COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1960 yılında Ankara’da doğdu. 1978 yılında St. Georg Avusturya Lisesi’ni, 1987 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1988 yılında Innsbruck Üniversitesi Halk Sağlığı ABD bünyesinde Community Health Course’yi tamamladı. Askerlik hizmeti sonrası 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde kardiyoloji uzmanı oldu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD’de 1988 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent olarak çalıştı. Kardiyoloji ABD Başkan yardımcısı olarak Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşunda rol aldı. 2007 yılından itibaren İstanbul’da özel hastanelerde kardiyoloji uzmanı olarak görev yaptı. 2013 yılında profesörlük ünvanını aldı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde çok sayıda sözel ve poster sunumu, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri mevcuttur. Makalelerine üçyüzün üzerinde atıf yapılmıştır. 2001 yılı Metabolik Sendrom X Konulu Ulusal Bilimsel Yarışma İkincilik Ödülü sahibidi

Eğitim

St. Georg Avusturya Lisesi 1978

Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü – Kardiyoloji Uzmanı 1997

Innsbruck Üniversitesi Halk Sağlığı 1988

ABD - Community Health Course 1998

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

ABD’de 1988 Yılında Yardımcı Doçent ve 2003’de Doçent

Kardiyoloji ABD Başkan yardımcısı olarak Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşunda rol aldı.

2013 Yılında Profesörlük Ünvanını Aldı

Kardiyoloji

Bilimsel ve Mesleki Katkı (Makaleler, kurslar, sertifikalar, seminerler, üye olunan dernekler)

