ONLINE RANDEVU
Covid-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Doç.Dr. Gül ERYILMAZ

Doç.Dr. Gül ERYILMAZ
Psikiyatri Uzmanı

Erişkin Psikiyatrisi NPAMATEM Online Terapi


Randevu Al

Ankara Başkent Lisesi / 1992

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / 2005

Psikoanalitik Psikoterapi Grup Süpervizyon Eğitimi

I ve II. Düzey Aile Terapileri Eğitimi

Bilişsel Psikoterapi Eğitimi

Aile ve İlişki Terapileri Eğitimi 

Aile ve İlişki Terapileri

Psikoanalitik Psikoterapi Grup Süpervizyon eğitimi;I ve II. Düzey Aile Terapileri Eğitimi; Bilişsel Psikoterapi Eğitimi; Aile ve İlişki Terapileri Eğitimi almış olup yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İlgi alanı aile ve ilişki terapileridir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Aripirazole augmentation in clozapine-associated obsessive-compulsive symptoms in

schizophrenia. G. Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, E. Özten, I. G. Gül, O. Karamustafalıoğlu. Annals

of General Psychiatry 2013, 12:40. doi: 10.1186/1744-859X-12-40

2.Transcranial Direct Current Stimulation in a Patient With Schizoaffective Disorder

Manic Episode. G. Hızlı Sayar, C. Salcini, E. Özten, I. G. Gül, G. Eryılmaz.

Neuromodulation: Technology at the Neural Interface 2013; DOI: 10.1111/ner. 12129.

3.Influence of valproate on the required dose of propofol for anesthesia during

electroconvulsive therapy of bipolar affective disorder patients. G. Hızlı Sayar, G. Eryılmaz,

S.Şemieoğlu, E. Özten, I. Göğcegöz Gül. Neuropsychiatrie Disease and Treatment 2014,

10:433-438 DOI: 10.2147/NDT.S59375.

4.Hypertension induced by aripiprazole: A case report. G. Hızlı Sayar, E. Özten E, I. G.

 

Gül, G. Eryılmaz, H. Erkmen. OA Case Reports 2013; 2(15): 142.

5.Electroconvulsive therapy as an effective alternative in Parkinson’s Disease associated

psychosis: A case report and brief review of the literature. S. Sarıkaya, G. Hızlı Sayar, E.

Ozten, G. Eryılmaz. J Med Cases. 2014;5(2):91 -93. doi: 10.14740/jmcl646w

6.Adverse effects of transcranial direct current stimulation (TDCS) in a group of

psychiatric patients. G.Eryılmaz, G.Hızlı Sayar, B.Önen Ünsalver, I.Göğcegöz Gül,

E.Özten, E.Sağlam. Scholars Journal of Applied Medical Sciences. 2014; 2(lC):294-297.

7.            Is there a relationship between bupropion plasma levels and blood pressure increase?

G. Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, B. Önen Ünsalver, I. G. Gül, N. Tarhan. Scholars Academic

Journal of Pharmacy, 2014; 3(2): 197-200.

8.Valproate and aripiprazole treatment on bipolar disorder that presented with mixed

symptoms that accompanies Wilson disease: a case report. Gül Eryılmaz, Özgür Yorbik, Işıl

Göğcegöz Gül, Celal Salçini Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(Supplement 1): S28-S30.

9.Gül Eryılmaz, ışıl göğcegöz gül, barış önen ünsalver, celal salçini, esra sağlam.

Valproic Acid Induced Hyperammonaemic Encephalopathy: case report. JMOOD. 0; 0(0): -

doi: 10.5455/jmood.20140414121325

10.Are uric acid plasmal evels different between unipolar depression with and withou

tadult attention deficit hyperactivity disorder? EylemÖzten n, Sermin Kesebir,Gül Eryılmaz,

Nevzat Tarhan,Oğuz Karamustafalıoğlu.ournal ofAffectiveDisorders 177(2015)114-117

11.Gul Eryılmaz, Gökben Hızlı Sayara, Işıl Göğcegöz Gül, Cemal Onur Noyana, Eylem

Öztena,Aslı Enes Darçına, Özgür Yorbika & Nesrin Dilbaz. Therapeutic drug monitoring:

Perspectives of psychiatrists in Turkey International Journal of Psychiatry in Clinical

Practice. Int J Psychiatry Clin Pract 2015; 19: 60-64

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.Influence of valproat on propofol dose in manic episode patients receiving

electroconvulsive therapy. G. Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, Ş. Semieoğlu, E. Özten, I. G. Gül.

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2013; 13: 191. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

& Uluslararası Çocuk ve ErgenPsikofarmakoloji Sempozyumu 30 Ekim - 3 Kasım 2013.

Antalya, Türkiye

2.Eryılmaz G., Salçini C., Gogcegoz I., Unsalver B., Sağlam E., “Hyperammonemic

Encephalopathy Caused By Combined Electroconvulsive Therapy And Valproate Use”,

European Neuropsychopharmacology 2013, 23, (Suppl 2) P.l.g. 089

 

3.A retrospective review assessing the safety of transcranial direct current stimulation

(tDCS) as a method of non-invasive brain stimulation in psychiatry. G. Eryılmaz, G. Hızlı

Sayar, B. Ö. Ünsalver, I. G. Gül, E. Özten, E. Sağlam. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

2013; 13: 185. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve

ErgenPsikofarmakoloji Sempozyumu 30 Ekim - 3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye

4.Aripiprazole induced hypertension: A case report. G. Hızlı Sayar, E. Özten, G.

Eryılmaz, I. G. Gül, H. Erkmen. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2013; 13: 185. 5.

Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji

Sempozyumu 30 Ekim - 3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye.

5.Eryılmaz G.,Ceylan M.E., Gogcegoz I., Unsalver B. , Sağlam E. “Plasma

Concentrations Of Paroxetine Among Treatment Responder Inpatients At Week One And

Before Discharge”, 26th ECNP Congress Barcelona 2013

6.Follow-up study of children whose mothers were treated with transcranial magnetic

stimulation during pregnancy. G.Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, E. Özten, E. Bağcı, I. G. Gül,

Ö.Yorbik. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen

Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

7.Eryılmaz G.,Unsalver B., Gogcegoz I., Sağlam E., “Demographic Evaluation Of

Patients Treated With Transcranial Direct Current Stimulation (Tdcs) In A Hospital

University, European Neuropsychopharmacology, European Neuropsychopharmacology

2013, 23, (Suppl 2) P.l.g. 089

8.Esra Sağlam, Gogcegoz I., Eryılmaz G.,Unsalver B., Hatiloglu U., Tarhan N., “The

Pharmacokinetics Of Paliperidone Have Revealed Large İnter-İndividual Variation İn The

Plasma Concentrations”, European Neuropsychopharmacology 2013, 23, (Suppl 2) P.l.g.

074

9.Rates of carrying a firearm during the admission to a neuropsychiatry hospital.

G.Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, I. G. Gül, E. Özten. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

& Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya,

Türkiye.

10.Evaluation of the efficacy of the continuation electroconvulsive therapy in treatment-

resistant schizophrenia. I. Göğcegöz Gül, G. Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, E. Özten, Nevzat

Tarhan, M. M. Arat. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve

Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

11.Mean platelet volume in panic disorder. G.Eryılmaz, I. G. Gül, E. Özten, G. Hızlı Sayar.

Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen

Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Bipolar afektif bozukluk ile frontotemporal demans ilişkisi: Bir olgu serisi. G.

Eryılmaz, E. Özten, G. Hızlı Sayar, I. Göğçegöz, G. Kağan, C.Salcini, O. Tanrıdağ. Güncel

Psikiyatri ve Psikonörofarmakoîoji, 2013; 3(2): 37-42.

2.Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment. G Hızlı

Sayar, O Tan, G Eryilmaz, E Ozten, C Salcini, N Tarhan. Anadolu Psikiyatri Derg

2013;14:287-9. doi: 10.5455/apd.40638.

3.            Chiari Malformasyonuna Bagli Serebellar Kognitif Affektif Sendrom: Bir Olgu

Sunumu G. Hızlı Sayar, C. Salcini, E. Özten, G.Eryılmaz, O. Tanrıdağ. Journal of Mood

Disorders, 2013; 3(4): 182-185. doi: 10.5455/jmood.20130718125748

4.Electroconvulsive Therapy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, G. Eryılmaz, I. Göğçegöz Gül,

M. E. Ceylan. Psikiyatride Güncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry. Online

First: 29 Aug, 2013. Turkish, doi: 10.5455/cap.20130829041037

5.Bipolar bozukluk tanısı olan bir hermafrodit olgusunda hezeyanların fenomenolojisi. I.

G. Gül, G. Hızlı Sayar, E. Özten, N. Tarhan. Nöropsikiyatri Arşivi, 2013. DOI:

10.4274/npa.y7231

6.Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı. G.

Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, I. Göğçegöz Gül, E. Özten. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; doi:

10.5455/apd. 151320.

7.Psikiyatride sitokrom p450 fenotiplemesi kullanımı. G. Hızlı Sayar, E. Özten, G.

Eryılmaz, I. Göğçegöz Gül, M. E. Ceylan. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014, doi:

10.5455/apd.42867.

8.TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION TREATMENT. Gül eryılmaz,

hüsnü erkmen, ışıl gül göğçegöz. Review Article. Anadolu Psikiyatri Derg. 0; 0(0): -doi;

10.5455/apd.45344

Yeni Asya / 05 Ağustos 2020
Bizim Anadolu / 27 Temmuz 2020
Kocaeli / 20 Temmuz 2020
Haber Ekspres (İzmir) / 17 Temmuz 2020
Malatya Bu Sabah / 17 Temmuz 2020
Yeni Sakarya / 14 Nisan 2020
Çukurova Merhaba / 13 Nisan 2020
Karatekin Gazetesi / 11 Nisan 2020
Banses Gazetesi / 10 Nisan 2020
Şehir Gazetesi (Bursa) / 09 Nisan 2020
Kocaeli / 27 Aralık 2019
Yeni Vizyon / 27 Aralık 2019
Elde Demokrasi / 27 Aralık 2019
Çorum Haber / 26 Aralık 2019
Bizim Anadolu / 27 Ağustos 2019
Milliyet Akdeniz / 12 Ağustos 2019
Literatür Aktüel / 01 Haziran 2019
Doğruyol Gazetesi / 31 Mayıs 2019
Malatya Bu Sabah / 30 Mayıs 2019
Gebze Yeni Haber / 25 Nisan 2019
Bizim Anadolu / 25 Nisan 2019
Doğru Haber / 25 Nisan 2019
Manşet Gazetesi / 13 Nisan 2019
Bizim Anadolu / 22 Şubat 2019
İstiklal Gazetesi / 21 Şubat 2019
Literatür Aktüel / 01 Şubat 2019
Adana Egemen Gazetesi / 04 Şubat 2019
Bursa Hayat / 01 Şubat 2019
Önce Vatan / 13 Ocak 2019
A Gazete (Bursa) / 09 Ocak 2019
Dokuz Sütun / 14 Ağustos 2018
Diriliş Postası / 27 Temmuz 2018
Yeni Asya / 27 Temmuz 2018
YeniBirlik / 04 Ekim 2017
Sağlık Dergisi / 01 Ağustos 2017
Ankara Sonsöz / 22 Temmuz 2017
Yeşilyurt / 20 Temmuz 2017
Son Saat / 18 Temmuz 2017
Dünya Sektörel Ek / 30 Haziran 2017
Bizim Anadolu / 29 Haziran 2017
Yeni Akit / 25 Haziran 2017
Diriliş Postası / 23 Haziran 2017
Haberde Denge / 23 Haziran 2017
Yenigün (İstanbul) / 23 Haziran 2017
Milliyet / 22 Haziran 2017
Tünaydın / 22 Haziran 2017
Balıkesir Ekspres Gazetesi / 22 Haziran 2017
Korkusuz / 22 Haziran 2017
Adana Toros / 21 Haziran 2017
Kayseri Gündem / 21 Haziran 2017
Özyurt Gazetesi / 21 Haziran 2017
Boğazlıyan Çağlayan Gazetesi / 22 Mart 2017

Ankara'da 1975 yılında doğdu. 1992 yılında Ankara Başkent Lisesi'ni, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda yaparak 2005 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur.

Psikoanalitik Psikoterapi Grup Süpervizyon eğitimi;I ve II. Düzey Aile Terapileri Eğitimi; Bilişsel Psikoterapi Eğitimi; Aile ve İlişki Terapileri Eğitimi almış olup yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İlgi alanı aile ve ilişki terapileridir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okudum, onayladım. (*)

Tüm Görüşler

Henüz görüş veya öneri yapılmamış.