COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1999 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık öğrenimini İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim dalında bitirerek 2008 yılında çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı olmuştur.
2008-2010 yılları arasında Erzurum bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı.
Uzmanlık tezini “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanılı çocuklarda Bipolar Bozukluk eş tanısı“ üzerine yazdı. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm, internet bağımlılığı gibi konularda ulusal ve uluslarası çeşitli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel davranışçı Terapi Temel Eğitimi ve Supervizyon Eğitimi,Çocuk Merkezli Oyun terapisi eğitimi, Bilşsel davranış oyun terapisi eğitimi ,Filial Terapi Yapılandırılmış oyun ve sanat psikoterapisi teknikleri, Şema terapi Uluslarası Sertifikasyon Eğitimi gibi çeşitli eğitimleri almıştır.
Mesleki ilgi alanları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, disleksi, Otizm, asperger sendromu  ve benzeri nörogelişimsel bozukluklar, çeşitli gelişimsel gerilikler, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklardır.
Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve American Association of Child and Adolescent Psychiatry gibi derneklere üyedir. Türkiye Otizm Eylem Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığının başlattığı aile hekimlerinin otizm erken tanı eğitim planını çerçevesinde tanı ve tedavi sürecinde görev almıştır.

Eğitim

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1999
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı / 2008
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel davranışçı Terapi Temel Eğitimi
Supervizyon Eğitimi,Çocuk Merkezli Oyun terapisi eğitimi
Bilişsel davranış oyun terapisi eğitimi
Filial Terapi Yapılandırılmış oyun ve sanat psikoterapisi teknikleri eğitimi
Şema terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi    2011-2022

Erzurum bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi    2008-2010

Araştırma Görevlisi    Ü.T.F Çocuk Ergen Psikiyatrisi A.B.D    2002-2008

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, disleksi, Otizm, asperger sendromu ve benzeri nörogelişimsel bozukluklar, çeşitli gelişimsel gerilikler, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar gibi hastalıklarla ilgilenmektedir.

Aldığı Sertifikalar:

 • Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi- şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde “yapılandırılmış görüşme teknikleri”; Çocuk ve gençlik ruh sağlığı derneği 2007
 • Bireysel Psikanaliz: 2003-2008
 • Psikanaliz Formasyon Programı 2006-2008
 • Çocuk Merkezli Oyun terapisi eğitimi (1. Modül 50 saat ) Birgül Emiroğlu Bakay 20015
 • Çocuk merkezli Oyun Terapisi Eğitimi Reyhana Seedat 20016
 • Filial Terapi Reyhana Seedat 2016
 • Ypılandırılmış oyun ve sanat psikoterapisi teknikleri (Oyun terapisi 2. Modül ) Birgül Emiroğlu Bakay 2017
 • Bilşsel davranış oyun terapisi eğitimi Doç Dr. Serap Özer 2017
 • Şema terapi Uluslarası Sertifikasyon Eğitimi Dr. Alp Karaosmanoğlu 2017
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel davranışçı Terapi Temel Eğitimi Prof. Dr. Hakan Türkçapar- Dr. Vahdet Görmez 2017-(devam ediyor)

A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Luş.G, Motavallı M. N.(2009) ‘ Co-morbidity of bipolar disorder in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in an outpatient Turkish sample’ The World Journal of Biological Psychiatry, 2009 Apr 28:1-7.
 • Metacognitive Awareness and Executive Function in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Lus M. , Erensoy H Isr J Psychiatry, 2020.
 • Impulsivity Unplanned Pregnancies and Contraception Among Women with Bipolar Disorder, Eroğlu M. Zengin, Lus M. Gözde, Neuropsychiatric Disease and Treatment 2020.
 • Electroconvulsive therapy in an adolescent with bipolar disorder, substance use, and body dysmorphic disorder comorbidity: case report, Şaziye Senem Başgül, Melek Gözde Luş & Abas Hashimov (2020)      Neurocase, 26:1, 51-54, DOI: 10.1080/13554794.2019.1683210.

B.    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Internet addiction among adolescents with attentiondeficit/hyperactivity disorder, Lus M. Gözde, Eroğlu M. Zengin, Cukurova Med J 2019;44(Suppl 1):140-147 DOI: 10.17826/cumj.55135.
 • The Relations Between Social Media Addiction and Negative Body Perception in Turkish University Students, Sabancı İlkay Güney, ERENSOY HABİB, LUŞ MELEK GÖZDE, International Journal of Academic Medicine and Pharmacy ,2021.
 • Relationship Between Psychological Symptoms,Impulsivity and Social Media Use Problems, Tutal Ömer, ERENSOY HABİB, LUŞ MELEK GÖZDE, BAĞIMLILIK DERGİSİ – JOURNAL OF DEPENDENCE 2021; 22(1);43-52.
 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SEXUAL MYTHS AND PARENT ATTITUDES OF TURKISH WOMEN, Selam Gülşen, ERENSOY HABİB, LUŞ MELEK GÖZDE, Nesne Psikoloji Dergisi , 2020, 8(17),180-188. 
 • Emotional dysregulation in mothers of children with attention deficit and hyperactivity disorder, Lus M. Gözde,Eroğlu M. Zengin, Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2020.
 • Perceptions of parental acceptance-rejection in type 1 diabetic and healthy children, BAŞGÜL ŞAZİYE SENEM,KURT EROL,LUŞ MELEK GÖZDE, Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2020;11(5):504-509.
 • Associations between Computer Game Addiction and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder - An Emprical Study, BAŞGÜL ŞAZİYE SENEM,BEKAR BENGİ,LUŞ MELEK GÖZDE,  ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, 2020;7(2),122-128.
 • Examination of Emotion and Social Skills in Primary School Students with Pervasive Developmental Disorder, AYBENİZ YILDIRIM SAADET,LUŞ MELEK GÖZDE,ERENSOY HABİB, The Journal of Neurobehavioral Sciences, October 2019.

C.     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 • The role of stressful coping styles in depression and anxiety levels on parents of children with autism spectrum disorder, YAZKAN GÜLİN,LUŞ MELEK GÖZDE,ERENSOY HABİB, Annals of Medical Research, 2019;26(12):2870-5.
 • KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN ÇOCUK VE ERGENLERDE FİZİKSEL SEBEP BULUNANLARLA BULUNMAYANLAR ARASINDAKİ DEPRESYON, ANKSİYETE VE SOMATİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TEKEN MERVE,LUŞ MELEK GÖZDE,BAŞGÜL ŞAZİYE SENEM, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2019;50(2):9-14.
 • Dysfunctional attitudes, automatic thoughts and anxiety symptoms among Turkish youth: Results from a pilot study, NİDA PARİM KADRİYE,ERENSOY HABİB,LUŞ MELEK GÖZDE, Annals of Medical Research, 2020;27(4):1113-20.

D.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Lus G.,Motavallı M. N., (2008) ‘Comorbidity of Bipolar Disorder in Children and Adolescents  with  ADHD’  (POSTER)  56th  Annual  Meeting   of   the   American  Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP
 • Lus G., Sertçelik S. (2017) ‘The frequency of anxiety disorders in parents of children with and without ADHD’ (POSTER) 17th Internatıonal Congress of the European Society Of Child and Adolescent  Psychiatry
 • Lus M.G., (2019)  ‘ADHD Difficult Patients: When ADHD Medications are not working’, 11th Internatıonal Congress on Psychopharmacology. 
 • Lus M.G., (2019) ‘Social Anxiety Disorder, Internet Addiction and AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder in Adolescence’ Uluslarası atılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 

E.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 

 • Lus M.G., (2019) ‘Online Oyun Bağımlılığı’ 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Lus M.G., (2019)  ‘Seperasyon anksiyetesi ve okul fobisinde BDTuygulamaları ve terapi tuzakları’ 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.
 • Lus M.G. (2018) ‘BiR MiSOFONi OLGUSUNDA BiLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARI’ 1. Bilişsel Davranışçı Psşikoterapiler Kongresi. 

F.    Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • Lus M.G, Uygun S. Duygu, Esin İ. Selçuk,  Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Özel Gereksinim. Basgül     ŞS editör, Özel Gereksinim ve RUHSAL bOZUKLUKLAR 1. Baskı Ankara, Türkiye Klinikleri  2021,p:32-4.

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım