Uzm. Dr. Mukhtar MURSALLI, akademik eğitimine Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde başlamış ve 2013 yılında tamamlamıştır. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi almış ve 2022 yılında bu alandaki uzmanlığını tamamlamıştır. Kasım 2022 tarihinden itibaren ise NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde çocuk - ergen psikiyatri uzmanı olarak görevine devam etmektedir.

Eğitim

Akademik Eğitim:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi  - 2013
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Ergen psikiyatri Uzmanlık Eğitimi -2022

Mesleki Eğitimler: 

Oyun Terapisi - 2019 (Samsun)
Psikodinamik Psikoterapi - 2019 - COGEPDER ( Ankara, Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU)

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi  - COGEPDER - 2020-2021
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi –TPD  - 2020-2022

Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi–Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli–DSM 5 Temelli ( ÇDŞG–ŞY–DSM–5–T)  eğitimi -  2020

 

Ondokuz Mayıs Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017- 2022

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217