1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2018 yılında lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Erasmus programıyla bir dönem Birleşik Krallık’ta bulunan University of Worcester’da eğitim almıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Ferah Yaşlı Bakım ve Huzur Evi, Çağrıbey Anadolu Lisesi Rehberlik Bölümü, Üsküdar Rehberlik Araştırma Merkezi, Fatih Otizm Merkezi gibi çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak bulunmuştur.

2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Yüksek Lisans Programını Nöropazarlama’da Bilişsel Süreçler isimli proje çalışmasıyla tamamlamıştır. 

2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını Otobiyografik Hafıza Araştırması Ölçeğini Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması adındaki teziyle tamamlamıştır.

2018 Yılında International Society of Schema Therapy tarafından düzenlenen Şema Terapi Eğitimini Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan almıştır. 2020 yılında, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy tarafından Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin Temelleri ve Temel Kavramları, Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi’nin kullanımı ve uygulanışı üzerine eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı yıl Türk Nöropsikoloji Derneği tarafından düzenlenen Nöropsikolojik Test Eğitimlerini tamamlamış ardından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ve Şükriye Akça Kalem’in yanında stajını yapmıştır.

Eylül 2021’de NPİSTANBUL Hastanesi’nde uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

Üsküdar Üniversitesi/Psikoloji (İngilizce) Lisans
Üsküdar Üniversitesi/Nöropazarlama Yüksek Lisans
Üsküdar Üniversitesi/Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
University of Worcester/Erasmus Programı

Katıldığı Terapi Eğitimleri
Bilişsel Davranışçı Terapi, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy
Şema Terapi, International Society of Schema Therapy
Nöropsikolojik Test Eğitimleri, Türk Nöropsikoloji Derneği
Diğer
An Introduction to EEG/Eye Tracking Integration, Ant Neuro

Aldığı Eğitimler
Nöropsikolojik Değerlendirme ve Test Bataryası
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Şema Terapi ve Kişilik Bozukluklarında Uygulaması Teori & Supervizyon
International Society of Schema Therapy, İstanbul
Bilişsel Davranışçı Terapi, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy
Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Online
Çocuk Testleri Eğitimi
Labirent Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İstanbul

Uyguladığı Testler
Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası
Wisconsin Kart Eşleme Testi
Mini Mental Durum Testi
Frontal Davranış Envanteri
Stroop Testi
Wais Memory Test
MMPI Kişilik Testi
Klinik Ölçekler
SCL-90 R
Yale Brown OKB Ölçeği
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği
Beck Umutsuzluk Ölçeği
Ankara Gelişim Envanteri, Catell 2-A, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirentleri Testi, PeaBody Kelime Resim Testi,  Bender Gestalt Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, D2 Dikkat Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Burdon Dikkat Testi

 

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi/ Stajyer Psikolog
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi/ Klinik Psikolog
İstanbul Üniversitesi / Nöroloji Anabilim Dalı – Staj

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217