Ulusal Ve Uluslararası Kongrelerde Çok Sayıda Sözel Ve Poster Sunumu

Ulusal Ve Uluslararası Dergilerde Makaleleri Mevcuttur

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Mehmet Baltalı, Adnan Gökçek Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Emin Korkmaz, Semra
  Topçu, Fatih Yalçın. Şenol Demircan. Fatma Yiğit, Bülent Özin. Haldun Müderrisoğlu.
  Association between the metabolic syndrome and newly diagnosed coronary artery disease.
  Diabetes Nutrition & Metabolism; 2003 Haziran; 16 (3): 169-175
 • Mehmet Baltalı, Hidayet Tarık Kızıltan. Mehmet Emin Korkmaz, Semra Topçu. Mustafa
  Demirtaş, Mehmet Metin. M. Şah Topçuoğlu, Ahmet Birand. Haldun Müderrisoğlu.
  Prevalence of modifiable cardiovascular risk factors remain high after coronary bypass graft,
  surgery: a multicentre study among Turkish patients. Journal of Cardiovascular Risk; 2002;
  9:207-214.
 • Mehmet Baltalı. Mehmet Emin Korkmaz, Hidayet Tarık Kızıltan, Bülent Özin, Haldun
  Müderrisoğlu, Rüksan Anarat. Association between postprandial hyperinsulinemia and
  coronary artery disease among nondiabetic women: a case-control study. International
  Journal of Cardiology: 2003:88/2-3 : 215-221.
 • Adnan Gökçek Mehmet Baltalı. Ebru Tarım, Tayfun Bağış, Yüksel Gümürdlilü, Hatice
  Karaköse. Fatih Yalçın. Nilgün Giivener. Detection of insulin resistance in Turkish adults: a
  hospital-based study. Diabetes Obesity and Metabolism. 2003 Mart: 5(2): 126-30.
 • Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Baltalı. Ahmet Bilen, Gülşah Seydaoğlu. Muzaffer İncesöz,
  Atılay Taşdelen, Sait Aşlamacı. Comparison of alpha-stat and pH-stat cardiopulmonary
  bypass in relation to jugular venous oxygen saturation and cerebral glucose-oxygen
  utilisation. Anesthesia & Analgesia; 2003 Mart;96(3):644-50.
 • Şenol Demircan, Aptullah Tekin, Göknur Tekin, Semra Topçu, Fatma Yiğit, Tansel Erol,
  Tuna Katırcıbaşı. Alpay Turan Sezgin. Mehmet Baltalı. Bülent Özin. Haldun Müderrisoğlu.
  Comparison of carotid intima-media thickness in patients with stable angina pectoris versu patients with acute coronary syndrome. American Journal Of Cardiology; 96 (5): 643-644;
  SEP 1 2005.
 • Dilek Torun. Siren Sezer, Mehmet Baltalı, Fatma Ülkü Adam, Aptullah Erdem, Nurhan
  Özdemir, Mehmet Haberal. Association of cardiac valve calcification and inflammation in
  patients on hemodialysis. Renal Failure; 27 (2): 221-226 2005.
 • Hidayet Tank Kızıltan, Mehmet Baltalı, Demet Koca, Suat Öner, Mesut Şener, Atılay
  Taşdelen. Reduced juguler venous oxygen saturation during rewarming from deep
  hypothermic circulatory arrest: does it indicate a requite? Cardiovascular Surgery, 2003
  Haziran; 11 (3): 213-217.
 • Fatih Yalçın, A. Kaftan, Haldun Müderrisoğlu, Mehmet Emin Korkmaz, Mehmet Baltalı
  Bülent Özin , Fatma Yiğit. The effect of dobutamine stress on left ventricular outflow tract
  gradients in hypertensive patients with basal septal hypertrophy. Angiology; 2004 Mayis-
  Haziran 55 (3): 295-301.
 • Sevim Baltalı, Ayda Turköz, Nesrin Bozdoğan, Orhan Salih Demirturk, Mehmet Baltalı,
  Rıza Turköz, Gülnaz Arslan. The efficacy of intravenous patient-controlled remifentanil
  versus morphine anesthesia after coronary artery surgery. Journal of Cardiothoracic
  Vasculary Anesthesia. 2009 Nisan;23(2):l 70-4.
 • Şenol Demircan, Alpay Turan Sezgin, Mehmet Baltalı, Öner Gülcan, Semra Topçu, Fatma
  Yiğit, Tansel Erol, Rıza Turköz, Haldun Muderrisoglu, Bülent Özin. Intima-media thickness
  in patients with rheumatic mitral stenosis. Angiology; 2007 Ekim-Kasım;58(5):614-9.
 • Tayfun Açıl, Yücel Cölkesen, Rıza Tiirköz, Alpay Turan Sezgin, Mehmet Baltali, Öner
  Gülcan. Şenol Demircan, Aylin Yildirir. Bülent özin, Haldun Müderrisoğlu.Value of
  preoperative echocardiography in the prediction of postoperative atrial fibrillation following
  isolated coronary arter)' bypass grafting. American Journal of Cardiology. 2007 Kasim

1;100(9): 1383-6.

 • Mahmut Tuna Katircibaşi, Tolga H Koçum, Abdullah Tekin, Tansel Erol. Göknur Tekin,
  Mehmet Baltali, Haldun Müderrisoğlu. Exercise-induced ST-segment elevation in leads
  aVR and VI for the prediction of left main disease. International Journal of Cardiology.
  2008 Ağustos 18;128(2):240-3.
 • Ayşegül Zumrutdal, Mehmet Baltalı, H Micozkadioglu, Dilek Torun, Siren Sezer, Nurhan
  Özdemir, Mehmet Haberal. Determinants of coronary artery disease in nondiabetic
  hemodialysis patients: a matched case-control study. Renal Failure. 2007;29( 1 ):67-71.
 • Tayfun Açıl. Rıza Türköz, Meltem Açıl. Alpay Turan Sezgin. Mehmet Baltalı, Öner Gülcan,
  Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu. Value of prolonged QRS duration as a predictor of low
  cardiac output syndrome in patients with impaired left ventricular systolic function who
  undergo isolated coronary artery bypass grafting. American Journal of Cardiology. 2006
  Kasim 15:98(10): 1357-62.
 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Mehmet Baltalı, Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Emin Korkmaz, Semra Topçu, Mustafa
  Demirtaş, Şah Topçuoğlu. Ahmet Birand, Haldun Müderrisoğlu. Koroner Baypas Sonrası
  Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Tedaviye Uyum Oranları. Anadolu Kardiyoloji
  Dergisi: 2004 Maı1;4( 1): 10-16
 • Tuna Katircibaşi. Tolga Koçum . Mehmet Baltali, Tansel Erol, Abdullah Tekin, Fatma
  Yiğit. Göknur Tekin, Hidayet Tarık Kiziltan. Haldun Müderrisoğlu. Effect of female gender

 

on the outcome of coronary artery bypass surgery for left main coronary artery disease.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007 Haziran;7(2): 134-9.

 • Abdurrahman Yücel Colkesen, Mehmet Baltali, Tayfun Acil, Göknur Tekin, Abdullah
  Tekin, Tansel Erol, Alpay Turan Sezgin, Haldun Muderrisoglu. Coronary and systemic stent
  embolization during percutaneous coronary interventions: a single center experience.
  International Heart Journal. 2007 Mart;48(2): 129-36.
 • Abdurrahman Yücel Colkesen, Mehmet Baltali, Fahri Tercan. Concurrent dissections of
  ascending aorta and right coronary artery during primary coronary angioplasty. Emergency
  Radiology. 2007 Eylül; 14(4):249-51

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Mehmet Baltali, Hakan Özdoğu, Mehmet Aydın, Ali Fuat Yapar, Can Boğa, İlknur
  Kozanoğlu, HT Kızıllan, H Miiderrisoğlu Does intracoronary bone marrow cell delivery
  damage myocardial microcirculation? European Society of Cardiology-XXVII Congress,
  Stockholm, İsveç; 3-7 Eylül 2005; e-poster sunumu.
 • Mehmet Baltali, Mehmet Emin Korkmaz, Hidayet Tarık Kızıltan, Bülent Özin, Haldun
  Miiderrisoğlu, Rüksan Anarat. Postprandial hyperinsulinemia and coronary artery disease
  among nondiabetic women with metabolic syndrome: a case-control study. European
  Society of Cardiology-XXIV Congress, Berlin, 2002. Poster sunumu
 • Mehmet Baltali, Vedat Sansoy, Zerrin Yiğit, Murat Gülbaran, Tevfık Gürmen, Servet
  Öztürk, Deniz Güzelsoy, Muzaffer Öztiirk. Myocardial perfusion scintigraphy in the
  assessment of post-stenting coronary stenosis. European Society of Cardiology-XX
  Congress; Viyana, Avusturya; 1998. Poster sunumu.
 • Mehmet Baltali. Vedat Sansoy, Zerrin Yiğit, Murat Gülbaran, Tevfık Gürmen, Servet
  Öztürk. Deniz Güzelsoy, Muzaffer Öztürk. Myocardial perfusion scintigraphy in the
  assessment of post-stenting coronary stenosis. American Heart Association-71 st Scientific
  Sessions; Dallas, ABD; 1998. Poster sunumu
 • Tuna Katırcıbaşı, Mehmet Baltali, Tolga Koçum, Flidayel Tarık Kızıltan, Tansel Erol.

Hakan AtaJay, Şenol Demircan, Haldun Miiderrisoğlu. Impact of female gender on the
outcome of patients with left main coronary artery disease: a single center experience.
European Society of Cardiology-XXVII Congress, Stockholm, 3-7 Eylül 2005. Poster
sunumu

 • Ayşegül Zümrütdal, Şenol Demircan, Mehmet Baltali. Metin Singan, Siren Sezer, Fatma
  Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal. Determinants of early-onset atherosclerosis in patients
  on hemodialysis over the period of one year. XLII Congress of the European Renal
  Association European Dialysis and Transplant Association, Istanbul Türkiye. 4-7 Eylül
  2005. Poster sunumu
 • Ayşegül Zümrütdal. Mehmet Bakalı, Metin Singan, Dilek Torun, Siren Sezer, Fatma
  Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal. Determinants of coronary artery disease in nondiabetic
  haemodialysis patients: a matched case-control study. XLII Congress of the European Renal
  Association European Dialysis and Transplant Association, İstanbul Türkiye. 4-7 Eylül
  2005. Poster sunumu
 • Ayşegül Zümrütdal. Şenol Demircan, Mehmet Baltali. Metin Singan. Siren Sezer. Fatma
  Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal. Determinants of early-onset atherosclerosis in patients
  on hemodialysis over the period of one year. Third World Congress of Nephrology.

Singapur. 26-30 Haziran 2005. Poster sunumu.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Mehmet Baltalı, Özlem Barutçu Saygılı, H. Tarık Kızıltan, Semra Topçu, Şenol Demircan,
  Fatma Yiğit. Fatih Yalçın, Arda Saygılı, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu.
  Koroner kalsifıkasyon ve koroner arter hastalığı: spiral bilgisayarlı tomografi ile koroner
  anjiyografik bulguların morfolojik karşılaştırılması. Medikal Network Kardiyoloji. 10:16-
  20;2003 .
 • Melımet Baltalı, Vedat Sansoy, Zerrin Yiğit, Tevfık Giirmen, Murat Gülbaran, Servet
  Öztürk, Deniz Giizelsoy. Spect Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Stent İçi Restenoz
  Tanısındaki Yeri. Medikal Network Kardiyoloji. 10:97-103;2003.
 • Mehmet Baltalı, Semra Topçu, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu, Hidayet
  Tarık Kızıltan, Mustafa Demirtaş, Erdoğan Demiray, Halit Andaç, M. Şah Topçuoğlu,
  Ahmet Birand. Koroner baypas ameliyatı sonrası obez bireylerde kardiyovasküler risk
  profilinin çok merkezli bir çalışmada karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Hipokrat
  Kardiyoloji; 3:18-26;2001.
 • Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Baltalı, Ahmet Bilen. Rıza Türköz, Atılay Taşdelen, Sait
  Aşîamacı. Derin hipotermik kardiyopulmoner bypass sırasında juguler venöz saturasyon
  takibi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 11/1:20-25;2003.
 • Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Baltalı, Fazilet Kayaselçuk, Mehmet Emin Korkmaz,
  Haldun Müderrisoğlu, Atılay Taşdelen, Sait Aşîamacı. Çıkan aort dilatasyonuna eşlik eden
  histopatolojik değişiklikler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi; 10:206-210;2002
 • Adnan Gökçel, Mehmet Baltalı. Yüksel Giimiildürlü, Akatlı Kiirşat Özşahin, Nilgün
  Güvener, Neslihan Başçıl Tütüncü. Yüksek dansiteli lipoprotein dışı kolesterolün klinik
  kullanımı. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 15: 165-169(2002).
 • Hidayet Tarık Kızıltan, Ali Pourbagher, Mehmet Baltalı, Rıza Türköz. Çıkan aort
  replasmam sırasında aksiller arter kanülasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi;

11/3:140-145;2002

 • Fatih Yalçın, Haldun Müderrisoğlu. Pınar Ergin, Mehmet Baltalı, M. Emin Korkmaz, Bülent
  Özin Sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda anormal miyokard geometrisi ve mitral kapak
  yapı bozukluğu. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji; 15: 175-180(2002).
 • Adnan Gökçel. Hidayet Tarık Kızıltan. Fazilet Kayaselçuk, Bülent Erdoğan, Mehmet
  Baltalı, Nilgün Güvener, Fatih Yalçın. Lower levels of osteoprotegerin in subjects with
  arterial calcification and an inverse correlation between osteoprotegerin and lipoprotein (a)
  levels. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 3:111-116 (2002)
 • Fatih Yalçın, Haldun Müderrisoğlu, Mehmet Korkmaz, Bülent Özin, Mehmet Baltalı. Fatma
  Yiğit. Semra Topçu. Bazal septum hipertrofisi olan hipertansif hastalarda dobutamin stresin
  sol ventrikül çıkış yolu gradientlerine etkisi. Medikal Network Kardiyoloji; 9/3 201-205
  (2002)
 • Fatih Yalçın. Asuman Kaftan. Haldun Müderrisoğlu, Mehmet Baltalı. Mehmet Korkmaz,
  Frank Flachskamp, Mario Garcia. James Thomas. İs doppler tissue early left ventricular
  filling velocity preload independent of preload altering maneuvers? Journal of Ankara
  Medical School; 23/3:205-210 (2001)

