2010 yılında lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. 2015 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olarak klinik psikolog ünvanını almıştır. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Doktora Programına başlamıştır ve tez aşamasındadır.
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Birimi’nde, NPİSTANBUL Hastanesi’nde, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde ve Özel Fenerbahçe Anaokulu’nda stajyer psikolog olarak klinik stajlarını tamamlamıştır.
2015 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajını tamamladıktan sonra Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi (BADEM) projesinde kurucu psikolog olarak görev almış ve 6.5 yıl boyunca bu birimde klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Çeşitli belediyelerde bağımlılık alanında seminerler vermiştir.
Ağustos 2022 itibariyle NPİSTANBUL Hastanesi AMATEM Kliniği’nde görev almaktadır.
Aldığı Eğitimler
• Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi
• Kumar Bağımlılığı Tedavi Programı (KUMM)
• Bağımlılık Vaka Süpervizyonu
• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu
• IMAGO Çift Terapisi Eğitimi I. ve II. Modül
• Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi
• I., II. ve III. Basamak Tıbbi Bilinçli Hipnoz Eğitimi
Uyguladığı Testler
• Rorschach Testi Uygulama Eğitimi
• MMPI Uygulama ve Rapor Düzenleme Sertifikası
• Mc Hover Uygulama ve Rapor Düzenleme Sertifikası
• Ankara Gelişim ve Tarama Envanteri
• Peabody Resim Kelime Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Goodenogh-Harris Bir İnsan Çiz Testi
Kongre Bildirileri
12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Konuşmacı Sertifikası
10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Konuşmacı Sertifikası: “Eklektik Yöntemle Madde Bağımlılığı Terapi Seansları Örnek Vaka Sunumu”
10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Poster Sunumu: “Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi’ne (BADEM) Başvuran Hastaların Bağımlılık Şiddeti ile Dürtüsellik, Depresyon, Güvenli Davranış Eksikliği, Heyecan Arama Davranışı, Anksiyete, Öfke Kontrol Yetersizliği Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Konuşmacı Sertifikası
Yayınlar
"Kumar oynama bozukluğu tanısı olan ve olmayan bir çalışma grubunda Problemli Kumar Oynama Şiddet Endeksi’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi"
Altintas, M., et al. (2019). “Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study” Anadolu Psikiyatri Derg 2019; 20(1.000): 5-12

Ayrıntılı Özgeçmişe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Eğitim

Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Doktora Programı, Tez Aşaması
Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (GPA: 3,34/4.00)
Yeditepe Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (GPA: 3.00/4.00)
Özel Fenerbahçe Koleji, Türkçe – Matematik, (GPA: 4.30/5.00)

Ağustos 2022 – Devam ediyor: NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, AMATEM Servisi, Uzman Klinik Psikolog
2016 – 2022: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Birimi’ne bağlı Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi (BADEM), Kurucu Uzman Klinik Psikolog
Ocak 2016 – Mart 2020: Özel Rumeli Hastanesi, Uzman Klinik Psikolog
Temmuz 2012 – Kasım 2015: Çayırova Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Uzman Klinik Psikolog
Ağustos 2013 – Mart 2014: Evlilik Terapileri Enstitüsü, Psikolog
Mayıs 2012: Mira Danışmanlık, Psikolog
Temmuz 2012 – Ocak 2014: İlgi Çocuk Evi, Psikolog
Şubat 2010 – Haziran 2011: Özel İlkem Can Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Psikolog

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217