan O. The predictors of occupational disability in obsessive -compulsive disorder
in a large clinical sample. Annals of Medical Research 2019;29(7):1320-5.
10.5455/annalsmedres.2019.05.262
 
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon. Özçoban MA, Akan A, Tan O, Aydın S. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2017. DOI: 10.19113/sdufbed.47821
 
Electroencephalographic   complexity   and   decreased   randomness   in   drug-naive   obsessive- compulsive  patients.  Tan  O,  Aydın  S.  Düşünen  Adam:  The  Journal  of  Psychiatry  and Neurological Sciences. Haziran 2017.
 
The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among distinct symptom dimensions in adult  patients  with  obsessive-compulsive  disorder.  Tan  O,  Çoban  DA.  Journal  of  Mood Disorders. 2016, 6(4):211-7.
 
The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients. Tan O, Sayar GH, Unsalver BO, Arat MM, Karamustafalioglu O. Journal of Dependence. 2014, 15(3):124-133.
 
Tedaviye dirençli şizofreni. Yeni Symposium. Volume 37, Issue:4, Page 75, 1999.
 
Kardiyak hastalarda psikofarmakoloji. Yeni Symposium. Volume 36, Issue 1-2, Page 41, 1998. Nöropsikoendokrinoloji. Yeni Symposium. Volume 35, Issue 2-3, Page 78, 1997.
 
 
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
Obsesif kompülsif bozukluk ve bipolar bozukluk birlikteliği. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Ulusal
Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Belek-Antalya.
 
Transkranyal Manyetik Uyarım Tedavisi Uygulamaları Kursu. 2nci Psikiyatri Zirvesi ve 9ncu Ulusal
Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Belek-Antalya.
 
Obsesif   kompülsif   bozuklukta   EEG   senkronizasyon   değerlerinin   destek   vektör   makinaları yöntemiyle  sınıflandırılması.  Tan  O,  Özçoban  MA,  Aydın  S.  Biyomut  2016  XX.  Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 3-5 Kasım, Seferihisar-İzm
 
Obsesif kompülsif bozukluk hastalarında klinik değerlendirme ölçekleriyle EEG senkronizasyonu arasındaki korelasyon. Özçoban MA, Tan O, Kara S, Aydın S. Biyomut 2016 XX. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 3-5 Kasım, Seferihisar-İzmir.
 
Obsesif  kompülsif  bozukluğun  EEG  ölçümüne  dayalı  Fourier  dipol  yaklaşımı  ile  incelenmesi. Özçoban MA, Aydın S, Kara S, Tan o. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi Bodrum-Muğla, 15-18 Ekim 2015.
 
Tardif diskinezi gelişmiş, psikotik semptomları olan, nöbet geçiren bir obsesif kompülsif bozukluk
olgusu. 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Anksiyete Bozuklukları Kongresi, Antalya, 2-6 Mart 2016.
 
İstanbul’da  Genç  Olmak.  XIV.  Ulusal  Sosyal  Psikiyatri  Kongresi,  İstanbul,  21-24  Mart  2007.
(İstanbul’da Yaşamak konulu panelde).
 
Kekemelik  Tedavisinde  Konuşma  Terapisi  ve  Nöroterapi  Kombinasyonu.  Tarhan  N,  Tan  O, Baripoğlu S, Araslan L, Gümüşel L. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocatepe Kültür Merkez, Ankara, 2-4 Haziran 2005.
 
Marmara  Bölgesi'nde  17  Ağustos  1999  tarihinde  gerçekleşen  depremde  bedensel  travmaya uğrayan kişilerde afet  algısının araştırılması. 4th Spring Symposium poster report, Antalya, 2000.
 
7.7.  Diğer yayınlar
 
Subklinik epileptiform deşarjlar ve havacılık. Havacılık Tıbbı Bülteni. Volume 1, Issue: 4, Page 16-17,
2007.
 
Antipsikotikler.  “Temel  ve  Klinik  Psikiyatri”  içinde.  Ed:  Oğuz  Karamustafalıoğlu.  Güneş  Tıp
Kitabevleri, İstanbul, 2018. ISBN: 9789752777033
 
 
Obsesif kompülsif bozukluk tanı ve sağaltımı. “Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi” içinde. Ed: Hüseyin Biçeroğlu, İntertıp Yayınevi, İzmir, 2018.
 
 
8. Projeler
 
 
9.   İdari Görevler
 
Feneryolu Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 
 
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
İstanbul Tabip Odası Türkiye Psikiyatri Derneği
The EEG and Clinical Neuroscience Society Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği Tedavisel Beyin Haritalaması Derneği
 
11.  Ödüller
 
12.   Son  iki  yılda  verdiğiniz  lisans  ve  lisansüstü  düzeydeki  dersler  için  aşağıdaki  tabloyu
doldurunuz.
 
 
13. Diğer bilimsel etkinlikler
 
Southern Clinics of Istanbul Eurasia (SCIE) dergisi Editorial Board üyesi

 

Ayrıntılı Özgeçmişe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Eğitim
Lisans
 
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1994
 
Y. Lisans
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İstanbul Üniversitesi
 
Doktora Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2002

NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı

Sizi Arayalım