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Mehmet Baltalı. Hakan Özdoğu, Mehmet Aydın, Ali Fuat Yapar, Can Boğa. İlknur
  Kozanoğlu, Haldun Miiderrisoğlu Intrakoroner kök hücre implantasyonunun
  oluşturabileceği koroner mikroembolinin bir pilot çalışmada değerlendirilmesi. XX. Ulusal
  Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya. Sözlü bildiri.
 • Mehmet Baltalı, Hakan Özdoğu, Mehmet Aydın, Ali Fuat Yapar, Can Boğa, İlknur
  Kozanoğlu, Atilla Bulut. Haldun Müderrisoğlu Kronik iskemik kalp yetersizliği mevcut
  hastalarda otolog kemik iliği kaynaklı mononiikleer hücrelerin implantasyonunun etkinliği:
  iki aylık takip sonuçları XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya.
  Sözlü bildiri.
 • Mehmet Baltalı, Özlem Barutçu. Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Miiderrisoğlu, Bülent
  Özin, Koroner kalsifıkasyon ve koroner arter hastalığı: spiral bilgisayarlı tomografi ile
  koroner anjiyografık bulgularının morfolojik karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji
  Kongresi, 11-14 Ekim 2000 Belek, Antalya. Sözlü bildiri.
 • Mehmet Baltalı, Mehmet Emin Korkmaz, Bülent Özin, Semra Topçu, Fatma Yiğit, Fatih
  Yalçın, Haldun Miiderrisoğlu. Yüksek fibrinojen düzeyinin Tiirk insanında koroner arter
  hastalığı ile ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000 Belek, Antalya.
  Poster sunumu
 • Mehmet Baltalı, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Miiderrisoğlu, Bülent Özin, Riiksan
  Anarat, Semra Topçu, Fatih Yalçın, Göksel Börk, Fatma Yiğit, Şenol Demircan. Türk
  toplumunda yüksek lipoprotein (a) düzeyi ile faktör VII ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji
  Kongresi, Belek, Antalya, 11-14 Ekim 2000. Poster sunumu.
 • Mehmet Baltalı, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Miiderrisoğlu. Bülent Özin, Riiksan
  Anarat, Pelin Deliağa, Semra Topçu, Fatih Yalçın. Obezite ile koroner arter hastalığı risk
  faktörleri ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Belek, Antalya 11-14 Ekim 2000.
  Poster sunumu.
 • Mehmet Baltalı, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Miiderrisoğlu, Semra Topçu, Hidayet
  Tarık Kızıltan, Mustafa Demirtaş, Erdoğan Demiray, Flalit Andaç, M. Şah Topçuoğlu.
  Ahmet Birand. Koroner bypass ameliyatı sonrası Türk toplumunda koroner risk faktörü
  profili. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir 13-16 Ekim 2001. Sözlü bildiri.
 • Mehmet Baltalı, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Miiderrisoğlu, Semra Topçu, Rüksan
  Anarat, Bülent Özin. Türk insanında metabolik sendromun koroner arter hastalığı ile
  cinsiyetler arası farklılaşan ilişkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim
  2001. Sözlü bildiri.
 • Mehmet Baltalı, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu, Bülent Özin, Rüksan
  Anarat. Semra Topçu. Diyabetik olmayan kadınlarda postprandiyal hiperinsiilinemi ve
  koroner arter hastalığı ilişkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 200).
  Poster sunumu.
 • Mehmet Baltalı, Hidayet Tarık Kızıltan Mehmet Emin Korkmaz, Semra Topçu, Haldun
  Müderrisoğlu, Göksel Börk. Halit Andaç, Mehmet Metin, Mustafa Demirtaş, M. Şah
  Topçuoğlu, Ahmet Birand. Koroner bypass sonrası hastaların risk faktörü profilinde
  cinsiyetler arası farklılaşım. ? XVII. Ulusa] Kardiyoloji Kongresi, İzmir 13-16 Ekim 2001.
  Poster sunumu.
 • Mehmet Emin Korkmaz. Mehmet Baltalı, Haldun Müderrisoğlu, Şenol Demircan, Bülent
  Özin, Melek Uluçam, Egemen Tayfun, Semra Topçu. Fatma Yiğit, Fatih Yalçın, Serdar
  Mermer, Tansel Erol. Adana bölgesinde yaşayan bireylerde kalp hastalığı risk faktörlerinin
  dağılımı XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Belek, Antalya. Sözlü
  bildiri.

