COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Prof. Dr. Sermin Kesebir, 1995 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesini bitirdi. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamladı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 2008’de Adnan Menderes Üniversitesinde doçent ünvanını aldı. 2009-2014 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görevlisi olarak akut psikoz servisinin idaresini yürüttü. 2014 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde profesör öğretim üyesi olarak ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde ayaktan tedavi biriminde ve konsultan hekim olarak görevini sürdürmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği-Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Halime Odağ Vakfı-Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler, Bipolar Yaşam Derneği, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Uluslararası Bipolar Bozukluklar Birliği (ISBD) ve Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Birliği (ISAD) üyelikleri bulunan Dr. Sermin Kesebir’in temel ilgi ve çalışma alanları duygudurum bozuklukları (depresif bozukluklar ve bipolar –iki uçlu- bozukluklar –manik depresif hastalık), konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve psikanalitik yönelimli psikoterapilerdir.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Depresyon Sağaltım Kılavuzunda ‘’Somatik belirtilerin eşlik ettiği depresyonun sağaltımı’’ ve ‘’Yeme bozuklukları eştanılı depresyon sağaltımı’’, Bipolar Bozukluk tip II: Tanı ve tedavisi; Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi, Psikanalitik Psikoterapiler kitabında ‘’Heinz Kohut (1913-1981) ve Kendilik Psikolojisi’’; Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi, Kadınların yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı kitabında ‘’Kadın ve Duygudurum Bozuklukları’’ bölümlerini kaleme almıştır. ‘’Bipolar Bozuklukta 20. Kromozomun Etkilenmişliği’’, ‘’Bipolar Hastalar ve Birinci Derece Yakınlarında Pozitif Aile Öyküsünün afektif mizaç üzerine etkisi’’, ‘’Bipolar Bozuklukta Kromozomal Yerleşim: D2024B1 no’lu gösterge’’, ‘’Uzun süreli sürdürümde lamotrijin eklenmesinin öncesi ve sonrası: Kan düzeyinin etkisi’’, ‘’Menarş yaşı iki uçlu bozukluğun gidişini etkiler mi?’’ ödüllü çalışmaları olup, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış yüzü aşkın yayını, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş yüzü aşkın bildirisi bulunmaktadır. Bu çalışmaların en önemlileri şunlardır:

QEEG in affective Disorder: about to be a biomarker, endophenothype, and a predictor of treatment response. Heliyon 2018. 22; 4(8): e00741.

Epigenetics of Metabolic Syndrome as a Mood Disorder. J Clin Med Res 2018,10: 453-460.

Metabolic syndrome and childhood trauma: Also comorbidity and complication in mood disorder. World J Clin Cases. 2014; 16; 2(8): 332-7.

Uric acid levels may be a biological marker for the differentiation of unipolar and bipolar disorder: The role of affective temperament. J Affect Disord. 2014; 165: 131-4.

Are EEG spectral power density of BD I and II different? 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:1, Vol. 16, 113, Seoul, 2014.

Are ICAM, VCAM and E-selectin levels different in first manic episode and subsequent remission? J Affect Disord. 2014;163(2):76-80.

The relationship between impulsivity and lipid levels in bipolar patients: does temperament explain it? Compr Psychiatry. 2014;55(4):883-6.

Is the relationship between affective temperament and resilience different in depression cases with and without childhood trauma? Compr Psychiatry. 2014;55(4):870-5.

İlk Atak Manide EEG Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi. JMOOD 2013;3(3): 100-6.

EEG Abnormality in first episode mania: is it trait or state? Psychol Res. 2013; 3(10): 563-70.

Is there a relationship between age at menarche and clinical and temperamental characteristics in bipolar disorder? Ann Clin Psychiatry. 2013;25(2):121-4.

The relation between affective temperament and resilience in depression: a controlled study. J Affect Disord. 2013;148(2-3):352-6.

Comorbid impulse control disorder in bipolar disorder: the role of antidepressants. Turk Psikiyatri Derg. 2012;23(1):71.

Compulsive buying in bipolar disorder: is it a comorbidity or a complication? J Affect Disord. 2012;136(3):797-802.

Psychopathology in forced displacement: a comparison between three generations. Anadolu Psikiyatri Derg 2011;12(1):1-6.

Temperament in suicide attempt: a mediator role of cortisol. Anadolu Psikiyatri Derg 2010;11(4):293-8.

Anticipation in bipolar disorder: A comparison between two generations. Türk Psikiyatri Derg 2008; 19(4):349-357.

Affective Temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A. J Affect Disord 2005; 85(1-2), 113-125.

Affective Temperaments as measured by TEMPS-A in patients with Bipolar I disorder and their First Degree Relatives. J Affect Disord, 2005; 85(1-2), 127-133.

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1995

Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı – Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi (2002)

Adnan Menderes Üniversitesi – Doçentlik - 2008

 

 

 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi – Mecburi Hizmet

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Eğitim Görevlisi  - 2009-2014

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi-...

Psikiyatrik Tüm Hastalıklar

Duygu durum bozuklukları (depresif bozukluklar ve bipolar –iki uçlu- bozukluklar –manik depresif hastalık) 

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

Psikonörofizyoloji ve Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler 

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği - Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi,

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü,

Halime Odağ Vakfı-Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler

Bipolar Yaşam Derneği,

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA),

Uluslararası Bipolar Bozukluklar Birliği (ISBD),

Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Birliği (ISAD)

EEG & Clinical Neuroscience (ECNS) üyeliği

TEMPS-A Mizaç Ölçeği, Snaith-Hamilton Haz Ölçeği ve Zorlantılı Satınalma Ölçeğini dilimize kazandırmıştır.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. QEEG in affective Disorder: about to be a biomarker, endophenothype, and a predictor of treatment response. Heliyon 2018. 22; 4(8): e00741.

A2. S. Kesebir. Epigenetics of Metabolic Syndrome as a Mood Disorder. J Clin Med Res 2018,10: 453-460.

A3. S Kesebir, S Metin, MDT Erinc, A Yosmaoglu. Early Menopause Is a Risk Factor for Postmenopausal Depression in Healthy Women, But Are Depressive Episodes a Risk Factor for Early Menopause? Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics 2018, 7 (3-4), 69-71.

A4. F Gümüş, S Çakır, S Kesebir, EE Michalak, G Murray. Psychometric properties of the Turkish Version of the Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL. BD) Scale. Journal of Psychiatric Nursing 2018, 9 (3), 170-174.

A5. S Kesebir, A Yosmaoğlu. QEEG in affective disorder: about to be a biomarker, endophenotype and predictor of treatment response. Heliyon 2018, 4(8), e00741.

A6. S Kesebir. Epigenetics of Metabolic Syndrome as a Mood Disorder. Journal of clinical medicine research 2018, 10 (6), 453-460.

A7. S Kesebir. Reciprocal roots of metabolic syndrome and affective disorder: Temperamental, familial and environmental factors such as climate, geography, migration and changeable life styles. Ment Health 2018, 14, 772-774.

A8. S Kesebir, B Erdinç, N Tarhan. Predictors of metabolic syndrome in first manic episode. Asian journal of psychiatry 2017, 25, 179-183.

A9. Şentürk Cankorur V, H Demirel, D Yücel, S Cakir, S Kesebir. Cognitive Functions of Bipolar Disorder Patients in Remission on Monotherapy: A Follow-Up Study.

Turk Psikiyatri Dergisi 2017, 28 (4): 32-36.

A10. S Kesebir. Projection of biphasic state to mitochondria. J Mol Histol Med Physiol 2016, 2 (104), 2.

A11. S Kesebir, M Altintas, E Tatlidil Yaylaci, B Erdinc, N Tarhan. Metabolic syndrome in first manic episode: A comparison between patients with or without previous depressive episode. J Metabolic Synd 2016, doi: 5 (201), 2167- 0943.1000.

 

A12. S Nurmedov, Y Ibadi, O Noyan, O Yilmaz, S Kesebir, N Dilbaz, S Kose. Relationship between impulsivity and plasma uric acid levels in patients with substance use disorders. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016, 26: 46-51.

A13. RY Elbay, S Kesebir. Reward Sensitivity and Decision Making in Depressive Episode: Are Unipolar and Bipolar Patients Different. J Depress Anxiety 2016, 2, 2167-1044.

A14. E Ozten, S Kesebir, GH Sayar, G Eryilmaz, IG Gul, OK Karamustafalioglu. DSM-IV versus DSM-5 diagnosis of bipolar disorder in a Turkish sample. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2015, 25:42-46.

A15. G Eryilmaz, S Kesebir, IG Gül, E Özten, KO Karamustafalioğlu. Dissociative experiences in bipolar disorder II: Are they related to childhood trauma and obsessive-compulsive symptoms? Archives of Clinical Psychiatry, 2015; 42: 38-40.

A16. A Bayrak, B Cetin, H Meteris, S Kesebir. Parkinsonism secondary to duloxetine use: a case report. Northern clinics of Istanbul 2015, 2 (3), 243.

Al7. Güven S, Kesebir S, Demirer MR, Bilici N. EEG Spectral Povver Density in First

Episode Mania: A comparative study with subsequent remission period. Archives of

Neuropsychiatry 2015; 52(2) doi: 10.4274/npa.y7180

A18. Gültekin BK, Kesebir S, Kabak SG, Ergün FF, Tatlıdil Yaylacı E. Are Uric Acid Levels

Different from Healthy Subjects in Bipolar Affective Disorder and Schizophrenia:

Relationship Betvveen Clinical İmprovement and Episode Severity in Male Patients.

Archives of Neuropsychiatry 2014; 51(3) doi: 10.4274/npa.y6838

A19. Kesebir S, Toprak B, Baykara B, Hariri AG, Bilici M. Comparing of sexual function and

hormonal parameters betvveen mood stabilizer treatment modalities in bipolar disorder:

The role of gender. Archives of Neuropsychiatry 2014; 51(3) doi: 10.4274/npa.y6838

A20. Kesebir S, Tatlıdil Yaylacı E, Süner Ö, Gültekin BK. Uric acid levels May be a

biological marker for the differentiation of unipolar and bipolar disorder: The role of

affective temperament. J Affect Disord. 2014; 163(3) doi.org/10.1016/j.jad.2014.04.053

A21. Turan Ç, Kesebir S, Süner Ö. Are ICAM, VCAM and E-seiectin levels different in first

manic episode and subsequent remission? J Affect Disord. 2014;163(2):76-80.

A22. Tatlıdil Yaylacı E, Kesebir S, Güngördü O. The relationship betvveen impulsivity and

lipid levels in bipolar patients: does temperament explain it? Compr Psychiatry.

2014;55(4):883-6

A23. Gündoğar D, Kesebir S, Demirkan AK, Yaylacı ET. Is the relationship betvveen

affective temperament and resilience different in depression cases vvith and vvithout

childhood trauma? Compr Psychiatry. 2014;55(4):870-5.

A24. Koc I, Kesebir S. The Subgroup Effect of Adult Attention Deficit Hyperactivity on

Disability and Quality of Life Among Bipolar Patients. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

2014; 24(1):49-54.

A25. Kesebir S, Güven S, Topçuoğlu ÖB. EEG abnormality in first episode mania: relation

vvith clinical properties in subsequent remission period. Anadolu Psikiyatri Derg

2014;15(l):l-7.

A26. Kesebir S, Süner O, Yaylaci ET, Bayrak A, Turan C. Increased uric acid levels in

bipolar disorder: is it trait or State? J Biol Regul Homeost Agents. 2013; 27(4):981-8,

A27. Şair Aslan YB, Dereboy F, Kesebir S. Identity and temperament characteristics in

the categorization of depressive pole. Anadolu Psikiyatri Derg 2013; 14(3): 210-7.

A28. Ustündağ MF, Kesebir S. Internalized stigmatization in bipolar patients: relationship

vvith clinical properties, quality of life and treatment compliance. Turk Psikiyatri Derg.

2013; 24(4):231-9.

A29. Kesebir S, Güven S, Tatlıdil Yaylacı E, Bilgin Topçuoğlu Ö, Altıntaş M. EEG

Abnormality in first episode mania: is it trait or state? Psychol Res. 2013; 3(10): 563-70.

A30. Kesebir S, Yaşan Şair B, Unübol B, Tatlıdil Yaylacı E, Is there a relationship betvveen

age at menarche and clinical and temperamental characteristics in bipolar disorder? Ann

Clin Psychiatry. 2013;25(2): 121-4.

A31. Turan Ç, Kesebir S, Meteris H, Ülker M. Aphasia, prosopagnosia and mania: a case

diagnosed vvith right temporal variant semantic dementia. Turk Psikiyatri Derg. 2013;

24(1): 68-72.

A32. Kesebir S, Gündoğar D, Küçüksubaşı Y, Tatlıdil Yaylacı E. The relation betvveen

affective temperament and resilience in depression: a controlled study. J Affect Disord.

2013; 148(2-3): 352-6.

A33. Pelin Z, Karataş S, Kesebir S. Jactatio corporis nocturna and dissociative disorder: a

case report. Turk Psikiyatri Derg. 2012;23(2):141-4.

A34. Kesebir S. Comorbid impulse control disorder in bipolar disorder: the role of

antidepressants. Turk Psikiyatri Derg. 2012;23(1):71.

A35. Kesebir S, işitmez S, Gündoğar D. Compulsive buying in bipolar disorder: is it a

comorbidity or a complication? J Affect Disord. 2012;136(3):797-802.

A36. Aydemir Ö, Ergün H, Kesebir S, Soygür H, Tulunay C. Effect of citalopram versus

escitalopram on quality of life in the treatment of the acute phase of majör depressive

disorder: a comparative, open-label study. Bulletin of Clinical Psychopharmacol.

2011;21(3):210-8.

A37. Kesebir S. Psychopathology in forced displacement: a comparison betvveen three

generations. Anadolu Psikiyatri Derg 2011;12(l):l-6.

A38. Kesebir S, Yasemin Ş, Akbaş S. Temperament in suicide attempt: a mediator role of

cortisol. Anadolu Psikiyatri Derg 2010;ll(4):293-8.

A39. F Kökçü, S Kesebir. İki Uçlu Olgular ve Çocuklarında Bağlanma Biçimi'nin, Mizaç,

Kişilik ve Klinink Özelliklerle İlişkisi: Kontrollü bir çalışma, Türk Psikiyatri Dergisi

2010; 21(4): 164-170.

A40. S Akbaş, S Kesebir, Ö Böke, K Karabekiroğlu, G Sarısoy, O Pazvantoğlu, AR Şahin.

Hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan ve olmayan majör depresif bozukluklu

ergenlerin ve annelerinin mizaç özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11(1):9-

17.

A41. Z Yüncü, S Kesebir, B Özbaran, Y Çelik, C Aydın. Madde Kullanım Bozukluğu Olan

Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç: Kontrollü Bir Çalışma, Türk

Psikiyatri Dergisi 2009; 20(1):5-13

A42. Ö Aydemir, H Ergün, H Soygür, S Kesebir, C Tulunay. Majör Depresif Bozuklukta

Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(3):205-212

A43. Z Yüncü, S Kesebir, F Akdeniz, S Vahip. İki Uçlu Bozuklukta Birikme Etkisi: İki Nesil

Arasında Bir Karşılaştırma. Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(4):349-357

A44. Kesebir, S., Vahip S., Akdeniz F., Yüncü Z., "Bipolar Bozuklukta Mizaç ile Klinik

Özelliklerin İlişkisi", Türk Psikiyatri Dergisi, 16(3), 164-169 (2005).

A45. Vahip, S., Kesebir, S., Alkan, M., Yazıcı, O., Akiskal , K.K., Akiskal, H., ''Affective

Temperaments in clinically-vvell subjects in Turkey: initial psychometric data on the

TEMPS-A", Journal of Affective Disorder, 85(1-2), 113-125 (2005).

A46. Kesebir, S., Vahip, S., Akdeniz, F., Akiskal, H., Yüncü, Z., Alkan, M., ” Affective

Temperaments as measured by TEMPS-A in patients vvith Bipolar I disorder and their

First Degree Relatives", Journal of Affective Disorder, 85(1-2), 127-133 (2005).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında

(Proceeding) basılan bildiriler :

 

B1. S Kesebir, B Evkuran. Impact of affective temperament on the age of menopause.

Bipolar Disorders 2016, 18, 94.

B2. S Kesebir, ET Yaylac, F Akdeniz. Vitamin D deficiency and hyperparathyroidism: a comparison between BD with comorbid ADHD and without. Bipolar Disorders 2016, 18, 80.

B3. S Kesebir, Y Küçüksubaş, ET Yaylacı. Metabolic syndrome in sad: winter vs summer. Bipolar Disorders 2016, 18, 86.

B4. Kesebir, B Erdinc, M Altntaş. Is there a relation between affective temperament and metabolic syndrome? Bipolar Disorders 2016, 18, 95.

B5. S Kesebir, ET Yaylacı, F Akdeniz. Lithium induced hyperparathyroidism in lithium monotherapy: comparison of clinical properties of Bd between before and after lithium monotherapy. Bipolar Disorders 2016, 18, 86.

B6. S Kesebir, G Eryılmaz, E Özten, GH Sayar, B Erdinç. Is comorbidity differ between the three groups of mood disorder? Bipolar Disorders, 2016, 18, 124.

B7. S Kesebir, M Altntaş, A Ulupınar. relations of anhedonia and impulsivity is different in bipolar patients with nicotine dependence vs without. Bipolar Disorders, 2016, 18, 79.

B8. S Kesebir, ET Yaylac, B Erdinç, N Tarhan. Can hypophosphatemia be a risk factor for normocalcemic subtype of lithium induced hyperparathyroidism? Bipolar Disorders, 2016, 18, 124.

B9. S Kesebir, G Eryılmaz, E Özten. ASO and CRP levels in BD vs OCD vs BD comorbid OCD. Bipolar Disorders, 2016, 18, 79-80.

B10. S Kesebir, G Eryılmaz. ASO and CRP levels in first manic episode. Bipolar Disorders, 2016, 18, 94.

B11. SŞ Gürdal, S Kesebir. Are power spectral density of Eeg and cognitive function different in bipolar disorder I and II? Bipolar Disorders, 2015, 17, 112.

B12. EK Koca, S Kesebir. Are ERP and cognitive performance related and differentiated in different phase of bipolar disorder? Bipolar Disorder, 2015, 17, 70.

B13. S Kesebir, RM Demirer. EEG coherence of drug-free and drug related patients with bipolar disorder. Bipolar Disorders, 2015, 17, 82.

B14. RY Elbay, S Kesebir. Are risk related decision making and reward sensitivity different between bipolar and unipolar depression? Bipolar Disorders, 2015, 17, 69-70.

B15. YG Küçüksubaş, S Kesebir. Are winter and summer type different in Sad?

Bipolar Disorders, 2015, 17, 108.

B16. G Yıldırım, S Kesebir. The relation between impulsivity and suicide intent in bipolar patients: the role of childhood trauma. Bipolar Disorders, 2015, 17, 122.

B17. S Kesebir. Metabolic syndrome and bipolar disorder: the role of childhood trauma. Bipolar Disorders, 2015, 17, 72-73.

Bl8. Kesebir S, Süner Ö, Tatlıdil Yaylacı E, Ünal A, Altıntaş M. Unipolar And Bipolar

Difference In Depressive Episode: Uric Acid Levels. The International Conference of the

ISAD, P.07, Berlin, 2014.

B19. Kesebir S, Demirer RM. EEG Coherence Of Drug-Free And Drug Related Patients

VVith Bipolar Disorder. The International Conference of the ISAD, P.08, Berlin, 2014.

B20. Kesebir S, Şayakçı Gürdal S. Are Povver Spectral Density Of EEG And Cognitif

Function Different In Bipolar Disorder I And II ? The International Conference of the

ISAD, P.033, Berlin, 2014.

B21. Kesebir S, Yeni Elbay R. Are Risk Related Decision Making And Revvard Sensitivity

Different Betvveen Bipolar And Unipolar Depression? The International Conference of the

ISAD, P.079, Berlin, 2014.

B22. Kesebir S, Gülşen Küçüksubaşı YB. Are VVinter And Summer Type Different In SAD?

The International Conference of the ISAD, P.080, Berlin, 2014.

B23. Kesebir S, Etlik Aksoy A. Are Depressive Episode Different In Unipolar, Bipolar

Disorder Type I And II? The International Conference of the ISAD, P.081, Berlin, 2014.

B24. Kesebir S, Tatlıdil Yaylacı E, Atgüden N, Altıntaş M. Metabolic parameters in first

episode mania. 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l,

Vol. 16, 110, Seoul, 2014.

B25. Kesebir S, Tatlıdil Yaylacı E, Atgüden N, Altıntaş M. Thyroid functioning in first

episode mania. 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l,

Vol. 16, 111, Seoul, 2014.

B26. Kesebir S, Turan Ç. Are ICAM, VCAM and E-Selectin levels different in first episode

mania and subsequent remission? 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar

Disorders, supplement no:l, Vol. 16, 111, Seoul, 2014.

B27. Kesebir S, Şayakçı S, Demirer RM. Are EEG spectral povver density of BD I and II

different? 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol.

16, 113, Seoul, 2014.

B28. Kesebir S, Tatlıdil Yaylacı E, Demirkan AK, Altıntaş M. The relationship of

impulsivity and lipid levels in bipolar patients: gender effect. 16th Annual Conference of

the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 16, 126, Seoul, 2014.

B29. Kesebir S, Güngördü Ö. The relation betvveen serum lipid levels and affective

temperament in bipolar disorder. lOth International Conference of the ISBD, Bipolar

Disorders, supplement no:l, Vol. 15, 57, Miami, 2013.

B30. Şentürk Cankorur V, Demirel H, Kesebir S, Çakır S, Atbaşoğlu C. Cognition in

euthymic bipolar patients on monotherapy vvith lithium, divalproex sodium or an atypical

antipsychotic. lOth International Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement

no:l, Vol. 15, 57, Miami, 2013.

B31. Kesebir S, Güven S, Kılıçaslan EE, Tatlıdil Yaylacı E. Trauma and dissociation in

social fhobia: A comparative and controlled study. 165th American Psychiatric Association

Annual Meeting, Nevv Research Abstracts, p22, nrl-48, APA, Philadelphia, 2012.

B32. Kesebir S, Güven S, Demirer M, Bilici M. EEG and povver spectral density in first

episode mania: Comparing vvith remission. 165th American Psychiatric Association

Annual Meeting, Nevv Research Abstracts, p53, nr2-46, APA, Philadelphia, 2012.

B33. Aydemir Ö, Şentürk V, Kesebir S, Blasco-Colmenares E, Medina E on behalf of the

VVAVE-BD Study Group. Bipolar Disorder in current practice: Analysis of a multinational

observational study (VVAVE-BD) vvith Turkish recruitment data. 5th Biennial Conference of

The International Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14,

57, İstanbul, 2012.

B34. Kesebir S, Bayrak A, Ünübol B, Turan Ç, Ünal A, Çakır S. Are depressive episodes of

bipolar disorder I and II different? 5th Biennial Conference of The International

Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14, 57, İstanbul, 2012.

B35. Kesebir S, Akdeniz F, Demir A, Bilici M. A comparison before and after using

lamotrigine in longterm continued treatment: The effect of blood level. 5th Biennial

Conference of The International Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement

no: 1, Vol. 14, 89, İstanbul, 2012.

B36. Kesebir S, Toprak B, Baykaran B, Hariri A. Gender specific sexual advers effects

and hormonal variables in bipolar patients: A comparison betvveen lithium, quetiapine

and olanzapine. 5th Biennial Conference of The International Conference of the ISBD,

Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14, 89, İstanbul, 2012.

B37. Gençer AG, Kesebir S. Diabetes in first episode mania: relations vvith clinical and

the other endocrinological and metabolic parameters. 5th Biennial Conference of The

International Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14, 90,

İstanbul, 2012.

B38. Üstündağ MF, Kesebir S. The relationship of internalized stigmatization in bipolar

disorder vvith quality of life and treatment compliance. 5th Biennial Conference of The

International Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14, 90,

İstanbul, 2012.

B39. Özerdem A, Aydemir A, Akkaya C, Kesebir S, Altınbaş K, Yenilmez Ç, Ersoy Z,

Başterzi AD, Yıldız I, Tunca Z. Can clinical features determine longterm monotherapy

lithium response? 5th Biennial Conference of The International Conference of the ISBD,

Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14, 112, İstanbul, 2012.

B40. Kesebir S, Yılmaz Y, Süner Ö, Meteris H. Is relation betvveen impulsivity and

vegetative symptoms different in unipolar and bipolar patients? The International

Conference of the ISAD, Book of Abstracts, 273, London, 2012.

B41. Kesebir S, İnanç L, Tatlıdil Yaylacı E, Kılıçaslan EE. Are impulsivity and suicidal

behavior related differently in unipolar and bipolar disorder? The International

Conference of the ISAD, Book of Abstracts, 302, London, 2012.

B42. Kesebir S, Yaşan Şair B, Unübol B, Tatlıdil Yaylacı E. Is there a relationship betvveen

early menarche and course of bipolar disorder? TAP Psychopharmacology Therapeutics

Update, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, supplement no:l, Vol. 22, 31, Antalya,

2012.

B43. Acar G, Kesebir S, Kılıçaslan EE. The effect of delusion types on treatment response

in schizophrenia spectrum. TAP Psychopharmacology Therapeutics Update, Bulletin of

Clinical Psychopharmacology, supplement no:l, Vol. 22, 59, Antalya, 2012.

B44. Kesebir S, İşitmez S. Compulsive buying in bipolar disorders. 164th American

Psychiatric Association Annual Meeting, Nevv Research Abstracts, pl67, nr4-35, APA,

Havvaii, 2011.

B45. Kesebir S, Yacı H, Gençer AG, Bilici M. Differences betvveen unipolar and bipolar

seasonal affective disorder: Dexamethazon supression test. 164th American Psychiatric

Association Annual Meeting, Nevv Research Abstracts, pl67, nr4-36, APA, Havvaii, 2011.

B46. Kesebir S. Bipolar disorder and Cancer. 13th VVorld Congress of Psycho-oncology,

Psycho-oncology 20(Suppl.2):25, Antalya, 2011.

B47. Kesebir S, Şayakçı S. Late onset bipolar disorder: a comparison betvveen first

attack cases. 9th International Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement

no:l, Vol. 13, 61, Pittsburgh, 2011.

B48. Kesebir S, Yacı H, Gençer AG, Bilici M. Differences betvveen unipolar and bipolar

seasonal affective disorder: DST. 9th International Conference of the ISBD, Bipolar

Disorders, supplement no:l, Vol. 13, 60, Pittsburgh, 2011.

B49. Kesebir S, Kavzoğlu S. Attachment in mothers of children vvith psychopathology: A

controlled study. 15th VVorld Congress of Psychiatry, 2.105, Buenos Aires, 2011.

B50. Yenel A, Kesebir A. Attachment, temperament and Psychopathology in parents of

sexually abused children and adolescents. 15th VVorld Congress of Psychiatry, 3.88,

Buenos Aires, 2011.

B51. Kesebir S, Baykaran B, Toprak B, Tezcan AE. Gender specific metabolic adverse

effects in bipolar patients: A comparison betvveen lithium, quetiapine and olanzapine. 4th

International Congress on Psychopharmacology, Bull Clin Psychopharmacol,

21(Suppl.2):140, Antalya, 2011.

B52. Kesebir S, Sair BY, Dereboy F. Psychopathology and Temperament in parents of

Children and Adolescents vvith ADHD: A Controlled Study. APA, Nevv Orleans, 2010.

B53. Kesebir S, Yılmaz ED, Üstündağ FM, Gencer AG, Bilici M. Mental Status of

caregivers and Treatment Adherence: Comparison of Bipolar and Schizophrenic Patients.

APA, Nevv Orleans, 2010.

B54. Kesebir S, Sair BY, Dereboy F. A comparison betvveen the bipolar disorders vvith

comorbidity and vvithout comorbidity. 4th Biennial Conference of the ISBD, Sao Paulo,

2010.

B55. Kokcu F, Kesebir S, Dereboy F. The relationship attachment style, personality and

temperament in bipolar disorder and their children. 4th Biennial Conference of the ISBD,

Sao Paulo, 2010.

B56. Kokcu F, Kesebir S, Dereboy F. Attachment styles and clinical features of bipolar

disorder. 4th Biennial Conference of the ISBD, Sao Paulo, 2010.

B57. Akbaş, S., Kesebir, S., Böke, Ö., Karabekiroğlu, K., Sarısoy, G., Şahin, A.,

''Temperamental features in depressive adolescence", VVorld Psychiatric Association

International Congress, Melbourne, Australia and Nevv Zealand Journal of Psychiatry, Vol.

41, 382, 2007.

B58, Kesebir, S. ve Şimşek, Y., ''Similarities and Differencies of Depression in Bipolar I,

Bipolar II and Unipolar Patients", American Psychiatric Association Annual Meeting, Nevv

Research Abstracts, 117, San Diego, 2007.

B59. Kesebir, S. ve Şimşek, Y., ''Addiction in Bipolar Disorders: The mediating role of

Cyclothymic Temperament", American Psychiatric Association Annual Meeting, Nevv

Research Abstracts, 118, San Diego, 2007.

B60. Aydemir, O., Ergun, H., Kesebir, S., Soygur, H., ''Quality of life in majör depressive

disorder: a cross-sectional study" 20th ECNP Congress, The Journal of the European

College of Neuropsychopharmacology, Vol. 17, 332, VVien, 2007.

B61. Kesebir, S., Simsek, Y., Ozluk, K., ''Memantine augmentation of SSRI resistant

depression", II. VVorld Congress of Biological Psychiatry, The VVorld Journal of Biological

Psychiatry, Vol. 8, 108,2007.

B62. Kesebir, S. ve Simsek, Y., "Residual symptoms in unipolar depression", 19th ECNP

Congress, The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 16,

213, Paris, 2006.

B63. Kesebir, S., Mete, L., Pirildar S., ”The relationship of temperament vvith

phenomenology and functioning in schizophrenic patients", 18th ECNP Congress, The

Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 15, 512, Amsterdam,

2005.

B64. Kesebir, S. ve Simsek, Y., ''Relationship betvveen attempted suicide, serum cortisol

level and anxious temperament", XIII. VVorld Congress of Psychiatry, Abstracts Book,

678,Cairo, 2005.

B65. Kesebir, S., Akdeniz, F., Vahip, S., ''Lithium Intoxication: The experiences of a

Mood Disorder Unit in Turkey", American Psychiatric Association Annual Meeting, Nevv

Research Abstracts, 28, Atlanta, 2005.

B67. Kesebir, S. ve Pirildar S., ''Depressive response to antipsychotics", 17th ECNP

Congress, The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 14,

291, Stockholm, 2004.

B68. Kesebir, S., Veznedaroglu, B., Pirildar S., Kayahan, B., ''Sexuel side effects of novel

antipsychotics", 16th ECNP Congress, The Journal of the European College of

Neuropsychopharmacology, Vol. 13, 351, Prague, 2003.

B69. Kesebir, S., Vahip, S., Akiskal, H., Yüncü, Z., Kocadere, M., ''Affective

Temperamental Features of Bipolar Patients and their First Degree Relatives", Fifth

International Conference on Bipolar Disorder, Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 5,

59, Pittsburgh, 2003.

B70. Kesebir, S., Vahip, S., Akiskal, H., Yüncü, Z., "Affective Temperaments and Clinical

Features of Bipolar Disorder", Fifth International Conference on Bipolar Disorder, Bipolar

Disorders, supplement no:l, Vol. 5, 59, Pittsburgh, 2003.

B71. Vahip, S., Kesebir, S., Kocadere, M., Yazıcı, O., Akiskal, H., "Affective

Temperamental Features in Turkey: Findings from validity and reliability study of TEMPSA

Turkish Version", Fifth International Conference on Bipolar Disorder, Bipolar Disorders,

supplement no:l, Vol. 5, 90, Pittsburgh, 2003.

B72. Vahip, S., Kesebir, S., Akiskal, H., Yüncü, Z., "The Impact of Positive Family History

on Affective Temperamental Features in Bipolar Patients and their First Degree Relatives:

A Controlled Study", Fifth International Conference on Bipolar Disorder, Bipolar

Disorders, supplement no:l, Vol. 5, 90, Pittsburgh, 2003.

B73. Bipolar Genetics Study Group of Turkey, "Saturation mapping of bipolar affective

disorder susceptibility locus on chromosome 2 0 p ll.2 -q ll.2 " , The American Society of

Human Genetics Annual Meeting,The American Journal of Human Genetics, supplement

to vol. 71, 469, Chicago, 2002.

B74. Bulut, I., Vahip, S., Kesebir, S., "Efficacy, side effects and manic switch causing

effects of Moclobemide versus Imipramine: A Double-Blind Controlled Study", Third

European Stanley Foundation Conference on Bipolar Disorder, Bipolar Disorders,

supplement no:l, Vol. 4, Freiburg, 2002.

B75. Vahip, S., Kesebir, S., Gonul, A.S., Akdeniz, F., "The difference in the symptom

profile of the bipolar and unipolar depressed patients recruited for phase 3 studies", Third

European Stanley Foundation Conference on Bipolar Disorder, 2002. PP.71 Bipolar

Disorders, supplement no:l, Vol. 4, Freiburgh, 2002.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : -

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. EE Kilicaslan, G Acar, S Eksioglu, S Kesebir, E Tezcan. The Effect of Delusion and Hallucination Types on Treatment Response in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences 2016, 29 (1).

D2. M Altıntaş, S Kesebir, L İnanç. Güneydoğu'da Bir İlçe Devlet Hastanesine Başvuran Erken ve Erişkin Yaştaki Gebeliklerin Anksiyete, Depresyon ve Bağlanma Açısından Karşılaştırılması. Yeni Symposium 2016, 1: 54.

D3. S Kesebir, H Yildiz, D Gocmen, E Tezcan. Snaith-Hamilton Pleasure Scale: Validity, reliability, pyscometric characteristics in our society. Cukurova Medical Journal 2015, 40 (2), 252-257.

D4. L İnanç, M Altıntaş, ÇH Bezgin, S Kesebir. Psikotik hastalarda göz çıkarma davranışı: İki vaka örneği. Klinik Psikiyatri Dergisi 2015, 18 (1), 29-34.

D5. Kesebir S, Yüncü Z. Zorlantılı Satınalma Ölçeği: Geçerlik, güvenirlik, toplumumuzda psikometrik özellikleri. Bağımlılık Dergisi, 2014, 15 (3): 142-149.

D6. Kesebir S, Güngördü Ö, Çalışkan M. İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve

mizaç ilişkisi: cinsiyete göre farklılaşır mı? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry

and Neurological Sciences 2014;27(2): 101-105.

D7. Yılmaz Y, Saygılı İ, Yanartaş Ö, Baykara MB, Kesebir S, Yıldız D. Psychiatric and

Legal Process in Compulsory Hospitalization. Yeni Symposium 2013; 51(l):46-50.

D8. Yılmaz Y, Saygılı İ, Yanartaş Ö, Baykara MB, Kesebir S, Yıldız D. Psychiatric and

Legal Process in Compulsory Hospitalization. Yeni Symposium 2013;51(2): 121-124.

D9. Kesebir S, İnanç L, Yıldırım G. Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip H'nin Depresyon Atakları

Arasındaki Farklılıklar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2013;5(3):290-298.

D10. Kesebir S, İnanç L, Bezgin ÇH, Cengiz FF. Kadınlarda Bipolar Bozukluk. Psikiyatride

Güncel Yaklaşımlar 2013;5(2):220-31.

D11. Kesebir S, Güven S, Topçuoğlu Bilgin Ö, Tatlıdil Yaylacı E. İlk Atak Manide EEG

Anormalliği: Çocukluk Çağı Travmalarının İzi. JMOOD 2013;3(3): 100-6.

D12. Kesebir S, Akdeniz F, Demir A, Bilici M. Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi. JMOOD 2013;3(2):47-51.

D13. Gençer AG, Kesebir S, Yılmaz ED. İlk Manik Dönemde Diyabet. JMOOD

2013;3(1): 17-22.

D14. Yeni Elbay R, Kesebir S. Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna. Klinik Psikiyatri

2013;16(1):57-61.

D15. Kesebir S, Kökçü F, Dereboy F. Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği: Geçerlilik ve

Güvenilirlik Çalışması. Yeni Symposium 2012;50(2):99-104.

D16. Kesebir S, Üstündağ MF. Duygudurum Dengeleyici Uyum Anketi: Geçerlilik ve

Güvenilirlik Çalışması. Yeni Symposium 2012;50(2):95-8.

D17. Kesebir S, Bayrak A. Bipolar Bozukluk ve Kanser. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

2012;4(2):223-36.

D18. Kesebir S, Güven S, Koç İ. Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları. Psikiyatride

Güncel Yaklaşımlar 2012;4(l):51-68.

D19. Kesebir S, Şayakçı S, Süner Ö. Geç başlangıçlı olan ve olmayan iki uçlu bozukluk

hastalarının karşılaştırılması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi

2012; 25(3): 244-51.

D20. Kesebir S, Ocak Karataş S, Bezgin ÇH, Cengiz FF. Stres, Anksiyete ve Fonksiyonel

Gastrointestinal Bozukluklar. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2012;21(2): 122-33.

D21. Kesebir S, Yacı H, Gençer AG, Bilici M. Mevsimsel mizaç bozukluğunda tek uçlu ve

iki uçlu farkı: Deksametazon baskılama testi. JMOOD 2012;2(1):6-11.

D22. Kesebir S, Kaymak Koca E, Kılıçaslan EE. İki Uçlu Bozukluk Şeklinde Ortaya Çıkan

CADASIL Sendromu. JMOOD 2012;2(3):115-8.

D23. Kesebir S, Salkın G, Dereboy F. İki Uçlu Bozukluk ve Diyabet: Geç Başlangıçlı bir

Olgu ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi. Yeni Symposium 2011;49(2):113-9.

D24. Kesebir S, Üstündağ MF, Özdoğan Kavzoğlu S. Lityum Zehirlenmesi. Psikiyatride

Güncel Yaklaşımlar 2011;3(3):426-45.

D25. Kesebir S, Özdoğan Kavzoğlu S, Üstündağ MF. Bağlanma ve Psikopatoloji.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011;3(2):321-42.

D26. Kesebir S, Koç İ, Güven S, Ekşioğlu S, Dereboy F. Genç erişkin iki uçlu hastalarda

kimlik duygusu: Karşılaştırmalı bir çalışma. JMOOD 2011;1(3): 103-9.

D27. S Kesebir, AG Gençer. Bipolar Bozukluk ve Diyabetes Mellitus

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(l):66-74

D28. S Kesebir, AE Aksoy. Üreme Hormonları ve Duygudurum Bozuklukları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(3):281-307

D29. Kesebir, S., Şimşek, Y., Kalyoncu, Ö.A., ''İki uçlu bozukluk ve madde kullanım

bozukluğu: Siklotimik mizaç yatkınlık belirleyici midir?" Bağımlılık Dergisi, 8, 127-132,

2007.

D30. Vahip, S. ve Kesebir, S., ''Mizaç ve genetiği: Psikiyatri genetiğinde emekleyen bir

Alana kısa bir bakış", Nöropsikiyatri Forumu, 1(1), 28-35, 2007.

D31. Yüncü, Z., Yıldız, U., Kesebir, S., Altıntoprak, E., Coşkunol, H. ''Alkol kullanım

bozukluğu olan olguların sosyal destek sistemlerinin değerlendirilmesi", Bağımlılık

Dergisi, 6(3), 129-135, 2005.

D32. Kesebir, S., ve Veznedaroğlu, B., ''Geç başlangıçlı şizofreni: bir gözden geçirme",

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16(2), 72-79, 2005.

D33. Akdeniz, F., Kesebir, S., Vahip, S., Gönül, A.S., ''Duygudurum Bozuklukları ile Mizaç

arasında ilişki var mı?", Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 183-190, 2004.

D34. Kesebir, S. ve Veznedaroğlu, B., ''Geç Başlangıçlı Şizofreni", Düşünen Adam

Dergisi, 17(1), 66-68, 2004.

D35. Kesebir, S., ''Depresyon ve Somatizasyon", Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(Ek 1), 14-19,

2004.

D36. Kesebir, S. ve Bayraktar, E., ''Hemokromatoza bağlı Psikiyatrik Bozukluklar:

Psikotik Bozukluklu bir olgu", Klinik Psikiyatri Dergisi, 6(2), 114-118, 2003.

D37. Kesebir, S., Akdeniz, F., Vahip, S., ''Lityum İntoksikasyonu", 3P Dergisi, 11(4),

316-324, 2003.

D38. Kesebir, S. ve Pırıldar, Ş., ''Şizofrenide Üreme İşlevleri ve Cinsel İşlev: Antipsikotik

sağaltımın etkisi", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 13(2), 88-93, 2003.

D39. Kesebir, S. ve Pırıldar, Ş., ''Şizofreni: Östrojen ve Beyin", Klinik Psikiyatri Dergisi, .

6(1), 51-55, 2003.

D40. Gülpek, D., Coşkunol H., Kesebir, S., ''Efedrine bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgu

Sunumu", Bağımlılık Dergisi, 4(1), 41-45, 2003.

D41. Kesebir, S., Gülpek, D., Atalay, N.D., Bayraktar, E., ''Levvy Cisimcikli Demans: Bir

Olgu", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 3, 62-66, 2002.

D42. Kesebir, S., Gülpek, D., Noyan, A.M., ''Özkıyım Girişimlerinin Doğası", Anadolu

Psikiyatri Dergisi, 3, 88-96, 2002.

D43. Kesebir, S., Akdeniz, F., Vahip, S., ''Lityum İntoksikasyonuna bağlı Koreatetoz: Bir

olgu ve literatür incelemesi", Türk Psikiyatri Dergisi, 12(4), 315-319, 2000.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan

bildiriler:

 

El. Bezgin ÇH, Bezgin T, Kesebir S. Koroner arter hastalığı ve kalp kapak hastalığı olan

bireylerde psikiyatrik belirtiler ve mizaç özellikleri: Hastalık şiddeti ile ilişkisi. 48. Ulusal

Psikiyatri Kongresi, SB09, İzmir, 2013.

E2. Altıntaş M, Kesebir S, İnanç L. Güneydoğuda erken yaş ve erişkin yaş gebeliklerin

anksiyete, depresyon ve bağlanma yönünden karşılaştırılması. 48. Ulusal Psikiyatri

Kongresi, SB10, İzmir, 2013.

E3. Cengiz FF, Cengiz G, Kesebir S. İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi

başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, SB11, İzmir, 2013.

E4. Kesebir S, Güngördü Ö, Çalışkan M. İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve

mizaç ilişkisi: Cinsiyete göre farklılaşır mı? 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB14, İzmir,

2013.

E5. Kesebir S, Tatlıdil Yaylacı E, Demirkan AK, Altıntaş M. İki uçlu olgularda dürtüsellik ve

lipid düzeyleri arasındaki ilişki. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB15, İzmir, 2013.

E6. İris Koç MS, Altıntaş M, Kesebir S. Duloksetin kullanımı sonrası gelişen katatonik

mani. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB37, İzmir, 2013.

E7. Kesebir S, Bayrak A. Bipolar Bozuklukta Kanser: Tanı almış olguların özellikleri. TPD

16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, SB4, 2012.

E8. Süner Ö, Kesebir S, Bayrak a, Turan Ç. Mani, depresyon ve iyilikte artmış ürik asit

düzeyleri: Kontrollü bir çalışma. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, SB11, Bursa, 2012.

E9. Kaymak E, Kesebir S, Akpınar A, Mayda Domaç F. İUB'ta OİP ve Bilişsel İşlev: Dönem

şiddeti ile ilişkisi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, SB12, Bursa, 2012.

E10. Kesebir S, Kaymak E, Akpınar A, Mayda Domaç F. Mani, depresyon ve iyilik

döneminde OİP ve Bilişsel İşlev arasındaki ilişki: Kontrollü bir çalışma. 48. Ulusal

Psikiyatri Kongresi, SB13, Bursa, 2012.

E l i . Gültekin BK, Kesebir S, Kabak SG, Ergün FF, Tatlıdil Yaylacı E. Ürik asit düzeyleri

İUB ve şizofrenide birbirinden farklı mıdır? Erkek cinsiyette dönem şiddeti ile ilişkisi.

SB14, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, SB14, Bursa, 2012.

E12. Kesebir S, Gündoğar D, Küçüksubaşı Y, Tatlıdil Yaylacı E. Depresyonda mizaç ve

dayanıklılık arasındaki ilişki: Kontrollü bir çalışma. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB001,

Bursa, 2012.

E13. Gündoğar D, Kesebir S, Küçüksubaşı Y, Tatlıdil Yaylacı E. Depresif bozuklukta mizaç

ve dayanıklılık arasındaki ilişki çocukluk çağı travması olan ve olmayan olgulardan

etkilenir mi? 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB002, Bursa, 2012.

E14. Irmak Ç, Tatlıdil Yaylacı E, Öztürk H, Kesebir S. Alkol kullanımının yol açtığı psikotik

bozukluk-hallusinasyonlarla giden: Bir Olgu. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB170, Bursa,

2012.

E15. Ergelen M, Çetin B, Kesebir S. Lethal Katatoni: Bir olgu sunumu. 48. Ulusal

Psikiyatri Kongresi, PB184, Bursa, 2012.

E16. Eratalay A, Öner U, Tatlıdil Yaylacı E, Kesebir S. Asperger Sendromu ile şizofreni

arasındaki süreçte D vitamini eksikliği: Bir olgu. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB191,

Bursa, 2012.

E17. Ulaşlı Z, Eratalay A, Tatlıdil Yaylacı E, Kesebir S. Isoretionin kullanımına bağlı

psikotik bozukluk: Bir olgunun ayırıcı tanısı. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, PB192, Bursa,

2012.

E18. Saygılı İ, Yanartaş Ö, Yılmaz Y, Kesebir S. Majör depresyon olgularında bağlanma

biçimi: Miza ve klinik özelliklerle ilişkisi. 15. Bahar Sempozyumu, SB5, Antalya, 2011.

E19. Bezgin ÇH, İnanç L, Kesebir S. Konversiyon bozukluğunda cinsiyete özgü

değişkenler var mıdır? 15. Bahar Sempozyumu, SB2, Antalya, 2011.

E20. DSM-3R ve DSM-5'e göre psikiyatri hastalarında kişilik bozukluklarının yaygınlığı,

kimlik sorunları ile birlikteliği. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, SB4, Antalya, 2011.

E21. Bayrak A, Meteris H, Kesebir S. Depresif yakınmalarla başvuran bir erotomani

olgusu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 81, Antalya, 2011.

E22. Olanzapin ve ketiyapin kullanımına bağlı bir priapizm olgusu. 47. Ulusal Psikiyatri

Kongresi, 96, Antalya, 2011.

E23. Sarı kantaron kullanımı sonrası psikotik bozukluk izlenen bir vaka sunumu. 47.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, 144, Antalya, 2011.

E24. Kesebir S, Kökçü F, Dereboy F. EBBÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bahar

Sempozyumu Özet Kitabı, Antalya 2010.

E25. Kesebir S, Kökçü F. Geç Başlangıçlı İki Uçlu Bozukluk. Bahar Sempozyumu Özet

Kitabı, Antalya 2010.

E26. Kesebir S, Şair BY, Uçan ES, Aydın C, Dereboy F. DEHB olan çocuk ve ergenlerin

ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı,

Ankara, 2009.

E27. Kesebir S, Kökçü F, Dereboy F. İki Uçlu Olgular ve çocuklarında Bağlanma ve Klinik

özellikler ilişkisi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Ankara, 2009.

E28. Kesebir S, Salkın G, Dereboy F. İki Uçlu Olguların Bakımverenlerinin Ruh Sağlığının

Tedavi Uyumuna etkisi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Ankara, 2009.

E29. Kesebir S, Gencer AG, Bilici M. Bakımverenlerinin Ruh Sağlığının Tedavi Uyumuna

etkisi yönünden iki uçlu ve şizofren olgular arasında fark var mıdır? 45. Ulusal Psikiyatri

Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Ankara, 2009.

E30. Sair BY, Kesebir S, Dereboy F. Eştanılı olan ve olmayan DDB arasında bir

karşılaştırma. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008.

E31. Sair BY, Kesebir S, Dereboy F. Psikotik bulgulu olan ve olmayan DDB arasında bir

karşılaştırma. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2008.

E32. Erdem Yazıcı, G., Kesebir, S., Taçoy, G., Ebinç, H., Akbal, Ö.Y., "Panik Bozuklukta

HRV: Kontrollü bir çalışma", 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 190,

İstanbul, 2007.

E33. Kesebir, S., "Genler Göç Yollarından nasıl etkilenir?", 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi,

Kongre Özet Kitabı, 290, İstanbul, 2007.

E34. Kesebir, S ve Şimşek, Y., "Paroksetin ve Milnasipran ile tedavi edilen Majör Depresif

Bozuklukta Rezidüel Belirtilerin Karşılaştırılması" 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre

Özet Kitabı, 455, İstanbul, 2006.

E35. Kesebir, S., Tunçkol, H., Sarak, T., Akbal, Ö.Y., "Mitral Valv Prolapsusu ve Panik

Bozukluk ilişkisinde Anksiyöz Mizaç", 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı,

172, Erzurum, 2005.

E36. Kesebir, S. ve Şimşek, Y., "Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Anksiyöz Mizaç-II", 41.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 172, Erzurum, 2005.

E37. Kesebir, S., "Yaygın Anksiyete Bozukluğu mu, Anksiyöz Mizaç mı?", 40. Ulusal

Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 64, Kuşadası, 2004.

E38. Kesebir, S., "Şizofrenide Mizaç: Fenomenoloji ve İşlevsellik üzerine etkisi", 40.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 99, Kuşadası, 2004.

E39. Kesebir, S. ve Şimşek, Y., "Özkıyım girişimi ve Mizaç ilişkisi: Kortizol etkisi", 40.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 221, Kuşadası, 2004.

E40. Kesebir, S., Akdeniz, F., Vahip, S., "Bir Duygudurum Bozuklukları Kliniğinde:

Lityum Zehirlenmesi", VIII. Bahar Sempozyumu, Özet Kitabı, 146, Antalya, 2004.

E41. Kesebir, S., Akdeniz, F., Vahip, S., "Depresyon ve Somatizasyon", 39. Ulusal

Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 460, Antalya, 2003.

E42. Kesebir, S. ve Veznedaroğlu, B., "Geç Başlangıçlı Şizofreni", 39. Ulusal Psikiyatri

Kongresi, Özet Kitabı, 235, Antalya, 2003.

E43. Yüncü, Z., Vahip, S., Kesebir, S., Özkan, O., Akarsu, N., Uluşahin, A. (Türk Bipolar

Genetiği Çalışma Grubu), "Bipolar Bozuklukta Kromozomal Yerleşim; D20S481 numaralı

genetik gösterge kullanılarak", 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 542, Antalya,

2003.

E44. Kesebir, S. ve Pırıldar, Ş., "Yeni antipsikotiklerin cinsel işlev üzerine etkisi", VII.

Bahar Sempozyumu, Özet Kitabı, 165, Antalya, 2003.

E45. Kesebir, S., Vahip, S., Akdeniz, F., Akiskal, H., Yüncü, Z., "Affektif Mizaç

Özelliklerinin Bipolar Bozukluğun Fenomenolojisi, Seyri ve Eştanılar üzerine etkisi", VII.

Bahar Sempozyumu, Özet Kitabı, 166, Antalya, 2003.

E46. Vahip, S., Kesebir, S., Akdeniz, F., Akiskal, H., Yüncü, Z., "Bipolar hastalar ve

Birinci Derece Yakınlarında Pozitif Aile Öyküsünün Affektif Mizaç üzerine etkisi", VII.

Bahar Sempozyumu, Özet Kitabı, 167, Antalya, 2003.

E47. Seyfioğlu, U., Yüncü, Z., Coşkunol, H,, Kesebir, S., Çetinkaya, B., "Alkol

bağımlılarında aile ilişkilerinin tedavi üzerine etkisi", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet

Kitabı, 57, İstanbul, 2002.

E48. Seyfioğlu, U., Yüncü, Z., Coşkunol, H., Kesebir, S., Çetinkaya, B., "Alkol

bağımlılarında sosyal destek sistemlerinin tedavi üzerine etkisi", 38. Ulusal Psikiyatri

Kongresi, Özet Kitabı, 59, İstanbul, 2002.

E49. Kesebir, S. ve Bayraktar, E., "Hemokromatoza bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgu",

VI. Bahar Sempozyumu, Özet Kitabı, 110, Antalya, 2002.

E50. Vahip, I., Kesebir, S., Kocadere, M., "Kan Davası: Psikanalitik kuram çerçevesinde

bir olgu sunumu", Bahar Sempozyumları, VI., Özet Kitabı, 111, Antalya, 2002.

E51. Kesebir, S., Gülpek, D., Atalay, N.D., Bayraktar, E., "Levvy Cisimcikli Demans: Bir

Olgu" Bahar Sempozyumları, V., Özet Kitabı, 65, Antalya, 2002.

E52. Kesebir, S., Gülpek, D., Noyan, M.A., "Özkıyım Girişimlerinin Doğası", 36. Ulusal

Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 81, Antalya, 2000.

 

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1. Kesebir, S., ''Somatik belirtilerin eşlik ettiği depresyonun sağaltımı", Türkiye

Psikiyatri Derneği, Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Depresyon Sağaltım

Kılavuzu, 2003.

F2. Kesebir, S., ''Yeme bozuklukları eştanılı depresyon sağaltımı", Türkiye Psikiyatri

Derneği, Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Depresyon Sağaltım Kılavuzu,

2003.

F3. Kesebir, S., ''Klinik ilgi odağı olabilecek ek durumlar", Kaplan and Sadock Klinik

Psikiyatri, Çeviri Özet Kitabı, 177-189, 2005.

F4. Sayıl, I. ve Kesebir, S., ''Acil Psikiyatri", Kaplan and Sadock Klinik Psikiyatri, Çeviri

Özet Kitabı, 210-228, 2005.

F5. Kesebir, S., ''Klinik ilgi odağı olabilecek ek durumlar", Kaplan and Sadock Klinik

Psikiyatri, Çeviri Temel Kitabı, 2341-2372, 2006.

F6. Kesebir, S. Heinz Kohut (1913-1981) ve Kendilik Psikolojisi. Türkiye Psikiyatri

Derneği, Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi, Psikanalitik Psikoterapiler,

2012.

F7. Kesebir S, Bayrak A. Kadın ve Duygudurum Bozuklukları. Türkiye Psikiyatri Derneği,

Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi, Kadınların yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı, 2013.

F8. Kesebir, S. Bipolar Bozukluk ve Mizaç ilişkisi. Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, Bipolar

Bozukluk Özel Sayısı 2013; 6(2): 58-64.

F9. Kesebir S. Bipolar Bozukluk tip II. Klinik Özellikler. Tedavi. Türkiye Psikiyatri

Derneği, Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Bipolar Bozukluk tip II: Tanı ve Tedavi, 2015.


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım