Dr. Mustafa Bozbuğa, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” profesörü, anatomist ve felsefeci olup Beyin ve Sinir Cerrahisinde yoğunluklu olarak nöro-onkolojik cerrahi (= tümör cerrahisi), serebrovasküler cerrahi (= beyin damar cerrahisi), kafa tabanı cerrahisi ve spinal cerrahide majör-ileri ameliyatları gerçekleştirmekte, ilgili olduğu alanlarda akademisyen ve yazar olarak çalışmaktadır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. Sonrasında:
-    Tıpta uzmanlık: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Anabilim Dalı’nda ihtisas (1985 – 1991).
-    Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda 
Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinikte ve ameliyathanede ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma; “Mikronöroşirürji Eğitimi” 1988 ve 1989.
-    George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship” programını tamamladı (Mayıs 1993 – Mayıs 1994).
-    Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship” programını tamamlamıştır (Haziran 1994 – Ekim 1994).

Yurtdışı eğitimlerini takiben, çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Dr. Mustafa Bozbuğa 1999’da “Nöroşirürji Doçenti” olmuştur. Gerekli sınavları kazanarak 15 Ocak 2001’de, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin “Kurucu Klinik Şefliğine” atanmıştır. Bu kliniğin kurucusu olan Dr. Bozbuğa, dokuz yıl bu görevde kalmış ve bu süre zarfında kliniğinde çok yoğun bir cerrahi pratik ile en üst düzeyde ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmış, verimli bir akademik ortam oluşturulmuş, akademik yayınlar hazırlanmış ve çok sayıda uzman yetiştirilmiştir.

Dr. Bozbuğa, beyin cerrahisinin teori ve pratiğinde çok önemli temel bilim disiplini olan “Anatomi” alanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktora Eğitimi” yaparak bu alanda “PhD” unvanını elde etmiştir (1998 - 17 Eylül 2004).
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan “Profesör” kadrosu onaylandıktan (Temmuz 2007) sonra Ocak 2008’de Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atanarak “Nöroşirürji Profesörü” unvanını kazanmıştır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, hekimlik çalışmalarının yanında ayrıca, üniversitede felsefe bölümü lisansı (2010-2014) sonrasında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde felsefe doktorasını tamamlamıştır (2014-2021). Felsefe alanında daha çok “tıp felsefesi” ve “insan felsefesi”ne odaklanmıştır ve bu alanlarda yazdığı (8 adet) kitap bölümü ve konuşmaları mevcuttur.

Mesleki çalışmalarında dört adet kitap hazırlamış, 36 adet kitap bölümü yazarlığı yanında SCI’a kayıtlı 200’ün üstünde uluslararası ve ulusal yayın yazmış ve 150 civarında bilimsel sunu gerçekleştirmiştir. Uluslararası ve ulusal çok sayıda mesleki katılım, konferans ve çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Bilimsel yayınlarına SCI kayıtlı uluslararası dergilerde çıkan 900’ün üstünde bilimsel çalışmada atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide editör yardımcılığı, bilimsel kurul üyeliği, bilirkişilik vb. görevlerini sürdürmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını “Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, arteriyövenöz malformasyon,…) ve Omurga ve Omurilik Cerrahisi (Omurilik Tümörleri, Vasküler Malformasyonları, Omurganın Dar Kanal Hastalığı, Bel ve boyun fıtıkları, …)” oluşturmaktadır ve bu alanlarda gerçekleştirdiği ameliyatlardan oluşan çok geniş bir hasta arşivine sahiptir. Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki, bilimsel ve sosyal derneğin üyesi olan Dr. Bozbuğa 1997’de beri  “Who is Who in the World” yıllık biyografisinde yer almaktadır.

Çalışmalarını, 2012-2015 yıllarında Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul’da, “Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi” başkanı olarak sürdürmüştür. 2015-2018 yılları arasında MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde “Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı” olarak çalışmıştır. Şubat 2018’den bu yana, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın Kurucu Bölüm Başkanı" olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bozbuğa, tıp ve felsefe çalışmalarının yanı sıra müzik, tiyatro - sinema, edebiyat, tarih-sanat tarihi, resim ve mimari ile ilgilenmekte olup evlidir ve “Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisi” 26 yaşında bir oğlu vardır.

Haziran 2021
Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa
 

Ayrıntılı Özgeçmişe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Eğitim

İlkokul:    Sultanahmet 44 İlkokulu, Sultanahmet, İstanbul    1966-71
Ortaokul :   Mahmutpaşa Ortaokulu, Cağaloğlu, İstanbul     1971-74
Lise:   Vefa Lisesi, Vefa, İstanbul    1974-77
(Üniversiteye Giriş Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda, yaklaşık 500.000 öğrenci arasında dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazandım.)

TIP FAKÜLTESİ    
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 1977 - 1983

NÖROŞİRÜRJİ İHTİSASI    
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa 
Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas  (1985 - 1991)

NÖROŞİRÜRJİDE DOÇENTLİK    (Kasım 1999)

ANATOMİ DOKTORASI (PhD)    
İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  
İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda  
“Anatomi Doktora Eğitimi” tamamlanması  (1998 – 2004)

NÖROŞİRÜRJİDE PROFESÖRLÜK    
20.08.2007

FELSEFE LİSANSI    
Anadolu Üniversitesi, Felsefe Bölümü  (2010 - 2014)

FELSEFE DOKTORASI
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde “Felsefe Doktora Eğitimi”  (2014 – 03 Mayıs 2021)

YURTDIŞI EĞİTİMLER 

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında, Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda  “Klinik Çalışma ve Mikronöroşirürji Eğitimi”(1988-1989)

George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Washington, DC, ABD’de Prof. Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  
“Kafa Tabanı Cerrahisi” ve “Mikronöroşirürji” alanlarında fellowship programı (Mayıs 1993 - Mayıs 1994)

Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi” ve “Mikronöroşirürji” alanlarında fellowship programı(Haziran 1994 - Ekim 1994)

AKADEMİK KARİYER

 • Tıp Hekimi” unvanının kazanılması:                       (29 Temmuz 1983)
 • “Nöroşirürji Uzmanı” unvanının kazanılması:          (24 Ekim 1991)
 • “Nöroşirürji Doçenti” unvanının kazanılması:         24 Kasım 1999 
 • “Anatomi Doktoru/ PhD” unvanının kazanılması:   17 Eylül 2004
 • (İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı)
 • “Nöroşirürji Profesörü” unvanının onaylanması:       Ağustos 2007
 • “Felsefe Doktoru/ PhD” unvanının kazanılması:       03 Mayıs 2021
 • (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
 • Yabancı dil ve bilim sınavı sonrasında verdiğim bilimsel yayın dosyam jüri tarafından onaylandıktan sonra 15 Ocak 2001 tarihinde girdiğim sınavda da başarılı bulunarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Nöroşirürji Kliniği’ni kurmak üzere Klinik Şefliği’ne atandım. Bu görevimi, Ekim 2009’a değin dokuz yıl sürdürdüm.
 • Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Ekim 2006’da aynı hastanenin 1. Nöroşirürji Kliniği’nin vekâleten şefliğine atandım. 
 • “Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosunun onayı: 20 Ağustos 2007 (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı)
 • Üsküdar Üniversitesi’nde “Profesör” kadrosunda, NPİstanbul Beyin Hastanesi Nöroşirürji/Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü: Şubat 2018
 • Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı kurucu Başkanlığı: Şubat 2019
   

 

MESLEKİ DENEYİM

 • Halen, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı” kurucu Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 • Özel MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin Bölüm Başkanlığı" görevi, 2015-2018.
 • Özel Hisar Intercontinental Hospital’da “Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi” Başkanı, 2010-2015.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan 2012 yılında “Kıdemli Profesör” olarak emekli oldum. 
 • Ekim 2009’da, Üniversite Profesörlüğü ile birlikte yürüttüğüm Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki “Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefliği” görevimden ayrıldım. 
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan Profesör kadrosuna başvurum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu kabul edilerek Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atandım.
 • Ayrıca, 19 Ekim 2006 tarihinden sonra Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin de Klinik Şefliğine vekâlet ettim. 
 • 15 Ocak 2001 – Ekim 2009 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi “2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin (Kurucu) Klinik Şefi” olarak çalıştım. 
 • Nöroşirürji çalışmalarımın yanında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora Eğitimi yaptım. Doktora yeterlilik sınavlarını tamamladıktan sonra, “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” başlıklı tezimi hazırladım ve tez savunmamda başarılı bulunarak 17 Eylül 2004 tarihinde Anatomi Doktoru (PhD) unvanını kazandım.
 • 21 Mayıs 1993’ten (Pratik olarak Ekim 1994’ten) 15 Ocak 2001 tarihine kadar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde başasistan kadrosunda çalıştım. 
 • Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında, Haziran 1994 ile Ekim 1994 tarihleri arasında, başlıca “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” konusunda fellow olarak çalışarak klinik etkinliklere katıldım ve ayrıca laboratuvar (mikroşirürji laboratuvarı ve kadavra ameliyathanesinde) çalışmaları yaptım. 
 • George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. Laligam N. Sekhar’ın yanında, Mayıs 1993 - Mayıs 1994 döneminde, “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında klinik çalışma ile birlikte kadavra diseksiyonu ve mikroşirürji laboratuvarlarında çalışmalar yaparak 1 yıllık international fellowship  programını tamamladım.  
 • Askerlik hizmetimi, 15.10.1992 ile 15.12.1992 tarihleri arasında Ankara Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi’nde  yerine getirdim.  
 • Uzmanlık eğitimimi tamamladığım 24.10.1991 tarihinden askerlik hizmetime başladığım 15.10.1992 tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalıştım.
 • Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1989’da ikinci defa, yine Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde, klinik gözlem yapmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak gayesi ile bulundum.
 • Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1988’de, klinik gözlemde bulunmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak amacıyla, Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde bulundum.
 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında, 01 Kasım 1985 ile 24 Ekim 1991 tarihleri arasında “Nöroşirürji İhtisası (Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisası)” yaptım.
 • “Mecburi Hizmet Yasası” gereğince, 6 Ekim 1983 - 30 Ekim 1985’te pratisyen hekim olarak çalıştım. Bu dönem içinde sağlık ocağı hekimliği, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde il Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür vekilliği görevlerinde bulundum.

CERRAHİ DENEYİM

 • Nöroşirürji pratiğinde tüm nöroşirürji ameliyatlarını yapmakla birlikte spesifik olarak “kafa tabanı cerrahisi, nöro-onkolojik cerrahi (Tümör cerrahisi), nörovasküler cerrahi (Beyin/Sinir sistemi damarlarının cerrahisi) ve kompleks servikal patolojilerin cerrahisi” alanlarında yoğunluklu olarak çalışmaktayım.
 • Ocak 2001’den Ekim 2009’a kadar kurucu klinik şefliğini yürüttüğüm Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde, sorumluluğumda toplam 8.000 civarında ameliyat gerçekleştirilmiştir. 
 • Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir:
 • Kafa tabanı cerrahisi ameliyatı     1020    ameliyat
 • Nöro-onkoloji (Tümör cerrahisi)        2.560    ameliyat
 • Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) 886    ameliyat 
 • Servikal + Torakal + Lomber  spinal cerrahi      3.270     ameliyat

 

 

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217