 

 • Fatih Yalçın, Haldun Müderrisoğlu Mehmet Emin Korkmaz, Mehmet Baltah, Şenol
  Demircan, R. White, James Thomas. İkincil sol ventrikül hipertrofisinde sol ventrikiil kavile
  geometrisi papiller kas yerleşimini değiştirir mi? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14
  Ekim 2000 Belek. Antalya. Sözlü bildiri
 • Fatih Yalçın, Haldun Müderrisoğlu Mehmet Emin Korkmaz. Mehmet Baltah. Şenol
  Demircan, M. Garcia, James Thomas.Sol ventrikül doppler doku erken dolum hızları
  preload değiştirici manevralar ile ilişkili midir? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14
  Ekim 2000 Belek, Antalya. Poster sunumu.
 • Fatih Yalçın, Haldun Müderrisoğlu Mehmet Emin Korkmaz, Mehmet Baltah, Şenol
  Demircan, Mario Garcia, Murat Tuzcu, James Thomas. Hipertrofık Kardiyomiyopatide
  anormal mitral kapak morfolojisi: birincil veya ikincil süreç? XVI. Ulusal Kardiyoloji
  Kongresi, 11-14 Ekim 2000 Belek, Antalya. Poster sunumu.
 • Haldun Müderrisoğlu, Semra Topçu, Tansel Erol, Bülent Özin, Mehmet Emin Korkmaz
  Egemen Tayfun, Melek Uluçam, Vahide Şimşek. İskemik kalp hastalığında pulsed doku
  doppler incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000 Belek, Antalya.
  Poster sunumu.
 • Hidayet Tarık Kızıllan, Mehmet Baltalı, Atılay Taşdelen, Sait Aşlamacı. Asendan aort
  replasmanı: cerrahi teknik ve erken dönem sonuçlar. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,
  İzmir, 13-16 Ekim 2001. Sözlü bildiri.
 • Hidayet Tarık Kızıllan. Mehmet Baltah, Mehmet Ali Bereketoğlu, Atılay Taşdelen, Sait
  Aşlamacı. Koroner arter revaskülarizasyonunda bilateral radyal arter kullanımı ve erken
  dönem sonuçları. XVII. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 2001. Sözlü
  bildiri.
 • İlyas Atar, Mehmet Emin Korkmaz, Mehmet Baltah, Aylin Yıdırır, Egemen Tayfun, Öykü
  Gülmez, İ. A. Sonat, Melek Uluçam, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu. İşlem öncesi beta
  bloker kullanımının perkütan koroner girişimlşer sonrası kardiyak enzim düzeylerine etkisi.
  XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 2001. Poster sunumu.
 • Fatma Yiğit, Ayşegül Örs Zümrütdal, Semra Topçu, Şenol Demircan, Fatih Yalçın, Mehmet
  Baltah, Haldun Müderrisoğlu. Hemodiyaliz hastalanırdan sıvı çekilmesinin diyastolik
  fonksiyonlar üzedrine olan etkisinin doku Doppler görüntüleme tekniği ile belirlenmesi.
  XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 2001. Poster sunumu.
 • Özden Çelen, Mehmet Baltah, Semra Topçu, Rukiye Ata, Nurhan Edalı, Demet Güner,
  Hatice Solak, Ulviye Burkaş, Mehmet Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu. Koroner
  bypass cerrahisi sonrası sigara ne ölçüde bırakılıyor? XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,
  İzmir, 13-16 Ekim 2001. Poster sunumu.
 • Adnan Gökçek Eda Ertörer, Hidayet Tarık Kızıltan, Fazilet Kayaselçuk, Mehmet Baltalı,
  Fatih Yalçın, Nilgün Güvener. Arteryel kalsifîkasyon olan hastalarda düşük osteoprotegerin
  seviyesi ve osteoprotegerin ile lipoprotein (a) arasında negatif korrelasyon. 25. Ulusal
  Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, Erzurum, 18-21 Eylül 2002. Poster
  sunumu.
 • Adnan Gökçek Mehmet Baltalı, Ebru Tarım, Tayfun Bağış, Yüksel Gümürdülü, Hatice
  Karaköse, Fatih Yalçın, Nilgün Güvener. Hastane popülasyonumuzda insülin rezistansı. 25.
  Ulusal Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, Erzurum, 1 8-21 Eylül 2002. Poster
  sunumu.
 • Adnan Gökçek Mehmet Baltalı, Yüksel Gümürdülü. Akatlı Kürşat Özşahin, Nilgün
  Güvener, Neslihan Başlı Tütüncü. Yüksek dansiteli lipoprotein dışı kolesterolün klinik
  kullanımı. 25. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, Erzurum, 18-21
  Eylül 2002. Poster sunumu.

 

 • Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Baltalı, Mesut Şener, Hakan Atalay, Rıza Türköz, Atılay
  Taşdelen, Sait Aşlamacı. Derin hipotermik kardiyopulmoner bypass sırasında juguler venöz
  satürasyon takibi ve sirkülatuvar arrest güvenliği. Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal
  Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 2002. Sözlü bildiri.
 • Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Baltalı. Rıza Türköz, Hakan Atalay, Atılay Taşdelen. Sait
  Aşlamacı. Çıkan aort replasmanları ve konkomitant kardiyak prosedürler: endikasyon,
  teknik ve sonuçlar. Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya. 23-27
  Ekim 2002. Interaktif poster.
 • Hidayet Tarık Kızıltan, Mehmet Baltalı, Ahmet Bilen, Giilşah Seydaoğlu, Muzaffer İncesöz,
  Atılay Taşdelen, Sait Aşlamacı. Alfa-stat ve pH-stat kardiyopulmoner bypass stratejilerinin
  serebral oksijeıı-glukoz kullanımına etkilerinin prospektif ve randomize olarak
  karşılaştırılması. Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. Antalya, 23-27 Ekim
  2002. İnteraktif poster.
 • Şenol Demircan, Ayşegül Örs Zümriitdal, Mehmet Baltalı. Metin Singan, Tansel Erol,

Fatma Yiğit. Haldun Müderrisoğlu. Hemodiyaliz hastalarında intima-media kalınlığı ile
beta-2 mikroglobulin ilişkisi.XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım 2004.
Sözlü Bildiri.

Diğer yayınlar

 

Mehmet Baltalı, Hidayet Tarık Kızıltan. Miyokard infarktüsü sonrası sol veııtrikül yeniden
şekillenmesi. İstanbul Ünivesitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi. 2002. 1; 48-53.

 

Ödüller

Metabolik Sendrom X Konulu Ulusal Bilimsel Yarışma İkincilik Ödülü. Knoll AG

 

 


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım