COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1948 yılında Eskişehir'de doğdu. Eskişehir Maarif Koleji'nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden İngilizce Öğretmeni olarak mezun oldu. Siirt Batman Lisesinde İngilizce öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İngilizce Okutmanlığı yaptı. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak İngiltere'ye gönderildi. Essex Üniversitesi'nde Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik alanında Mezuniyet Sonrası Diploma aldı. Yine aynı üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında Doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu kazanarak Londra'da Dil ve Konuşma Terapistliği Lisansı alarak Türkiye'ye döndü. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. Bu fakültede Özel Eğitim Bölümü'nün kurulmasında görev aldı.

1984'de Yardımcı Doçent, 1988'de Doçent, 1993'de Profesör oldu. Anadolu, Abant İzzet Baysal, Ankara ve Osmangazi Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1998'de Başbakanlığa bağlı Özürlüler Yüksek Kurulu'nda dönemin Başbakanı tarafından Üniversiteleri temsilen üye olarak atandı ve emekli olması nedeniyle bu görevinden ayrıldı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Bilimsel Danışma Kurulunda üyelik yaptı. 1982-2000 yılları arasında Büyük Britanya Dil ve Konuşma Terapistleri Birliği üyeliğinde bulundu. Nisan 1999 yılında kendi isteği ile üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı, Dil ve Konuşma Terapisti olarak serbest çalışmaya başladı. 2000 yılında Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi olarak tekrar Anadolu Üniversitesine döndü. Aynı zamanda Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yaparken 2003 yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu müdürlüğüne atandı. 2005-2014 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

2014 yılı Haziran ayında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nde göreve başladı ve bu bölümün başkanlığına atandı.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi ve Özel Eğitimciler Derneği üyesi olan Prof. Konrot, evli ve bir çocuk babasıdır.

Eğitim

Lise: Eskişehir Maarif Koleji, 1967 

Lisans:Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü, 1971 

Lisansüstü Diploma: Essex Üniversitesi (UK) Dilbilimi Bölümü, Uygulamalı Dilbilimi, Sesbilimi ve İngilizce Öğretimi Lisansüstü Diploması, 1978 

Lisansüstü Diploma: School for the Disorders of Human Communication, (UK) Dil ve Konuşma Terapisi, Lisansüstü Diploma, 1983

Mesleki Ehliyet Belgesi: Dil ve Konuşma Terapistliği Lisans Belgesi, The College of Speech Therapists, İngiltere, 1984.

Doktora: Essex Üniversitesi (UK), Dilbilimi Bölümü, Dilbilimi Doktorası, 1982

Katıldığı Mesleki Gelişim Kursları

  1. Türkçe Sesletim-Sesbilgisi Testi’nin Kullanımı Çalıştayı, (DKBUD Sertifika) 2005.
  2. Ankara Artikülasyon Testi’nin Kullanımı Çalıştayı, (DKBUD Sertifika) 2005
  3. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi, (DKBUD Sertifika), 2005 
  4. Afazi ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme, (DKBUD Sertifika),  2005
  5. Ses Terapisi Çalıştayı (Sertifika), 2004 
  6. Ses Rehabilitasyonu Çalıştayı, (Acıbadem Hastanesi, Katılım Belgesi), 2003.
  7. Ses Terapisi ve Ses Bozukluklarında Videostroboskopi Kullanımı Kursu, (Anadolu Üniversitesi, DİLKOM), 2003.
  8. Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı (Sertifika), 2000
  9. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu Kursu, (Şişli Etfal Hast. KBB ve Indianapolis Head & Neck Surgery Associates, Inc. Katılım Belgesi), 1993

1)   Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Tam zamanlı öğretim

üyesi (1 Haziran 2014 – Halen devam)

2)   Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yarı zamanlı öğretim üyesi, (Şubat 2013- Haziran 2014)

3)   Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yarı zamanlı öğretim üyesi, (Ekim 2013- Haziran 2014)

4)   Konrot İletişim Bilişim Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Ltd. Şti., Kurucu Ortak, Yönetin Kurulu

Başkanı (2013-Halen Devam)

5)   Siirt Batman Lisesi İngilizce Öğretmeni (1971-1972)

6)   Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İngilizce Okutmanı, (1972-1976)

7)   Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (1983-2005)

8)   Anadolu  Üniversitesi  Dil  ve  Konuşma  Bozuklukları  Eğitim-Uygulama  Merkezi,  Dil  ve  Konuşma

Terapisti (2000-2005)

9)   Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tam zamanlı misafir öğretim üyesi, (2005-2013)

10) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı, 03/07/1985 -

18/12/1985

11) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı, 18/09/1986 -

31/10/1989

12) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı, 31/10/1989 - 13/01/1994

13) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 09/08/1991 - 07/12/1992

14) Anadolu Üniversitesi Senatosu Eğitim Fakültesi Temsilcisi, 16/09/1991 - 16/09/1996

15) Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Kurucu Müdürü, 07/12/1992 - 17/07/1993

16) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 17/06/1993 - 21/03/1996

17) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, 21/03/1996 - 21/03/1999

18) Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü, 27/10/2002 – 15/02/2005 (DAÜ Misafir

Öğretim Üyeliği’ne atanması nedeniyle kendi isteği ile ayrıldı.).

19) Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, 01/06/2006- 15/02/2007

20) Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, Rektör Yardımcısı, 14/01/2008-31/06/2008 (Rektörlük

Makamındaki değişim nedeniyle görevinden ayrıldı.)

21) Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2007- 2013)

22) Doğu Akdeniz Üniversitesi DAÜ Senatosu Müfredat Komitesi Başkanı (2009- 2013)

 

 

 

              

 

2014 yılı  Haziran ayında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde göreve başladı ve bu bölümün başkanlığına atandı.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi ve Özel Eğitimciler Derneği üyesi.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1)       Topbaş, S., ve Konrot, A., Variability in Phonological Disorders. Can we Search for Systematicity?

Evidence from Turkish Speaking Children. Ed. Wolfram Ziegler ve Karin Deger. Clinical Linguistics and Phonetics. Bölüm 9, 79-87. London: Whurr Pub., 1998

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

2)       A.Konrot, S.Saçıldı, O.Konrot, ”CASPER – Computer Assisted Speech Reading Tutor” , 10th

International Educational Technology Conference, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. 26-28 Nisan 2010, Conference Proceedings, Vol.1, p. 268-270.

 

3)       Topbaş, S., Konrot, A. ve Başal, M. A Survey Regarding the Competencies of Speech and Language

Pathologists:Perceptions about their current and future competencies. CEC-Council for Exceptional Children, Orlando, Florida, USA., 1996

 

4)       Altay, B., Konrot, A., “Overall results of 8 Turkish postlingually deaf adults using Nucleus Multi-

electrode Cochlear.” Proceedings of the XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Essex: Multi-Science Publishing Co., 1993

 

5)       Konrot, A., Altay, B., “Performance of Turkish Postlingually Deaf Adults with the Wearable Speech

Processor (WSP) and the Mini Speech Processor (MSP) of the Nucleus Multi-electrode Cochlear Implant- Preliminary results.” Proceedings of the XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Essex: Multi-Science Publishing Co. 1993., 1993

 

6)       Altay, B., Konrot, A., “Objective assessment of voice following vocal cordectomy.” 7th Asia-Oceanic

Congress of Otorhinolaryngological Societies, Hong-Hong., 1991

 

7)       Konrot,  A.,  “Acoustic  and  Perceptual  Observations  on  Emphatic  Stress  in  Turkish”  The  5th

International Conference on Turkish Linguistics, School of Oriental and African Studies, University of London, 15-17 August., 1990

 

8)       Konrot, A., “Stress in Turkish: Is it determined phonologically or morphologically?” (Hendrik E.

Boeschoten,  Ludo  Th  Verhoeven  eds.)  Studies  on  Modern  Turkish-  Proceedings  of  the  third conference on Turkish linguistics, Tilburg:Tilburg University Press., 1987

 

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler 

 

9)       Özcan, H., Keçik, İ., Topbaş, S. & Konrot, A. A comparative study in prominal use in the discourse

of monolingual Turkish-speaking and bilingual Turkish-Danish speaking children. Holmen  A. &

Jorgensen J. N. (Ed) “Det Er Conversation 801 Değil Mi?-Perspectives on the bilingualism of Turkish speaking children and adolescents in North Western Europe” Koge Series Volume K7, Copenhagen., 2000

 

10)     Altay, B., Konrot, A., Pyman, B., “Extra cochlear application of Nucleus 22 channel intra cochlear

implant: a case report” (Bernard Fraysse, Nadine Cochard eds.) Cochlear Implant- Acquisitions and Controversies, Toulouse: Cochlear AG. , 263-272., 1989

 

11)     Konrot, A., “Physical correlates of linguistic stress in Turkish” Essex University Occasional Papers,

No.24 ,sayfa , 26. - 52., 1981

 

12)     Konrot, A., “A new phoneme or voiced velar stop erosion? Phonetic explanation for the phonological

status of the so-called soft-g in Turkish” Essex University Occasional Papers, N0.24 ,sayfa , 12-24. 1981.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

13)     Bekir Altay, Ahmet Konrot., “Koklear İmplantın Tarihçesi ve Ülkemizdeki Gelişimi.” Cerrahi Tıp

Bilimleri Kulak Burun Boğaz, Vol.2, Sayı 10, 1-6., 2006.

 

14)     Altay, B., Konrot, A., Tüfekçioğlu, U., “Nukleus 22 kanallı koklear implantın üç Türk hasta üzerinde

uygulanması.” KBB Postası, Vol.1, Sayı 3, 23-25., 1991

 

15)     Konrot, A., “Özel Eğitim Alanına Öğretmen Yetiştirmede Bir Uygulama”  Özel Eğitim  Dergisi,

Ankara:A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cilt 1, Sayı 1, S. 47-53., 1991

 

16)     Konrot, A., “Sesbilgisi Çalışmalarında Nesnellik” Dilbilim ve Türkçe, Ankara:Dil Derneği, 23-35.,

1991

 

17)     Konrot, A. "Zihinsel engellilerin eğitiminde konuşma terapistinin rolü", Anadolu Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 169-176., 1986

 

18)     Konrot, A. “The listener's sensitivity to the speaker's nonfluencies as acontributing factor at the point

of origin of the problem of stuttering.” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 113-118., 1984

 

19)     Konrot, A. “İşitme engelli çocuklarda konuşmanın bürünsel özellikleri nasıl geliştirilebilir ?” Anadolu

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 119-129., 1984

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

20)     Ahmet Konrot, "Avrupa Birliği’nde Konuşma Terapisti Yetiştirme, Türkiye’deki mevcut Durum ve

Öneriler", S.Seyhun Topbaş (Ed.) Bildiri Kitabı, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kök Yayıncılık, s.18-25, 2005.

 

21)      İlknur Maviş, Seyhun Topbaş, Ahmet Konrot, "Dil ve Konuşma Bozukluklarında 2000-2004 Yılları

DİLKOM Vaka Profili", S.Seyhun Topbaş (Ed.) Bildiri Kitabı, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kök Yayıncılık, s.26-31, 2005.

 

22)     Ahmet Konrot, "Aile Katılımlı Erken Dönem Kekemelik Terapisi (Lidcombe) ve Türkiye Sonuçları",

Ahmet Konrot (Ed.) Özel Eğitimden Yansımalar, 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Kök Yayıncılık, s.11-120., 2004

 

23)     Konrot,Ahmet "Öğretmen Yetiştirme Bağlamında Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğrencilerinin ve

Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimi Tercihleri", Ahmet Konrot (Ed.) Özel Eğitimden Yansımalar,

13. Ulusal Özel Eğitim Kondresi Bildirileri, Kök Yayıncılık, s.48-56, 

 

24)     Konrot, A. “Erken Dönem Kekemeliğin Aile Eğitimi Yoluyla Sağaltımı.” Özel Eğitimde Aile Eğitimi

Sempozyumu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını. s.24-28., 2000

 

25)     Konrot,  A.,  “Okulöncesi  Eğitim  Kurumlarında  Dil  ve  Konuşma  Sorunlu  Çocuklar”  YA-PA  7.

Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Eskişehir/1991 İstanbul:Ya-Pa Yayınları, 28-35., 1991

 

26)     Konrot, A. “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nün Kısa Tarihçesi.” 1991 1.

Özel Eğitim Günü ve Mithat Enç’in Anısına. Ankara:Karatepe Yayınları, s.11-13, 1991

 

27)     Torun, Ş., Konrot, A., Özdemir, G., Erdinç, O., “Anadili Türkçe olan Parkinsonlularda dizartri'nin

özellikleri ve klinik tanısı.” 4. Nöroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,, 1991

 

28)     Konrot,  A.  “Konuşma  Terapisi  ve  Dilbilimi”  Dilbiliminin  Dünü,  Bugünü,  Yarını-  Hacettepe

Üniversitesi 1.Dilbilim Kongresi,s. 37-39., 1987

 

29)     Torun, Ş., Konrot, A., Erdinç, O., Özdemir, G., “Parkinson hastalarında larinks disfonksiyonu-

Parkinson dizartrisi'nin erken tanısında objektif bir yöntem: elektrolaringografi.” 4. Nöroloji Kongresi Bildiriler Kitabı,1991.

 

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler 

 

30)     Konrot, Ahmet Erken Dönem Kekemelikte Doktor Kararı ve Yönlendirme, Baskı: Createspace,

Amazon.com Co., ISBN-13: 9781499659252, 2014.

 

31)     Konrot,  Ahmet  Bakıyorum-Görüyorum-Duyuyorum,  Dudak  Okumanın  Temel  İlkeleriKonrot

Akademi Yayınları, İstanbul:Sanat Çevresi Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 2012

 

32)     Konrot Ahmet Bak-Gör-Duy Dudak Okuma Temel Eğitim Seti, Konrot Yayıncılık, 2012

 

33)     Konrot, Ahmet  “İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları”, Ed. Seyhun Topbaş,  Dil ve Kavram

Gelişimi, Bölüm 10, s. 190-211, Ankara:Kök Yayıncılık, 2005.

 

34)     Konrot, Ahmet, (Ed.) Özel Eğitimden Yansımalar, Kök Yayıncılık., 2004

 

35)     Konrot,  Ahmet,  "Avrupa  Birliği'ne  Uyum  Sürecinde  İnsan  İletişimi  Bozuklukları  işle  İlgili

Düzenlemelerin Ülkemizdeki Durumu: Türkiye'de Dil ve Konuşma Terapistliği (Logopedi)ile ilgili Mevcut Durum ve Öneriler), Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar, Ankara: T.C. Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü Yayını, s.635-643, 2004

 

36)     Seyhun Topbaş, Ahmet Konrot, Pınar Ege , Dil ve konuşma terapistliği : Türkiye'de gelişmekte

olan bir bilim dalı . Eskişehir : Anadolu Üniversitesi,, 2002

 

37)     Ahmet Konrot "Konuşma ve Konuşma Farklılıkları". Ed. Ümit Girgin, Okuma Yazma Öğretimi.

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ünite 7, s. 93-104, 2000

 

38)     Ahmet Konrot, " Okulöncesi Dönemde Bireysel Farklılıklara Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları."Ed.

Seyhun Topbaş, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ünite 7, s. 93-104,, 2000

 

39)     Ahmet Konrot "Sözel Dil ve Konuşma Sorunları". Ed. Süleyman Eripek, Özel Eğitim. Eskişehir:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ünite 7, s. 93-104, 1998

 

40)     Konrot, Ahmet (Ed.), Modern Studies on Turkish Linguistics, Proceedings of the 6th International

Congress on Turkish Linguistics, Anadolu Ün., Eğitim Fakültesi., 1992

 

41)     Ahmet Konrot  "Sounds in Human Language". Ed. Ahmet Kocaman,  Linguistics and Language

Teaching - Dilbilimi ve Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları (No. 617-311), Bölüm 2, s. 17-41, 1993

 

42)     Konrot, A. ve B. Levent, Konuşma Sorunlu Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı Yayını. 1991

 

 

 


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım