COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2006| Lisans

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans (Tez Aşamasında)​

KURS VE EĞİTİMLER

2008-2010    KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİLER DERNEĞİ, Kognitif – Davranışçı  Psikoterapi Eğitim ve Süpervizyonu (Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR )

2008-2010    PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ, Psikodinamik Yönelimli Rorschach Eğitimi(Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ)

2009             PSİKOFİZYOLOJİ VE NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ BİLNOT Bataryası Eğitimi

2009-2010    PSİKE İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği, Psikanalize Giiş Seminerleri

2009-2011    Çapa Tıp Fakültesi,  Sanat Psikoterapisi Eğitimi (Doç. Dr. Nurhan EREN

2010-2011    Çapa Tıp Fakültesi Rehabilitasyon Programı Gönüllü Grup Çalışmaları

2012             Sağlık Bakanlığı Tıbbi Uygulamalar Sertifikası  

2012-2013    Etkileşim Grupları Eğitim ve Süpervizyonu (Doç.Dr.Celal ODAĞ)

2012-2016    Grup süpervizyonları   (Klinik Psikolog/Psikanalist Yavuz Erten, Prof. Dr./Psikanalist  Mine Özmen, Klinik Psikolog/Psikanalist Bella Habip)

2017-2018    PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ, TAT eğitimi, (Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ)

2017-2018    Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimi ( Uzm. Dr. Oğuz OMAY)

 

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / 2016-...

T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2007-2016)

 

 

 

Konversiyon Nöbetleriyle Beraber Depresif Epizod Tanısıyla Tedavi Edilmekte Olan Kadın Bir Hastanın Rorschach Testi İle İncelenmesi Sera Elbaşoğlu. II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Eylül 2012 (Sözel Bildiri)

 

Erenköy Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği’nin Faktör Yapısı, Güvenirliği ve Geçerliği. İshak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Dicle Bilge, Nurdan Eren Bodur, Selvinaz Çınar Parlak, Sera Elbaşoğlu, Medine Yazıcı Güleç, Hülya Akar Özmen, Arzu Sancak Bayrak, Hüseyin Güleç. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim 2012

 

 

Erenköy Kişilik Örgütlenmesi Tanısal Formu Faktör Yapısı, Güvenirliği ve Geçerliği. Yücel Yılmaz, İshak Sayğılı, Dicle Bilge, Selvinaz Çınar, Nurdan Eren Bodur, Arzu Bayrak,Medine Yazıcı Güleç, Hülya Akar, Sera Elbaşoğlu, Hüseyin Güleç. Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2012

 

The Reliability and Validity of Erenkoy-Rorschach Object Relations Form. Selvinaz Çınar Parlak, Sera Elbaşoğlu, Ishak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Medine Yazıcı Güleç, Nurdan Eren Bodur, Hülya Akar Özman, Dicle Bilge Öğüt, Hüseyin Güleç. Erenköy Mental Health Research and Training Hospital. XXI International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, 15-19 July 2014 (Poster Sunumu)

 

The Validity of the Turkish Form of Blatt’s Method. Sera Elbaşoğlu, Selvinaz Çınar Parlak,  Ishak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Medine Yazıcı Güleç, Nurdan Eren Bodur, Hülya Akar Özman, Dicle Bilge Öğüt, Hüseyin Güleç. Erenköy Mental Health Research and Training Hospital. XXI International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, 15-19 July 2014 (Poster Sunumu)

 

 

Klinik Uygulamalarda Nesne İlişkilerine Dayalı Ölçeklerin Kullanımı. Cem KAPTANOĞLU, Yücel YILMAZ, İshak SAYĞILI, Sera ELBAŞOĞLU. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2014 (Panel, Kişilik Değerlendirmesinde Projektif Testlerin Yeri adlı sunum)


Tüm Görüşler