COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1962 yılı İstanbul doğumludur. 
İlkokul eğitimini Osmangazi İlkokulu’ nda 1968-1972 yılında, ortaokul ve lise eğitimini  Kadıköy Kız Lisesi’ nde 1972-1978 yılları arasında tamamlamıştır.
1980 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümüne girdi ve 1984’ de mezun oldu. 
1985-1988 yılları arasında İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuarında Psikolojik testler ile ilgili eğitim aldı.
1986-1988 yılları arasında 1 yıllık dönem içinde Çekirdek Çocuk Yuvasında, diğer dönemde ise Tepebaşı Vatan Hastanesi Diyaliz Merkezinde  Psikolog olarak çalıştı ve belirli dönemlerde süpervizyon alarak bireysel psikoterapi uyguladı.

1988-1998 yılları arasında GATA H.paşa Eğt. Hst. Psikiyatri Kliniğinde psikolog kadrosunda görev yaparak Psikoloji laboratuarını kurdu ve aynı zamanda stajyer psikologlara psikolojik testler konusunda eğitim verdi. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde yatan ve poliklinikten gelen yetişkinlere süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi ile relaxation grupları yaptı, aynı dönemde hastanede Uzm Dr Murat Dokur’ un başkanlığında birlikte kanser grupları yapmış olup ve kendisinin teşvikiyle Psikodrama eğitimine başlamıştır. 

1990 senesinden itibaren Almanya Überlingen Moreno Enstitüsüne bağlı olarak Psikodrama eğitimi veren Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama enstitüsünde “Psikodrama Asistanlık” temel eğitimini tamamladıktan sonra , “Psikodrama terapötü” ünvanını almaya hak kazanmak amacıyla Üst Aşama Eğitim Grubuna devam etti ve 11 yıl süren eğitim aşaması süresini tamamlayarak tezini verdi ve  “ Psikodrama Terapistliği Belgesi” alarak  Koruyucu ve Tedavi Edici Ruh Sağlığı alanında Psikodramayı birey, aile ve gruplarda bağımsız olarak uygulamaya hak kazandı. 

1997-98 Güz Döneminde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans programına başladı ve Nisan 2000’ de “ Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocukların WISC-R Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi”  başlığı altındaki Uzmanlık tezini verdi. 

1998 yılından beri Memory Center da Klinik Psikoloji Birim Sorumlusu olarak çalışmaya devam ederken özellikle çalıştığı alanlar: Stres yönetimi, Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Sosyal Fobi, Korkular  olup, "The Brain Resource Company" direktörlerinden Dr. Kamran Fallahpour tarafından eğitimini aldığı Neuro-Bio Feedback ve Rehacom tekniklerini de gerektiğinde kullanmaktadır. Ayrıca EFT 1-2 Association’s Practitioner Certificate’ i olup (Dr İnci Erkin -AAMET tarafından-) bazı psikolojik vakalarda EFT yi kullanmaktadır. Bunun yanısıra Terapötik Kartlar Eğitimini :Yehuda Shacham-Shulamit Niv (ESPCT) den almıştır. Uygun durumlar da tarafından kullanılmaktadır. 
2012 yılında NPIstanbul Hastanesine “Psikoterapi Hizmetleri Genel Koordinatörü” olarak geçmiştir ve bireysel ve grup terapilerine halen devam etmektedir. 
2004 yılından itibaren 5 yıl boyunca haftaiçi her akşam Sky Türk TV de canlı olarak yayınlanan PSİKOYORUM programının sunuculuğunu yapmıştır.
2012-13 öğretim döneminden itibaren T.C Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Klinik ve Uygulamalı Yüksek Lisans öğrencilerine Prof Dr Nevzat Tarhan başkanlığında “Grup Psikoterapileri” dersi vermeye devam etmektedir. 
T.C Üsküdar Üniversitesi ve T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bağlantılı olan Bireysel Rehabilitasyon Modeli olan Yeni Gençlik Projesindeki modüllerden biri olan  “Sebatkarlık” konusunda Psikolog Cumhur Avcil ve Psikolog Ayşegül Soysal ile birlikte çalışmışlardır.
Haziran 2021 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora programını tamamlayarak  “Panik bozuklukta solunum biofeedback kullanımının  hastalık şiddeti ve  kantitatif elektroensefalogram parametreleri üzerine etkisi”  başlıklı tezini vermiştir.
3 kitabı bulunmaktadır. İlk kitabı 2004 yılında basılmış olan “Sosyal Fobi”dir. İkinci kitabı Uzm Dr Oğuz Tan ile birlikte yazılmış olan “Korkacak Ne var” ve 3. Kitabı 2009 yılında yayına çıkan “Kaygılanacak Ne Var” dır. 

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Psikoloji / 1980-1984 Psikolog

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler – Yüksek Lisans / Nisan 2000

Dr Abdülkadir Özbek Enstitüsü Psikodrama Enstitüsü- Psikodrama Terapisti/ 2011

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora / 2021

 

Çekirdek Çocuk Yuvası/ Psikolog

Tepebaşı Vatan Hastanesi Diyaliz Merkezi / Psikolog

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği / Psikolog 1988-1998

Memory Center / Klinik Psikoloji Birim Sorumlusu / 1998-2012

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / Psikoterapi Hizmetleri Koordinatörü / 2012

Stres Yönetimi 

Kaygı Bozuklukları

Panik Atak

Sosyal Fobi

3 kitabı bulunmaktadır. İlk kitabı 2004 yılında basılmış olan "Sosyal Fobi"dir. İkinci kitabı Uzm Dr Oğuz Tan ile birlikte yazılmış olan "Korkacak Ne Var?" ve 3. Kitabı 2009 yılında yayına çıkan "Kaygılanacak Ne Var'?" dır.

Üsküdar Üniversitesi Grup Psikoterapileri Dersi 

Yüksek  Lisans  Tez  Başlığı  ve  Tez  Danışmanı : Sokakta  Yaşayan  Evden  Kaçmış
Çocukların WISC-R Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi . Danışman Doç Dr Gökhan Oral
 
Alınan Sertifikalar:
 
İstanbul  Tıp  Fakültesi  Mezuniyet  sonrası  Uygulamalı  Eğitim  Kursları  “Depresif
 
Hastalıklar”
 
Nörokognitif bozuklukları ayırt etme testleri(Türk Psikologlar Derneği)
 
Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen “Kabul ve Sorumluluk Tedavisi” çalışma
 
grubu katılımı
 
WISC-R sertifikası (Türk Psikologlar Derneği)
 
Demansta Bilişsel Tarama Kursu (TNTS Kursu)
 
"The Brain Resource Company" direktörlerinden Dr. Kamran Fallahpour tarafından
 
Neuro-Bio Feedback eğitimi
 
EFT 1-2 Association’s Practitioner Certificate (Dr İnci Erkin -AAMET tarafından-)
 
Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü “Psikodrama Terapistliği Belgesi”
 
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinin “Tedavisinde Zorluk Çekilen ve İntihar
 
Eğilimi Olan Hastalarda Diyalektik Davranış Tedavileri” Çalışma Grubu katılımı
 
Terapötik Kartlar Eğitimi :Yehuda Shacham-Shulamit Niv (ESPCT)
 
ECNP President Prof Joseph Zohar tarafından “Schizophrenia and OCD- When do we
 
draw the line and what are the therapeutic consequences? work shop
 
Diğer Eğitimler, Görev yerleri ve Yapılan Uygulamalar:
 
1985-1988   yılları  arasında   İ.Ü.  Çapa  Tıp   Fakültesi  Psikoloji  Laboratuvarında
 
Psikolojik testler ile ilgili volonter olarak çalışma ve eğitimini alm
 
1986-1988 yılları arasında 1 yıllık dönem içinde Çekirdek Çocuk Yuvasında, diğer
 
dönemde ise   Tepebaşı Vatan Hastanesi Diyaliz Merkezinde   Psikolog olarak görev yapma ve belirli dönemlerde süpervizyon alarak bireysel psikoterapi uygulama
 
1988-1998 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde
 
psikolog  kadrosunda  görev  yaparak  Psikoloji  laboratuvarını  kurma  ve  hastaneye başvuran stajyer psikologlara psikolojik testler konusunda eğitim verme
 
GATA  Haydarpaşa  Eğitim  Hastanesinde  yatan  ve  poliklinikten  gelen  yetişkinlere
 
süpervizyon  eşliğinde  bireysel  psikoterapi  ile  relaxation  grupları   yapma,  aynı dönemde hastanede Uzm Dr Murat Dokur’ un başkanlığında birlikte kanser grupları yapma ve kendisinin teşvikiyle Psikodrama eğitimine başlama
 
1990  senesinde  başlanan  Almanya  Überlingen  Moreno  Enstitüsüne  bağlı  olarak
 
Psikodrama   eğitimi   veren   Dr.   Abdülkadir   Özbek   Psikodrama   enstitüsünde Psikodrama Asistanlık Temel  Eğitimi tamamlama ve Üst Aşama Eğitimini bitirme ile tezini vererek “ Psikodrama Terapistliği Belgesi” almaya hak kazanarak, Koruyucu ve Tedavi Edici Ruh Sağlığı alanında Psikodramayı birey, aile ve gruplarda bağımsız olarak uygulama becerisini elde etme
 
1997-98 Güz Döneminde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında
 
Yüksek Lisans programına başlama ve Nisan 2000’ de "Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocukların WISC-R Test  Sonuçlarının Değerlendirilmesi" başlığı altındaki Uzmanlık tezini verme
 
1998  yılından  beri  Memory  Center  da  Klinik  Psikoloji  Birim  Sorumlusu  olarak
 
çalışmaya   devam   ederken özellikle   çalıştığı   alanlar:   Stres   yönetimi,   Kaygı
 
Bozuklukları,   Panik   Atak,   Sosyal   Fobi,   Korkular olup   eğitimini   aldığı
 
Neurıbiofeedback ve Rehacom tekniklerini de gerektiğinde kullanma ve 2012 yılında NPIstanbul  Hastanesine  “Psikoterapi  Hizmetleri  Koordinatörü”  olarak  geçme  ve bireysel ve grup terapilerine halen devam etmektedir
 
2004  yılından  itibaren  SkyTürk  Televizyonunda  Toplum  ruh  sağlığı  konusunda
 
koruma ve bilgilendirme amaçlı olarak 5 yıl botunca süren, canlı olarak yayınlanan PSİKOYORUM programında sunuculuk
 
2012-13 öğretim döneminde T.C Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Klinik ve Uygulamalı
 
Yüksek Lisans öğrencilerine Prof Dr Nevzat Tarhan başkanlığında “Grup Psikoterapileri” dersi verme
 
T.C Üsküdar Üniversitesi ve T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bağlantılı
 
olan Bireysel Rehabilitasyon Modeli olan Yeni Gençlik Projesindeki modüllerden biri olan  “Sebatkarlık” konusunda Psikolog Cumhur Avcil ve Psikolog Ayşegül Soysal ile birlikte çalışmaktadır.
 
2013-14  öğretim  döneminde  .  Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksek  Okulunda  İkinci
 
Öğretim Fizyoterapi grubuna “Pozitif Psikoloji” dersi ile Sağlık Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksel lisans programına “İş Psikolojisi” dersi verme
 
2013-2014   öğretim   döneminde   T.C   Üsküdar   Üniversitesi   Psikoloji   Klinik   ve
 
Uygulamalı Yüksek Lisans öğrencilerine Prof Dr Nevzat Tarhan başkanlığında “ Grup Psikoterapileri” dersini uygulamalı olarak verme
 
2014-15  öğretim  döneminde  T.C  Üsküdar  Üniversitesi  Sağlık  Hizmetleri  Meslek
 
Yüksek  okulunun  Elektronörofizyoloji  II.  Sınıf  öğrencilerine  “Pozitif  Psikoloji” dersini verme
 
2013-2014  öğretim  döneminde  Sağlık  Bilimler  Enstitüsü  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği
 
Yüksel lisans programına devam eden 11 öğrenciye Prof Nevzat Tarhan ile birlikte proje Danışmanlığı yapma
 
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
 • 1.Tarhan, N., Güven, S., Çetin, M., Ceylan, M.E., Burkovik,Y.: Cognitive Disorders in Antisocial Personality. A Healthy Controlled Study. (Abstract). American College of Neuropsychopharmacololgy, 10:No.3S/Part 2, May, 1994. p.199S.
 • 2.Çetin, M., Özçubukçuoğlu, A., Tarhan, N., Özkarslı, N., Burkovik, Y., Kaya, Ö.: Posttravmatic Stress Symptoms among Soldiers Exposed to Combat, X. World Congress of Psychiatry, August 23-28, 1996. Abst. Book, Eds; Vistosky, Mak.Lopez-Ibor, Madrid, 1996. Volume 29.
 • 3. Burkovik Y,,Metin B, Hemisphere Dominance in Bipolar Disorder .Review Article. Bipolar Bozuklukta Hemisfer Dominansı. The Journal Of Neurobihavioral Sciences ,2017. Volume 4
 • 4.  Barış M.,Alpuğan Z.,Burkovik Y., Çengel.S.,Yılmazer E.,Aydın M., Sunar M.,Esenkaya İ.,Arslan L.,Metin S.,Tarhan N., DEHB DSM Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması . The Journal Of Neurobihavioral Sciences 2018.Volume 
   
Uluslar arası Bilimsel toplantılarda sunulan posterler
 
 • 1.Migrenlilerde Ruhsal Durum, Benlik Saygısı ve Psikososyal Özelliklerin Araştırılması .Çetin M., Sürmeli A., Aksoy H., Burkovik Y. (GATA Haydarpaşa)
 • 2.Parkinsonlularda Ruhsal Özelliklerin Araştırılması. Çetin M., Sürmeli A., Aksoy H., Burkovik Y. (GATA Haydarpaşa)
 • 3.Kardiyoloji ve Onkoloji Kliniklerinde Yatan Hastaların Kişilik Özellikleri ve Ruhsal Durumlarının Araştırılması. Çetin M., Erol B., Tarhan N., Burkovik Y. (GATA Haydarpaşa)
   
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
 • 1.    Tarhan, N., Kayacan, B., Burkovik, Y.: Konsersiyon Bozukluğu gösterenlerin Zeka, Kişilik bazı Klinik özellikleri yönünden karşılaştırılarak incelenmesi. GATA Bülteni 33:175-186(1991).
 • 2.    Tarhan, N., Kayacan, B., Burkovik, Y.: Konversiyon Bozukluğu Gösterenlerde Psikoloji ve Demografik Bir Araştırma. GATA Bülteni 33:36-374 (1991).
 • 3. Mesut Çetin c a. Department of Psychiatry, Karadeniz Technical University Medical School, Trabzon ..... Burkovik Y Hopelessness, Depression and Alexithymia in Young Turkish Soldiers Suffering from Alopecia areata. Dermatologie + Psychosomatik 2001;2:12-15 (DOI:10.1159/000049631) 
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
 • 1.    Tarhan, N., Çetin, M., Burkovik, Y.: Kasten Kendini Yaralama Davranışlarının Psikiyatrik ve Psikososyal Yönleri: Kontrollü Bir Çalışma. (Absrakt) XI. As.Tıp Kongresi. 20-22 Mayıs 1993. Ankara. Bildiri Özet Kitabı.
 • 2.    Tarhan, N., Çetin, M., Çilden, Ş., Üçüncü , A., Tosuner, C., Burkovik, Y. ve Özkarslı, N.: Saldırganlık Davranışı Gösteren Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri: Kontrollü Bir Çalışma. XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı. 27-30 Eylül 1995. Istanbul, Sayfa:47-48.
 • 3.    Tarhan, N., Çetin, M., Çilden, Ş. Üçüncü, A.Tosuner, C., Burkovik, Y. ve Özkarslı, N.: Saldırganlık  Davranışının  Biyokimyasal ve Nöroendokrinolojik Göstergelerinin Araştırılması: Kontrollü Bir Çalışma XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 27-30 Eylül 1995. İstanbul, S:48-49.
 • 4.    Çetin, M., Tarhan, N., Çilden, Ş., Üçüncü, A., Tosuner,C., Burkovik, Y. ve Özkarslı, N.: Saldırganlık Davranışının Nöropsikometrik Göstergelerinin Araştırılması: Kontrollü Bir Çalışma, XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. 27-30 Eylül 1995. İstanbul. S:49-50.
 • 5.Çetin, M., Tarhan, N., Çilden, Ş.,  Üçüncü, A., Tosuner, C., Burkovik, Y. ve Özkarslı, N.: Saldırganlık Antisosyallerin Geçmişe Dönük Saldırganlık Ölçeği Puanları ve Sosyodemografık Özelliklerin Karşılaştırılması. Kontrollü Bir Çalışma. XXXI Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. 27-30 Eylül 1995. İstanbul. S:50-51.w

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım