COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Klinik Psikolog Gürler Güz, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur ve yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde ‘’ Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi ‘’ konulu teziyle bitirmiştir. Eğitim hayatına Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora programıyla devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, NP İstanbul Hastanesi, Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde gönüllü olarak staj yapmıştır. Ekim 2015 tarihinde NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Klinik Psikolog Gürler Güz halen Amatem biriminde görevine devam etmektedir.

Katıldığı Terapi Eğitimleri:

- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof.Dr. Hakan Türkçapar

- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi,  CETAD

- Psiko-Onkoloji, Prof.Dr. Sedat Özkan

Katıldığı Test Eğitimleri:

- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (NPT) , Türk Psikologlar Derneği

- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği

- Rorschach: Bütünleyici Sistem Temel Eğitimi, Prof.Dr.Kadir Özer

- MOXO d-CPT

Katıldığı Kongrelerdeki Sunumlar, Sözel ve Poster Bildiriler:

- Depersonalizasyon Olan ve Olmayan Panik Bozukluk Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması ( 8.Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

- Panik Bozukluğunda Cinsiyetin Etkisi Var Mı? ( 8. Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

- Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi Ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi ( 10. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- Bağımlılıkta Kullanılan Ölçekler (Kurs Koordinatörü), ( 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- MOXO ile Ölçülen DEHB’nin Tedaviye Etkisi ( 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- Çevrimiçi Olma İle İlgili Psikiyatrik Hastalıklar ( 10. Ulusal Anksiyete Kongresi & 3. Psikiyatri Zirvesi)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

- Güz Gürler, Güz Hatice Özyıldız, Patolojik Kumar Bağımlılığında Davranışsal İnhibisyon, Currentaddiction 2017, 1(2), s:65-71

Üyelikler:

- Türk Psikologlar Derneği

- Beşiktaş Kongre Üyesi

Eğitim

Haliç Üniversitesi / Psikoloji

Üsküdar Üniversitesi / Klinik Psikoloji – Yüksek Lisans

Üsküdar Üniversitesi / Psikoloji – Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Psikiyatri Kliniği – Staj

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi – Staj

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – Staj

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – Staj

Npİstanbul Beyin Hastanesi / Psikolog / Amatem / Ekim 2015-

Alkol-Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar

Anksiyete Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Psikotik Bozukluklar

Kişilik Bozuklukları

 

Güz Gürler, Güz Hatice Özyıldız, Patolojik Kumar Bağımlılığında Davranışsal İnhibisyon, Currentaddiction 2017, 1(2), s:65-71

- Depersonalizasyon Olan ve Olmayan Panik Bozukluk Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması ( 8.Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

- Panik Bozukluğunda Cinsiyetin Etkisi Var Mı? ( 8. Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)

- Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi Ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi ( 10. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- Bağımlılıkta Kullanılan Ölçekler (Kurs Koordinatörü), ( 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- MOXO ile Ölçülen DEHB’nin Tedaviye Etkisi ( 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)

- Çevrimiçi Olma İle İlgili Psikiyatrik Hastalıklar ( 10. Ulusal Anksiyete Kongresi & 3. Psikiyatri Zirvesi)

Türk Psikologlar Derneği

Beşiktaş Kongre Üyesi


Tüm Görüşler


Gizli Yorumcu
08 Haziran 2021, 15:55

Kendisi ile haftalık kat ziyaretinde yapılan yüzyüze görüşmeye göre ; Psikolog Gürler Bey'den çok memnunum. Kendisi hem işini iyi yapıyor hem de kaliteli bir insan.

S.R
05 Ocak 2022, 17:30

Geldiğim süreçten bu yana tedavim için buradaki ekip arkadaşlarım , Dr. Bahruz Bey ve Psk. Gürler Bey benimle çok ilgiliydiler. Belki doktoruma ve psikoloğuma ilk günler sıkıntı çıkardım ama onların sayesinde kendimi toparladım ve iyi hissediyorum. Ve ek olarak tercüman Hasbiye Hanım'dan da çok memnunum teşekkür ederim.

Sizi Arayalım