Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi)

  Ergoterapi

  Ergoterapi( iş ve uğraş terapisi) çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılmaktadır. Bunların içerisinde epilepsi, down sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ve otizm gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır.

  Ergoterapi hastanemizde; danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da  kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla müzik, resim-el sanatları, spor ve ebru sanatını  içeren  ergoterapi çalışmaları yürütülmektedir.

  Ergoterapi( iş ve uğraş terapisi) temelinde psikolojik olarak kişiler zihinsel ve fiziksel olarak bir işle meşgul olduklarında, tüm dikkatlerini yaptıkları işe verdiklerinde doğal olarak bir rahatlama yaşarlar, an’ı yaşarlar,  bu nedenle serbest zamanların  değişik etkinliklerle değerlendirilmesi önemlidir. Sanatsal etkinlikler ve spor aktiviteleri bir iletişim aracı olarak da kullanılmakta ve çoğu zaman sonuç; stresten gerginlikten uzaklaşma, arınma ve  yenilenme duygusu olmaktadır.

  Ergoterapi( iş ve uğraş terapisi) müzik, resim ve ebru sanatı ile yapılan terapilerle yaratıcılık desteklenmektedir çünkü; yaratıcılık  sorunları çözme ve yeni düşünceler yaratma yeteneğidir, başkalarıyla aynı şeye bakmak ancak  farklı bir şey  görmek  ve yeni bir ürün ortaya koymaktır, Soru sorabilen, cesur davranabilen, farklı düşünmeyi seven, sorunları çözmede farklı teknikler kullanabilen ve  hayal gücü yüksek olanlar daha yaratıcıdırlar. Bu nedenlerden dolayı yaratıcılık, sorunlarla dolu karmaşık toplumlarda Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi)önemlidir.

  İnsanlar, sanatla beslenemezlerse kendilerini geliştiremezler. Sanat, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Kişiliğin  sınırlarını oluşturmada ve güçlendirmede, iç yaşantılar ve dış gerçeklik arasındaki bağlantıları kurmada sanat kullanılabilir. Danışanların sorunlarını resim yoluyla dışa yansıtmalarına imkan tanımak,  resimleri hakkında konuşup rahatlamalarını  sağlamak terapi yöntemlerinden biridir .Ergoterapi Merkezimizde danışanlarımız farklı odalarda farklı iş ve uğraşı terapileri öğretilerek tedavilerine destek olunmaktadır.

  İlgi alanımız müzik, resim, spor, dans, fotoğraf çekmek, seramik, maket yapımı, kitap okumak, bahçe işleri, şiir, hikaye yazmak,  yemek yapmak,  dikiş dikmek,  el işleri, olabilir, bu uğraşlar günlük işlerden,  koşuşturmalardan uzaklaşmamızı, kendimiz için bir şeyler yapmamızı, günün yorgunluğunu, gerginliğini gidermemiz için mola vermemizi sağlar.

  Ergoterapi faaliyetleri kendi içerisinde çeşitli terapilere ayrılmaktadır. Ergoterapi çalışmaları kişiye uygun terapi yöntemi ile devam etmektedir.

  Müzik Terapi

  Ergoterapi müzik terapi  kişilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziğin ve müzik aktivitelerinin kullanıldığı terapi yöntemidir. Müzik terapide,  şarkı söylemek, ritim tutmak, müziği dinlemek ve enstrüman çalmak yer almaktadır. Müzik insanlık tarihiyle yaşıttır, şarkı söylemek özellikle çok önemlidir çünkü en ilkel aşamalarda önce insan sesi vardı şarkı vardı.

  Müzik dinlemek beyinde barış ve huzur etkisi sağlar, hangi yaşta olursa olsun kişinin sevdiği bir enstrümanı çalmayı öğrenmesi kişiliği geliştirir, zenginleştirir. Müzik kişinin kendisinin farkına varmasını sağlar, duygusal ifade gücünü arttırır,  beyin dalgalarını etkileyerek sakinleştirir ve gevşetir bu nedenle zihinsel ve fiziksel gevşeme amacıyla da kullanılır. Müzik ve beyinle ilgili araştırmalar ritm çalışmalarının seratonin, dopamin, adrenalin vb. hormonları salgılamada yardımcı olduğunu, solunum ritmini, nabızı düzenlediğini göstermektedir.

  Çağlar önce ruhsal hastalıkların müzikle tedavi edildiği tarih kitaplarında yazılmaktadır. Roma, Çin ve Mısır gibi çok eski uygarlıklarda müzik hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Farabi,  İbn-i Sina gibi İslam âlimleri müziği tedavi amaçlı kullanmış ve konu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmışlardır.  Osmanlı döneminde  şifahanelerde müzik,  tedavi ve terapi amaçlı kullanılmıştır.

  Resim Terapi

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 2

  Ergoterapi resim terapisi ile danışanların söylemeye çekindikleri, korktukları, sözel olarak ifade edemedikleri, belki de kendilerinin bile farkında olmadığı bilinçaltı duygularının, iç dünyalarının dışavurumunun sağlanması, paylaşılması ve kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

  Farklı kağıtlar, ahşap ve tuval üzerine yağlıboya, akrilik, suluboya, pastel, kuru boya gibi  çeşitli boyalar kullanılarak bazen serbest bazen de konu verilerek yapılan çalışmalar bireysel ya da grup terapilerde değerlendirilmekte ve paylaşılmaktadır.

  Danışanların yaptıkları resimlerin estetik değerleri değil , üretim süreci ve içerikleri önemlidir.  Yapılan resimler beğenildiği zaman kişilerin  kendilerine güvenleri, özsaygıları artar. Sözel iletişiminin olmadığı durumlarda spontan, doğaçlama resimlerde öfke, kaygı, üzüntü, çaresizlik, acı vb. duygular ifade edilebilir, bu nedenle resim, hem terapist hem de danışan için bir başlangıç noktası olabilir

  Ebru Terapi

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 3

  Ergoterapi ebru terapisi: ebru geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanan, usta-çırak ilişkisi ile günümüze kadar gelebilmiş olan çok eski bir Türk süsleme sanatıdır. Hastanemizde geleneksel ebru malzemeleri ile terapötik amaçlı olarak uygulanmaktadır. Ebru yaparken teknik olarak yardımcı olunmakta ancak içten gelen yaratıcılığın doğallığın özgürce dışavurumunun engellenmemesine özen gösterilmektedir.

  Ebru ile yapılan terapilerin sürekliliği ve  terapi sürecinde danışanların tutumlarının gözlemlenmesi gerekir, bir danışanın  yaptığı ebruları değerlendirmeden önce bu çalışmaya katılımı sürekli mi, grupla uyum sağlayabiliyor mu, sıkılmadan çalışmanın sonuna kadar aktif katılım sağlayabiliyor mu gibi pek çok olgu göz önüne alınmaktadır. Ebru yaparken insanın aklına kötü bir şey gelmesi zordur, çünkü statik bir uğraş değildir, hareket vardır, sudaki renk ve desenler sürekli değişir.

  Ebru, sabırlı olmayı gerektirir, kontrolün tamamen kişinin kendisinde  olmaması ise “olanı kabul etme” yi öğretir. Ebru, kişiyi günlük hayatından çıkartarak ruh dinginliği sağlar.

  Ebru yapan kişi, o an ki duygu ve düşüncelerini, renk ve desen olarak dışavurabilir, kendisiyle ilgili yepyeni bir bakış açısı kazanır, dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında ise gerginliği azalır, zamanın nasıl geçtiğini fark etmez.

  Seramik

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 4

  Ergooterapi seramik çalışması: Seramiğin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Seramiğin malzemesi olan kilin rahatlatıcı özellliğini yaratıcılıkla birleştirerek biçimleri keşfetmeye yönelik bir terapi yapılmaktadır. Bu çalışmalar yeni bir nesne meydana getirmenin olağanüstü duygusunun yanı sıra kişileri gündelik yaşamın akışından uzaklaştırıp rahatlama sağlamaktadır. Kil aracılığıyla hastalarımızın sözel olmayan farklı bir teknikle kendilerini ifade etmelerine imkan sağlanmaktadır.

  El Sanatları

  Ergoterapi el sanatları çalışmasında değişik kağıtlar, akrilik boyalar, boncuk, keçe, doğal malzemeler, ahşap malzeme kullanılarak serbest çalışmalar, kolaj çalışmaları yapılmaktadır. Hastalarımızın yaptıkları bu çalışmalar el becerilerini geliştirmekte, grup içinde sosyalleşmelerini sağlamaktadır, yapılan işlerin sergilenmesi, beğenilip takdir edilmesi kişinin onaylanmasını sağlayarak güvenlerini arttırmaktadır.

  Beden ve Hareket Terapisi

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 5

  Ergoterapi beden ve hareket terapisi: beden ve hareket terapisi kişinin zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamasını, zinde kalmasını kan dolaşımının artmasını sağlar. Kan dolaşımının artması beyine daha iyi oksijen gitmesini sağladığı için heyecanı ve stresi azaltır, kişinin daha sağlıklı düşünmesini kolaylaştırır. Beden ve Hareket Terapisine katılım kişinin kendine güvenini arttırır, grup bütünlüğüne uyum sağlamayı ve kişiler arası saygıyı geliştirir. Nefes ve gevşeme egzersizleri de bu terapide uygulanmaktadır.

  Spor 

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 6

  Ergoterapi spor terapisi; Çocukluktan yaşlılığa dek devam eden süreçte sağlıklı olabilmek için, hastalıklara karşı dirençli olmak için  spor hayati önem taşır. Yaşam kalitemizi  yükseltmek,  fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığımızı  koruyabilmek  için spor yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

  Spor, kişinin zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamasını, zinde kalmasını, kan dolaşımını arttırarak beyne daha iyi oksijen gitmesini sağlayarak  heyecanı ve stresi azaltır, kendine güveni arttırır, grup bütünlüğüne uyum sağlamayı, kişiler arası saygıyı geliştirir.

  Bedenin farkına varılmasını sağlayan spor etkinlikleri aynı zamanda enerji verdiği için günlük hayatta ihtiyaç duyulan enerjiyi korumaya da yardımcı olur. Bedensel enerjinin ve duygusal gerginliğin boşalmasını sağladığı için sporun tedavi edici bir değeri vardır.

  Spor yapanların  kendilerini mutlu hissetmeleri yalnızca psikolojik değil aynı zamanda biyolojik etkilerin de  sonucudur. Spor, dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunur. Spor yapmak, sıkıntıların azalmasına, eğlenme ve neşelenmeye kısaca hayattan zevk almamıza yardımcı olur.

  Mutfak Atölyesi:

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 7

  Ergoterapi faaliyetlerinden mutfak atölyesi çalışmalarında kişiye özgü terapi programı çerçevesinde kişinin problemlerine yönelik oluşturulan hedeflerin ergoterapistin hazırladığı terapi programı ile uygulamalara başlanır. Çalışma alanımızda bireyin güvenliğine dikkat edilerek yapılan terapide organize olma ve yönetimsel işlevlik kazanarak bireyin sosyal bir çevrede ihtiyacı olan temel tutumları kazanması sağlanır.

  Terapi sonucu oluşan ürünün başarmanın ve bu yolla muttu olmanın verdiği hislerle bireyin kendini iyi hissetmesi sağlanır. Günlük yaşamda bağımsız bir birey olarak hayatını sürdürme yolunda kazanımlar sağlar. Sosyal bir birey olan insan bu gereksinimleri ile psikolojik, biyolojik yönden de iyi olma halinin destekleyici bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Duyusal problemleri olan(sensory sensitive, low registration..) gibi günlük yaşamda sorunlar yaşayan bireylerinde mutfak atölyesinde ki faaliyetlerle terapiye başlanır.  Duyusal problemleri olan bireyler, Sosyal etkileşim ve iletişimden kaçan bireyler, Sosyal adaptasyon problemi çeken, obsesyonları olan, fiziksel problemi olan bireylerde çalışmalar yapılabilmektedir

  FOTOĞRAF GALERİSİ

  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 8
  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 9
  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 10
  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 11
  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 12
  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 13
  Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) 14
  Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022
  Yayınlama Tarihi: 01 Şubat 2019
  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro
  Sera ELBAŞOĞLU

  Uzman Klinik Psikolog

  Gönder
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217