ONLINE RANDEVU
Prof.Dr. Ahmet KONROT

Prof.Dr. Ahmet KONROT
SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

Dil ve Konuşma Bozuklukları Kliniği


Randevu Al

Lise: Eskişehir Maarif Koleji, 1967 

Lisans:Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü, 1971 

Lisansüstü Diploma: Essex Üniversitesi (UK) Dilbilimi Bölümü, Uygulamalı Dilbilimi, Sesbilimi ve İngilizce Öğretimi Lisansüstü Diploması, 1978 

Lisansüstü Diploma: School for the Disorders of Human Communication, (UK) Dil ve Konuşma Terapisi, Lisansüstü Diploma, 1983

Mesleki Ehliyet Belgesi: Dil ve Konuşma Terapistliği Lisans Belgesi, The College of Speech Therapists, İngiltere, 1984.

Doktora: Essex Üniversitesi (UK), Dilbilimi Bölümü, Dilbilimi Doktorası, 1982

Katıldığı Mesleki Gelişim Kursları

 1. Türkçe Sesletim-Sesbilgisi Testi’nin Kullanımı Çalıştayı, (DKBUD Sertifika) 2005.
 2. Ankara Artikülasyon Testi’nin Kullanımı Çalıştayı, (DKBUD Sertifika) 2005
 3. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi, (DKBUD Sertifika), 2005 
 4. Afazi ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme, (DKBUD Sertifika),  2005
 5. Ses Terapisi Çalıştayı (Sertifika), 2004 
 6. Ses Rehabilitasyonu Çalıştayı, (Acıbadem Hastanesi, Katılım Belgesi), 2003.
 7. Ses Terapisi ve Ses Bozukluklarında Videostroboskopi Kullanımı Kursu, (Anadolu Üniversitesi, DİLKOM), 2003.
 8. Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı (Sertifika), 2000
 9. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu Kursu, (Şişli Etfal Hast. KBB ve Indianapolis Head & Neck Surgery Associates, Inc. Katılım Belgesi), 1993

Siirt Batman Lisesi – İngilizce Öğretmenliği
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – İngilizce Okutmalığı
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
Anadolu üniversitesi
Abant İzzet Baysal üniversitesi
Ankara üniversitesi
Osmangazi üniversitesi
Büyük Britanya Dil ve Konuşma Terapistliği Birliği
Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü – Öğretim üyesi
Engelliler Entegre Yüksekokulu
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Dil ve Konuşma Terapisi – 2014
Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Kurucusu
Özel Eğitimciler Derneği Üyesi

2014 yılı  Haziran ayında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde göreve başladı ve bu bölümün başkanlığına atandı.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi ve Özel Eğitimciler Derneği üyesi..

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Topbaş, S., ve Konrot, A., Variability in Phonological Disorders. Can we Search for Systematicity? Evidence from Turkish Speaking Children. Ed. Wolfram Ziegler ve Karin Deger. Clinical Linguistics and Phonetics. Bölüm 9, 79-87. London: Whurr Pub., 1998  

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. A.Konrot, S.Saçıldı, O.Konrot, ”CASPER – Computer Assisted Speech Reading Tutor” , 10th International Educational Technology Conference, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. 26-28 Nisan 2010, Conference Proceedings, Vol.1, p. 268-270.
 2. Topbaş, S., Konrot, A. ve Başal, M. A Survey Regarding the Competencies of Speech and Language Pathologists:Perceptions about their current and future competencies. CEC-Council for Exceptional Children, Orlando, Florida, USA., 1996  
 3. Altay, B., Konrot, A., “Overall results of 8 Turkish postlingually deaf adults using Nucleus Multielectrode Cochlear.” Proceedings of the XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Essex: Multi-Science Publishing Co., 1993  
 4. Konrot, A., Altay, B., “Performance of Turkish Postlingually Deaf Adults with the Wearable Speech Processor (WSP) and the Mini Speech Processor (MSP) of the Nucleus Multi-electrode Cochlear Implant- Preliminary results.” Proceedings of the XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Essex: Multi-Science Publishing Co. 1993., 1993  
 5. Altay, B., Konrot, A., “Objective assessment of voice following vocal cordectomy.” 7th Asia-Oceanic Congress of Otorhinolaryngological Societies, Hong-Hong., 1991  
 6. Konrot, A., “Acoustic and Perceptual Observations on Emphatic Stress in Turkish” The 5th International Conference on Turkish Linguistics, School of Oriental and African Studies, University of London, 15-17 August., 1990  
 7. Konrot, A., “Stress in Turkish: Is it determined phonologically or morphologically?” (Hendrik E. Boeschoten, Ludo Th Verhoeven eds.) Studies on Modern Turkish- Proceedings of the third conference on Turkish linguistics, Tilburg:Tilburg University Press., 1987  

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 1. Özcan, H., Keçik, İ., Topbaş, S. & Konrot, A. A comparative study in prominal use in the discourse of monolingual Turkish-speaking and bilingual Turkish-Danish speaking children. Holmen A. &

Jorgensen J. N. (Ed) “Det Er Conversation 801 Değil Mi?-Perspectives on the bilingualism of Turkish speaking children and adolescents in North Western Europe” Koge Series Volume K7, Copenhagen., 2000  

 1. Altay, B., Konrot, A., Pyman, B., “Extra cochlear application of Nucleus 22 channel intra cochlear implant: a case report” (Bernard Fraysse, Nadine Cochard eds.) Cochlear Implant- Acquisitions and Controversies, Toulouse: Cochlear AG. , 263-272., 1989  
 2. Konrot, A., “Physical correlates of linguistic stress in Turkish” Essex University Occasional Papers, No.24 ,sayfa , 26. - 52., 1981  
 3. Konrot, A., “A new phoneme or voiced velar stop erosion? Phonetic explanation for the phonological status of the so-called soft-g in Turkish” Essex University Occasional Papers, N0.24 ,sayfa , 12-24. 1981.  

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Bekir Altay, Ahmet Konrot., “Koklear İmplantın Tarihçesi ve Ülkemizdeki Gelişimi.” Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz, Vol.2, Sayı 10, 1-6., 2006.  
 2. Altay, B., Konrot, A., Tüfekçioğlu, U., “Nukleus 22 kanallı koklear implantın üç Türk hasta üzerinde uygulanması.” KBB Postası, Vol.1, Sayı 3, 23-25., 1991  
 3. Konrot, A., “Özel Eğitim Alanına Öğretmen Yetiştirmede Bir Uygulama” Özel Eğitim Dergisi, Ankara:A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cilt 1, Sayı 1, S. 47-53., 1991  
 4. Konrot, A., “Sesbilgisi Çalışmalarında Nesnellik” Dilbilim ve Türkçe, Ankara:Dil Derneği, 23-35., 1991   
 5. Konrot, A. "Zihinsel engellilerin eğitiminde konuşma terapistinin rolü", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 169-176., 1986  
 6. Konrot, A. “The listener's sensitivity to the speaker's nonfluencies as acontributing factor at the point of origin of the problem of stuttering.” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 113-118., 1984  
 7. Konrot, A. “İşitme engelli çocuklarda konuşmanın bürünsel özellikleri nasıl geliştirilebilir ?” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 119-129., 1984  

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

 1. Ahmet Konrot, "Avrupa Birliği’nde Konuşma Terapisti Yetiştirme, Türkiye’deki mevcut Durum ve Öneriler", S.Seyhun Topbaş (Ed.) Bildiri Kitabı, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kök Yayıncılık, s.18-25, 2005.
 2. İlknur Maviş, Seyhun Topbaş, Ahmet Konrot, "Dil ve Konuşma Bozukluklarında 2000-2004 Yılları

DİLKOM Vaka Profili", S.Seyhun Topbaş (Ed.) Bildiri Kitabı, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kök Yayıncılık, s.26-31, 2005.

 1. Ahmet Konrot, "Aile Katılımlı Erken Dönem Kekemelik Terapisi (Lidcombe) ve Türkiye Sonuçları",

Ahmet Konrot (Ed.) Özel Eğitimden Yansımalar, 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Kök Yayıncılık, s.11-120., 2004  

 1. Konrot,Ahmet "Öğretmen Yetiştirme Bağlamında Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğrencilerinin ve

Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimi Tercihleri", Ahmet Konrot (Ed.) Özel Eğitimden Yansımalar,

13. Ulusal Özel Eğitim Kondresi Bildirileri, Kök Yayıncılık, s.48-56, 2004  

 1. Konrot, A. “Erken Dönem Kekemeliğin Aile Eğitimi Yoluyla Sağaltımı.” Özel Eğitimde Aile Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını. s.24-28., 2000  
 2. Konrot, A., “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Dil ve Konuşma Sorunlu Çocuklar” YA-PA 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Eskişehir/1991 İstanbul:Ya-Pa Yayınları, 28-35., 1991  
 3. Konrot, A. “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nün Kısa Tarihçesi.” 1991 1. Özel Eğitim Günü ve Mithat Enç’in Anısına. Ankara:Karatepe Yayınları, s.11-13, 1991  
 4. Torun, Ş., Konrot, A., Özdemir, G., Erdinç, O., “Anadili Türkçe olan Parkinsonlularda dizartri'nin özellikleri ve klinik tanısı.” 4. Nöroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,, 1991  
 5. Konrot, A. “Konuşma Terapisi ve Dilbilimi” Dilbiliminin Dünü, Bugünü, Yarını- Hacettepe Üniversitesi 1.Dilbilim Kongresi,s. 37-39., 1987  
 6. Torun, Ş., Konrot, A., Erdinç, O., Özdemir, G., “Parkinson hastalarında larinks disfonksiyonuParkinson dizartrisi'nin erken tanısında objektif bir yöntem: elektrolaringografi.” 4. Nöroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,1991.  

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 1. Konrot, Ahmet Erken Dönem Kekemelikte Doktor Kararı ve Yönlendirme, Baskı: Createspace, Amazon.com Co., ISBN-13: 9781499659252, 2014.
 2. Konrot, Ahmet Bakıyorum-Görüyorum-Duyuyorum, Dudak Okumanın Temel İlkeleri, Konrot

Akademi Yayınları, İstanbul:Sanat Çevresi Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 2012

 1. Konrot Ahmet Bak-Gör-Duy Dudak Okuma Temel Eğitim Seti, Konrot Yayıncılık, 2012
 2. Konrot, Ahmet “İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları”, Ed. Seyhun Topbaş, Dil ve Kavram Gelişimi, Bölüm 10, s. 190-211, Ankara:Kök Yayıncılık, 2005.
 3. Konrot, Ahmet, (Ed.) Özel Eğitimden Yansımalar, Kök Yayıncılık., 2004
 4. Konrot, Ahmet, "Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde İnsan İletişimi Bozuklukları işle İlgili

Düzenlemelerin Ülkemizdeki Durumu: Türkiye'de Dil ve Konuşma Terapistliği (Logopedi)ile ilgili Mevcut Durum ve Öneriler), Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar, Ankara: T.C. Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü Yayını, s.635-643, 2004  

 1. Seyhun Topbaş, Ahmet Konrot, Pınar Ege , Dil ve konuşma terapistliği : Türkiye'de gelişmekte olan bir bilim dalı . Eskişehir : Anadolu Üniversitesi,, 2002  
 2. Ahmet Konrot "Konuşma ve Konuşma Farklılıkları". Ed. Ümit Girgin, Okuma Yazma Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ünite 7, s. 93-104, 2000   38) Ahmet Konrot, " Okulöncesi Dönemde Bireysel Farklılıklara Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları."Ed.

Seyhun Topbaş, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ünite 7, s. 93-104,, 2000  

 1. Ahmet Konrot "Sözel Dil ve Konuşma Sorunları". Ed. Süleyman Eripek, Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ünite 7, s. 93-104, 1998  
 2. Konrot, Ahmet (Ed.), Modern Studies on Turkish Linguistics, Proceedings of the 6th International Congress on Turkish Linguistics, Anadolu Ün., Eğitim Fakültesi., 1992  
 3. Ahmet Konrot "Sounds in Human Language". Ed. Ahmet Kocaman, Linguistics and Language Teaching - Dilbilimi ve Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları (No. 617-311), Bölüm 2, s. 17-41, 1993  
 4. Konrot, A. ve B. Levent, Konuşma Sorunlu Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı Yayını. 1991 

Sözlü ve Poster Bildiriler

 1. Konrot, A. “İş Kazalarında Görünmeyen Risk: İşitme Yetersizliği”, Engelsiz Kariyer Oturumu, İnsan Kaynakları Zirvesi, İstanbul: Lütfi Kırdar Kongre ve Seri Sarayı, 13-14 Şubat, 2013.
 2. Konrot. A. , Konrot, O.“BAK-GÖR-DUY Etkileşimli Bilgisayar Destekli Dudak Okuma Temel

Eğitim Programı”, Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu, Manisa Belediyesi Kültür Merkezi, 5-7 Eylül, 2012.

 1. Konrot, A. “Aile KatılımlıErken Dönem Kekemelik Programı.” Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi 2012., Özel Eğitimciler Derneği, Antalya/Kemer Limak Limra Otel, Sözlü sunum.1-5 Şubat, 2012.   
 2. Konrot, A. “İşlevsel Değerlendirme.” 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi., Ankara Üniversitesi, Marmaris Martı Otel, Sözlü sunum.12-24 Ekim, 2009.   
 3. Konrot, A. “İlköğretim okullarında özgül öğrenme bozukluğu olasılığı bulunan öğrencilerin öğretmenler aracılığı ile taranması.” 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi., Selçuk Üniversitesi, Konya, Sözlü sunum.13-15 Kasım, 2008.   
 4. Konrot, A ve Z. Güneş “İlköğretim öğrencilerinde gözlenebilecek dil ve konuşma bozukluklarını tarama aracı geliştirme”, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Sözlü Bildiri, Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği,  İstanbul:Yeditepe Üniversitesi, 2007.
 5. Konrot, A. “Şemseddin Sâmi’nin “Lisân”  Kitabının Bir Dil ve Konuşma Terapistine Düşündürdükleri”, 3. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Sözlü Bildiri, 2-4 Haziran, Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği,  Ankara, 2005.
 6. Topbaş,S., Tezel,Ö., Konrot, A. “Efficiency of articulation treatment in a cleft palate subject.” Treatment Efficacy Conference, Poster Bildiri, 16-21 September, ASHA and City University, London, 2002. 51) Konrot, A. “Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS) ve Özel Eğitimdeki Önemi”, 10. Ulusal Özel Eğitim Kongresi., Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Sözlü sunum.12-14 Kasım, 2000  
 1. Konrot, A. "Speculations on Code-switching and Brain Activities," Seminar on the Bilingualism of

Turkish Speaking Children in Western European Schools. Sözlü Sunum.University of Copenhagen, Denmark, 17-18 November,, 1999  

 1. Konrot, A. “Dil ve Konuşma terapistinin Tanımı ve Görevleri”, 6. Özel Eğitim Günleri, Yuvarlak Masa Toplantısı: Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Yaklaşım Yöntemleri., Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Sözlü sunum., 1996  
 2. Konrot, A., Ş. Torun “The Prosody in Turkish Speakers with Parkinson’s Disease. ” The 6th International Conference on Turkish Linguistics, Anadolu Üniversity, Eskişehir, 1-3 August, Sözlü Bildiri., 1992  
 3. Hoşcan, Yasemin ve Konrot, A., “Acquisition of Nouns in Turkish. ” The 6th International

Conference on Turkish Linguistics, Anadolu Üniversity, Eskişehir, 1-3 August, Sözlü Bildiri., 1992  

 1. Altay, B., Konrot, A., “Vokal kordektomi sonrasında konuşma sesindeki işlevsel gelişimin objektif yöntemle değerlendirilmesi.” Sözlü Bidiri Hacettepe Üniversitesi KBB Kliniği 4. Alumni Toplantısı.s, 3-12., 1988  
 2. Konrot, A., “Türkçe'de hece vurgusu ve akustik genlik” 2. Dilbilim Sempozyumu, Sözlü Bildiri Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1-3 Haziran, 1988 

 

Cumhuriyet / 23 Ekim 2019
Malatya Bu Sabah / 23 Ekim 2019
İstikbal (Eskişehir) / 10 Mart 2019
Eskişehir\'in Sesi Son Haber / 09 Mart 2019
Annelik Sanatı / 01 Kasım 2017
Yenigün (İstanbul) / 26 Ekim 2017

1948 yılında Eskişehir’'de doğdu. Eskişehir Maarif Koleji’nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden İngilizce Öğretmeni olarak mezun oldu. Siirt Batman Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde İngilizce Okutmanlığı yaptı. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak İngiltere’ye gönderildi. Essex Üniversitesi’nde Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik alanında Mezuniyet Sonrası Diploma aldı. Yine aynı üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında Doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu kazanarak Londra’da Dil ve Konuşma Terapistliği Lisansı alarak Türkiye’'ye döndü. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. Bu fakültede Özel Eğitim Bölümü’nün kurulmasında görev aldı.

1984'de Yardımcı Doçent, 1988'’de Doçent, 1993’'de Profesör oldu. Anadolu, Abant İzzet Baysal, Ankara ve Osmangazi Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1998'’de Başbakanlığa bağlı Özürlüler Yüksek Kurulu’nda dönemin Başbakanı tarafından Üniversiteleri temsilen üye olarak atandı ve emekli olması nedeniyle bu görevinden ayrıldı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Bilimsel Danışma Kurulu’nda üyelik yaptı. 1982-2000 yılları arasında Büyük Britanya Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği üyeliğinde bulundu. Nisan 1999 yılında kendi isteği ile üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı, Dil ve Konuşma Terapisti olarak serbest çalışmaya başladı. 2000 yılında Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi olarak tekrar Anadolu Üniversitesi’ne döndü. Aynı zamanda Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yaparken 2003 yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu müdürlüğüne atandı. 2005-2014 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.

2014 yılı  Haziran ayında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde göreve başladı ve bu bölümün başkanlığına atandı.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği’nin kurucu üyesi ve Özel Eğitimciler Derneği üyesi olan Prof. Konrot, evli ve bir çocuk babasıdır.

Tüm Görüşler

Henüz görüş veya öneri yapılmamış.