COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

2015-2018      Anadolu Üniversitesi
Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans
2010-2014      Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü (Lisans Eğitimi)
2006-2010      Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi 
Türkçe Matematik (Yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Fransızca)
 

2021-……    NP Feneryolu Tıp Merkezi
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
2020-2021    Bulut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
2019-2020   Eskişehir Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
2018-2019   ClinicA Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Dil ve Konuşma Terapisi
2018-2019   Özel Ekin Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
2015-2018     Özel Ekin Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Psikolog
2015-2015  Küçük Akademi Anaokulu
Psikolog
2013-2015 Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜPAM)  
Proje Asistanı
 

Konuşma Sesi Bozuklukları

 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Fonolojik Bozukluk
 • Çocukluk Çağı Apraksisi

Gecikmiş Dil ve Konuşma ve Özgül Dil Bozukluğu
İkincil Dil Bozukluğu

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları

 • Hızlı-bozuk Konuşma
 • Kekemelik

Otizm Spektrum Bozukluğu
Edinilmiş Dil Bozukluğu: Afazi

 • Akıcı Afazi
 • Tutuk Afazi

Motor Konuşma Bozuklukları

 • Dizartri
 • Apraksi

Ses Bozuklukları
Rezonans Bozuklukları

 • Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

Travmatik Beyin Hasarı
Yutma Bozuklukları
İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları
Alternatif ve Destekleyici İletişim
Özel Öğrenme Güçlüğü

 • Disleksi
 • Disgrafi
   

Yüksek Lisans Projesi:
Otizmli Bireylerde Doğal Dil Öğretim Yöntemlerinin Etkileri: Alanyazın İncelemesi
Yer Alınan Projeler:
FRIGÜ Screening and Diagnostic Test Battery for Dyslexia in Turkish
Veri toplama ve transkripsiyon

Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜPAM) 2013-2014
Psikolojik Yıldırmanın (Mobbing) Öncüllerine ve Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma:
Hacettepe Üniversitesi Örneği – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi
Ankara İlindeki Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite ve Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler ve Hacettepe Üniversitesinin Tercihlerdeki Yeri - Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri
Hacettepe Üniversitesi Barınma Birimlerindeki Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentilerinin İncelemesi - Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri 
Hacettepe Üniversitesi Akademik Personelinin Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri 
Hacettepe Üniversitesi İdari Personelinin Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri 
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi,
Uygulanması ve Analizleri 
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri 
Hacettepe Üniversitesi Mezunlarının Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri
Hacettepe Üniversitesi Emekli Personelinin Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşünceleri – Çalışmasının Ölçeklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Analizleri 
 

Fatma Saygın Anadolu Lise’sinde lise eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde lisans eğitimi sırasında proje görevlisi, mezuniyeti sonrasında ise proje asistanı olarak çalışmıştır. Sonraki yıllarda anaokulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurum psikoloğu olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazanmıştır. 2018 yılında “ Otizmli Bireylerde Doğal Dil Öğretim Yöntemlerinin Etkileri: Alanyazın İncelemesi ” isimli projesiyle yüksek lisans programından mezun olmuştur. Özel klinik ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman dil ve konuşma terapisti ve dil ve konuşma terapisi koordinatörü olarak görev almıştır. 2021 Ağustos ayından beri NP Feneryolu Tıp Merkezi’nde Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak görevini sürdürmektedir. Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirme ve Terapisi ile DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Eğitimi kurslarına katılmıştır.


Tüm Görüşler