Projektif Test - CAT (4-10 yaş)

Çocuklarda Tematik Algı CAT Testi tıpkı TAT (Tematik Algı Testi) gibi resimlerden oluşturulmuş bir testtir.
Uygulanabileceği kitle yine çocuklar olmakla birlikte üç yaş ile on yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Tematik Algı Testindeki kadar 30 adet resim içermez. Çocuklarda Tematik Algı CAT Testinde yalnızca 10 adet resim gösterilerek çocuğun algı dinamikleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Çocuklarda Tematik Algı CAT Testi uygulayıcıya çocuğun kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlar ile ilgili bir takım bilgiler sunar.

Tanım:
Çocuk Algılama Testi (CAT), ortak sosyal durumlarda hayvan resimleri (CAT-A) veya insan (CAT-H) resimleri şeklinde sunulan standartlaştırılmış uyaranlara çocukların tepkilerindeki bireysel farklılıkları değerlendirmek için kullanılan yansıtmalı bir kişilik testidir. CAT'e ek olarak - CAT-S - uyaranlar, uzun süreli hastalıklar, doğumlar, ölümler ve ebeveyn figürlerinden ayrılma gibi yaygın aile durumlarındaki çocukların resimlerini içerir.
Amaç:
CAT, kişiliği, olgunluk seviyesini ve sıklıkla psikolojik sağlığı değerlendirmek için kullanılır. Teori, bir çocuğun tanıdık durumlarda bir dizi hayvan veya insan çizimine verdiği tepkilerin, bir çocuğun kişiliğinin önemli yönlerini ortaya çıkarmasıdır. Kişiliğin bu boyutlarından bazıları, gerçeklik testi ve yargı düzeyini, dürtülerin, savunmaların, çatışmaların ve özerklik düzeyinin kontrolü ve düzenini içerir.
Açıklama:
Psikiyatrist ve psikolog Leopold Bellak ve Sonya Sorel Bellak tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1949'da yayınlanan CAT, Tematik Algı Testi (TAT) adı verilen resim-hikaye testine dayanmaktadır. Psikolog Henry A. Murray tarafından çocuklar (on yaşında ve daha büyük) ve yetişkinler için yaratılan TAT, kişilerarası ilişkilerin algılanmasını değerlendirmede standart 31 resimli kart serisi kullanıyor. İnsanları çeşitli ortak durumlarda tasvir eden kartlar, ilişkiler veya sosyal durumlar hakkında hikayeleri veya açıklamaları (sözlü veya yazılı olarak) teşvik etmek için kullanılır ve baskın dürtüleri, duyguları, duyguları, çatışmaları ve kompleksleri tanımlamaya yardımcı olabilir. Muayene eden kişi, hikayeleri belirli ortak psikolojik temalar ışığında özetler ve yorumlar.
Orijinal CAT'in yaratılmasında, TAT'da tasvir edilen insan figürleri yerine hayvan figürleri kullanıldı çünkü üç ila on yaş arasındaki çocukların hayvan çizimleriyle daha kolay özdeşleşeceği varsayıldı. Orijinal CAT, insanların sosyal ortamlarında hayvan (CAT-A) figürlerini gösteren on karttan oluşuyordu. Bellaks daha sonra, çeşitli nedenlerle hayvan figürlerinden ziyade insan figürleriyle daha yakından özdeşleşen çocuklarda kullanılmak üzere insan figürlerini içeren CAT-H'yi geliştirdi. Genel aile durumlarındaki çocukların resimlerini içeren CAT'e (CAT-S) ek, evrensel yanıtlardan ziyade spesifik yanıtları ortaya çıkarmak için oluşturuldu.
TAT ve Rorschach mürekkep lekesi testi gibi, CAT de projektif test olarak bilinen bir tür kişilik değerlendirme aracıdır. Projektif terimi, Sigmund Freud tarafından ortaya atılan bir kavramı ifade eder. Freud'un teorisinde, bilinçdışı güdüler insan davranışının çoğunu kontrol eder. Yansıtma, kişinin bilinçsizce içsel duygularını dış dünyaya yansıttığı, ardından bu duyguların dış dünya tarafından kendisine doğru ifade edildiğini hayal ettiği psikolojik bir mekanizmadır.
Bir bireyin dünya hakkında bildiklerini ölçmek için entelektüel ve mantıksal problemleri kullanan bilişsel testlerin aksine, CAT gibi projektif değerlendirmeler açık uçlu olacak ve düşünce ve duyguların özgürce ifade edilmesini teşvik edecek ve böylece bireyin nasıl olduğunu ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
Uygulama:
Uygulanması 20-45 dakika süren CAT klinik, araştırma veya eğitim ortamında eğitimli bir profesyonel (psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen veya özel eğitimli pediatrist) tarafından yürütülür. Test doğrudan terapide veya diğer ortamlarda bir oyun tekniği olarak kullanılabilir.Çocukla dikkatli bir şekilde ilişki kurduktan sonra, uygulayıcı çocuğa belirli bir sırayla birbiri ardına kart gösterir (uygulayıcının takdirine bağlı olarak ondan daha az kart kullanılabilir) ve çocuğu bir hikaye anlatmaya teşvik eder - başlangıçta, ortada, ve son - karakterler hakkında. Muayene eden kişi, çocuktan tasvir edilen sahneye neyin yol açtığını, karakterlerin duygularını ve gelecekte neler olabileceğini açıklamasını isteyebilir.
Puanlama:
CAT’de tüm projektif testlerde olduğu gibi  doğru ya da yanlış cevap yoktur. Bu nedenle test için sayısal bir puan veya ölçek yoktur. Test uygulayıcısı, anlatılan hikayelerin her birinin özünü kaydeder ve sağlanan formda belirli tematik öğelerin varlığını veya yokluğunu belirtir. TAT'de olduğu gibi, her hikaye, çocuğun temeldeki ihtiyaçlarını, çatışmalarını, duygularını, tutumlarını ve tepki kalıplarını ortaya çıkarmak için dikkatlice analiz edilir. CAT'in yaratıcıları, sonuçları yorumlarken göz önünde bulundurulması gereken bir dizi on değişken önerir. Bu değişkenler, hikayenin ana temasını, ana karakterin ihtiyaçlarını, dürtülerini, endişelerini, çatışmalarını, korkularını ve çocuğun dış dünya anlayışını içerir.

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217