ONLINE RANDEVU
Covid-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Yrd.Doç.Dr. Alptekin ÇETİN

Yrd.Doç.Dr. Alptekin ÇETİN
Psikiyatri Uzmanı

Erişkin Psikiyatrisi NPAMATEM Online Terapi


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı Doktora Programı

Alptekin Çetin, Mine Özmen; Dermatolojik ilaçların psikiyatrik yan etkileri; TURKDERM. Year: 2010
Volüme: 44 Supplement: 1 52-54
*   Alptekin Çetin, Numan Konuk; Çok yüksek doz ketiapin alımı ile intihar girişimi; Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2011; (21)1:67-69
· Musa Tosun, Alptekin Çetin, Numan Konuk; Alkol ve Madde Aliminin Adli Psikiyatrik Yönleri;
Türkiye Klinikleri J Psychiatıy-Special Topics 2011; 4(1): 81-9
 
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
 
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
·  Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Alptekin Çetin; Prof Dr. Ayhan Songar Davranış Fizylojisi
Sempozyumu. Sempozyum Dizisi No: 66 · Kasım 2008; s. 75-84
 
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 
·Geropsikiyatri Popülasyorıunda Psikotik Depresyon Tamlı Hastalarda Hezeyanların Tanımlanması Ve Yurtdışında Yapılmış Benzer Çalışmalarla Kültürel
Farklılıklar Açısından Değerlendirİlmesi(7. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu)
·   18.000 mg Ketiapin ile İntihar Girişimi: Bir Olgu Sunumu(47.Ulusal Psikiyatri Kongresi)
 
7.6 Diğer Yayınlar
 
Kitap Çevirileri
 
·   Kumar & Clark Clinical Medicİne Türkçesi - Psikiyatri Bölümü (İstanbul Tıp Kitapevi 2010)
 
Projeler
 
·   Smoke-Free İstanbul Projesi, World Lung Foundation-Yeşilay Derneği (Tıbbi
 
Danışman)
 
İdari Görevler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
* Türkiye Psikiyatri Demeği

* Türk Tabipler Briliği
 
Ödüller
 
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
 
 
 
 
People Mag / 01 Eylül 2019
Yeniçağ / 19 Ağustos 2019
Bizim Anadolu / 18 Ağustos 2019
Bölge Haber Gazetesi / 06 Ağustos 2019
Vatan Gazetesi / 05 Ağustos 2019
Yenigün (İstanbul) / 05 Ağustos 2019
Bizim Anadolu / 04 Eylül 2018
InCity / 01 Ağustos 2018
YeniBirlik / 04 Ağustos 2018
İstanbul Gazetesi / 16 Nisan 2018
Alaca Güneş / 12 Haziran 2017
Korkusuz / 09 Haziran 2017

12.03.1982’de doğdu. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ruh Sağlığı Doktora programını tamamladı.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okudum, onayladım. (*)

Tüm Görüşler

Henüz görüş veya öneri yapılmamış.