Eğitim

Akademik Eğitim:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi  - 2013
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Ergen psikiyatri Uzmanlık Eğitimi -2022

Mesleki Eğitimler: 

Oyun Terapisi - 2019 (Samsun)
Psikodinamik Psikoterapi - 2019 - COGEPDER ( Ankara, Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU)

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi  - COGEPDER - 2020-2021
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi –TPD  - 2020-2022

Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi–Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli–DSM 5 Temelli ( ÇDŞG–ŞY–DSM–5–T)  eğitimi -  2020

 

Ondokuz Mayıs Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017- 2022

Sizi Arayalım