COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

12.03.1982’de doğdu. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ruh Sağlığı Doktora programını tamamladı.

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı Doktora Programı

Alptekin Çetin, Mine Özmen; Dermatolojik ilaçların psikiyatrik yan etkileri; TURKDERM. Year: 2010
Volüme: 44 Supplement: 1 52-54
*   Alptekin Çetin, Numan Konuk; Çok yüksek doz ketiapin alımı ile intihar girişimi; Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni 2011; (21)1:67-69
· Musa Tosun, Alptekin Çetin, Numan Konuk; Alkol ve Madde Aliminin Adli Psikiyatrik Yönleri;
Türkiye Klinikleri J Psychiatıy-Special Topics 2011; 4(1): 81-9
 
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
 
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
·  Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Alptekin Çetin; Prof Dr. Ayhan Songar Davranış Fizylojisi
Sempozyumu. Sempozyum Dizisi No: 66 · Kasım 2008; s. 75-84
 
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 
·Geropsikiyatri Popülasyorıunda Psikotik Depresyon Tamlı Hastalarda Hezeyanların Tanımlanması Ve Yurtdışında Yapılmış Benzer Çalışmalarla Kültürel
Farklılıklar Açısından Değerlendirİlmesi(7. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu)
·   18.000 mg Ketiapin ile İntihar Girişimi: Bir Olgu Sunumu(47.Ulusal Psikiyatri Kongresi)
 
7.6 Diğer Yayınlar
 
Kitap Çevirileri
 
·   Kumar & Clark Clinical Medicİne Türkçesi - Psikiyatri Bölümü (İstanbul Tıp Kitapevi 2010)
 
Projeler
 
·   Smoke-Free İstanbul Projesi, World Lung Foundation-Yeşilay Derneği (Tıbbi
 
Danışman)
 
İdari Görevler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
* Türkiye Psikiyatri Demeği

* Türk Tabipler Briliği
 
Ödüller
 
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
 
 
 
 

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım