Klinik Psikolog Gürler Güz, Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur ve yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde ‘’ Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi ‘’ konulu teziyle bitirmiştir. Eğitim hayatına Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora programıyla devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, NP İstanbul Hastanesi, Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde gönüllü olarak staj yapmıştır. Ekim 2015 tarihinde NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Klinik Psikolog Gürler Güz halen Amatem biriminde görevine devam etmektedir.  Eylül 2016 tarihinden itibaren yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesinde ders vermektedir.

Ayrıntılı Özgeçmişe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Eğitim

Katıldığı Terapi Eğitimleri:
- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof.Dr. Hakan Türkçapar
- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, CETAD
- Psiko-Onkoloji Eğitimi, Prof.Dr. Sedat Özkan
- Metakognitif Terapi Eğitimi, Prof.Dr. Nesrin Dilbaz

Katıldığı Test Eğitimleri:
- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (NPT), Türk Psikologlar Derneği
- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği
- Rorschach: Bütünleyici Sistem Temel Eğitimi, Prof.Dr.Kadir Özer
- MOXO d-CPT

Katıldığı Kongrelerdeki Sunumlar, Sözel ve Poster Bildiriler:
- Depersonalizasyon Olan ve Olmayan Panik Bozukluk Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması (8.Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)
- Panik Bozukluğunda Cinsiyetin Etkisi Var Mı? (8. Ulusal Anksiyete Kongresi & 1. Psikiyatri Zirvesi)
- Madde Bağımlılarında Tedavi Motivasyonunu Yordayıcı Etmenler: Madde Tipi Ve Kişilik Boyutları Açısından İncelenmesi (10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)
- Bağımlılıkta Kullanılan Ölçekler (Kurs Koordinatörü), (10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)
- MOXO ile Ölçülen DEHB’nin Tedaviye Etkisi (11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi)
- Çevrimiçi Olma İle İlgili Psikiyatrik Hastalıklar (10. Ulusal Anksiyete Kongresi & 3. Psikiyatri Zirvesi)
- DEHB Eş Tanısı Olan Bağımlı Hastalarda Psikometrik İnceleme (Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019)
- Çevrimiçi Bağımlılıklara Genel Bakış (Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
- Güz Gürler, Güz Hatice Özyıldız, Patolojik Kumar Bağımlılığında Davranışsal İnhibisyon, Currentaddiction 2017, 1(2), s:65-71
- Kızılkurt Özlem, Güz Gürler, Güz Hatice, Dilbaz Nesrin, State-trait anxiety levels in Turkey during COVID-19 pandemic and its relationship to somatosensory amplification, Journal of Experimantal and Clinical Medicine 2021

Verilen Dersler:
- Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, ÜÜ
- Psikolojik Testler ve Değerlendirme, ÜÜ
- Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları ve Davranışsal Bağımlılıklar, ÜÜ
- Bağımlılıkta Aile Yaklaşımı: Danışmanlık ve Psikoeğitim, ÜÜ
- Bağımlılık Tedavisinde Grup Terapileri, ÜÜ

Kitap Bölümleri:
- Cerrahi Öncesi ve Sonrası Yaşlı Hasta Psikolojisi: Değerlendirme ve Yaklaşımdaki Önemi, Yaşlanan Omurga Kitabı, Türk Nöroşirürji Derneği, 2020
- Bağımlılıkta İlk Görüşme ve Anamnez Alma, Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, Ankara Nobel, 2021
- DEHB’de Kullanılan Öz Bildirim Ölçekleri ve Nöropsikolojik Testler, Türkiye Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Konsensus Raporu (DETECT), 2021

Üyelikler:
- Türk Psikologlar Derneği
- Beşiktaş Kongre Üyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Psikiyatri Kliniği – Staj

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi – Staj

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – Staj

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – Staj

Npİstanbul Beyin Hastanesi / Psikolog / Amatem / Ekim 2015-

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217