COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi- 2012

Üsküdar Üniversitesi / Psikoloji (İngilizce)- 2017

Bournemouth Üniversitesi / Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı- 2018

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi

 

Fransız Lape Hastanesi– 2015 Stajyer Psikolog

NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi – 2015 Stajyer Psikolog

ÇAPA Üniversitesi Hastanesi Nöroloji ve Psikiyatri Bölümü – 2016 Stajyer Psikolog

Hümanite Psikiyatri Kliniği – 2016 Stajyer Psikolog

İstanbul doğumludur. 2012 yılında Göztepe Anadolu Lisesinden, 2017 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden mezun olmuştur.

Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma, sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllü danışmanlık merkezlerinde yer almıştır. Öğrenimi süresince Fransız Lape Hastanesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, ÇAPA Üniversitesi Hastanesi Nöroloji ve Psikiyatri Bölümü, Hümanite Psikiyatri Kliniğini biriminde stajyer psikolog olarak bulunmuş, klinik stajlarını başarı ile tamamlamıştır.

 Yüksek Lisans eğtimini İngiltere Bournemouth Üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır. ‘Kabul ve Kararlılık Terapisinin Depresyon Üzerindeki Etkileri’ üzerine yazmıştır. Londra’da Bilinçli Farkındalık ve Öz-Şefkat eğitimi almıştır. Emel Stroup tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini, Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi eğitimini ve Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen 50 saatlik Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğtimi ve MMPI Uygulama ve Yorumlama test eğitimini almıştır.

Çocuk testleri eğitimleri olarak, Agte,Gesell Gelişim Figürleri Testi,Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi,Frankfurter Dikkat Testi,Benton Görsel Bellek Testi,Bender Gestalt Testi,Peabody Kelime Anlama Testi,Goodenouph Harria Bir Adam Çiz Testi,Porteus Labirentleri Testi,Cattel Zekâ Testi 2A,Kent EGY ,Burdon Dikkat Testi ,Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi,Sınav Kaygısı Ölçeği,Başarısızlık Nedenleri Anketi eğitimlerini almıştır.

Psikofarmokolji Eğitimini ise Uzman Dr Zekeriya Kökrek ve Uzman Dr Numan Konuk’tan almıştır.

2019 Mayıs Ayından itibaren NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde çalışmaya başlamıştır.


Tüm Görüşler