COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Doğum Tarihi : 17.10.1951

Doğum Yeri : Ankara

Tıp Fakültesi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Mezuniyet Yılı : 1975

Zorunlu Hizmet : 1976-1979 Türk Hava Kuvvetleri Uçuş Birlikleri

Uzmanlık Eğitimi : 1979-1982 GATA Nöroloji ABD

Zorunlu Hizmet : 1982-1984 Etimesgut Hava Hastanesi

Klinik Araştırmacı : 1984-1986 Vanderbilt Üniversitesi Tıp

Fakültesi Nöroloji Bölümü Nashville/

Tennessee/ABD

Yardımcı Doçent : 1986-1987 GATA Nöroloji ABD

Doçent : 1987-1993 GATA Nöroloji ABD

TÜBİTAK Teşvik Ödülü : 1989

Profesör : 1993-

Servis Şefi : 2002-2006 GATA Haydarpaşa Nöroloji Servisi

Türk Nöroloji Dergisi Editörü : 2003-

Türk Nöroloji Derneği Kognitif Grup Koordinatörü : 2004-

Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu Kognitif Grup Sekreteri : 2006-

NPISTANBUL Beyin Hastanesi : 2006-...

Eğitim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi-1975

 

Zorunlu Hizmet : 1976-1979 Türk Hava Kuvvetleri Uçuş Birlikleri

Uzmanlık Eğitimi : 1979-1982 GATA Nöroloji ABD

Zorunlu Hizmet : 1982-1984 Etimesgut Hava Hastanesi

Klinik Araştırmacı : 1984-1986 Vanderbilt Üniversitesi Tıp

Fakültesi Nöroloji Bölümü Nashville/

Tennessee/ABD

Yardımcı Doçent : 1986-1987 GATA Nöroloji ABD

Doçent : 1987-1993 GATA Nöroloji ABD

TÜBİTAK Teşvik Ödülü : 1989

Profesör : 1993-

Servis Şefi : 2002-2006 GATA Haydarpaşa Nöroloji Servisi

Türk Nöroloji Dergisi Editörü : 2003-

Türk Nöroloji Derneği Kognitif Grup Koordinatörü : 2004-

Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu Kognitif Grup Sekreteri : 2006-

NPISTANBUL Beyin Hastanesi : 2006-...

Alzheimer başta olmak üzere tüm nörolojik hastalıklar.

Alzheimer’den Korkma Geç Kalmaktan Kork - Boyut
Beyin Kültürü Tarihi - Boyut
Beyin-Davranış İlişkileri Üzerine Konferans ve Dersler  - Üsküdar Üni.
İnanıyorum O Halde Varım / Üsküdar Üni.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.            E. TOĞROL, O TANRIDAĞ, TEKELİ H. : A case of ataxis hemiparesis with

corona radiata lesion European Journal of Neurology Volume 12. Supp:2 P2027 September

2005

2.            O. TANRIDAĞ, R. E. TOĞROL, T. ÜNAL, M. SARAÇOĞLU, T.

KENDİRLİ: Risk Factors and clinical profile in dementia cases with and without

perventricular white matter lesions., European Journal of Neurology September 4-7 2004,

Volum 11, Suplement: 2, Sayfa 196.

3.            TANRIDAĞ O., KİRSHNER HS.: Phasia an Aagraphia in Lesions of

posterior Capsular İnfarsta (Abs.) Neurology 35-235,1985

4.            TANRIDAĞ O.,KİRSHNER HS.: Aphasia and agraphia in Lesions of

posterior internal Capsulae and Putamen, Neurology 35, 1797-1801,1985

5.            KİRSHNER HS.,TANRIDAĞ O., THURMAN L., WHETSELL W.:

Progressive Aphasia without Dementia: Two Cases with Neuropathological Evidence of a

Focal Spongioform Degeneration Annals of Neurology, 22:527-532,1987

6.            TANRIDAĞ O., KİRSHNER HS.: Magnetic Resonance and CT Imaging in

Neurobehavioral Syndromes Psychosomaties, Vol. 28, No 10,1987

7.            TANRIDAĞ O., KİRSHNER HS.: Memory Functions in Aphasic and

nonaphasic stroke patients. Aphasiology Vol 1, No 3, 201-214, 19S7TANRIDAĞ O.,

 

KÎRSHNER HS.: Language Disorders in Stroke Syndrome of the Dominant Capsulostriatum-

A Clinical Review. Aphasiology Vol. 28, No. 10,1987

8.            TANRIDAĞ O.: İnsanda Kortikal ve Assosiyasyon Alanlarının Anotomik ve

Fonksiyonel Özellikleri. Ege Nör. Bil. Der. 4:185-189.1986

6.2.        Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan

bildiriler.

1.            TANRIDAĞ O., KÎRSHNER HS., CASEY P.: An Investigation of Memory

Functions in Aphasia Bildiri II International Aphasia Rehabilitation Congress, Sweden, 1986

2.            KÎRSHNER HS., TANRIDAĞ O., WHETSELL W.: Progressive Aphasia

without Dementia: Clinical and Neuropathological Findinges. Bildiri Academy of Aphasia,

Nashuille, TN, 1986

3.            AKPINAR Ş., YARDIM M., VURAL O.,TANRIDAĞ O., ALVER T.,

GÜNDÜZ D.: Action Myoclonus Treatment With High Dose Piracetam (Abstract) XVI th

C.I.N.P. Congrerss,15-19 August 1988, Munich

4.            TANRIDAĞ O., ÖNGEL Ç: Transcortical Motor Aphasia due to a Right

Hemispere Lesion in a Right-handed man. Aphasiology

5.            TANRIDAĞ O., DUMAN E.: Rythmic Intonation Aphasia (poster) 4.

International Aphasia Rehabilitation, Edinburg, îskoçya

6.            TANRIDAĞ O., ALOĞLU H., TOLUN S.: Lette Alexia m Bilingual Case of

Broca's Aphasia. 28 Academy of Aphasia Meeting, Baltimore ABD

7.            TANRIDAĞ O., ODABAŞI Z. ve ark. : Spontaneus Recovery in Aphasia due

to Intracerebral Hematomas 2. European Congress of Aphasiology, 2-5 Ekim 1991, Viyana

8.            TANRIDAĞ O., ODAKBAŞI Z. ve ark.: Spontaneous Recovery in Acute and

Chronic Aphasia 2. European Congress of Aphasiology, 2-5 Ekim 1991, Viyana

9.            TOĞROL E., TOGROL A.Y., SARAÇOĞLU M., TANRIDAĞ O.,

AKYATAN N.: Creative thinking in Multiple Sclerosis, Multiple Sclerosis- Clinical and

Laboratory Research, Vol.4, No:4, August 1998 (14 th Congress of the European Committee

for the treatment and research in Multiple Sclerosis, September 9-12 1998, Abstracts).,

p.293.

10.          TOĞROL Y. A., TOĞROL E., SARAÇOĞLU M., TANRIDAĞ 0., AKYATAN

N.: Creativity in Multiple Sclerosis. International Journal of Psychopysiology, Vol.30 Nos. 1-2

(9th World Congress of Psychophysiology, 14-19 September 1998, Taormina, Sicily, Italy),

p.139.

11.          TOĞROL E., TANRIDAĞ. O., TEKELÎ H.:A Case of ataxis hemiparesis with

corona radiata lesion. European Journal of Neurology, 9th Congress of the European

Federation of Neurological Societies Athens, Greece. 17,20 September 2005.

12.          ^ TOĞROL R.E.,İ ÜNAL T.,SARAÇOĞLU M., KENDİ,RLİ M.T.,

TANRIDAĞ O. Risk Factory and Clinical Profile in Dementia Cases With and Without

Periventricular White Matter Lesıons04-09 Eylül 2004 Avrupa Nöroloji Birlikleri

Federasyonu Toplantısı (EFNS) Paris-Fransa

13.          TOĞROL E., TANRIDAĞ O., ÜNAL T. : The effect of depression on the

performance of cognitive tasks in patients with dementia. Congress of the European

Neurological Society, 26-30 June 2004, Barcelona.

14.          An Invetigation of Memory Functions in Aphasia Bilrir, Academy of Aphasia

Pittsburg, PA 1985

6.3.        Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1.            TANRIDAĞ O.; Alzheimer Hastalığı ve Östrojenler Menapoz tedavisi ve

Kanser (Atasü, t. Editör) 429-442, 2001. Nobel Tıp Yayınlan.

 

2.            TANRIDAĞ O., KİRSHNER HS: MRI and CT Correlations in the Diagnosis

ofNerobehavirol Syndromes. Neurology 36:347,1986

3.            TANRIDAĞ O.: Beyin ve Nöropsikoloji, Temel ve Klinik Bilimler: Dımal

Sendromlan ISBN: 975-92384-2-x Bölüm 16 S: 205-210 ANKARA 2003 (KB)

4.            TANRIDAĞ O., KİRSHNER HS., CASEY P.: Memory Functions After

Unilateral Stroke Neurology 36:168,1986

6.4.        Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.            TANRIDAĞ O.: Lisan Fonksiyonlarının serebral organizasyonu ve afazilerde

klinik tipler. Ege Nöroloji Bil. D.: 3.50-56,1985

2.            TANRIDAĞ O.: Talamusun Yüksek Kortikal Fonksiyonlarındaki rolü

Nöroloji,Nöroşirüji, Psikiyatri Der. 2.2: 74-76.1987

3.            TANRIDAĞ O.: serebrovasküler hastalığa bağlı afazisi olan olgulardan klinik

ve laboratuar incelemeler. GATA Bil. 29:29-34.1987

4.            TANRIDAĞ O. KİRSHNER HS.: Yüksek serebral fonksiyon bozukluğu

gösteren olgularda klinik, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) Manyetik Rezonans

görüntüleme (MRI) bulgulan arasındaki ilişkiler, GATA Bül. 29-35-41.1987

5.            TANRIDAĞ O., GÜLERMANÇ., SEVİN G., AKPINAR Ş.: Farklı

Demansiyel Sendromlarda klinik ve laboratuar incelemeler. Nöroloji, Nöroşirüm. psikiyati,

Der. C.2.S.4.153-159.1987

6.            TANRIDAĞ O., ERSOY L,GÜNDÜZ D,ALVER T,VURAL 0,GÜRTEKÎN

Y,AKYATAN N: Talamik Hemorajiler. Nöroloji. Nöroşirurji, Psikiyatri Der. C.3,S.1,60-

654,1987

7.            TANRIDAĞ O, GÜLERMAN Ç.: Konjenital Ayna Hareketli bir olguda

Rehabilitasyon. GATA Bül 29:815-820,1987

8.            TANRIDAĞ O: Davranış Nörolojisine Giriş: 1 temel prensip ve kavramlar.

Nöroloji, Nöroşirürji, Psikiyatri Der. C.3,S.3,170-174,1988

9.            TANRIDAĞ O: Davranış Nörolojisine Giriş: II Sol hemisfer sendromlar.

Nöroloji, Nöroşirüıji, Psikiyatri Der. C.3,S.3,170-174,1988

10.          TANRIDAĞ O: Davranış Nörolojisine Giriş: III Sağ hemisfer sendromlan.

Nöroloji, Nöroşirüıji, Psikiyatri Dergisi

11.          TANRIDAĞ O.: An Introduction onto the Higher Cerebral Disordes In

Man.Türkiye Klinikler Der. C.8.S.2,152-158,1988

12.          TANRIDAĞ O.,GÜLERMAN Ç.; Hemisferin Dikkafte Dominant Rolü-

Ünilateral Spasyal Dikkat Çalışmasından kanıtlar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi

13.          TANRIDAĞ O., GÜLERMAN Ç.: Konstrüksiyonel Apraksi.GATA bülteni,

31:471-476,1989

14.          TANRIDAĞ O., SARAÇOĞLU M., HANOĞLU L., KAHRAMANTÜRK K.,

TUNCAN K.; Vasküler Denas oluşumunda farklı mekanizmalar Klinik Psikofarmakolojİ

bülteni. 6: (1-4) (41-47) 1996.

15.          TANRIDAĞ T., TANRIDAĞ O., KARAN O., MIRROR WRITING : Klinik

Psikofarmakolojİ Bülteni 6 (1-4) (35-40) 1996

16.          SARAÇOĞLU M., TANRIDAĞ O., aLZHEİMER hASTALIĞINDA

konolitif tedavi yaklaşımlan. Psikofarmokoloji Bülteni. Cilt 8, Sayı 4,1998.

17.          TANRIDAĞ O: Mikst Demans: Bunalımdan Doğan Yeni Paradigma. Türk

Nöroloji Dergisi Vol.10 No:î, Ocak-Şubat 2004 7-10

18.          TANRIDAĞ O: Statin Kullanımına Eşlik Eden Bellek Kaybı. Türk Nöroloji,

Dergisi Vol. 10 No:2, Mart-Nisan 2004 133-137

19.          O. TANRIDAĞ: Erişkin Beyinde Dil Organizasyonu Türk Nöroloji Dergisi

2005; Cilt: 11 Sayı:4Ek:l Sayfa- 57-58

 

20.          O. TANRIDAĞ, M.ÇORLU; Beyin ve Müzik. Türk Nöroloji Dergisi 2005;

Cilt: 11 Sayı:4EK:l Sayfa:lll

21.          TANDIRDAĞ O.: Supkortikal Afazi Sendromlan Ege Nöroloji Bil. D.,4:31-

33,1985

15.          ÜNAL T., KENDİRLİ T., KAŞIKÇI T., DİNÇBAŞ M., TANRIDAĞ O.:

Demans olgularında global kötüleşme skalası (GDS) ve wsaat çizme testi (CDT) arasındaki

ilişkiler.

6.5.        Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.            TANRIDAĞ O., YARDIM M.: Afazilerde test uygulanması ve çeşitli

laboratuar araştırma yöntemlerinin lokalizasyon değeri. Bildiri XVII, Psikiyatri ve Nörolojik

Bilimler Kongresi, İst. 1982, TOĞROL R.E., BOYRAZ Ö., TOKU H., SARAÇOĞLU M.,

2.            TANRIDAĞ A.O.: Non Konvulsif Status Epileptikus : Farklı Etyolojiler 05-

10 Aralık 2005 41. Ulusal Nöroloji Kongresi İSTANBUL

3.            ^ TOĞROL R.E., ÜNAL T., BOYRAZ Ö., ŞENOL M.G., TOKU H.,

TANRIDAĞ A.O.: Madde Kötüye Kullanımıyla Birlikte Ortaya Çıkan Akut Demiyelinizan

Hastalık 05-10 Aralık 2005 41. Ulusal Nöroloji Kongresi İSTANBUL

4.            TOĞROL R.E., BOYRAZ Ö., ŞENOL M.G., SARAÇOĞLU M.,

TANRIDAĞ O.: Jeneralize Konvulzif Status Epileptikus Sonrası Epileptik Ensefalopatinin

Klinik ve Elektrofizyolojik Korelasyonu 05-10 Aralık 2005 41. Ulusal Nöroloji Kongresi

İSTANBUL

5.            SARAÇOĞLU M., TOĞROL E., KENDİRLİ M.T., TANRIDAĞ O.: Karpal

Tünel Sendromu Tanısında EMG Tek Ölçüt mü? 05-08 Mayıs 2005 Nörofızyoloji EEG-EMG

Kongresi İZMİR

6.            SARAÇOĞLU M-, TOĞROL E., KENDİRLİ M.T., YAY E., TANRIDAĞ O.,

: Boyundan Kesici Aletle Yaralanma Sonucu Gelişen, Üç Ayrı Sinir Lezyonu 05-08 Mayıs

2005 Nörofızyoloji EEG-EMG Kongresi İZMİR

7.            SARAÇOĞLU M., TOĞROL E., KENDİRLİ M. T-, YAY E., TANRIDAĞ

O.: Olgu Sunumu: Organofosfat Zehirlenmesine Bağlı Distal Simetrik Polinöropati 05-08

Mayıs 2005 Nörofızyoloji EEG-EMG Kongresi İZMİR

8.            ^ SARAÇOĞLU M., TOĞROL E., KENDİRLİ M.T., YAY ERDİNÇ,

TANRIDAĞ O. : Olgu Sunumu: Karpal Tünel Sendromu Zemininde Kompleks Bölgesel

Ağn Sendromu Tip- I ( RefleksSempatik Distrofi) 05-08 Mayıs 2005 Nörofızyoloji EEG-

EMG Kongresi İZMİR

9.            SARAÇOĞLU M. TOĞROL E., KENDİRLİ M. T., TANRIDAĞ O. : Olgu

Sunumu: Kasık Bölgesinde Yaralanma Sonucu Gelişen Peroneal Sinir Lezyonu 05-08 Mayıs

2005 Nörofızyoloji EEG-EMG Kongresi İZMİR

10.          O. TANRIDAĞ: Gülhane Afazi Testi (GAT). 2. Ulusal Dil ve Konuşma

Bozuklukları Kongresi Bildiri Kitabı Eskişehir 2004, Sayfa 236-243

İL BAŞAR BİLGİÇ, M. TAYFUN KAŞIKÇI, R. ERDEM TOĞROL, YAVUZ

NARİN OĞUZ TANRIDAĞ: Primer Progresif Afazili Bir Olguda Nöropsikolojik, Yapısal

ve Fonfsiyonel Görüntüleme Özellikleri GATA HJ.Paşa Eğt.Hst.Nöroloji Servisi

Elektrofizyoloj i laboratuarı 40. Ulıusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-03 Ekim 2004

12.          TANSEL ÜNAL, R. Erdem TOĞROL, BAŞAR BİLGİ. OĞUZ TANRIDAĞ

Nadir Görülen Bir Kallozal Diskonneksiyon Sendromu Olgusu GATA HJ.Paşa

Eğt.Hst.Nöroloji Servisi Elektrofizyoloj i laboratuarı 40. Ulıusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-

03 Ekim 2004

13.          YAŞAR GÜRTEKİN, Tansel _ Ünal, Mehmet SARAÇOĞLU, Erdem

TOĞROL, Başar BİLGİÇ, Oğuz TANRIDAĞ : Nöromiyopati Olgusu GATA HJ.Paşa

 

EğtHstNöroloji Servisi Elektrofizyoloji laboratuarı 40. Ulıusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-

03 Ekim 2004

14.          YAŞAR GÜRTEKÎN, TANSEL ÜNAL, MEHMET SARAÇOĞLU, ERDEM

TOGROL, OĞUZ TANRIDAĞ Bir Olgu Nedeniyle Jeneralize Miyotoni GATA HJ.Paşa

Eğt.Hst.Nöroloji Servisi Elektrofizyoloji laboratuan 40. Ulıusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-

03 Ekim 2004

15.          M. TAYFUN KAŞIKÇI, R. Erdem TOGROL, Başar Bilgiç, Yavuz Narin,

Oğuz Tanrıdağ Akıcı Çapraz Afazi : Yapısal ve Dinamik Nörogörüntüleme Verileri GATA

HJ.Paşa Eğt.Hst.Nöroloji Servisi+ Nükleer Tıp Servisi 40. Ulıusal Nöroloji Kongresi 29

Eylül-03 Ekim 2004

16.          M.TAYFUN KAŞIKÇ.I, R. ERDEM TOĞROL, BAŞAR BİLGİÇ, ÖZGÜR

BOYRAZ, OĞUZ TANRIDAĞ: Farklı Klinik Bulgular ile İki serebral Venöz Tromboz

Olgusu GATA HJ.Paşa Eğt.Hst.Nörolojı Servisi İSTANBUL 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29

Eylül-03 Ekim 2004

17.          O. TANRIDAĞ: Yaşlanan Beyin-Alzheimer Hastalığı, MİSEP, Meslek İçi

Eğitim Programı Kitapçığı, TC 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası, Nisan 2004, sayfa: 17-28

18.          ^ R.E. TOĞROL, C. YAVUZ, T. KENDİRLİ, M. SARAÇOĞLU, O.

TANRIDAĞ: Spinal Cord Injury Fallowing Knife Stab Wound : Report of Case GATA

Haydarpaşa Training Hospital Department of Neurology, İstanbul, Turkey Neuromediterranee

VI17-21 May 2004 İstanbul/TURKEY

19.          C. YAVUZ, R.E. TOĞROL, B. BİLGİÇ, H. TEKELİ, O. TANRIDAĞ:

Superior Sagittal Sinus Thrombosis Occuring After Closed Head Injury. GATA Haydarpaşa

Training Hospital Department of Neurology, İstanbul, Turkey Neuromediterranee VI 17-21

May 2004 İstanbul/TURKEY

20.          E. TOĞROL. S. YILDIZ, M. SARAÇOĞLU, O. TANRIDAĞ: The Use of

Hyperbaric Oxygen Therapy in Neurological Conditions GATA H. Paşa Training Hospital

Department of Neurology, İstanbul, Turkey Neuromediterranee VI 17-21 May 2004

İstanbul/TURKEY

21.          E. TOĞROL, C. YAVUZ, T. KENDİRLİ, M. SARAÇOĞLU, O. TANRIDAĞ

Spinal Cord Injury Fallowing Knife Stab Wound: Report of Case Akdeniz Nöroloji Kongresi

Neuromediterranee VI17-21 May 2004 İstanbul/TURKEY

22.          C. YAVUZ, R.E. TOĞROL, B. BİLGİÇ, H. TEKELİ, O. TANRIDAĞ

Superior Sagittal Sinus Thrombosis Occuring After Closed Head Injury Akdeniz Nöroloji

Kongresi Neuromediterranee VI17-21 May 2004 İstanbul/TURKEY

23.          E. TOĞROL, S. YILDIZ, M. SARAÇOĞLU, O. TANRIDAĞ The Use of

Hyperbaric Oxygen Therapy in Neurological Conditions Akdeniz Nöroloji Kongresi

Neuromediterranee VI 17-21 May 2004 İstanbul/TURKEY

24.          O. TANRIDAĞ: Nörolojik Bilimler alanındaki son gelişmeler: Kognitiv

bozukluklar ve Alzheimer hastalığı oturumu. Vasküler Demans, . 20-21 Kawsim 2003 Koç

Üniversitesi - Amerikan Hastanesi Toplantı Merkezi. İSTANBUL.

25.          ÜNAL T., KENDİRLİ T., KAŞIKÇI T, SARAÇOĞLU M., TANRIDAĞ

0.:Demansiyel Süreçte Depresyon Etkisi, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003

26.          TANRIDAĞ O.: Afoziolojide Yeni Gelişmeler var (mı?), 39. Ulusal Nöroloji

Kongresi, 22-26 Ekim 2003 Antalya-Belek.

27.          TANRIDAĞ O.: Demanslar, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003

Antalya-Belek. (Oturum Başkanlığı)

28.          TANRIDAĞ O.; Immün Moleküllerin Bilişsel Fonksiyonlara etkisi: Santral

sinir sistemi ve Imnün sistem ilişkileri, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003

Antalya-Belek. (Oturum Başkanlığı)

 

29.          TANRIDAĞ O.: Demans Olgu Sunumları 37. Ulusal Nöroloıji Kongresi, 31

Ekim- 4 Kasım 2001.

30.          TANRIDAĞ O., Aleksi Rehabilitasyonu,31. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28

Eylül 1995,Nevşehir

31.          TANRIDAĞ O.,TANRIDAĞ T., HANOĞLU L, SARAÇOĞLU M., : Tek-

Stratejik Beyin İnfarktı- vasküler demans ilişkisi.31. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28 Eylül

1995,Nevşehir

32.          TANRIDAĞ O., HANOĞLU L, YAVUZ N., SARAÇOĞLU M.: Sağ

hemisfer tümörünün ilk bulgusu olarak topografik dezoryantasyon. 31. Türkiye Nöroloji

Kongresi, 24-28 Eylül 1995,Nevşehir

33.          TANRIDAĞ O., Afazilerde Apraksi: Birliktelik, Muayena, Prognoz,

Rehabilitasyon. 31. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28 Eylül 1995, Nevşehir

34.          , TANRIDAĞ O., SARAÇOĞLU M., K. TÜRK K., TUNCAN K.: Fantastik

Konfabülasyon, 31. Türkiye Nöroloji Kongresi 24-28 Eylül 1995, Nevşehir

35.          TANRIDAĞ O., SARAÇOĞLU M., K. TÜRK K., TUNCAN K.: Vasküler

Demans Oluşumunda farklı mekanizmalar 31. Türkiye Nöroloji Kongresi 24-28 Eylül 1995,

Nevşehir

36.          TANRIDAĞ O., SELEKLER K.,DALKARAT,ÖZERENA : Davranış

Nörolojisi, 4. Nöroloji Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 1991, Kuşadası

37.          TANRIDAĞ O., GÖKÇİL Z. ve ark.: Tutuk Afazili ve Sağ Hemiparezili

olgularda sol Apraksisi (poster), 4. Nöroloji Kongresi. 1991

38.          DUMAN E.,TANRIDAĞ O., AKPINAR Ş.,YARDIM M., ÖNGEL Ç.: Yavaş

ilerleyici Afazi Sendromu (Bildiri), II. Milli Nöroloji Kongresi, 22-23 Ekimi 989,Bursa

39.          TANRIDAĞ O.: Serebrovasküler nedenli afazilerde spontan düzelme (Bildiri)

II. Milli Nöroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1989,Bursa

40.          TANRIDAĞ O., Gülhane de Davranış Nöroloji Çalışmaları (Poster) II. Milli

Nöroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1989,Bursa

41.          TANRIDAĞ O., ÜNALY Y.,ODAKBAŞI Z.,KÜTÜKÇÜ Y.,GÖKÇİL Z.:

İntraserebral Hematomlara bağlı afazilerden düzelme (Poster), 3. Nöroloji Kongresi 08-11

Kasım 1990,İstanbul

42.          ^ ÜNAL T., KAŞIKÇI M.T., KENDİRLİ M.T., SARAÇOĞLU M.,

TANRIDAĞ O, Periventriküler- Akcevher lezyonlan olna ve olmayan demaslı olgularda risk

faktörleri ve klinik profik, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya-Belek

Diğer Yayınlar

TANRIDAĞ O.: Afazilerde test uygulaması ve çeşitli laboratuar araştırma

yöntemlerinin lokalizosyon değeri Uzmanlık Tezi, GATA BASIMEVİ, Ankara, 1982

8.            Deneyim

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Servis Şefliği: 2002-2006

Ödüller

TÜBİTAK Teşvik Ödülü 1989

 


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım