İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2019 yılında onur derecesi ile tamamlamıştır. 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programınını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.
Öğrenim sırasında Fransız Lape Hastanesi, Geriatri Servisinde bir bucuk yıl gönüllü psikologluk yapmıştır. Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi ve NPİSTANBUL hastanesinde staj yapmıştır.
Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Bağımlılığa Yaklaşım, Kumar Bağımlılığına Yaklaşım, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı, Farkındalık Temelli Terapiler eğitimlerini almıştır. Ayrıca Rorschach testi, Tematik Algı Testi (TAT), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimlerini de tamamlamıştır.
Eylül 2021 tarihinde NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde uzman psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

Özel Enka Okulları Lisesi

Bahçeşehir Üniversitesi / Psikoloji (Onur Derecesi) 2015-2019

Üsküdar Üniversitesi / Klinik Psikoloji 2019-2021

İstanbul Üniversitesi / Çocuk Gelişimi (devam etmekte) (2019 - )

Kurs ve Eğitimler

Kognitif ve Davranış Terapiler Eğitimi (Prof. Dr. Mehmet Sungur) (devam etmekte)

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu) 

Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi (Prof. Dr. Kültegin Ögel)

Kumar Bağımlılığına Yaklaşım Eğitimi (Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Uzman Psikolog Kinyas Tekin)

Motivasyonel Görüşme Teknikleri (Prof. Dr. Kültegin Ögel)

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Dr Nevin Dölek)

Kriz , Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi (Dr. Nevin Dölek)

Farkındalık Temelli Terapiler Eğitimi (Dr. Hakan Balcı)

Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi (Uzm. Dr. Ferda Korkmaz)

Rorschach ve TAT Eğitimi (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz)

MMPI (Üsküdar Üniversitesi)

Çocuklarda Görülen Uyum Davranış Bozuklukları ve Çocuklarla Görüşme Teknikleri (Uzman Psikolog Pınar Gümüş Sarı)
 

Fransız Lape Hastanesi - Staj

Fransız Lape Hastanesi , Gönüllü Psikolog (Geriatri Servisi) - Staj

Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi - Staj

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi - Uzman Klinik Psikolog
 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217