COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1989 yılında İzmir’de doğdu. 2007 yılında Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi’nden, 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2020 yılında İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri ihtisasını tamamladı. “Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Bilgisayar Destekli Bilişsel iyileştirme Yönteminin Klinik ve Bilişsel Etkileri”ni incelediği tez çalışması ile psikiyatri uzmanı oldu. Ekim 2020- Haziran 2022 tarihleri arasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirdi. Nisan 2021- Haziran 2022 tarihleri arasında AMATEM kliniğinde ayaktan ve yatan hasta takibini yürüttü. Haziran 2022'de NP İstanbul Beyin Hastanesi AMATEM kliniğinde göreve başladı. Özellikle bağımlılık, anksiyete bozuklukları, bilişsel iyileştirme (cognitive remediation), dinamik psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi alanlarıyla ilgilenmektedir.

Eğitim
 • Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi- 2007
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi -2013 
 • İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2020
 • İstanbul Psikanaliz Derneği, Psikanaliz Seminerleri 2016-2017 
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Alkol ve Madde Bağımlılığı Teorik Eğitimi, 2017 
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, 2017 
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, 2017-2019 
 • CETAD- Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi, 2020-2021 
 • BDT ile Zayıflama Teknikleri/Atölye Çalışması, 2021, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
 • BDT Çerçevesinden Belirsizliğe Tahammülsüzlük/ Atölye, 2022, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
 • İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Eylül 2013- Haziran 2014 (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü), Acil Tıp, Tabip
 • İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Temmuz 2015- Eylül 2020, Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi, Asistan Tabip
 • Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ekim 2020- Haziran 2022 (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü), Psikiyatri Uzmanı /AMATEM kliniği
 • NP İstanbul AMATEM kliniği, Haziran 2022-...

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &SCI-E)

• Nihal Taştekin, Betül Kırşavoğlu, Murat Yalçın, Özdem Ertürk Çetin (2021). Late Onset Psychotic Depression in Multiple Sclerosis: A Case Report. Psychiatria Danubina, 33(4), 574-577.
• Esra Aydın Sünbül, Murat Sünbül, Nihal Taştekin, Beste Özben, Nurten Sayar, Hüseyin  Güleç (2022). Is there any relation between arterial stiffness and insomnia? A challenging question. Sleep and Breathing, 26(1), 333-338.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve SCI-E dizininde dergide yayınlanan bildiriler

• Nihal Taştekin, Betül Kırşavoğlu, Murat Yalçın (2018). Steroid-induced psychotic depression in a multiple sclerosis patient. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, Issue sup1: 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology 2018 Abstracts, Vol. 28, 263-264. 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Nihal Taştekin, Betül Kırşavoğlu, Gamze Akçay Oruç, Rabia Bilici (2018). Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik. Cukurova Medical Journal, Cukurova Medical Journal, 44(1), 59-65.

• Esra Aydın Sünbül , Pınar Şen Gökçeimam,  Mehmet Üstündağ,  Nihal Taştekin,  Füsun Mayda Domaç,  Hüseyin Güleç  (2021). Evaluation of Alexithymia, Anger and Temperament Features in Insomnia Patients with Sexual Dysfunction. Duzce Medical Journal, 23(2).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

• Nihal Taştekin, Murat Yalçın, Engin Emrem Beştepe (2016). Myastenia Gravis’in Eşlik Ettiği Bipolar Bozukluk Manik Epizod Olgusunun Yönetimi. 20. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, poster bildiri, Mayıs 2016. 

• Nihal Taştekin, Burcu Yüce, Erkal Erzincan, Rabia Bilici (2017). Alkol – Madde Bağımlılığı ve Adli 
Psikiyatri Uygulamaları: Bir Psikiyatri Dal Hastanesi Deneyimleri. Düşünen Adam. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Cilt: 30, Ek Sayı: 1, 2017. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Kasım 2017, poster bildiri 

• Nihal Taştekin, Mehmet Demir, Sergül Zengin, Buse Çağla Arı, Mustafa Ülker, Füsun Mayda Domaç (2017). Alzheimer Tip Demans ile Takip Edilen Nörosifiliz Olgusu. 53.Ulusal Nöroloji Kongresi, poster bildiri, Kasım 2017

• Mustafa Güneş, Nihal Taştekin, Neval Ateş, Betül Kırşavoğlu, Salime Gürsoy, Mehmet Fatih Üstündağ (2017). Klozapin Ani Kesilmesine Bağlı Gelişen Katatoni: Olgu Sunumu. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, poster bildiri, Nisan 2017. 

• İpek Buse Güzelce, Yücel Yılmaz, Begüm Başyiğit, Betül Kırşavoğlu, Nihal Taştekin (2017). Benzodiazepin Yoksunluk Deliryumu İle Karışan Deliryöz Mani Olgusu: Olgu Sunumu. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, poster bildiri, Nisan 2017. 

• Nihal Taştekin, Yusuf Özay Özdemir (2018). Psikosomatik semptom olarak orgazm bozukluğu: bir olgu sunumu. XII. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 2018, sözlü bildiri

• Nihal Taştekin, Mine Özmen, Medine Yazıcı Güleç, Altan Eşsizoğlu, Bir Olgu, Farklı Bakışlar (2019). 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Nisan 2019, panelde olgu sunumu

• İpek Buse Güzelce, Nihal Taştekin, Özgül Özdilmen Güçlü (2020). Uzun Süreli Klozapin Kullanımı Sonrası Hematolojik Yan Etkilerin Değerlendirilmesi, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 28 Ekim-31 Ekim 2020, Online Kongre, poster bildiri

• Nihal Taştekin, Yücel Yılmaz, Engin Emrem Beştepe (2020). İlaca Bağlı Ortaya Çıkan Pisa Sendromu: Bir Olgu Sunumu, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 28 Ekim-31 Ekim 2020, Online Kongre, poster bildiri

• Nihal Taştekin, Rabia Bilici, Mustafa Ülker (2020). Ganser Sendromu Bulgularıyla Gelen Bir Semantik Demans Olgusu, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 28 Ekim-31 Ekim 2020, Online Kongre, poster bildiri


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım