Peabody Alıcı Dil Testi (4-12 yaş)

Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test, 8 yaşından küçük (A formu-100 madde) ve 8 yaşından büyük (B formu-150 madde) olmak üzere iki farklı formdan oluşmaktadır. Çocuğa kartın üzerindeki dört resimden biri söylenilerek uygun resmi göstermesi istenir. Doğru gösterdiği resimler puanlanır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

Çocukluk döneminde dil gelişimini belirlemek için çocuğun alıcı dil becerisi en fazla göz önüne alınan bir değerlendirme biçimidir (Dunn ve Dunn, 1997). Sözcük bilgisindeki gerilik genellikle dilin ilk gelişim dönemlerindeki bir gecikmeya da bilişsel geriliğin bir göstergesi olarak da görülebilmektedir. Bu gerilik kültürel olabileceği gibi (Spencer, 1982) fizyolojik bir problemin yansıması (Iwasaki, Nishio, Moteki, Takumi, Fukushima, Kasai ve Usami, 2012) veya ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ile de (Huaquing Qi, Kaiser, Milan ve Hancock, 2006) ilişkili olabilmektedir. Farklı bilişsel düzeylerdeki çocukların formal eğitime uygunluk düzeyleri (Koçyiğit ve Kayılı, 2014) gibi gelişimsel ve eğitimsel durumlarda da Pea-body Resim kelime testi (PRKT) oldukça yararlı olmaktadır. Pea-body Resim kelime Testi engelli bireylere uygulayabilmesinin yanındanormal gelişim gösteren çocukların gelişimlerinin takip edilebilmesini de sağlayan ve uygulamasıoldukça kolay olduğundan alan kullanımında tercih edilen bir testtir. Kişinin istenilen hedef kelimenin resmini işaret etmesine bağlı olarak geliştirilmiş ve en yaygın olarak kullanılan Pea-body Resim kelime Testi iki farklı parçadan oluşmaktadır. 1- Uyarıcı hedef kelime 2- Üzerinde dört resim bulunan test bölümü. Uyarıcı ( hedef ) kelime ayni sayfada yer alan dört farklı resimden bir tanesi ile açıklanmakta ve hedef kelimeyi belirtmektedir. İlk defa Dunn ve Dunn tarafından 1959 da geliştirilen PRKT , 1981’de revize edilmiş, 1997’de güncelleştirilerek Peabody Resim Kelime Testi III (PRKT-III) (R) yayınlanmıştır. Her hedef kelime için kullanılan şekil ile birlikte aynı sayfada yer alan yanıltıcı şekiller kullanılmıştır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217