COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1978 yılında Prizren'de (Kosova) doğdu. 1996 yılında “Prizren Fen Lisesini” bitirdikten sonra, 1996 yıllında Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı eğitimini 1999-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak tamamladı. 2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda Nöroloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Eğitimi sırasında özellikle elektrofizyoloji, demanslar, hareket bozuklukları ile ilgilendi. 2012-2013 yılları arasında Üsküdar Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren NPIstanbul Beyin Hastanesi'nde Nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nöroloji alanında devam eden bilimsel çalışmaları mevcuttur. İyi düzeyde İngilizce, Sırpça ve Boşnakça bilmektedir. Serbest vakitlerinde klasik türk musikisi ile uğraşmaktadır.

Yayınları:

 • Bilateral Thalamic Anaplastic Glioma: Case Report. Ibrahim Sun, Celal Salcini , Ayca Sun, Baran Yılmaz, Kadriye Agan. Marmara Medical Journal 2008, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 257-260
 • Bir Lafora Olgusunda Elektrofizyoloji ve Patoloji  Bulguları. Ağan K, Erbaş B, Şalçini C, Uluç K, Günal D, Aktan S. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006
 • Tümefaktif MS: Bir Olgu Sunumu. Deniz Borucu, Celal Şalçini, Betül Özdilek, Kayıhan Uluç, Neşe Tuncer Elmacı, Dilek İnce Günal. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2007
 • Creutzfeldt-Jacob Hastalığı; Radyolojik ve BOS Bulguları ile Olgu Sunumu. Orhan Yılmaz, Celal Şalçini, Mesrure Köseoğlu, Kayıhan Uluç, İpek Midi, Neşe Tuncer,Önder Us, 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2007
 • Düşük Doz Risperidona Sekonder Tardiv Distoni Olgusu. Celal Şalçini, Kadriye Ağan,  Dilek İnce Günal, 8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2009
 • Transcranial Direct Current Stimulation in a Patient With Schizoaffective Disorder Manic Episode. Gökben Hızlı Sayar, Celal Salcini, Ali Bayram, Gaye Kağan, Nevzat Tarhan, 2012
 • Merrit's Neurology Handbook adlı kitabın KISIM XVI  "SPİNAL KORD HASTALIKLARI" bölümü, s:493-502 Uz.Dr. Kayıhan Uluç, Dr.Celal Şalçini, Çeviri editörü O. Doğu, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN No: 978-975-277-207-6, Ankara 2009
 • Neurophysiologic Approach to the Complex Organization in Spine: A study on F-wave duration and Cutaneous Silent Period in Primary Restless Legs Patients, İşak B., Uluç K., Şalçini C.,  Clinical Neuorphysyology, 2010
Eğitim

Prizren Fen Lisesi / 1996

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi /  Nöroloji Anabilim Dalı / Nöroloji Uzmanlık Eğitimi / 2011

Yabancı Dil: İyi düzeyde İngilizce, Sırpça ve Boşnakça

Üsküdar Üniversitesi / Meslek Yüksek Okulu / Öğretim Görevlisi / 2013

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı / ...

