COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İlkokul:    Sultanahmet 44 İlkokulu, Sultanahmet, İstanbul    1966-71
Ortaokul :   Mahmutpaşa Ortaokulu, Cağaloğlu, İstanbul     1971-74
Lise:   Vefa Lisesi, Vefa, İstanbul    1974-77
(Üniversiteye Giriş Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda, yaklaşık 500.000 öğrenci arasında dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazandım.)

TIP FAKÜLTESİ    
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 1977 - 1983

NÖROŞİRÜRJİ İHTİSASI    
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa 
Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas  (1985 - 1991)

NÖROŞİRÜRJİDE DOÇENTLİK    (Kasım 1999)

ANATOMİ DOKTORASI (PhD)    
İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  
İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda  
“Anatomi Doktora Eğitimi” tamamlanması  (1998 – 2004)

NÖROŞİRÜRJİDE PROFESÖRLÜK    
20.08.2007

FELSEFE LİSANSI    
Anadolu Üniversitesi, Felsefe Bölümü  (2010 - 2014)

FELSEFE DOKTORASI
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde “Felsefe Doktora Eğitimi”  (2014 – 03 Mayıs 2021)

YURTDIŞI EĞİTİMLER 

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında, Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda  “Klinik Çalışma ve Mikronöroşirürji Eğitimi”(1988-1989)

George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Washington, DC, ABD’de Prof. Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  
“Kafa Tabanı Cerrahisi” ve “Mikronöroşirürji” alanlarında fellowship programı (Mayıs 1993 - Mayıs 1994)

Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi” ve “Mikronöroşirürji” alanlarında fellowship programı(Haziran 1994 - Ekim 1994)

AKADEMİK KARİYER

 • Tıp Hekimi” unvanının kazanılması:                       (29 Temmuz 1983)
 • “Nöroşirürji Uzmanı” unvanının kazanılması:          (24 Ekim 1991)
 • “Nöroşirürji Doçenti” unvanının kazanılması:         24 Kasım 1999 
 • “Anatomi Doktoru/ PhD” unvanının kazanılması:   17 Eylül 2004
 • (İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı)
 • “Nöroşirürji Profesörü” unvanının onaylanması:       Ağustos 2007
 • “Felsefe Doktoru/ PhD” unvanının kazanılması:       03 Mayıs 2021
 • (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
 • Yabancı dil ve bilim sınavı sonrasında verdiğim bilimsel yayın dosyam jüri tarafından onaylandıktan sonra 15 Ocak 2001 tarihinde girdiğim sınavda da başarılı bulunarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Nöroşirürji Kliniği’ni kurmak üzere Klinik Şefliği’ne atandım. Bu görevimi, Ekim 2009’a değin dokuz yıl sürdürdüm.
 • Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Ekim 2006’da aynı hastanenin 1. Nöroşirürji Kliniği’nin vekâleten şefliğine atandım. 
 • “Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosunun onayı: 20 Ağustos 2007 (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı)
 • Üsküdar Üniversitesi’nde “Profesör” kadrosunda, NPİstanbul Beyin Hastanesi Nöroşirürji/Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü: Şubat 2018
 • Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı kurucu Başkanlığı: Şubat 2019
   

 

MESLEKİ DENEYİM

 • Halen, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı” kurucu Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 • Özel MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin Bölüm Başkanlığı" görevi, 2015-2018.
 • Özel Hisar Intercontinental Hospital’da “Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi” Başkanı, 2010-2015.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan 2012 yılında “Kıdemli Profesör” olarak emekli oldum. 
 • Ekim 2009’da, Üniversite Profesörlüğü ile birlikte yürüttüğüm Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki “Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefliği” görevimden ayrıldım. 
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan Profesör kadrosuna başvurum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu kabul edilerek Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atandım.
 • Ayrıca, 19 Ekim 2006 tarihinden sonra Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin de Klinik Şefliğine vekâlet ettim. 
 • 15 Ocak 2001 – Ekim 2009 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi “2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin (Kurucu) Klinik Şefi” olarak çalıştım. 
 • Nöroşirürji çalışmalarımın yanında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora Eğitimi yaptım. Doktora yeterlilik sınavlarını tamamladıktan sonra, “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” başlıklı tezimi hazırladım ve tez savunmamda başarılı bulunarak 17 Eylül 2004 tarihinde Anatomi Doktoru (PhD) unvanını kazandım.
 • 21 Mayıs 1993’ten (Pratik olarak Ekim 1994’ten) 15 Ocak 2001 tarihine kadar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde başasistan kadrosunda çalıştım. 
 • Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında, Haziran 1994 ile Ekim 1994 tarihleri arasında, başlıca “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” konusunda fellow olarak çalışarak klinik etkinliklere katıldım ve ayrıca laboratuvar (mikroşirürji laboratuvarı ve kadavra ameliyathanesinde) çalışmaları yaptım. 
 • George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. Laligam N. Sekhar’ın yanında, Mayıs 1993 - Mayıs 1994 döneminde, “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında klinik çalışma ile birlikte kadavra diseksiyonu ve mikroşirürji laboratuvarlarında çalışmalar yaparak 1 yıllık international fellowship  programını tamamladım.  
 • Askerlik hizmetimi, 15.10.1992 ile 15.12.1992 tarihleri arasında Ankara Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi’nde  yerine getirdim.  
 • Uzmanlık eğitimimi tamamladığım 24.10.1991 tarihinden askerlik hizmetime başladığım 15.10.1992 tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalıştım.
 • Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1989’da ikinci defa, yine Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde, klinik gözlem yapmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak gayesi ile bulundum.
 • Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1988’de, klinik gözlemde bulunmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak amacıyla, Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde bulundum.
 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında, 01 Kasım 1985 ile 24 Ekim 1991 tarihleri arasında “Nöroşirürji İhtisası (Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisası)” yaptım.
 • “Mecburi Hizmet Yasası” gereğince, 6 Ekim 1983 - 30 Ekim 1985’te pratisyen hekim olarak çalıştım. Bu dönem içinde sağlık ocağı hekimliği, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde il Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür vekilliği görevlerinde bulundum.

CERRAHİ DENEYİM

 • Nöroşirürji pratiğinde tüm nöroşirürji ameliyatlarını yapmakla birlikte spesifik olarak “kafa tabanı cerrahisi, nöro-onkolojik cerrahi (Tümör cerrahisi), nörovasküler cerrahi (Beyin/Sinir sistemi damarlarının cerrahisi) ve kompleks servikal patolojilerin cerrahisi” alanlarında yoğunluklu olarak çalışmaktayım.
 • Ocak 2001’den Ekim 2009’a kadar kurucu klinik şefliğini yürüttüğüm Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde, sorumluluğumda toplam 8.000 civarında ameliyat gerçekleştirilmiştir. 
 • Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir:
 • Kafa tabanı cerrahisi ameliyatı     1020    ameliyat
 • Nöro-onkoloji (Tümör cerrahisi)        2.560    ameliyat
 • Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) 886    ameliyat 
 • Servikal + Torakal + Lomber  spinal cerrahi      3.270     ameliyat

 

 

 

Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi),

Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, AVM,…)

Omurga ve Omurilik Cerrahisi (Omurilik Tümörleri, Vasküler Malformasyonları, Omurganın Dar Kanal Hastalığı,

Bel ve boyun fıtıkları

 

 

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
1. Unal  OF,  Hepgul  KT,  Turantan  MI,  Bozboga  M,  Yazıcıoglu  E:  Extracranial
 
Carotid Artery Aneurysm in a Child: Misdiagnosed As A Parapharyngeal Abscess (Case Report). The Journal of Otolaryngology, Le Journal d'Oto-rhino-laryngologie 21:108-111, 1992.
 
2. Bozboga M, Unal F, Hepgul K, Izgi N, Turantan MI, Turker K: Fracture of the Occipital Condyle. Spine 17:1119-1121, 1992.
 
3. Bozboga M, Canbolat A, Savas A, Turker K: Aneurysm Arising From the Medial Branch of the Superior Cerebellar Artery (Case Report). Acta Neurochir (Wien) 138:1013-1014, 1996.
 
4. Bozboga M, İzgi N, Canbolat A: The Effects of Chronic Alpha-tocopherol Administration on Lipid Peroxidation in an Experimental Model of Acute Spinal Cord Injury. Neurosurg Rev 21:36-42, 1998, PubMed PMID: 9584284.
 
5. Bozbuga M, Izgi N, Polat G, Gurel I: Posterior fossa epidural hematomas: observations on a series of 73 cases. Neurosurg Rev. 1999;22(1):34-40, PubMed PMID: 10348205.
 
6. Bozbuga M, Ozturk A, Ari Z, Sahinoğlu K, Bayraktar B, Cecen A: Morphometric evaluation of subaxial cervical vertebrae for surgical application of transpedicular screw fixation. Spine 2004 Sep 1;29(17):1876-80, PubMed PMID: 15534408.
 
7. Bozbuga M, Boran BO, Bayindir C: Tuberculoma of the cavernous sinus. The Internet Journal of Neurosurgery 2(2), 2005.
 
8. Bozbuga M, Celikoglu E, Boran BO: Hydatid cyst of the craniocervical junction: case report. Neurosurgery 2005 Jul;57(1):193; discussion E193, PubMed PMID: 15987558.
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 5 / 45
 
9. Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: Soliter ve multipl beyin metastazlarının cerrahi tedavisi – Surgical management of single and multiple brain metastases. Journal of Neurological Sciences 2005;22(3):348-356.
 
10. Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Acute Cranial Epidural Hematoma Related to Breech Delivery ın a Neonate with Congenital Anomaly.
 
The Internet Journal of Neurosurgery 2006; 3(2).
 
11. Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface anatomy of the posterolateral cranium regarding the localization of the initial burr-hole for a retrosigmoid approach. Neurosurg Rev 2006 Jan;29(1):61-63, Epub 2005 Oct 15, PubMed PMID: 16228239.
 
12. Sargin H, Gozu H, Bircan R, Sargin M, Avsar M, Ekinci G, Yayla A, Gulec I, Bozbuga M, Cirakoglu B, Tanakol R: A case of McCune-Albright syndrome associated with Gs alpha mutation in the bone tissue. Endocr J. 2006 Feb;53(1):35-44, PubMed PMID: 16543670.
 
13. Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu, Bozbuga M: Evaluation of mild head trauma in pediatric population. Pediatric Neurosurgery 2006;42(4):203-207, PubMed PMID: 16714859.
 
14. Erhan Celikoglu, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuga: Cystic schwannoma of the falx cerebri. J Clin Neurosci. 2007 Jun;14(6):589-92. Epub 2007 Mar 26, PubMed PMID: 17382548.
 
15. Barut N, Kale A, Turan Suslu H, Ozturk A, Bozbuga M, Sahinoğlu K: Original
 
Article: Evaluation of the bony landmarks in transcondylar approach. British
Journal of Neurosurgery, June 2009; 23(3): 276-281. PubMed PMID: 19533459.
 
16. Erhan Celikoglu, Hikmet Turan Suslu, Julide Hazneci, Mustafa Bozbuga: The relation between surgical cleavage and preoperative neuroradiological findings in intracranial meningiomas. European Journal of Radiology. 05/2011.
 
17. Mustafa Bozbuga, Hikmet Turan Suslu, Tufan Hicdonmez, Cicek Bayindir: Primary cerebellopontine angle craniopharyngioma in a patient with Gardner syndrome. Journal of Clinical Neuroscience 18 (2011) 300-301. PMID: 21216148.
 
18. Turan Suslu H, Gayretli O, Coskun O, Bozbuga M, Serifoglu L, Gurses IA: Anatomical and morphometrical evaluation of the jugular tubercle. Br. J Neurosurg 2014 Mar 17 (Online 1-4).
 
19. Özlem Yapicier, Mustafa Kemal Demir, Ebrahim Jaafar, Mustafa Bozbuğa: Mesial temporal lobe rosette-forming glioneuronal tumor : an unusual location for a rare tumor. Acta Neurologica Belgica, 1-3, 2018.
 
20. MK Demir, Ö Yapıcıer, MA Jameel, M Bozbuğa: Cerebral hydatid disease with serpent sign, calcifications, and peripheral enhancement. Acta Neurologica Belgica, 1-3, 2019.
 
21. Mustafa Kemal Demir, Ozlem Yapıcıer, Wiaam Alshareefi, Basak Mert, Mustafa Bozbuga: Primary SHH-activated dorsal brainstem medulloblastoma and ipsilateral cerebellar atrophy in an adult. World Neurosurgery, … baskı aşamasında
 
 
 
2. Uluslararası diğer hakemli (SCI/SCI Expanded & SSCI & Arts and Humanities) dergilerde yayınlanan makaleler
 
21 + 1. İzgi N, Bozboğa M, Hamamcıoğlu MK, Döşoğlu M, Kırış T, Canbolat A, Altuğ
 
T: The Effects of Selenium and Alpha-Tocopherol on the Free Radicals in an
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 6 / 45
 
Experimental Model of Acute Spinal Cord Injury. Turkish Neurosurgery 1:119-123, 1990.
 
2. Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Epidural Hematomların Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik
 
Deneyim). Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish J Trauma Emerg Surg 4:39-44, 1998.
 
3. Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim).
Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish J Trauma Emerg Surg 4:45-52, 1998.
 
4. Mustafa Bozbuga, Adnan Ozturk, Zafer Arı, Kayıhan Sahinoglu, Bulent Bayraktar, Gursel Polat, Isık Gurel: Surgical anatomy of the temporal bone and measurements of the skull base for transpetrosal approaches. Okajimas Folia Anat Jpn 75(1):33-39, May, 1998, PubMed PMID: 9715083.
 
5. Adnan  Ozturk,  Mustafa  Bozbuga,  Bulent  Bayraktar,  Zafer  Arı,  Kayıhan
 
Sahinoglu, Gursel Polat, Isık Gurel: Surgical anatomy and morphometric analysis of the optico-chiasmatic apparatus, optic canal and sphenoid ridge. Okajimas Folia Anat Jpn 75(6):319-322, March, 1999, PubMed PMID: 10217950.
 
6. Mustafa  Bozbuga,  Adnan  Ozturk,  Bulent  Bayraktar,  Zafer  Arı,  Kayıhan
 
Sahinoglu, Gursel Polat, Isık Gurel: Surgical anatomy and morphometric analysis of the occipital condyles and foramen magnum. Okajimas Folia Anat Jpn 75(6):329-334, March, 1999, PubMed PMID: 10217952.
 
7. Bozbuga M, Ozturk A, Arı Z, Sahinoglu K, Gurel I: Surgical anatomic evaluation of cervical uncinate process for ventral and ventrolateral subaxial decompression. Okajimas Folia Anat Jpn 76(4):193-6, October 1999, PubMed PMID: 10565202.
 
8. Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Mevlüde Delatioğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Tayfun Hakan, Dr. Mustafa Bozbuğa: Rapid spontaneous resolution of an acute epidural hematoma. Bir Akut Epidural Hematomun Hızlı
 
Spontan Rezolüsyonu. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish J Trauma Emerg Surg 8(2):126-8, 2002, PubMed PMID: 12038023.
 
9. Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Mevlüde Delatioğlu, Dr. Mustafa Bozbuğa: Self migrating intracranial bullets.
 
İntrakranyal Mermi Çekirdeklerinin Kendiliğinden Hareketi. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish J Trauma Emerg Surg 8(3):185-188, 2002, PubMed PMID: 12181767.
 
10. Turan  Süslü  H,  Çelikoğlu  E,  Çeçen  A,  Bozbuğa M:  Gliosarcoma  in  medial
temporal lobe: case report. Journal of Neurological Sciences. 21: 4, 2004, Turkish.
 
11. Boran BO, Kızılçay G, Bozbuga M: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 15(2):148-151, 2005.
 
12. Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: A statistical analysis for the identification of factors effecting prognosis of civilian patients with cranial gunshot wounds. Turkish J Trauma Emerg Surg - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2005 Jul; 11(3):206-11; Turkish, PubMed PMID: 16100665.
 
13. Boran BO, Barut N, Akgün C, Çelikoğlu E, Bozbuğa M: Hafif kafa travması olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonları - Indications for computed tomography in patients with mild head injuries. Turkish J Trauma Emerg Surg - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2005 Jul; 11(3):218-224; Turkish, PubMed PMID: 16100667.
 
14. Boran BO, Akgun C, Bozbuga M: Calvarial remodelling for the treatment of
 
scaphocephaly in a 4-month-old boy: case report. Turkish Neurosurgery 2005 Vol:
15 No: 1, 40-44.
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 7 / 45
 
15. Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: The association between arachnoid cyst and subdural hygroma and spontaneous resolution of subdural higroma. Journal of Neurological Sciences Turkish. 22(4):62; 417-420, 2005.
 
16. Hülya Gözü, Bilge Bilgiç, Jülide Hazneci, Haluk Sargın, Fatih Erkal, Mehmet Sargın, Berkant Sönmez, Ekrem Orbay, Mesut Şeker, Mustafa Bozbuğa, Çiçek Bayındır: Is Ki-67 Index an Useful Labeling Marker for Invasion of Pituitary Adenomas? Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, (2005) 4 : 107-113.
 
17. Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Makat Gelişi Doğuma Bağlı Yenidoğan Spinal Epidural Hematomu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2006;16(2):122-125.
 
18. Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Çiçek Bayındır: Dev Tümörler ve Kompleks Lezyonlar için Kombine Kafa Tabanı Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2006;16(2):95-104.
 
19. Celikoglu E, Boran BO, Bozbuga M: Abscess formation in Rathke’s cleft cyst: report of two cases. Neurology India. 2006 Jun;54(2):213-214, PubMed PMID: 16804275.
 
20. Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Çiçek Bayındır: Petroklival Bölge Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Tercihleri ve Klinik Tecrübeler. Türk Nöroşirürji Dergisi 2007;17(1):22-32.
 
21. Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır:
 
Removal of Clival Chordoma in an Adolescent Through Combined Pterional Transsylvian and Anterior Temporal Approach. Turkish Neurosurgery 2007, Vol: 17, No: 1, 55-59, PubMed PMID: 17918681
 
22. Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuga: Frontal Bone and Epidural
 
Tuberculosis. Turkish Neurosurgery 2008, Vol: 18, No: 1, 78-81. PubMed PMID: 18382984.
 
23. Mustafa Bozbuga, Hikmet Turan Süslü: Aneurysmal Bone Cyst of the Sphenoid
 
Bone Extending into the Ethmoid Sinus, Nasal Cavity and Orbita in a Child. Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19, No: 2, 172-176. PubMed PMID: 19431130.
 
24. Hikmet Turan Süslü, Aycicek Cecen, Alp Karaaslan, Ali Börekçi, Mustafa Bozbuga: Primary Spinal Hydatid Disease. Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19, No: 2, 186-188. PubMed PMID: 19431133.
 
25. Suslu HT, Bozbuga M, Ozturk A, Sahinoglu K: Surface anatomy of the transverse sinus for the midline infratentorial supracerebellar approach. Turkish Neurosurgery 2010, Vol: 20, No: 1, 39-42. PMID: 20066620
 
26. Bozbuga M, Gulec I, Suslu HT, Bayindir C. Bilateral Lhermitte-Duclos disease. Neurol India, 2010;58:309-311.
 
27. Hikmet Turan Suslu, Mustafa Bozbuga: Primary Brain Tumors Associated with
Cerebral Aneurysm: Report of Three Cases. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21,
 
No: 2, 216-221.
 
21 + 28. Hikmet Turan Suslu, Mustafa Bozbuga, Cicek Bayindir: Cerebral Tuberculoma Mimicking High Grade Glial Tumor. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21, No: 3, 427-429.
 
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
21 + 28 + 1. Bozboğa  M,  Turantan  İ,  Hiçdönmez  T,  Hepgül  KT,  Türker  K,  Kaya  U:
Diastematomyelia. 17th Middle East Neurosurgical Society Congress, Antalya 1988.
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 8 / 45
 
2. K. Ohata, K. Nagai, Y. Mitsuhashi, M. Bozboğa, A. Hakuba: Occlusion of Sigmoid Sinus after Transpetrosal Approach. The First International Workshop on Surgery of the Intracranial
Venous System, Osaka, Japonya, Eylül 12-14, 1994.
 
3. Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Ilker Gulec, Hikmet Suslu, Aycicek Cecen, Julide Hazneci: Clival Tumors: 9-Year Experience. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 
4. Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Aycicek Cecen, Hikmet Suslu, Ilker Gulec, Gokhan
 
Kızılcay: Tumors of the Third Ventricle. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 
5. Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Hikmet Suslu, Ilker Gulec, Aycicek Cecen: Surgical Approaches to the Complex Aneurysms of the Anterior Circulation and their Results. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
 
6. Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu E, Bozbuga M: Evaluation of mild head injury in pediatric population. 29th Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UP-149), 2005.
 
7. Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface Anatomy of the Posterolateral Cranium Regarding the Retrosigmoid Approach. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Nov 5-8 2006 / Turkey.
 
21 + 28 + 8. Mustafa Kemal Hamamcioglu, Mustafa Bozbuga, Cumhur Kilincer, Tufan Hicdonmez, Sebahattin Cobanoglu: Management of Giant Hyperostotic Bone-Invasive Frontobasal Meningioma. 2nd International Levantine Forum: Advances in Neurological Surgery, 13-16 November, 2008, Antalya, Turkey.
 
 
 
 
4. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI (NÖROŞİRÜRJİ):
 
21 + 28 + 8 + 1. “Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third edition, 1994” künyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Nöroşirürji Elkitabı” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.
 
 
2. “Kenneth W. Lindsay and Ian Bone: Neurology and Neurosurgery Illustrated. Edinburgh London Philadelphia Toronto Sydney and Tokyo, Churchill Livingstone, Third edition, 1997” künyeli 572 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Resimli Açıklamaları ile Nöroloji ve Nöroşirürji” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2000 yılında yayınlanmıştır.
 
3. “Ben Greenstein, Adam Greenstein: Color Atlas of Neuroscience: Neuroanatomy and Neurophysiology. Stuttgart, New York, Thieme, 2000” künyeli 438 sayfalık kitap Dr. Mustafa Bozbuğa editörlüğünde, ‘Nörobilim Renkli Atlası: Nöroanatomi ve Nörofizyoloji’ adı ile Türkçe olarak hazırlanmıştır. Kitap, Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2004 yılında çıkmıştır.
 
4. “Keith L. Moore, Arthur F. Dalley: Clinically Oriented Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins, Fourth edition” künyeli kitabın çevirisinde çevirmen olarak yer almaktayım. Kitap, “Kliniğe Yönelik Anatomi” adı ile Türkçe olarak hazırlanmış ve Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak yayımlanmıştır.
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 9 / 45
 
5. Mustafa Bozbuğa, Işık Gürel: Üçüncü Ventrikül Tümörleri ve Cerrahi Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji II, Ankara, 1998, sayfa 177-196.
 
6. Mustafa Bozbuğa, Işık Gürel: Serebrospinal Sıvı Fistülleri ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji II, Ankara, 1998, sayfa 333-352.
 
7. Dr. Mustafa Bozbuğa: Nörolojik Hastalıklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme, Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002, sayfa 309-321.
 
8. Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Erhan Çelikoğlu: Mültisistem Travmalara Eşlik eden Kafa Travmaları, Travma, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005, 1. Baskı, sayfa 635-645.
 
9. Dr. Mustafa Bozbuğa: Nöroşirürji Soruları (Türk Nöroşirürji Yeterlik Sınavına
Hazırlık), Editör: M. İbrahim Ziyal, Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, 2006.
 
10. Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Hikmet Süslü: Transbazal Yaklaşım. Nöro-onkoloji. Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, Baskı aşamasında.
 
11. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Bel Omurgasının Dar Kanal Hastalığı” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 42-43.
 
12. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Beyin Damarı Anevrizması ve Subaraknoid Kanama” Sağlıklı
 
Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 44-45.
 
13. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Beyin Tümörü” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 46-47.
 
14. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Karpal Tünel Sendromu” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 152-153.
 
15. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Trigeminal Nevralji” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 242-243.
 
16. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Kafa Travmalı Bireyin Değerlendirilmesi” Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2018, s..
 
17. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Beyin Anevrizma Kanaması” Görsellerle Hastalıklar 2019, Ed. Cengiz Yakıncı, Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2019, s..
 
18. Dr. Mustafa Bozbuğa:  “Nöroşirürjide  Kullanılan  Cihazlar  ve  Malzemeler”  Tıbbi
 
Cihaz ve Malzemeler 2019, Ed. Cengiz Yakıncı, , İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2019, s.. baskı aşamasında…
 
 
KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI (FELSEFE):
 
19. Mustafa Bozbuğa, "Klinik  Tanıda  Geriçıkarım  Kullanımı  (Abduction  as  a  Logical
 
Method in Clinical Diagnosis)", VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer,
 
Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ISBN: 978-605-66311-
 
1-5, Kitap Bölümü, sayfalar: 59-65.
 
20. Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Klinik Uygulamaların Felsefi Temelleri – Philosophical
 
Basis of Clinical Praxis”, Klinik Liderlik Yöntem, Ed: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı,
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 10 / 45
 
 
Prof. Dr. Işıl İrem Budakoğlu, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 43, sayfalar: 395-403.
 
21. Mustafa Bozbuğa, "Felsefe ve Hekimlik", Urla Felsefe Günleri, Yayına Hazırlayanlar: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, Kitap Bölümü, sayfalar: 155-164.
 
22. Mustafa  Bozbuğa,  "Sağlığın  ve  Hastalığın  Ontolojisi",  Urla  Felsefe  Günleri,
 
Yayına Hazırlayanlar: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran
2017, Kitap Bölümü, sayfalar: 165-177.
 
23. Mustafa Bozbuğa, "Tıpta Yaşam ve Ölüm", sayfalar: 652-672, Yaşam ve Ölüm
Felsefesi, Ed: A. Kadir Çüçen, Birinci Basım, Sentez Yayıncılık, Ankara, Aralık
 
2017, ISBN 978-605-9922-67-8.
 
24. Mustafa Bozbuğa, "Tıpta ve  Tıbbi  Uygulamalarda  Puslu  Mantık  (Fuzzy  Logic  in
 
Medicine  and  Medical  Applications)",  VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed:  Vedat
 
Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, ISBN: 978-
605-66311-2-2, Kitap Bölümü, sayfalar: 121-144.
 
21 + 28 + 8 + 25. Mustafa Bozbuğa, "Tıp Alanında Epistemik Mantık (Epistemic Logic in Medicine)", VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ISBN 978-605-66311-4-6 (eKitap), Kitap Bölümü, sayfalar: 69-78.
 
 
5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
21 + 28 + 8 + 25 + 1. Kıraç Türker, Mustafa Bozboğa, Orhan Barlas, M. İnan Turantan, Ali Canbolat, Umur Kaya: Orbita Tümörleri (33 Olgu Üzerinde Klinik Çalışma). Tıp Fak Mecm 51:611-618, 1988.
 
2. Türker K, Bozboğa M, Turantan Mİ, Canbolat A, Barlas O, Hepgül K, Gökay H:
 
Meningiomas of the Orbit. Med Bull İstanbul  22:179-184, 1989.
 
3. M.İ. Turantan, M. Bozboğa, S. Birgören, K.T. Hepgül, K. Türker, U. Kaya: Travmatik Oksipital Kondil Kırığı. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1:84-86, 1989.
 
4. A. Hamzaoğlu, İ. Turantan, M. Bozboğa, A. Arıtamur, K. Hepgül, U. Kaya: Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavisinde "Rod-Sleeve" Yöntemi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1:97-103, 1989.
 
5. Bozboğa  M,  Turantan  İ,  Hiçdönmez  T,  Hepgül  KT,  Türker  K,  Kaya  U:
 
Diastematomyelia. Turkish Neurosurgery Suppl  1:75-80, 1989.
 
6. Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka Çukur Tümörlerinin Epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:19-22, 1990.
 
7. Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Umur
 
Kaya: Serebellar Hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  2:29-32, 1990.
 
8. Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:43-47, 1990.
 
9. Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Epidermoid ve Dermoid Tümörleri. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:65-69, 1990.
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 11 / 45
 
10. İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek
 
2:162-166, 1990.
 
11. Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Murat Döşoğlu, Kıraç Türker: A. Cerebri Anterior Distal Segment Anevrizmaları (12 Vaka Üzerindeki klinik çalışma). Tıp Fak Mecm 54:601-606, 1991.
 
12. Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, Kemal Hamamcıoğlu, Ali Canbolat, İnan Turantan, Orhan Barlas, Faruk Ünal, Kemal Hepgül, Umur Kaya: Kranyal Arteriovenöz Malformasyonlar (88 Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirürji
 
Dergisi  2:110-114, 1991.
 
13. Ali Canbolat, M. Kemal Hamamcıoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Mustafa Bozboğa: Kafaiçi Anevrizmalarında Erken Cerrahi Girişim. Tıp Fak Mecm 55:33-43, 1992.
 
14. Bozboğa M, Türker K, İzgi N, Ünal F, Hepgül K, Turantan Mİ, Canbolat A,
 
Barlas O: Occipital Arteriovenous Malformations (Clinical experience on 10 occipital AVM patients). Med Bull İstanbul 25:43-50, 1992.
 
15. Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat Döşoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal, Sinan Çetin: Erken Anevrizma
 
Cerrahisi. Tıp Fak Mecmuası, 57;3:23-31, 1994 .
 
16. M. Bahadır Güven, Mustafa Bozboğa, A. Nail İzgi, Kıraç Türker, Umur Kaya:
 
Radikal Oksijen Metabolitleri ve Santral Sinir Sisteminde Posttravmatik Sekonder Hasar. Van Tıp Dergisi 1:50-57, 1994.
 
17. Mustafa Bozbuğa, Çiçek Bayındır, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Kafa Tabanı Cerrahisi (91 Olguda Klinik Deneyim). Klinik Gelişim
11:522-529, 1998.
 
18. Bozbuğa M: Total Removal of a Giant Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma Using the Combination of the Subtemporal-Preauricular Infratemporal Fossa Approach and the Facial Translocation Approach: A Technical Note. Med Bull İstanbul 31(1): 88-94, 1998.
 
19. Bozbuğa M, Polat G, Diriker K, Gürel I: Cranial Base Approaches to Intracranial
 
Complex Aneurysms (Clinical Experience in 18 Consecutive Patients). Med Bull İstanbul 32(1):56-64, 1999.
 
20. Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Mevlüde
 
Delatioğlu, Dr. Mustafa Bozbuğa: Rathke Kesesi Kisti Apsesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 11(3):923-927, 2000.
 
21. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Kafa Tabanının Eksternal Yüzünde Cerrahi Anatomik
 
Morfometrik Analiz. Morfoloji Dergisi  10(1-2):40-43, 2002.
 
22. Adnan Öztürk, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Posterolateral Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal Yapılar Arasındaki Topografik İlişki. Morfoloji Dergisi 10(1-2):44-47, 2002.
 
23. Ayçiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Zafer Arı, Feridun Vural, Kayıhan Şahinoğlu: Arteria Carotis İnterna ve Nervus Opticus’un Cerrahi Açığa Konmasını Artırmak için Kemik Rezeksiyonu (Teknik Çalışma). Morfoloji Dergisi 10(1-2):48-52, 2002.
 
24. Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Cenk Evren, Mustafa Bozbuğa, Mürvet Çilcan: İntrakranyal yayılımlı jüvenil nazofarenks anjiyofibromu: Olgu sunumu. Kulak
Burun Boğaz Klinikleri 5(2):95-99, 2003.
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 12 / 45
 
25. Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa: Temporal Bölgede Dural Metastatik Prostat Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, XVI(2):102-105, 2005.
 
26. Hikmet  Turan  Süslü,  Mustafa  Bozbuga,  Yasin  Kibar,  Nail  Demirel:  Frontal
Meningioma  After  Postoperative  Cranial  İrradiation  for  Posterior  Fossa
 
Meningioma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 2(4):183-187, 2009.
 
27. Aygül Doğan Çelik, Zerrin Yuluğkural, Şaban Gürcan, Ercüment Ünlü, Mustafa
 
Bozbuğa:  İmmunkompetan  Bir  Hastada  Gelişen  Serebral  Nokardiyoz. Türk
Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40(1): 11-15. ISSN 0258 – 2171
 
21 + 28 + 8 + 25 + 28. Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü: Surgical Management of Symptomatic Posterior Circulation Aneurysms. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(2):95-100, 2014.
 
 
 
 
6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1. İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Serdar Birgören, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur
Kaya: Travmatik Oksipital Kondil Fraktürü. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi,
Antalya 1988.
 
2. Azmi Hamzaoğlu, İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Ayhan Arıtamur, Kemal Hepgül, Umur Kaya: Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavisinde “Rod-Sleeve” Yöntemi. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya 1988.
 
3. Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi,
 
Antalya 1989.
 
4. İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi,
 
Antalya 1989.
 
5. Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka Çukur Tümörlerinin
 
Epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 
6. Kemal  Hepgül,  Kıraç  Türker,  Talât  Kırış,  Mustafa  Bozboğa,  Nail  İzgi,  Umur  Kaya:
Serebellar Hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 
7. Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Kemal Hepgül, İnan Turantan, Metin Orakdöğen, Umur Kaya: Arka Çukur Epandimomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi,
 
Antalya 1989.
 
8. Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Dermoid ve Epidermoid Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 3.
 
Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.
 
9. Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Nail İzgi, İnan Turantan, Metin Orakdöğen,
Umur Kaya: Serebellar Astrositomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya
1989.
 
10. Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Nail İzgi, Serdar Birgören, Talât Kırış, Umur Kaya:
Travmatik  Posterior  Fossa  Hematomları.  Türk  Nöroşirürji  Derneği  3.  Bilimsel  Kongresi,
Antalya 1989.
 
11. Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, M. Kemal Hamamcıoğlu, Ali Canbolat, Faruk Ünal, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Orhan Barlas: Arteriovenöz Malformasyonlar (88
 
Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak sunuldu).
 
12. Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat Döşoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal: Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Erken Cerrahi
 
Girişim. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak sunuldu).
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 13 / 45
 
13. Ali Canbolat, Çağatay Önal, Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Cumhur Kılınçer, Feyza Karagöz, Sait Miyandoabçi: Dev Fistülöz Tip İntrakranyal Arteriovenöz Malformasyonlarda Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 6. Bilimsel Kongresi, Nevşehir, 1992.
 
14. Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kafa Kaidesi Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, İzmir, 9-14 Nisan 1995.
 
15. Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kompleks intrakranyal anevrizmaların cerrahi tedavisinde kafa tabanı yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 10.
 
Bilimsel Kongresi, İzmir, 24-28 Mayıs 1996.
 
16. Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Transpetrozal Yaklaşımlar için Petroklival Bölgenin Morfometrik
 
Analizi. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 
17. Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Çiçek Bayındır, Sedat Dalbayrak, Sedat Çelikel, Halûk Özsaraç, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Kafa Tabanı Yaklaşımları (49 Olguda
 
Klinik Deneyim). Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 
18. Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Ayçiçek Özmen, Şükrü İnan, Işık Gürel: Gecikmiş Travmatik İntraserebral Hematomlar. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 
19. Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Mustafa Bozbuğa, Sedat Çelikel, Gürsel Polat, Niyazi Kalyoncu, Işık Gürel: Ağır Kafa Travmalı Hastalarda Bir Prognoz Tahmin Modeli. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
 
20. Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Petroklival Bölgenin Cerrahi Anatomi Açısından
 
Diseksiyonu ve Morfometrik Analizi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
21. Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Orbitozigomatik Osteotominin Değişik Yaklaşımlara Göre Fonksiyonel
 
Etkisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
22. Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Kranyo-orbital Zigomatik Yaklaşımın Kadavralarda Uygulanması ve bu Yaklaşıma Yönelik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
23. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Ekstrem Lateral Transkondiler Transjuguler Yaklaşım için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
24. Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Foramen Magnum ve Condylus Occipitalis’lerin Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
25. Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Kadavra ve Kuru Kranyumlarda Diseksiyon, Kafa Tabanı Yaklaşımlarının Uygulanması ve Morfometrik Çalışma. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
26. Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Optico-chiasmatic Apparatus, Canalis Opticus ve Processus
 
Clinoideus Anterior’un Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
27. Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Kadavralarda Genişletilmiş (Bazal) Frontal Yaklaşım Uygulanması ve bu Yaklaşım için Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
28. Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Kafa Tabanının Eksternal Yüzünde Cerrahi
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 14 / 45
 
Anatomik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
29. Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Lateral ve Posterior Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal Yapılar Arasındaki Topografik İlişki ve Bunların Cerrahi Kullanılabilirliği. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
30. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Subtemporal Transkavernöz Transpetroz Apeks Yaklaşımı için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
 
31. Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Epidural Hematomların Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal
 
Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 
32. Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal Travma ve
 
Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 
33. Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Sedat Dalbayrak, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Torakolomber Vertebra Yaralanmalarında Transpediküler Vida Fiksasyonu. II.
 
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
 
34. Sedat Dalbayrak, Erhan Çelikoğlu, Sedat Çelikel, Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Şükrü İnan, Mesut Yılmaz, Işık Gürel: Servikal Mültisegmental Spondilotik Miyelopatide Anterior Dekompresyon ve THSP ile Kombine Füzyon. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 
35. İnan  Şükrü,  Çelikoğlu  Erhan,  Dalbayrak  Sedat,  Bozbuğa  Mustafa,  Kalyoncu  Niyazi,
 
Yılmaz Mesut, Gürel Işık: Karpal Tünel Sendromunda Klinik Muayene ve Elektrofizyolojik İncelemenin Yanı Sıra Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 
36. Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Şükrü İnan, Niyazi Kalyoncu, Osman Soy, Işık Gürel: Omurganın Ekinokok Enfeksiyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 
37. Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Erhan Çelikoğlu, Sedat Dalbayrak, Şükrü İnan, Osman Soy, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
 
38. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar: Subaksiyel Servikal Vertebralarda Transpediküler Vida Fiksasyonu için Morfometrik Değerlendirme. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
 
39. Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Kayıhan Şahinoğlu, Işık Gürel: Ventral ve Ventrolateral Subaksiyel Dekompresyon için Servikal Unsinat Proçesin Cerrahi Anatomik Değerlendirilmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
 
40. Ayhan Kara, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Işık Gürel: Nörolojik Tablosu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Açıklanamayan Kafa Travmalı Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.
 
41. Ayçiçek Çeçen, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Mustafa Bozbuğa: Posterior Fossa
 
Epidural Hematomları. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs
2001.
 
42. M. Bozbuğa, A. Öztürk, A. Çeçen, B. Bayraktar, H. Süslü, H. Tanyeli, Ç. Kutlu, A.Ç. Kale, Z. Arı, K. Şahinoğlu: Processus clinoideus anterior’un rezeksiyonu, canalis opticus’un açılması ve dural serbestleştirmenin nervus opticus ve arteria carotis interna’nın açığa konmasındaki etkilerinin morfometrik analizi. VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 3-7
Eylül 2001.
 
43. Ayçiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Feridun Vural, Mustafa Bozbuğa: Processus Clinoideus Anterior’un Rezeksiyonu ile birlikte
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 15 / 45
 
“Optic Unroofing” İşleminin Getirdiği Avantajlar. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
44. Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu, Ali Sena Börü, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Sivil Kranyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler Üzerine İstatistiksel Bir Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
45. Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Üçüncü Ventrikül Tümörlerine İnterhemisferik Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
46. Mustafa Bozbuğa, Ayçiçek Çeçen, Jülide Hazneci, Nehir Barut, Çiçek Bayındır: Pontin Yerleşim Gösteren Soliter Kolorektal Karsinom Metastazı olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği
 
16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
47. Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Fügen Vardar Aker, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa: Disembriyoplastik Nöroepitelyal Tümörler: Üç Olgunun Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
48. Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Fügen Aker, Mustafa Bozbuğa: Primer Serebellar Dev Hücreli Varyant Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
49. Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Hipofiz Adenomunu Taklit Eden Nadir İntrasellar Kitleler. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
50. Mevlüde Delatioğlu, Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Torakal Spinal Tüberkülozun Primer Cerrahi Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği
 
16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.
 
51. Jülide Hazneci, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa: Kranyoservikal Bileşkeye Yerleşen Hidatik Kist: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 
52. Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Cerrahi Yöntemle Tedavi Edilen Spinal Enfeksiyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği
 
17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 
53. Tayfun Hakan, Nehir Barut, N. Özdemir Barışçı, Ayçiçek Çeçen, Mustafa Bozbuğa: Normal Görünümlü Manyetik Rezonans Tetkikinden Sonraki Beş Ay İçinde Gelişen
 
Agresif Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 
54. Erhan Çelikoğlu, Mevlüde Delatioğlu, Nehir Barut, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuğa: Atipik Yerleşim Gösteren Schwannoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17.
 
Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 
55. H. Süslü, A. Çeçen, A. Öztürk, E. Çelikoğlu, B. Bayraktar, K. Şahinoğlu, İ. Güleç, Z. Arı, M. Bozbuğa, N. Taşkara: Arteria ophthalmica’nın cerrahi anatomi yönünden incelenmesi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 26-30 Ağustos 2004.
 
56. H. Sargın, H. Gözü, M. Sargın, R. Bircan, G. Ekinci, A. Yayla, B. Çırakoğlu, M. Bozbuğa R. Tanakol: Kemik dokuda GS alpha (GSa) mutasyonu ile birlikte seyreden değişik bir Mccune-Albright Sendrom olgusu: Poliostatik fibröz displazi, subklinik hipertiroidizm ve akromegali. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2004.
 
57. Mustafa Bozbuğa, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Erhan Çelikoğlu, Jülide Hazneci: Dev tümörler ve kompleks lezyonlar için kombine kafa tabanı yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
58. Hikmet Süslü, Nehir Barut, Jülide Hazneci, Cem Akgün, Ulaş Erzincan, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Karpal tünel sendromu nedeniyle opere edilen hastalarda postoperatif ensizyon yeri problemlerinin önlenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
59. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Ulaş Erzincan, Mustafa Bozbuğa: Kranyal epidural tüberküloz apsesi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 16 / 45
 
60. Jülide Hazneci, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Kranyal meningiomlu olgularımızdaki klinik deneyimlerimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
61. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Mültifokal kranyal yerleşim gösteren yüksek grade’li glial tümörler. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
62. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Tiroid kanserli hastalarda santral sinir sistemi metastazları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel
 
Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
63. Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Güven Yörükoğlu, Erhan Çelikoğlu, Mustafa
 
Bozbuğa: Omurga ve omurilik tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
64. Burak Boran, Nehir Barut, Cem Akgün, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Hafif kafa travması olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 19.
 
Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
65. Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Jülide Hazneci, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Travma nedeniyle yapılmış bilgisayarlı beyin tomografisi ile tesadüfen saptanan yaygın intrakranyal kalsifikasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
66. İlker Güleç, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu: Subaraknoid kanamalı anevrizma olgularında lamina terminalis ve Liliquist membranının fenestrasyonunun hidrosefali gelişme insidensi üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
67. Mustafa Bozbuğa, İlker Güleç, Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu: Foramen magnum sendromu ile prezante olan tromboze PİCA anevrizması. Türk Nöroşirürji Derneği 19.
 
Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
68. Burak Boran, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
69. Hikmet Süslü, Ayçiçek Çeçen, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Yenidoğanda doğum travmasına bağlı spinal epidural hematom. Türk Nöroşirürji Derneği
 
19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
70. Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Pediatrik hastalarda büyüyen fraktürler. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
71. Burak Boran, Cem Akgün, Mustafa Bozbuğa: Dört aylık bebekte skafosefalinin tedavisi
 
için yeniden şekillendirme: teknik sunum. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
 
72. Kızılçay Gökhan, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Çelikoğlu Erhan, Bozbuğa Mustafa: Petroklival kitlelerde cerrahi yaklaşım tercihi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi,
 
Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
73. Süslü Hikmet, Güleç İlker, Akgün Cem, Bozbuğa Mustafa: Supratentoriyal hemanjiyoblastoma. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
74. Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet: Delici aletle süperior orbital fisür yaralanması. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
75. Hazneci Jülide, Çelikoğlu Erhan, Süslü Hikmet, Börekçi Ali, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa: İntrakranyal meningiomlarda cerrahi klivajın preoperatif nöroradyolojik bulgularla ilişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs
 
2006.
 
76. Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Bilateral Lhermitte Duclos
 
hastalığı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 17 / 45
 
77. Bozbuğa Mustafa, Güleç İlker, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Serebellopontin açıda yerleşen kranyofaringiom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
78. Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Kahriman Çiğdem, Çelikoğlu Erhan: Kombine trans-sylvian ve anterior temporal yaklaşım ile rezeke edilen intradural klivus kordoması. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
79. Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Erzincan Ulaş, Kibar Yasin: Çocukta sfenoid sinüs anevrizmal kemik kisti. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
80. Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kahriman Çiğdem, Erzincan Ulaş, Börekçi Ali, Bozbuğa Mustafa: Erişkin serebellar gangliogliom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 20.
 
Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
81. Süslü Hikmet, Güleç İlker, Barut Nehir, Bozbuğa Mustafa: Spinal intradural kurşuna bağlı kauda ekuina hasarı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
82. Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Erzincan Ulaş, Akgün Cem, Kibar Yasin, Bozbuğa Mustafa: Spinal dermoid kist olgusunda pre-operatif tanı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
83. Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Barut Nehir, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa: Meningomyeloselli yenidoğanda makat gelişine bağlı gelişen paryetal epidural hematom. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
 
84. H. Süslü, İ. Güleç, A. Çeçen, N. Barut, M. Bozbuğa: Yetişkinde Primer Sakral Kist Hidatik. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 
85. M. Bozbuğa, İ. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Foramen Magnum ve Suprasellar Lokalizasyonlarda Mültisentrik Yerleşimli Meningiom Olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi
 
Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 
86. M. Bozbuğa, İ. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Kafa Tabanı Cerrahisi Tecrübemiz. Sinir
Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
 
87. Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Uzun Cem, Arslan Alp, Şimşek Osman, Kılınçer Cumhur, Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa: Genişletilmiş Translabirent Girişim Yoluyla Pontoserebellar Köşe Tümörü Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.
 
88. Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Özdemir Hüseyin, Şimşek Osman, Gencer Alper, Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa, Çobanoğlu Sebahattin: İntraoperatif DSA ve Balon Kompresyon Yardımıyla Dev Karotid-Oftalmik Anevrizmanın Kliplenmesi: Olgu
 
Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan  2008.
 
89. Turan Süslü Hikmet, Çeçen Ayçiçek, Karaaslan Alp, Şerifoğlu Luay, Bozbuğa Mustafa: Çocukta Spinal Burkitt Lenfomaya Bağlı Paraparezi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel
 
Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 
90. Barut Nehir, Kale Ayşin, Turan Süslü Hikmet, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa, Şahinoğlu Kayıhan, Demirel Nail: Transkondiler Yaklaşımda Oksipital Kondil ve Foramen
 
Magnum Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 
91. Turan Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kale Ayşin, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa, Şahinoğlu Kayıhan, Kibar Yasin: Transkondiler Yaklaşımda Hipoglossal Kanal Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 
92. Turan Süslü Hikmet, Karaaslan Alp, Çeçen Ayçiçek, Kaya Mustafa, Bozbuğa Mustafa:
 
Primer Torakal Kist Hidatik Hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne,
KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 
93. Turan Süslü Hikmet, Kahriman Çiğdem, Karaaslan Alp, Demirel Nail, Börekçi Ali, Bozbuğa Mustafa: Paranasal Sinüsite Bağlı Subdural Ampiyem. Türk Nöroşirürji Derneği
 
23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.
 
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 18 / 45
 
94. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Cumhur Kılınçer, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Supraorbital Key-Hole Kranyotomi ile Anevrizma Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 
95. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Zeki Dağlıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Atipik İntraserebral Hematom veya İntratümöral Hemoraji Gösteren Beyin Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 
96. Yasin Kibar, Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuğa: Glial Tümör ile Karışabilen Talamik Dev Demyelinizan Hastalık Plağı. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 
97. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Cumhur Kılınçer, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Kranyal “Key-Hole” Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.
 
21 + 28 + 8 + 25 + 28 + 98 (= 208). Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Özcan
 
Gayretli, Osman Coşkun, İlke Ali Gürses: Juguler Tüberkülün Anatomik ve Morfometrik Analizi. IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26 – 29 Ekim 2013.
 
 
7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
Doktora/Tıpta Uzmanlık tezleri (TEZ DANIŞMANLIĞI)
Aşağıda belirtilen 11 adet tıpta uzmanlık (= Nöroşirürji) tezinde yöneticilik:
 
1. “Posterior Fossa Epidural Hematomlarında Değerlendirme ve Tedavi Kriterleri” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Ayçiçek Çeçen, 1999, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
2. “Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr.
 
Niyazi Kalyoncu, 1999, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
3. “Sivil Kranyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler Üzerine İstatistiksel Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Hikmet Süslü, 2002, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
4. “Spinal Enfeksiyonların Cerrahi Tedavisi” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi
 
Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Mevlüde Delatioğlu, 2002, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
5. “Spondilolistezis Olgularının Transpediküler Fiksasyon ile Tedavisi” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Ali Sena Börü, 2003, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
6. “İntrakranyal Meningiomlarda Cerrahi Klivajın Preoperatif Nöroradyolojik Bulgularla İlişkisi: 85 Olguda Retrospektif Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal
 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Jülide Hazneci, 2005, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
7. “Petroklival Bölge Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Tercihlerimiz ve Klinik Tecrübelerimiz” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Gökhan Kızılçay, 2006, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa
 
Bozbuğa.
 
8. “Foramen Magnum Bölgesinin Cerrahi Anatomisi ve Morfometrik Analizleri” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Nehir Barut, 2007, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
 
Dr. Mustafa Bozbuğa, CV, Sayfa 19 / 45
 
9. “Kavernöz Sinüs Mikrocerrahi Anatomisi, Nöroşirürjikal Yaklaşımlar ve Kuru Kranyumlarda
 
Morfometrik Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Cem Akgün, 2007, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
10. “Serebellopontin Köşenin Suboksipital Retrosigmoid Yaklaşımla Mikrocerrahi Anatomisi, Retrosigmoid Yaklaşımda Kalvaryal Belirleyiciler ve Kuru Kranyumlarda Morfometrik Çalışma” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Ulaş Erzincan, 2007, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 
11. “Anterior Serebral Arter-Anterior Komünikan Arter Kompleksi Radyolojik, Anatomik ve Klinik Değerlendirmesi” Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Dr. Çiğdem Kahriman, 2009, Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Bozbuğa.
 

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

1.            Ünal OF, Hepgul KT, Turantan MI, Bozboga M, Yazıcıoglu E: Extracranial

Carotid Artery Aneurysm in a Child: Misdiagnosed As A Parapharyngeal

Abscess (Case Report). The Journal of Otolaryngology, Le Journal d'Oto-rhino-

laryngologie 21:108-111,1992,

2.            Bozboga M, Ünal F, Hepgul K, Izgi N, Turantan MI, Turker K; Fracture of the

Occipital Condyle. Spine 17:1119-1121,1992.

3.            Bozboga M, Canbolat A, Savas A, Turker K: Aneurysm Arising From the Medial

Branch of the Superior Cerebellar Artery (Case Report). Acta Neurochir (Wien)

138:1013-1014,1996.

4.            Bozboga M, Izgi N, Canbolat A: The Effects of Chronic Alpha-tocopherol

Administration on Lipid Peroxidation in an Experimental Model of Acute Spinal

Cord Injury. Neurosurg Rev 21:36-42,1998, PubMed PMID: 9584284.

5.            Bozbuga M, Izgi N, Polat G, Gürel I: Posterior fossa epidural hematomas:

observations on a series of 73 cases. Neurosurg Rev. 1999;22(l):34-40, PubMed

PMID: 10348205.

6.            Bozbuga M, Ozturk A, Ari Z, Sahinoğlu K, Bayraktar B, Cecen A: Morphometric

evaluation of subaxial cervical vertebrae for surgical application of transpedicular

screw fixation. Spine 2004 Sep l;29(17):1876-80, PubMed PMID: 15534408,

7.            Bozbuga M, Boran BO, Bayindir C: Tuberculoma of the cavernous sinus. The

Internet Journal of Neurosurgery 2(2), 2005.

8.            Bozbuga M, Celikoglu E, Boran BO: Hydatid cyst of the craniocervical junction:

case report. Neurosurgery 2005 Jul;57(l):193; discussion El93, PubMed PMID:

15987558.

9.            Turan Süslü H, Çelik oğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: Soli ter ve multipl beyin

metastazlarının cerrahi tedavisi - Surgical management of single and multiple

brain metastases. Journal of Neurological Sciences 2005;22(3):348-356.

10.          Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Acute Cranial Epidural

Hematoma Related to Breech Delivery m a Neonate with Congenital Anomaly.

T/ic Internet Journal of Neurosurgery 2006; 3(2).

11.          Bozbuga M, Boran BO, Sahinoğlu K: Surface anatomy of the posterolateral

cranium regarding the localization of the initial burr-hole for a retrosigmoid

approach. Neurosurg Rev 2006 Jan;29(l):61-63, Epub 2005 Oct 15, PubMed PMID:

16228239.

12.          Sargin H, Gozu H, Bircan R, Sargin M, Avsar M, Ekinci G, Yayla A, Gulec I,

Bozbuga M, Cirakoglu B, Tanakol R: A case of McCune-Albright syndrome

associated with Gs alpha mutation in the bone tissue. Endocr /. 2006 Feb;53(l):35-

44, PubMed PMID: 16543670.

13.          Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu, Bozbuga M: Evaluation of

mild head trauma in pediatric population. Pediatric Neurosurgery 2Q06;42(4):203-

207, PubMed PMID: 16714859.

14.          Erhan Celikoglu, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuga: Cystic schwannoma of the

falx cerebri. J Clin Neurosci. 2007 Jun;14(6):589-92. Epub 2007 Mar 26, PubMed

PMID: 17382548.

 

15.          Barut N, Kale A, Turan Suslu H, Ozturk A, Bozbuga M, Sahinoglu K: Original

Article: Evaluation of the bony landmarks in transcondylar approach. British

Journal of Neurosurgery, June 2009; 23(3): 276-281. PubMed PMID: 19533459.

16.          Erhan Celikoglu, Hikmet Turan Suslu, Julide Hazneci, Mustafa Bozbuga: The

relation between surgical cleavage and preoperative neuroradiological findings

in intracranial meningiomas. European Journal of Radiology. 05/2011.

17.          Mustafa Bozbuga, Hikmet Turan Suslu, Tufan Hicdonmez, Cicek Bayindir;

Primary cerebellopontine angle craniopharyngioma in a patient with Gardner

syndrome. Journal of Clinical Neuroscience 18 (2011) 300-301. PMID: 21216148.

18.          Turan Suslu H, Gayretli O, Coskun O, Bozbuga M, Serifoglu L, Gurses IA:

Anatomical and morphometrical evaluation of the jugular tubercle. Br. J

Neurosurg 2014 Mar 17 (Online 1-4).

19.    Özlem Yapicier, Mustafa Kemal Demir, Ebrahim Jaafar, Mustafa Bozbuğa: Mesial temporal lobe rosette-forming glioneuronal tumor : an unusual location for a rare tumor. Acta Neurologica Belgica, 1-3, 2018.
20.    MK Demir, Ö Yapıcıer, MA Jameel, M Bozbuğa: Cerebral hydatid disease with serpent sign, calcifications, and peripheral enhancement. Acta Neurologica Belgica, 1-3, 2019.
21.    Mustafa Kemal Demir, Ozlem Yapıcıer, Wiaam Alshareefi, Basak Mert, Mustafa Bozbuga: Primary SHH-activated dorsal brainstem medulloblastoma and ipsilateral cerebellar atrophy in an adult. Neuroradiol J. 2020 Feb;33(1):75-79

2.Uluslararası diğer hakemli (SCI/SCI Expanded & SSCI & Arts and Humanities) dergilerde yayınlanan makaleler

1.            İzgi N, Bozboğa M, Hamamcıoğlu MK, Döşoğlu M, Kırış T, Canbolat A, Altuğ T:

The Effects of Selenium and Alpha-Tocopherol on the Free Radicals in an

Experimental Model of Acute Spinal Cord Injury. Turkish Neurosurgery 1:119-123,

1990.

2.            Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker,

Işık Gürel: Epidural Hematomların Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik

Deneyim). Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Turkish J Trauma Emerg Surg 4:39-

44,1998.

3.            Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel:

Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabam Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim).

Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Turkish J Trauma Emerg Surg 4:45-52,1998.

4.            Mustafa Bozbuga, Adnan Ozturk, Zafer Arı, Kayıhan Sahinoglu, Bülent

Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Surgical anatomy of the temporal bone and

measurements of the skull base for transpetrosal approaches. Okajimas Folia Anat

Jpn 75(l):33-40, May, 1998, PubMed PMID: 9715083.

5.            Adnan Ozturk, Mustafa Bozbuga, Bülent Bayraktar, Zafer Arı, Kayıhan

Sahinoglu, Gürsel Polat, Işık Gürel: Surgical anatomy and morphometric analysis

of the optico-chiasmatic apparatus, optic canal and sphenoid ridge. Okajimas Folia

Anat Jpn 75(6):319-322, March, 1999, PubMed PMID: 10217950.

6.            Mustafa Bozbuga, Adnan Ozturk, Bülent Bayraktar, Zafer Arı, Kayıhan

Sahinoglu, Gürsel Polat, Işık Gürel: Surgical anatomy and morphometric analysis

of the occipital condyles and foramen magnum. Okajimas Folia Anat Jpn 75(6):329-

334, March, 1999, PubMed PMID: 10217952.

7.            Bozbuga M, Ozturk A, An Z, Sahinoglu K, Gürel I: Surgical anatomic evaluation

of cervical uncinate process for ventral and ventrolateral subaxial decompression.

Okajimas Folia Anat jpn 76(4):193-6, October 1999, PubMed PMID: 10565202.

8.            Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Mevlüde Deîatioğlu, Dr.

Ayçiçek Çeçen, Dr. Tayfun Hakan, Dr. Mustafa Bozbuğa; Rapid spontaneous

resolution of an acute epidural hematoma. Bir Akut Epidural Hematomun Hızlı

Spontan Rezolüsyonu. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Turkish J Trauma

Emerg Surg 8(2):126-8,2002, PubMed PMID: 12038023.

9.            Dr, Hikmet Turan Süslü, Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Mevlüde

Deîatioğlu, Dr. Mustafa Bozbuğa:            Self migrating intracranial bullets.

İntrakranyal Mermi Çekirdeklerinin Kendiliğinden Hareketi. Ulus Travma ve Acil

 

Cerrahi Dergisi ~ Turkish J Trauma Emerg Surg 8(3):185-188, 2002, PubMed PMID;

12181767.

10.          Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: Gliosarcoma in medial

temporal lobe: case report. Journal of Neurological Sciences, 21: 4,2004, Turkish.

11.          Boran BO/ Kızılçay G, Bozbuga M: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk

Nöroşİrürji Dergisi 15(2):148-151, 2005.

12.          Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: A statistical analysis for the

identification of factors effecting prognosis of civilian patients with cranial

gunshot wounds. Turkish J Trauma Emerg Surg - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi

Dergisi 2005 Jul; 11(3):206-11; Turkish, PubMed PMID: 16100665.

13.          Boran BO, Barut N, Akgün C, Çelikoğlu E, Bozbuğa M: Hafif kafa travması

olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonlan - Indications for computed

tomography in patients with mild head injuries. Turkish J Trauma Emerg Surg -

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2005 Jul; ll(3):218-224; Turkish, PubMed

PMID: 16100667.

14.          Boran BO, Akgun C, Bozbuga M: Calvarial remodelling for the treatment of

scaphocephaly in a 4-month-old boy: case report. Turkish Neurosurgery 2005 Vol:

15 No: 1,40-44.

15.          Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: The association between

arachnoid cyst and subdural hygroma and spontaneous resolution of subdural

higroma. Journal of Neurological Sciences Turkish. 22(4):62; 417-420,2005.

16.          Hülya Gözü, Bilge Bilgiç, Jülide Hazneci, Haluk Sargın, Fatih Erkal, Mehmet

Sargın, Berkant Sönmez, Ekrem Orbay, Mesut Şeker, Mustafa Bozbuğa, Çiçek

Bayındır: Is Ki-67 Index an Useful Labeling Marker for Invasion of Pituitary

Adenomas? Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, (2005) 4 :107-113.

17.          Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Makat Gelişi Doğuma Bağlı

Yenidoğan Spinal Epidural Hematomu. Türk Nöroşirihji Dergisi 2006;16(2):122-

125.

18.          Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Çiçek Bayındır: Dev

Tümörler ve Kompleks Lezyonlar için Kombine Kafa Tabam Yaklaşımları. Türk

Nöroşİrürji Dergisi 2006;16(2):95-104.

19.          Çelikoğlu E, Boran BO, Bozbuga M: Abscess formation in Rathke's cleft cyst:

report of two cases. Neurology India. 2006 Jun;54(2):213-214, PubMed PMID:

16804275.

20.          Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Çiçek

Bayındır: Petroklival Bölge Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Tercihleri ve Klinik

Tecrübeler. Türk Nöroşİrürji Dergisi 2007;17(l):22-32.

21.          Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır:

Removal of Clival Chordoma in an Adolescent Through Combined Pterional

Transsylvian and Anterior Temporal Approach. Turkish Neurosurgery 2007, Vol:

17, No: 1, 55-59, PubMed PMID: 17918681

22.          Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuga: Frontal Bone and Epidural

Tuberculosis, Turkish Neurosurgery 2008, Vol: 18, No: 1, 78-81. PubMed PMID:

18382984.

23.          Mustafa Bozbuga, Hikmet Turan Süslü: Aneurysmal Bone Cyst of the Sphenoid

Bone Extending into the Ethmoid Sinus, Nasal Cavity and Orbita in a Child.

Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19, No: 2,172-176. PubMed PMID: 19431130.

 

24.          Hikmet Turan Süslü,. Aycicek Cecen, Alp Karaaslan, Ali Börekçi, Mustafa

Bozbuga: Primary Spinal Hydatid Disease. Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19,

No: 2,186-188. PubMed PMID: 19431133.

25.          Suslu HT, Bozbuga M, Ozturk A, Sahinoglu K: Surface anatomy of the transverse

sinus for the midline infratentorial supracerebellar approach. Turkish

Neurosurgery 2010, Vol: 20, No: 1, 39-42. PMID: 20066620

26.          Bozbuga M, Gulec I, Suslu HT, Bay indir C. Bilateral Lhemiitte-Dudos disease.

Neurol India, 2010;58:309-311.

27.          Hikmet Turan Suslu, Mustafa Bozbuga: Primary Brain Tumors Associated with

Cerebral Aneurysm: Report of Three Cases. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21,

No: 2, 216-221.

28.          Hikmet Turan Suslu, Mustafa Bozbuga, Cicek Bayindir: Cerebral Tuberculoma

Mimicking High Grade Glial Tumor. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21, No: 3,

427-429.

3.        Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

21+28+1.            Bozboğa M, Turan tan İ, Hiçdönmez T, Hepgül KT, Türker K, Kaya U: Diastematomyelia.

17th Middle East Neurosurgical Society Congress, Antalya 1988.

2.            K. Ohata, K. Nagai, Y. Mitsuhashi, M. Bozboğa, A. Hakuba: Occlusion of Sigmoid Sinus

after Transpetrosal Approach. The First International Workshop on Surgery of the Intracranial

Venous System, Osaka, Japonya, Eylül 12-14, 1994.

3.            Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, İlker Gulec, Hikmet Suslu, Aycicek Cecen, Julide

Hazneci:              Clival Tumors:   9-Year Experience. 2nd International Symposium on

Microneurosurgical Anatomy, September 30 - October 03, 2004, Antalya, Turkey.

4.            Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Aycicek Cecen, Hikmet Suslu, Hker Gulec, Gökhan

Kızıl cay: Tumors of the Third Ventricle. 2nd International Symposium on Microneurosurgical

Anatomy, September 30 - October 03, 2004, Antalya, Turkey.

5.            Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Hikmet Suslu, İlker Gulec, Aycicek Cecen: Surgical

Approaches to the Complex Aneurysms of the Anterior Circulation and their Results. 2nd

International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 - October 03, 2004,

Antalya, Turkey.

6.            Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu E, Bozbuga M: Evaluation of mild head

injury in pediatric population. 29th Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean

Pediatric Societies (UP-149), 2005.

7.            Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface Anatomy of the Posterolateral Cranium

Regarding the Retrosigmoid Approach, 3rd International Symposium on Microneurosurgical

Anatomy, Nov 5-8 2006/Turkey.

21+28+8.            Mustafa Kemal Hamamcioglu, Mustafa Bozbuga, Cumhur Kilincer, Tufan Hicdonmez,

Sebahattin Cobanoglu: Management of Giant Hyperostotic Bone-Invasive Fr onto basal

Meningioma. 2nd International Levantine Forum: Advances in Neurological Surgery, 13-16

November, 2008, Antalya, Turkey,

4.        Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI (NÖROSİRÜRJİ):

1.            "Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third

edition, 1994" kiinyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabm

çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm

hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa

 

Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, "Nöroşirihjİ Elkitabı" adıyla Nobel

Tıp Kitabevleri yayım olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.

2.            "Kenneth W. Lindsay and lan Bone: Neurology and Neurosurgery Illustrated,

Edinburgh London Philadelphia Toronto Sydney and Tokyo, Churchill Livingstone,

Third edition, 1997" künyeli 572 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu

kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından

gerçekleştirilmiştir. Kitap, "Resimli Açıklamalan ile Nöroloji ve Nöroşirurji" adıyla

Nobel Tıp Kitabevleri yayım olarak 2000 yılında yayınlanmıştır.

3.            "Ben Greenstein, Adanı Greensteinı Color Atlas of Neuroscience: Neuroanatomy

and Neurophysiology. Stuttgart, New York, Thiente, 2000" künyeli 438 sayfalık kitap

Dr. Mustafa Bozbuğa editörlüğünde, JNörobilim Renkli Atlası: Nöroanatomi ve

Nörofizyoloji' adı ile Türkçe olarak hazırlanmıştır. Kitap, Nobel Tıp Kitabevleri

yayım olarak 2004 yılında çıkmıştır.

4.            "Keith L. Moore, Arthur F. Dailey: Clinically Oriented Anatomy. Lippincott Williams &

Wilkins, Fourth edition" künyeli kitabın çevirisinde çevirmen olarak yer

almaktayım. Kitap, "Kliniğe Yönelik Anatomi" adı ile Türkçe olarak hazırlanmış ve

Nobel Tıp Kitabevleri yayım olarak yayımlanmıştır.

5.            Mustafa Bozbuğa, Işık Gürel; Üçüncü Ventrikül Tümörleri ve Cerrahi

Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirurji II, Ankara, 1998, sayfa

177-196.

6.            Mustafa Bozbuğa, Işık Gürel: Serebrospinal Sıvı Fİstülleri ve Tedavisi. Türk

Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji II, Ankara, 1998, sayfa 333-352.

7.            Dr. Mustafa Bozbuğa: Nörolojik Hastalıklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme,

Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme, Nobel Tıp Kitabevleri,

İstanbul, 2002, sayfa 309-321.

8.            Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Erhan Çelikoğlu: Mültisistem Travmalara Eşlik eden

Kafa Travmaları, Travma, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005, 1. Baskı,

sayfa 635-645.

9.            Dr. Mustafa Bozbuğa: Nöroşirürji Soruları (Türk Nöroşirürji Yeterlik Sınavına

Hazırlık), Editör: M. İbrahim Ziyal, Türk Nöroşirürji Derneği Yayım, 2006,

10.          Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Hikmet Süslü: Transbazal Yaklaşım. Nöro-onkoloji.

Türk Nöroşirürji Derneği Yayım, Baskı aşamasmda,

11.          Dr. Mustafa Bozbuğa: "Bel Omurgasının Dar Kanal Hastalığı" Sağlıklı Yaşam İçin

Erken Tam Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara,

2015, s. 42-43,

12.          Dr. Mustafa Bozbuğa: "Beyin Damarı Anevrizması ve Subaraknoid Kanama" Sağlıklı

Yaşam İçin Erken Tam Rehberi, Ed. Cengiz Yakma, Akademisyen Tıp Kitabevi,

Ankara, 2015, s. 44-45.

13.          Dr. Mustafa Bozbuğa: "Beyin Tümörü" Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tam Rehberi,

Ed. Cengiz Yakmcı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 46-47.

14.          Dr. Mustafa Bozbuğa: "Kaıyal Tünel Sendromu" Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tam

Rehberi, Ed. Cengiz Yakmcı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 152-153.

15.          Dr. Mustafa Bozbuğa: "Trigeminal Nevralji" Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tam

Rehberi, Ed. Cengiz Yakma, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 242-243.

16.    Dr. Mustafa Bozbuğa: “Kafa Travmalı Bireyin Değerlendirilmesi” Hekimlikte Fizik MuayeneRehberi, Editörler: Burcu Kayhan Tetik, Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2018, s.74-77

17.    Dr. Mustafa Bozbuğa: “Beyin Anevrizma Kanaması” Görsellerle Hastalıklar 2019, Hazırlayanlar: Cengiz Yakıncı, Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2019, s.4-5.
18.    Mustafa Bozbuğa: “Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler” Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, Editörler: Nilgün Bozbuğa, Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2019, s.35-42.

19.    Dr. Mustafa Bozbuğa: “Kafa tabanında kırık ve kanama” Görsellerle Hastalıklar 2020, Editörler: Cengiz Yakıncı, Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2020, s.22-23.
21.    Mustafa Bozbuğa: “Beyin ve Sinir Cerrahisinde Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi” Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Editörler: Nilgün Bozbuğa, Cengiz Yakıncı, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2020, s.157-166.

22.    Mustafa Bozbuğa: “Nöronavigasyon” Tıp Bilişimi, Editörler: Nilgün Bozbuğa, Sevinç Gülseçen, İstanbul University Press, İstanbul, 2021, s.513-21, E-ISBN: 978-605-07-0773-1   DOI: 10.26650/B/ET07.2021.003.25.

 “Cerrahi Çocuk Hastalıkları, Editörler: Cengiz Yakıncı & Erdem Topal, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2021” adlı kitapta: 2. Bölüm: BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ, s.31-54 Bölüm editörlüğü kapsamında aşağıdaki yazılar:

23.    Mustafa Bozbuğa: “Konjenital Serebrospinal Anomaliler ve Hidrosefali” Cerrahi Çocuk Hastalıkları, Editörler: Cengiz Yakıncı, Erdem Topal, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2021, s.33-38.
24.    Mustafa Bozbuğa: “Çocuklarda Nöroşirürji Acilleri” Cerrahi Çocuk Hastalıkları, Editörler: Cengiz Yakıncı, Erdem Topal, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2021, s.39-46.
21 + 28 + 8 + 25.    Mustafa Bozbuğa: “Merkezî Sinir Sistemi Tümörleri” Cerrahi Çocuk Hastalıkları, Editörler: Cengiz Yakıncı, Erdem Topal, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, 2021, s.47-54.

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI (FELSEFE):

21 + 28 + 8 + 26.    Mustafa Bozbuğa, "Klinik Tanıda Geriçıkarım Kullanımı (Abduction as a Logical Method in Clinical Diagnosis)", VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, ISBN: 978-605-66311-1-5, Kitap Bölümü, sayfalar: 59-65.

27.    Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa: “Klinik Uygulamaların Felsefi Temelleri – Philosophical Basis of Clinical Praxis”, Klinik Liderlik Yöntem, Ed: Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Işıl İrem Budakoğlu, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 43, sayfalar: 395-403.
 
28.    Mustafa Bozbuğa, "Felsefe ve Hekimlik", Urla Felsefe Günleri, Yayına Hazırlayanlar: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, Kitap Bölümü, sayfalar: 155-164.

29.    Mustafa Bozbuğa, "Sağlığın ve Hastalığın Ontolojisi", Urla Felsefe Günleri, Yayına Hazırlayanlar: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, Kitap Bölümü, sayfalar: 165-177.

30.    Mustafa Bozbuğa, "Tıpta Yaşam ve Ölüm", sayfalar: 652-672, Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Ed: A. Kadir Çüçen, Birinci Basım, Sentez Yayıncılık, Ankara, Aralık 2017, ISBN 978-605-9922-67-8.

31.    Mustafa Bozbuğa, "Tıpta ve Tıbbi Uygulamalarda Puslu Mantık (Fuzzy Logic in Medicine and Medical Applications)", VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, ISBN: 978-605-66311-2-2, Kitap Bölümü, sayfalar: 121-144.

32.    Mustafa Bozbuğa, "Tıp Alanında Epistemik Mantık (Epistemic Logic in Medicine)", VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ISBN 978-605-66311-4-6 (eKitap), Kitap Bölümü, sayfalar: 69-78.

21 + 28 + 8 + 33.    Mustafa Bozbuğa, "Tıp Alanında Temporal Mantık (Temporal Logic in Medicine)", IX. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2019, ISBN 978-605-80953-1-1 (eKitap), Kitap Bölümü, sayfalar: 109-123.
            21 + 28 + 8 + 34.    Mustafa Bozbuğa, "Tıpta Bulanık Mantık (Fuzzy Logic in Medicine)", Teletıp ve Klinik Tanıda Yapay Zeka, Kitap Bölümü olarak hazırlık aşamasında.

5.        Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.            Kıraç Türker, Mustafa Bozboğa, Orhan Barlas, M. İnan Turantan, Ali Canbolat,

Umur Kaya: Orbita Tümörleri (33 Olgu Üzerinde Klinik Çalışma). Tıp Fak Mecnı

51:611-618,1988.

2.            Türker K, Bozboğa M, Turantan Mİ, Canbolat A, Barlas O, Hepgül K, Gökay H:

Meningiomas of the Orbit. Med Bull İstanbul 22:179-184,1989.

3.            M.İ. Turantan, M. Bozboğa, S. Birgören, K.T. Hepgül, K. Türker, U. Kaya;

Travma tik Oksipital Kondil Kırığı. Türk Nöroşirurji Dergisi Ek 1:84-86,1989.

4.            A. Hamzaoğlu, İ. Turantan, M. Bozboğa, A. Arıtamur, K, Hepgül, U. Kaya:

Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavismde "Rod-Sleeve" Yöntenü. Türk

Nöroşirürji Dergisi Ek 1:97-103,1989.

5.            Bozboğa M, Turantan İ, Hıçdönmez T, Hepgül KT, Türker K, Kaya U:

Diastematomyelia. Turkislı Neurosurgery Suppl 1:75-80,1989.

6.            Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail

İzgi, Kemal Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka

Çukur Tümörlerinin Epİdemiyolojisi. Türk Nöroşirüıji Dergisi Ek 2:19-22,1990.

7.            Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Umur

Kaya: Serebellar Hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:29-32,1990.

8.            Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç

Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek

2:43-47,1990.

 

9.            Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç

Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Epidermoid ve Dermoid Tümörleri. Türk

Nöroşirurji Dergisi Ek 2:65-69,1990.

10.          İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç

Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek

2:162-166,1990.

11.          Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Murat Döşoğlu, Kıraç Türker: A.

Cerebri Anterior Distal Segment Anevrizmaları (12 Vaka Üzerindeki klinik

çalışma). Tıp Fak Mean 54:601-606,1991.

12.          Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, Kemal Hamamcıoğhı, Ali Canbolat,

İnan Turantan, Orhan Barlas, Faruk Ünal, Kemal Hepgül, Umur Kaya: Kranyal

Arteriovenöz Malformasyonlar (88 Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirürji

Dergisi 2:110-114,1991.

13.          Ali Canbolat, M. Kemal Hamamcıoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Mustafa

Bozboğa: Kafaiçi Anevrizmalarında Erken Cerrahi Girişim. Tip Fak Mean 55:33-

43,1992.

14.          Bozboğa M, Türker K, İzgi N, Ünal F, Hepgül K, Turantan Mİ, Canbolat A,

Barlas O: Occipital Arteriovenous Malformations (Clinical experience on 10

occipital AVM patients). Med Bull İstanbul 25:43-50,1992.

15.          Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat

Döşoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal, Sinan Çetin: Erken Anevrizma

Cerrahisi. Tıp Fak Mecmuası, 57;3:23-31,1994 .

16.          M. Bahadu Güven, Mustafa Bozboğa, A. Nail İzgi, Kıraç Türker, Umur Kaya:

Radikal Oksijen Metabolitleri ve Santral Sinir Sisteminde Posttravmatik Sekonder

Hasar. Van Tıp Delgisi 1:50-57,1994.

17.          Mustafa Bozbuğa, Çiçek Bayındır, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker,

Işık Gürel: Kafa Tabam Cerrahisi (91 Olguda Klinik Deneyim). Klinik Gelişim

11:522-529,1998.

18.          Bozbuğa M: Total Removal of a Giant Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma

Using the Combination of the Subtemporal-Preauricular Infratemporal Fossa

Approach and the Facial Translocation Approach: A Technical Note. Med Bull

İstanbul 31(1): 88-94,1998.

19.          Bozbuğa M, Polat G, Diriker K, Gürel I: Cranial Base Approaches to Intracranial

Complex Aneurysms (Clinical Experience in 18 Consecutive Patients). Med Bull

İstanbul 32(l):56-64,1999.

20.          Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Mevlüde

Delatioğlu, Dr. Mustafa Bozbuğa: Rathke Kesesi Kisti Apsesi. Kartal Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi ll(3):923-927, 2000.

21.          Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent

Bayraktar, Işık Gürel; Kafa Tabammn Eksternaî Yüzünde Cerrahi Anatomik

Morfometrik Analiz. Morfoloji Dergisi 10(1-2):40-43, 2002.

22.          Adnan Öztürk, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent

Bayraktar, Işık Gürel: Posterolateral Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal

Yapılar Arasındaki Topografik İlişki. Morfoloji Dergisi 10(l-2):44-47, 2002.

23.          Ayçiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent

Bayraktar, Zafer Arı, Feridun Vural, Kayıhan Şahinoğlu: Arteria Carotis İnterna

ve Nervus Opticus'un Cerrahi Açığa Konmasını Artırmak için Kemik

Rezeksiyonu (Teknik Çalışma). Morfoloji Dergisi 10(1-2):48-52, 2002.

 

24.          Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Cenk Evren, Mustafa Bozbuğa, Mürvet Çilcan:

İntrakranyal yayılımlı jüvenil nazofarenks anjiyofibromu; Olgu sunumu. Kulak

Burun Boğaz Klinikleri 5(2):95-99, 2003,

25.          Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Baymdır, Mustafa Bozbuğa:

Temporal Bölgede Dural Metastatik Prostat Adenokarsinomu: Olgu Sunumu.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, XVI(2);102-105, 2005,

26.          Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuğa, Yasin Kibar, Nail Demirel: Frontal

Meningioma After Postoperative Cranial irradiation for Posterior Fossa

Meningioma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 2{4).T83-187,2009.

27.          Aygul Doğan Çelik, Zerrin Yuluğkural, Şaban Gürcan, Ercüment Ünlü, Mustafa

Bozbuğa: İmmunkompetan Bir Hastada Gelişen Serebral Nokardiyoz. Türk

Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40(1): 11-15. ISSN 0258 - 2171

28.          Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü: Surgical Management of Symptomatic

Posterior Circulation Aneurysms. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(2):95-100,2014.

6.        Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.            İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Serdar BirgÖren, Kemal Hepgiil, Kıraç Türker, Umur

Kaya: Travmatik Oksipital Kondil Fraktürü. Türk Nömşirihji Demeği 2. Bilimsel Kongresi,

Antalya 1988.

2.            Azmi Hamzaoğlu, İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Ayhan Arıtamur, Kemal Hepgül,

Umur Kaya: Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavisinde "Rod-Sleeve" Yöntemi, Türk

Nöroşirurji Demeği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya 1988.

3.            Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç Türker,

Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomalan. Türk Nöroşirurji Derneği 3. Bilimsel Kongresi,

Antalya 1989.

4.            İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç Türker,

Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşinirji Demeği 3, Bilimsel Kongresi,

Antalya 1989,

5.            Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail İzgi, Kemal

Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka Çukur Tümörlerinin

Epidemiyolojisi. Türk Nöroşinirji Demeği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

6.            Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Umur Kaya:

Serebellar Hemanjioblastomaîar. Türk Nöroşirurji Demeği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

7.            Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Kemal Hepgül, İnan Turantan, Metin Orakdöğen,

Umur Kaya: Arka Çukur Epandimomaları. Türk Nöroşinirji Demeği 3, Bilimsel Kongresi,

Antalya 1989.

8.            Nail İzgİ, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç Türker,

Umur Kaya: Arka Çukur Dermoid ve Epidermoid Tümörleri. Türk Nöroşinirji Demeği 3.

Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

9.            Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Nail İzgi, İnan Turantan, Metin Orakdöğen,

Umur Kaya: Serebellar Astrositomalar. Türk Noroşimrji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya

1989.

10.          Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Nail İzgi, Serdar Birgören, Talât Kırış, Umur Kaya:

Travmatik Posterior Fossa Hematomîarı. Türk Nöroşinirji Derneği 3. Bilimsel Kongresi,

Antalya 1989.

11.          Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, M. Kemal Hamamcıoğlu, Ali Canbolat, Faruk

Ünal, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Orhan Barlas: Arteriovenöz Malformasyonlar (88

Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirurji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve

sözlü bildiri olarak sunuldu).

12.          Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat Döşoğlu,

Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal: Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Erken Cerrahi

 

Girişim. Türk Nöroşirurji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak

sunuldu).

13.          Ali Canbolat, Çağatay Önal, Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Cumhur Kılın çer, Feyza

Karagöz, Sait Miyandoabçi:         Dev Fistülöz Tip İntrakranyal      Ar ter iov en Öz

Malformasyonlarda Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Demeği 6. Bilimsel Kongresi,

Nevşehir, 1992,

14.          Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, İ, Hakkı Cengiz, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kafa Kaidesi

Yaklaşımları. Türk Nöroşirurji Demeci 9. Bilimsel Kongresi, İzmir, 9-14 Nisan 1995.

15.          Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kompleks intrakranyal

anevrizmaların cerrahi tedavisinde kafa tabam yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 10.

Bilimsel Kongresi, İzmir, 24-28 Mayıs 1996.

16.          Mustafa Bozbuğa, Kay ıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, İşık Gürel: Transpetrozal Yaklaşmalar için Petroklival Bölgenin Morfometrik

Analizi. Türk Nöroşirürji Demeği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

17.          Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Çiçek Bayındır, Sedat Daibayrak, Sedat

Çelikeî, Halûk Özsaraç, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Kafa Tabanı Yaklaşımları (49 Olguda

Klinik Deneyim). Türk Nöroşirürji Demeği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

18.          Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Ayçiçek

Özmen, Şükrü Inaıı, Işık Gürel: Gecikmiş Travmatik İntraserebral Hematomlar, Türk

Noroşimıji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

19.          Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Mustafa Bozbuğa, Sedat Çelikel, Gürsel Polat, Niyazi

Kalyoncu, Işık Gürel; Ağır Kafa Travmalı Hastalarda Bir Prognoz Tahmin Modeli. Türk

Nöroşirürji Demeği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

20.          Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel

Polat, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Petroklival Bölgenin Cerrahi Anatomi Açısmdan

Diseksiyonu ve Morfometrik Analizi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi

Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

21.          Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel

Polat, Işık Gürel: Orbitozigomatik Osteotominin Değişik Yaklaşımlara Göre Fonksiyonel

Etkisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

22.          Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel

Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Kranyo-orbital Zigomatik Yaklaşımın Kadavralarda

Uygulanması ve bu Yaklaşıma Yönelik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı

Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

23.          Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Gürsel

Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Ekstrem Lateral Transkondiler Transjuguler Yaklaşım

için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal

Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

24.          Adnan Öztürk, Zafer An, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel

Polat, Işık Gürel: Foramen Magnum ve Condylus Occipitalis'lerin Cerrahi Anatomisi.

Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

25.          Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, Işık Gürel: Kadavra ve Kum Kranyumlarda Diseksiyon, Kafa Tabanı

Yaklaşımlarının Uygulanması ve Morfomeüik Çalışma. Uluslararası Katılımlı Dördüncü

Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

26.          Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, Işık Gürel: Optico-chiasmatic Apparatus, Canalis Opticus ve Processus

Clinoideus Anterior'un Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusa} Anatomi

Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

27.          Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer An, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Kadavralarda Genişletilmiş (Bazal) Frontal

Yaklaşım Uygulanması ve bu Yaklaşım için Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı

Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

 

28.          Kayıhan Şah in oğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Aıı, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Kafa Tabanının Eksternal Yüzünde Cerrahi

Anatomik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi,

İstanbul, 7-5 Eylül 1997.

29.          Kayıhan Şahin oğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, Işık Gürel: Lateral ve Posterior Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal

Yapılar Arasındaki Topografik İlişki ve Bunların Cerrahi Kullanılabilirliği. Uluslararası

Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

30.          Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent

Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Subtemporal Transkavernöz Traııspetroz Apeks

Yaklaş um için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı

Dördüncü Ulusal Anatomi Kongi'esi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

31.          Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel:

Epidural Hematomlarm Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik Deneyim). 11. Ulusal

Travma ve Acil Cerrahi Kongi'esi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.

32.          Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Travma tik

Lezyonlar için Kafa Tabam Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal Travma ve

Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.

33.          Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Sedat Dalbayrak, Kâmü Diriker, Işık

Gürel: Torakolomber Vertebra Yaralanmalarında Transpediküler Vida Fiksasyonu, II,

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.

34.          Sedat Dalbayrak, Erhan Çelikoğlu, Sedat Çelikel, Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu,

Şükrü İnan, Mesut Yılmaz, Işık Gürel: Servikal Mültisegmental Spondilotik Miyelopatide

Anterior Dekompresyon ve THSP ile Kombine Füzyon. Türk Nöroşirurji Derneği 13. Bilimsel

Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

35.          İnan Şükrü, Çelikoğlu Erhan, Dalbayrak Sedat, Bozbuğa Mustafa, Kalyoncu Niyazi,

Yılmaz Mesut, Gürel Işık:             Karpal Tünel Sendromunda Klinik Muayene ve

Elektrofizyolojik İncelemenin Yanı Sıra Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Türk

Nöroşirurji Demeği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

36.          Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Şükrü inan, Niyazi Kalyoncu, Osman Soy, Işık Gürel:

Omurganın Ekinokok Enfeksiyonları. Türk Nöroşiriajı Demeği 13. Bilimsel Kongresi,

İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

37.          Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Erhan Çelikoğlu, Sedat Dalbayrak, Şükrü İnan,

Osman Soy, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabam Yaklaşımları. Türk

Nöroşirurji Demeği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

38.          Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar:

Subaksiyel Servikal Vertebralarda Transpediküler Vida Fiksasyonu için Morfometrik

Değerlendirme. V, Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.

39.          Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Kayıhan Şahinoğlu, Işık

Gürel: Ventral ve Ventrolateral Subaksiyel Dekompresyon için Servikal Unsiııat Proçesin

Cerrahi Anatomik Değerlendirilmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.

40.          Ayhan Kara, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçelc

Çeçen, Işık Gürel: Nörolojik Tablosu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Açıklanamayan

Kafa Travmalı Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi. Türk Nöroşirurji

Demeği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.

41.          Ay çiçek Çeçen, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Mustafa Bozbuğa: Posterior Fossa

Epidural Hematomları. Türk Nöroşirürji Demeği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs

2001.

42.          M. Bozbuğa, A, Öztürk, A. Çeçen, B. Bayraktar, H. Süslü, H. Tanyeli, Ç. Kutlu, A.Ç. Kale,

Z. Arı, K. Şahinoğlu: Processus dinoideus anterior'un rezeksiyonu, canalis opticus'un

açılması ve dural serbestleştirmenin nervus opticus ve arteria carotis interna'nm açığa

konmasındaki etkilerinin morfometrik analizi. VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edime, 3-7

Eylül 2001.

43.          Ay çiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Adnan Öztürk, Zafer An, Kay ılı an Şahinoğln, Feridun

Vural, Mustafa Bozfauğa: Processus Clinoideus Anterior'un Rezeksiyonu ile birlikte

"Optic Unroofing" İşleminin Getirdiği Avantajlar. Türk Nöroşirurji Derneği 76, Bilimsel

Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

44.          Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu, AH Sena Borü, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Sivil

Kranyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler Üzerine İstatistiksel Bir

Çalışma. Türk Nöroşinajı Demeği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

45.          Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğhı, Gökhan Kızılçay, Mustafa

Bozbuğa: Üçüncü Ventrikül Tümörlerine Interhemisferik Yaklaşım. Türk Nöroşirurji

Demeği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

46.          Mustafa Bozbuğa, Ayçiçek Çeçen, Jülide Hazneci, Nehir Barut, Çiçek Bayındır: Pontin

Yerleşim Gösteren Soliter Kolorektal Karsiııom Metastazı olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği

16. Bi/İmsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

47.          Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Fügen Vardar Aker, Çiçek Bayındır,

Mustafa Bozbuğa: Dİsembrİyoplastik Nöroepitelyal Tümörler: Üç Olgunun Sunumu. Türk

Nöroşirurji Demeği 76. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

48.          Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Fügen Aker, Mustafa

Bozbuğa: Primer Serebellar Dev Hücreli Varyant Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk

Nöroşinirjİ Demeği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002,

49.          Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğhı, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa:

Hipofiz Adenomunu Taklit Eden Nadir Intrasellar Kitleler. Türk Nöroşimrji Demeği 16.

Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

50.          Mevlüde Delatioğlu, Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Mustafa

Bozbuğa: Torakal Spinal Tüberkülozun Primer Cerrahi Tedavisi. Türk Noroşirürjİ Demeği

16.          Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

51.          Jülide Hazneci, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Hikmet Süslü,

Mustafa Bozbuğa: Kranyoservikal Bileşkeye Yerleşen Hidatik Kist: Olgu Sunumu. Türk

Nöroşimrji Demeği 17, Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

52.          Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa

Bozbuğa: Cerrahi Yöntemle Tedavi Edilen Spinal Enfeksiyonlar. Türk Nöroşinirjİ Derneği

17.          Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

53.          Tayfun Hakan, Nehir Barut, N, Özdemir Barışçı, Ayçiçek Çeçen, Mustafa Bozbuğa:

Normal Görünümlü Manyetik Rezonans Tetkikinden Sonraki Beş Ay İçinde Gelişen

Agresif Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşimrji Demeği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya,

20-24 Mayıs 2003.

54.          Erhan Çelikoğlu, Mevlüde Delatioğlu, Nehir Barut, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuğa:

Atipik Yerleşim Gösteren Schwannoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşinirjİ Demeği 17.

Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

55.          H. Süslü, A. Çeçen, A. Öztürk, E. Çelikoğlu, B. Bayraktar, K. Şahinoğlu, İ. Güleç, Z. Arı, M.

Bozbuğa, N. Taşkara: Arteria ophthalmica'nm cerrahi anatomi yönünden incelenmesi.

Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 26-30 Ağustos 2004.

56.          H. Sargm, H. Gözü, M. Sargın, R. Bircan, G. Ekinci, A. Yayla, B. Çuakoğlu, M. Bozbuğa R.

Tanakol: Kemik dokuda GS alpha (GSa) mutasyoııu ile birlikte seyreden değişik bir

Mccune-Albright Sendrom olgusu: Poliostatik fibröz displazi, subklinik hipertiroidizm ve

akromegali. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıktan Kongresi, 2004.

57.          Mustafa Bozbuğa, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Erhan Çelikoğlu, Jülide Hazneci: Dev

tümörler ve kompleks lezyonlar için kombine kafa tabam yaklaşımları. Türk Nöroşimrji

Demeği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

58.          Hikmet Süslü, Nehir Barut, Jülide Hazneci, Cem Akgün, Ulaş Erzincan, İlker Güleç,

Mustafa Bozbuğa: Karpal tünel sendromu nedeniyle öpere edilen hastalarda postoperatif

ensizyon yeri problemlerinm önlenmesi. Türk Nöroşimrji Demeği 19. Bilimsel Kongresi,

Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

 

59.          Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Ulaş Erzincan, Mustafa Bozbuğa: Kranyal

epidural tüberküloz apsesi, Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31

Mayıs 2005.

60.          Jülide Hazneci, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Erhan Çelikoğlu, Mustafa

Bozbuğa: Kranyal meningiomlu olgularımızdaki klinik deneyimlerimiz. Türk Nöroşiriİrji

Demeği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-51 Mayıs 2005,

61.          Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa:

Mültifokal kranyal yerleşim gösteren yüksek grade'li glial tümörler. Türk Nöroşirurji

Derneği 19. Bilimse/ Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

62.          Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Tiroid

kanserli hastalarda santral sinir sistemi metastazları. Türk Nöroşirüıji Demeği 19, Bilimsel

Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005,

63.          Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Güven Yörükoğlu, Erhan Çelikoğlu, Mustafa

Bozbuğa: Omurga ve omurilik tümörleri. Türk Nöroşirurji Demeği 19. Bilimsel Kongresi,

Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

64.          Burak Boran, Nehir Barut, Cem Akgün, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Hafif kafa

travması olgularmda bilgisayarlı tomografi endikasyonları. Türk Nöroşimrji Demeği 19.

Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

65.          Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Jülide Hazneci, Çiğdem Kahriman, Mustafa

Bozbuğa: Travma nedeniyle yapılmış bilgisayarlı beyin tomografisi ile tesadüfen saptanan

yay gut intrakranyal kalsifikasyonlar. Türk Nöroşirürji Demeği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya,

27-31 Mayıs 2005.

66.          İlker Güleç, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu: Subaraknoid kanamak

anevrizma olgularmda lamina terminalis ve Liliquist membranmm fenestrasyonunun

hidrosefali gelişme insidensi üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Demeği 19. Bilimsel Kongresi,

Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

67.          Mustafa Bozbuğa, İlker Güleç, Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu: Foıamen magnum

sendromu ile prezante olan tromboze PİCA anevrizması, Türk Nöroşirürji Derneği 19.

Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

68.          Burak Boran, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa:            Ventriküloperitoneal şant

disfonksiyonu. Türk Nöroşirüıji Demeği 19, Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005,

69.          Hikmet Süslü, Ayçiçek Çeçen, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa:

Yenidoğanda doğum travmasma bağlı spinal epidural hematom. Türk Nöroşinirji Demeği

19, Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005,

70.          Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Pediatrik

hastalarda büyüyen fraktürler. Türk Nöroşimrji Demeği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31

Mayıs 2005.

71.          Burak Boran, Cem Akgün, Mustafa Bozbuğa: Dört aylık bebekte skafosefalinin tedavisi

için yeniden şekillendirme: teknik sunum. Türk Nöroşimıji Demeği 19. Bilimsel Kongresi,

Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

72.          Kızılçay Gökhan, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Çelikoğlu Erhan, Bozbuğa Mustafa:

Peü'oklival kitlelerde cerrahi yaklaşma tercihi, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi,

Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

73.          Süslü Hikmet, Güleç İlker, Akgün Cem, Bozbuğa Mustafa:          Su pra ten to riyal

hemanjiyoblastoma. Türk Nöroşinirji Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02

Mayıs 2006,

74.          Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet: Delici aletle süperior orbital fisür

yaralanması. Türk Nöroşirürji Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

75.          Hazneci Jülide, Çelikoğlu Erhan, Süslü Hikmet, Börekçi Ali, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa

Mustafa: İntrakranyal meningiomlarda cerrahi klivajın preoperatif nöroradyolojik

bulgularla ilişkisi. Türk Nöroşinirji Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs

2006.

 

76.          Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Bilateral Lhermitte Duclos

hastalığı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02

Mayıs 2006.

77.          Bozbuğa Mustafa, Güleç İlker, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Serebellopontin açıda

yerleşen kranyofaringiom olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28

Nisan-02 Mayıs 2006.

78.          Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Kahrinıan Çiğdem, Çelikoğlu Erhan: Kombine trans-

sylvian ve anterior temporal yaklaşım ile rezeke edilen intradural klivus kordoması. Türk

Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

79.          Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Erzincan Ulaş, Kibar Yasm: Çocukta sfenoid

sinüs anevrızmal kemik kisti. Türk Nöroşirüıji Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28

Nisan-02 Mayıs 2006,

80.          Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kahriman Çiğdem, Erzincan Ulaş, Börekçi Ali,

Bozbuğa Mustafa: Erişkin serebellar gangliogliom olgusu. Türk Nöroşirüıji Derneği 20.

Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

81.          Süslü Hikmet, Güleç İlker, Barut Nehir, Bozbuğa Mustafa: Spinal intradural kurşuna bağlı

kauda ekuina hasarı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 MSÖJİ-02

Mayıs 2006.

82.          Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Erzincan Ulaş, Ak gün Cem, Kibar Yasin,

Bozbuğa Mustafa: Spinal dermoid kist olgusunda pre-operatif tam. Türk Nöroşiıihji

Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 NİSÎÎM-02 Mayıs 2006.

83.          Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Barut Nehir, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa:

Meningomyeloselli yenidoğanda makat gelişine bağlı gelişen paryetal epidural hematom.

Türk Nöroşiıihji Demeği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

84.          H. Süslü, I. Güleç, A. Çeçen, N. Barut, M. Bozbuğa: Yetişkinde Primer Sakral Kist Hidatik.

Sinir Sistemi Cerrahisi Demeği il. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.

85.          M. Bozbuğa, I. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Foramen Magnum ve Suprasellar

Lokalizasyonlarda Mültisentrik Yerleşimli Meningiom Olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi

Demeği İL Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.

86.          M. Bozbuğa, L Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Kafa Tabam Cerrahisi Tecrübemiz. Sinir

Sistemi Cerrahisi Demeği İL Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.

87.          Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Uzun Cem, Arslaıı Alp, Şimşek Osman, Kıhnçer Cumhur,

Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa: Genişletilmiş Translabirent Girişim Yoluyla

Pontoserebellar Köşe Tümörü Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimse/ Kongresi,

Antalya, 18-22 Nisan 2008.

88.          Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Özdemir Hüseyin, Şimşek Osman, Gencer Alper,

Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa, Çobanoğlu Sebahattin: İntraoperatif DSA ve Balon

Kompresyon Yardımıyla Dev Karotid-Oftalmik Anevrizmanın Kliplenmesi: Olgu

Sunumu. Türk Nöroşirüıji Demeği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.

89.          Turan Süslü Hikmet, Çeçen Ayçiçek, Karaaslan Alp, Şerifoğlu Luay, Bozbuğa Mustafa:

Çocukta Spmal Burkitt Lenfomaya Bağlı Paraparezi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel

Kongresi, Gime, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

90.          Barut Nehir, Kale Ayşin, Turan Süslü Hikmet, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa,

Şahinoğlu Kay ılı an, Demirel Nail: Transkondiler Yaklaşımda Oksipital Kondil ve Foramen

Magnum Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Gime, KKTC, 17-21

Nisan 2009.

91.          Turan Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kale Ayşin, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa,

Şahinoğlu Kayıban, Kibar Yasin: Transkondiler Yaklaşımda Hipoglossal Kanal Anatomisi.

Türk Nöroşirurji Demeği 23. Bilimsel Kongresi, Gime, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

92.          Turan Süslü Hikmet, Karaaslan Alp, Çeçen Ayçiçek, Kaya Mustafa, Bozbuğa Mustafa:

Primer Torakal Kist Hidatik Hastalığı. Türk Nöroşirüıji Demeği 23. Bilimsel Kongresi, Gime,

KKTC, 17-21 Nisan 2009.

 

93.          Turan Süslü Hikmet, Kahrimaır Çiğdem, Karaaslan Alp, Demirel Nail, Börekçi Ali,

Bozbuğa Mustafa: Paranasal Sinüsite Bağlı Subdural Ampiyem. Türk Nöroşirurji Derneği

23. Bilimsel Kongresi, Gime, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

94.          Mustafa Kemal Hamamctoğlu, Mustafa Bozbuğa, Cumhur Kılmçer, Osman Şimşek,

Sebahattin Çobanoğlu: Supraorbital Key-Hole Kranyotomi ile Anevrizma Cerrahisi. Türk

Nöroşirüıji Demeği 24, Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

95.          Mustafa Kemal Hamamctoğlu, Zeki Dağlıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdömııez,

Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Atipik İntraserebral Hematom veya İntratümöral

Hemoraji Gösteren Beyin Tümörleri. Türk Nöroşirürji Demeği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya,

14-18 Mayıs 2010.

96.          Yasin Kibar, Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuğa: Glial Tümör ile Karışabilen Talamik

Dev Demyelinizan Hastalık Plağı. Türk Nöroşinirji Demeği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-

18 Mayıs 2010.

97.          Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Cumhur Kılmçer,

Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Kranyal "Key-Hole" Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji

Derneği 24, Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

98.          Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Özcan Gayretli, Osman Coşkun, İlke Ali Gürses: Juguler

Tüberküiün Anatomik ve Morfometrik Analizi. IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya,

26 - 29 Ekim 2013.

7.7. Diğer yayınlar

NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK TEZİ

■ Mustafa Bozbuğa: Deneysel Akut Medulla Spinalis Travmasında Kronik

Alfa Tökoferol Kullanımının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkisi. Uzmanlık

tezim olarak kabul edildi, 24.10.1991.

ANATOMİ DOKTORA (PhD) TEZİ

R Mustafa Bozbuğa: Yeni bir kafa tabam cerrahisi yaklaşımı olarak

"Trans-sylvİan anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz

apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi" Anatomi doktora tezim

olarak kabul edildi, 17.09.2004.

FELSEFE DOKTORA (PhD) TEZİ, Tez hazırlama aşamasındayım...

■ Mustafa Bozbuğa: "Tıp Praksisinin Felsefi Temelleri", hazırlık

aşamasında

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1.    Proje yiinitiidisü: Dr. Nail İzgi, Araştırmacılar: Dr. Mustafa Bozboğa, Dr. Ali Canbolat, Dr,

Tunca}' Altuğ, Dr. Murat Döşoğîu, Dr. Talât Kuış, Dr. M. Kemal Hamamcıoğlu, Cem

Akdağ: Deneysel Omurilik Yaralanması Sonucu İskemide Oluşan Serbest Oksijen

Radikallerine Selenyum, Alfa-tokoferol ve Askorbik Asidin Etkileri. İstanbul Üniversitesi

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, DE TAM (Proje Numarası: 201989/14).

2.  Proje yürütücüsü: Dr. Mustafa Bozboğa, Araştırmacılar: Dr. Nail İzgi, Dr. Ali Canbolat, Dr.

Çiçek Bayındır, Dr. Tuncay Altuğ, Dr. Murat Döşoğlu, Dr. Talat Kırış, Dr. M, Kemal

Hamamcıoğlu: Sinir Kesilerinde Uygulanabilecek Farklı Cerrahi Tedavi Seçeneklerinde

Elde Edilen Sinir Rejenerasyonunun Klinik, Elektrofizyolojik ve Histolojik

Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, DETAM

(Proje Numarası: 201989/17).

 

3.  Proje yüıütücüsü: Dr. Faruk Ünal, Araştırmacılar: Dr. Nail İzgi, Dr. Çiçek B a)7 m dır, Dr.

Tuncay Al tuğ, Dr, Mustafa Bozboğa, Dr. Talât Kırış, Dr. Cafer Hasanzade, Dr. Tufan

Hiçdönmez, Dr. Metin Orakdöğen: Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Geç

Vazospazmın Araştırılması; Serbest Oksijen Radikalleri, Oksihemoglobİn ve Demir

İyonlarmm Düzeyleri; Vazospazmdaki Rolleri ve Çeşitli Droglarm Etkileri. İstanbul

Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, DETAM (Proje Numarası:

211190/19),

4.  Proje yürütücüsü: Dr. Nail İzgi, Araştırmacılar. Dr, Faruk Ünal, Dr. Murat İmer, Dr. Talât

Kırış, Dr. Ziya Ziylan, Dr. Yener Aytekin, Dr. Doğan Anıl, Dr. Nurbay Ateş, Dr. Tuncay

Al tuğ, Dr. Mustafa Bozboğa, Dr. Cafer Hasanzade, Dr. Çağatay Önal: Deneysel Serebral

İskemi Modelinde Erken ve Geç Histopatolojik Değişiklikler; Serbest Oksijen Radikal

Düzeyleri ve Çeşitli Droglarm Etkileri. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve

Uygulama Merkezi, DETAM (Proje Numarası: 240990/7).

5.  Proje yürütücüsü: Dr. Mustafa Bozboğa, Araştırmacılar: Dr. Ali Canbolat,            Dr. Salih

Cengiz, Dr. Murat Döşoğlu, Dr. M. Kemal Hamamcıoğîu, Dr. Çağatay Önal, Gülseren

Çetin, Dr. Sevim Büyükdevrim: Klinik Prospektif Bir Çalışma ile Subaraknoid Kanama

Sonrası Gelişen Akut İskemik Nörolojik Defisitlerin ve Geç Vazospazmın Araştırılması.

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, DETAM (Proje Numarası:

280391/29).

6.   Proje yürütücüsü: Dr. Ali Canbolat, Araştırmacılar: Dr. Mustafa Bozboğa, Dr. Salih

Cengiz, Dr. Murat Döşoğlu, Dr. M. Kemal Hamamcıoğîu, Dr. Çağatay Önal, Dr. Çiçek

Bayındır, Sinan Çetin, Dr. Sevim Büyükdevrim: Köpekte Deneysel Subaraknoid Kanama

Yapmak İçin Yeni Bir Modelin Geliştirilmesi ve Deneysel Subaraknoid Kanama

Sonrasmda Ortaya Çıkan Akut İskemik Nörolojik Defisit ve Geç Vazospazmın

Biyokimyasal, Histopatolojik, Nöroradyolojik ve Klinik Açıdan Araştırılması; Elde Edilen

Sonuçlar Işığında Çeşitli Tedavi Seçeneklerinin Yararlılığının Belirlenmesi. İstanbul

Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, DETAM (Proje Numarası:

280391/30).

7.Proje Yüıütücüsü: Mustafa Bozbuğa, Çalışma Grubu: Adnan Öztürk, Kayılıaıı Şahinoğlu,

Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Kafa Tabanının Cerrahi Anatomisini

Değerlendirmek için Kadavralarda Diseksiyon ve Kafa Tabam Yaklaşanlarının

Uygulanması; Kuru Kranyumlarda Morfemetrik Çalışma; Elde Edilen Sonuçların

İrdelenmesi ve Buna Yönelik Klinik Platformda Yorumlar Yapılması; Yeni Yaklaşımlar

Geliştirmeye Çalışılması. Bu proje İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi

Anabilim DalTnda yürütülmektedir.

8.  Proje Yüıiitücüsii: Mustafa Bozbuğa, Çalışma Grubu: Adnan Öztürk, Zafer Arı, Bülent

Bayraktar, Kayıhan Şahinoğlu: Kadavralarda Servikal Omurilik ve Omurga Cerrahi

Yaklaşımlarmm Uygulanması: Bu Yaklaşımlar ile Anterİor ve Posterior İnternal Fiksasyon

için Kadavra ve Kuru Kemiklerde Morfemetrik Çalışma, Bu proje İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yürütülmektedir.

 

Dr. Mustafa Bozbuğa, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” profesörü, anatomist ve felsefeci olup Beyin ve Sinir Cerrahisinde yoğunluklu olarak nöro-onkolojik cerrahi (= tümör cerrahisi), serebrovasküler cerrahi (= beyin damar cerrahisi), kafa tabanı cerrahisi ve spinal cerrahide majör-ileri ameliyatları gerçekleştirmekte, ilgili olduğu alanlarda akademisyen ve yazar olarak çalışmaktadır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, eğitimine Sultanahmet 44 İlkokulu’nda başlamış, Vefa Lisesi’nden sonra ÖSS’de dereceye girerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’ya girmeye hak kazanmış ve 1983 yılında Pekiyi derece ile mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını kazanmıştır. Sonrasında:
-    Tıpta uzmanlık: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Anabilim Dalı’nda ihtisas (1985 – 1991).
-    Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda 
Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında klinikte ve ameliyathanede ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışma; “Mikronöroşirürji Eğitimi” 1988 ve 1989.
-    George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship” programını tamamladı (Mayıs 1993 – Mayıs 1994).
-    Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında “uluslararası fellowship” programını tamamlamıştır (Haziran 1994 – Ekim 1994).

Yurtdışı eğitimlerini takiben, çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Dr. Mustafa Bozbuğa 1999’da “Nöroşirürji Doçenti” olmuştur. Gerekli sınavları kazanarak 15 Ocak 2001’de, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin “Kurucu Klinik Şefliğine” atanmıştır. Bu kliniğin kurucusu olan Dr. Bozbuğa, dokuz yıl bu görevde kalmış ve bu süre zarfında kliniğinde çok yoğun bir cerrahi pratik ile en üst düzeyde ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmış, verimli bir akademik ortam oluşturulmuş, akademik yayınlar hazırlanmış ve çok sayıda uzman yetiştirilmiştir.

Dr. Bozbuğa, beyin cerrahisinin teori ve pratiğinde çok önemli temel bilim disiplini olan “Anatomi” alanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktora Eğitimi” yaparak bu alanda “PhD” unvanını elde etmiştir (1998 - 17 Eylül 2004).
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan “Profesör” kadrosu onaylandıktan (Temmuz 2007) sonra Ocak 2008’de Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atanarak “Nöroşirürji Profesörü” unvanını kazanmıştır.

Dr. Mustafa Bozbuğa, hekimlik çalışmalarının yanında ayrıca, üniversitede felsefe bölümü lisansı (2010-2014) sonrasında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde felsefe doktorasını tamamlamıştır (2014-2021). Felsefe alanında daha çok “tıp felsefesi” ve “insan felsefesi”ne odaklanmıştır ve bu alanlarda yazdığı (8 adet) kitap bölümü ve konuşmaları mevcuttur.

Mesleki çalışmalarında dört adet kitap hazırlamış, 36 adet kitap bölümü yazarlığı yanında SCI’a kayıtlı 200’ün üstünde uluslararası ve ulusal yayın yazmış ve 150 civarında bilimsel sunu gerçekleştirmiştir. Uluslararası ve ulusal çok sayıda mesleki katılım, konferans ve çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Bilimsel yayınlarına SCI kayıtlı uluslararası dergilerde çıkan 900’ün üstünde bilimsel çalışmada atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve ulusal pek çok dergide editör yardımcılığı, bilimsel kurul üyeliği, bilirkişilik vb. görevlerini sürdürmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi pratiğinde tüm ameliyatları yapmakla birlikte yoğunlaştığı spesifik ilgi alanlarını “Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi), Nörovasküler Cerrahi (Beyin Damarlarının Cerrahisi: Anevrizma, arteriyövenöz malformasyon,…) ve Omurga ve Omurilik Cerrahisi (Omurilik Tümörleri, Vasküler Malformasyonları, Omurganın Dar Kanal Hastalığı, Bel ve boyun fıtıkları, …)” oluşturmaktadır ve bu alanlarda gerçekleştirdiği ameliyatlardan oluşan çok geniş bir hasta arşivine sahiptir. Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki, bilimsel ve sosyal derneğin üyesi olan Dr. Bozbuğa 1997’de beri  “Who is Who in the World” yıllık biyografisinde yer almaktadır.

Çalışmalarını, 2012-2015 yıllarında Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul’da, “Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi” başkanı olarak sürdürmüştür. 2015-2018 yılları arasında MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde “Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı” olarak çalışmıştır. Şubat 2018’den bu yana, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın Kurucu Bölüm Başkanı" olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bozbuğa, tıp ve felsefe çalışmalarının yanı sıra müzik, tiyatro - sinema, edebiyat, tarih-sanat tarihi, resim ve mimari ile ilgilenmekte olup evlidir ve “Mekatronik ve Bilgisayar Mühendisi” 26 yaşında bir oğlu vardır.

Haziran 2021
Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa
 


Tüm Görüşler


Gizli Yorumcu
08 Haziran 2021, 15:40

Öncelikle Doktorumuz Mustafa BOZBUĞA'dan ve hastaneye girdiğimiz andan itibaren personellerin yaklaşımı ilgi ve alakasından çok memnun kaldık hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Gizli Yorumcu
08 Haziran 2021, 15:44

BAŞTA DOKTORUM MUSTAFA BOZBUGA VE 2.KAT SERVİS EKİBİNE SABIR İLGİ VE ALAKALARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Zeliha Ş.
06 Eylül 2021, 09:03

Öncelikle Doktorumuz Mustafa BOZBUĞA'dan ve hastaneye girdiğimiz andan itibaren personellerin yaklaşımı ilgi ve alakasından çok memnun kaldık hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz şeklinde iletti.

Sekan Ç.
06 Eylül 2021, 09:04

BAŞTA DOKTORUM MUSTAFA BOZBUĞA VE 2.KAT SERVİS EKİBİNE SABIR İLGİ VE ALAKALARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Tarık H.
05 Ocak 2022, 17:32

Kendisi ; çok memnun kaldık , çok değerli bir doktorunuz var muhteşem gerçekten. Asistan kızımız da çok iyi ve ilgiliydi çok teşekkür ederim.