Demanslar

EEG, qEEG

EMG

Epilepsi

Nöromüsküler Hastalıklar

Parkinson

Başağrısı

Polnöropatiler

TMS

TMU

 • Bilateral Thalamic Anaplastic Glioma: Case Report. Ibrahim Sun, Celal Salcini , Ayca Sun, Baran Yılmaz, Kadriye Agan. Marmara Medical Journal 2008, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 257-260
 • Bir Lafora Olgusunda Elektrofizyoloji ve Patoloji  Bulguları. Ağan K, Erbaş B, Şalçini C, Uluç K, Günal D, Aktan S. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006
 • Tümefaktif MS: Bir Olgu Sunumu. Deniz Borucu, Celal Şalçini, Betül Özdilek, Kayıhan Uluç, Neşe Tuncer Elmacı, Dilek İnce Günal. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2007
 • Creutzfeldt-Jacob Hastalığı; Radyolojik ve BOS Bulguları ile Olgu Sunumu. Orhan Yılmaz, Celal Şalçini, Mesrure Köseoğlu, Kayıhan Uluç, İpek Midi, Neşe Tuncer,Önder Us, 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2007
 • Düşük Doz Risperidona Sekonder Tardiv Distoni Olgusu. Celal Şalçini, Kadriye Ağan,  Dilek İnce Günal, 8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2009
 • Merrit's Neurology Handbook adlı kitabın KISIM XVI  "SPİNAL KORD HASTALIKLARI" bölümü, s:493-502 Uz.Dr. Kayıhan Uluç, Dr.Celal Şalçini, Çeviri editörü O. Doğu, Güneş Tıp Kitapevleri, ISBN No: 978-975-277-207-6, Ankara 2009
 • Neurophysiologic Approach to the Complex Organization in Spine: A study on F-wave duration and Cutaneous Silent Period in Primary Restless Legs Patients, İşak B., Uluç K., Şalçini C.,  Clinical Neuorphysyology, 2010
 • A neurophysiological approach to the complex organisation of the spine: F-wave duration and the cutaneous silent period in restless legs syndrome B Isak, K Uluc, C Salcini, K Agan, T Tanridag, O Us Clinical neurophysiology 122 (2), 383-390         14        2011
 • Episodic headache due to ruptured intracranial dermoid cyst C Şalçini, D Hatıloğlu, A Evrensel, AO Tanrıdağ BMJ case reports 2015 5          2015
 • Motor nerve impairment in diabetic patients with symmetrical distal sensory polyneuropathy: A single nerve fiber conduction velocity study G Sunter, K Uluc, C Salcini, CM Temucin, O Yilmaz, T Tanridag, O Us, Muscle & nerve 49 (1), 84-89     4          2014
 • Bilateral thalamic anaplastic glioma: Case report HI Sun, C Salcini, A Sun, B Yılmaz, K Agan Marmara Medical Journal 4          2008
 • Motor-unit number estimation is sensitive in detecting motor nerve involvement in patients with carpal tunnel syndrome O Yilmaz, G Sunter, C Salcini, PK Koytak, T Tanridag, O Us, K Uluc Journal of Clinical Neurology 12 (2), 166-171      3          2016
 • High plasma pentraxin 3 levels in diabetic polyneuropathy patients with nociceptive pain C Salcini, B Atasever-Arslan, G Sunter, H Gur, FB Isik, CC Saylan,The Tohoku journal of experimental medicine 239 (1), 73-79            3          2016
 • Transcranial magnetic stimulation in a depressive patient with cardiac pacemaker GH Sayar, C Salçini, N Tarhan The journal of ECT 32 (3), e22-e23        2          2016
 • Porencephalic cyst and late onset brief psychotic disorder OC Noyan, C Şalçini, BS Talu, G Eryilmaz BMJ Case Reports 2016, bcr2016215098   2          2016
 • Transcranial direct current stimulation in a patient with schizoaffective disorder manic episode G Hızlı Sayar, C Salcini, E Özten, IG Gül, G Eryılmaz Neuromodulation: Technology at the Neural Interface 17 (8), 743-745            2          2014
 • Valproik asit kullanımına bağlı gelişen hiperamonyemik ensefalopati: Vaka sunumu G Eryılmaz, IG Gül, BÖ Ünsalver, C Salçini, E Sağlam Journal of Mood Disorders 4 (4), 182-5 2 2014
 • The Use of Quantitative EEG for Differentiating Frontotemporal Dementia From Late-Onset Bipolar Disorder SZ Metin, TT Erguzel, G Ertan, C Salcini, B Kocarslan, M Cebi, B Metin, Clinical EEG and neuroscience 49 (3), 171-176      1          2018
 • Cervical dermatomal zona misdiagnosed as ulnar nerve entrapment, C Şalçini, G Sunter, SA Gümüştaş, A Evensel BMJ Case Reports      1          2015
 • Hyperammonemic encephalopathy caused by combined electroconvulsive therapy and valproate use G Eryilmaz, C Salcini, BO Unsalver, I Gogcegoz, E Saglam European Neuropsychopharmacology, S241    1          2013
 • Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: a case report E Ozten, SG Hizli, C Salcini, G Kagan, O Tanridag OA Case Rep 2, 16     1          2013
 • The impact of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression C Şalçini, GH Sayar, M Çebi, O Tan, G Kağan, O Tanrıdağ, N Tarhan Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 28 (2), 185-190                2018
 • Quantitative EEG may help differentiating bipolar disorder at old age from frontotemporal dementia SZ Metin, B Metin, B Kocarslan, C Salcini, N Tarhan European Psychiatry 41, S628-S629                2017
 • Brainstem reflexes in systemic lupus erythematosus patients without clinical neurological manifestations C Salcini, B Baştan, G Sunter, PK KOYTAK, O Yilmaz, T Tanridağ, Ö Us, Archives of Neuropsychiatry 54 (1), 78             2017
 • PERSISTENT LINGUAL DYSKINESIA AND PROTRUSION DUE TO CLOMIPRAMINE AND RISPERIDONE N Tarhan, B Önen Ünsalver, C Şalçini, A Evrensel Üsküdar Üniversitesi    2016
 • Extensive frontal grey matter volume reduction related to a possible sequelae of encephalitis A Evrensel, ME Ceylan, C Salcini BMJ case reports 2015
 • Early Onset Progressive Nonfluent Aphasia A Evrensel, C Salcini, G Comert 2015
 • Neurocognitive effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in drug free treatment-resistant depression patients GH Sayar, C Salcini, O Tan European Neuropsychopharmacology, S299-S300                        2015
 • Episodic headache due to ruptured intracranial dermoid cyst A Evrensel, C Salcini, D Hatiloglu, O Tanridag BMJ 2015
 • Cervical dermatomal zona misdiagnosed as ulnar nerve entrapment A Evrensel, G Sunter, C Salcini, SA Gumustas 2015
 • Wilson hastaligina eslik eden karma belirtilerle giden bipolar bozukluk: Olgu sunumu/Bipolar disorder that presented with mixed symptoms that accompany Wilson disease: a case G Eryilmaz, Ö Yorbik, IG Gül, C Salçini Anadolu Psikiyatri Dergisi 15, S28                    2014
 • Valproate and aripiprazole treatment on bipolar disorder that presented with mixed symptoms that accompanies Wilson disease: a case report G Eryılmaz, Ö Yorbik, IG Gül, C Salçini Anatolian Journal of Psychiatry 15, S28-S30                  2014
 • Cerebellar cognitive affective syndrome related to chiari malformation: a case report GH Sayar, C Salcini, E Ozten, G Eryilmaz, O Tanridag Journal of Mood Disorders 3 (4), 182     2013
 • Transkraniyal manyetik uyarim tedavisi sirasinda ortaya çikan nöbet/Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment GH Sayar, O Tan, G Eryilmaz, E Özten, C Salçini, N Tarhan Anadolu Psikiyatri Dergisi 14 (3), 287                    2013
 • Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi: Bir Olgu Serisi G Eryilmaz, O Tanridag, C Salcini, G Kagan, G Hizli Sayar, E Ozten, 2013
 • Transcranial Direct Current Stimulation in a Patient With Schizoaffective Disorder Manic Episode. C Salcini, G Hizli Sayar, G Eryilmaz, E Ozten, I Gogcegoz Gul 2013
 • A neurophysiological approach to the complex organization in spine: a study on F-wave duration and cutaneous silent period in primary restless legs patients: p729 B Isak, K Uluc, C Salcini, K Agan, T Tanridag, O Us Journal of Sleep Research 19, 249                   2010
 • Neurophysiological approach to the complex organization in spine: A study on F-wave duration and cutaneous silent period in patients with primary restless legs syndrome B Isak, K Uluc, C Salcini, K Agan, T Tonidag, O Us MOVEMENT DISORDERS 25 (7), S518-S518                2010
 • Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: A case report. OA Case Reports 2013 Feb 28; 2 (2): 16.E Ozten, G Hizli Sayar, C Salcini, G Kagan, O Tanridag

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım