COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Beyin Kanaması Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Beyin kanaması; Beyni besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu, kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesi sonrası oluşan duruma beyin kanaması adı verilmektedir.

Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir?

Beyin kanaması kendini kişide değişik şekillerde belli etmektedir. Beyin kanaması genellikle;

 • Kişide oluşan ani ve şiddetli baş ağrısı,
 • El ve kolların uyuşması ve karıncalanma hissi,
 • Görmede güçlük,
 • Konuşma ve yutkunma güçlüğü,
 • Bilinç kaybı,
 • Okuma ve yazma güçlüğü,
 • Fiziksel hareket kaybı,
 • Bulantı ve Kusma refleksi,
 • Koordinasyon sıkıntısı,
 • Bilincin yitirilmesi,

Sıralanan bu belirtiler kişide beyin kanaması şüphesini arttırmaktadır. Bu belirtilerden bazıları başka şeylerden de kaynaklanabilmektedir.

Baş ağrısıyla birlikte;

 • Bulantı ve kusma
 • Baş dönmesi ve denge kaybı
 • Vücudun sağ ya da sol kısmında kol ve bacakta güç kayıpları
 • Duyu (görme, duyma) bozuklukları
 • Bilinç bozuklukları
 • Ense sertliği (boynu hareket ettirmede güçlük, sağa ya da sola çevirememe)
 • Kulak çınlaması
 • Kollarda ve bacaklarda karıncalanmalar ve uyuşmalar
 • Bayılma beyin kanaması belirtileri olabilir.

Beyin kanaması anevrizmanın beynin hangi bölümünde olduğuna bağlı belirtiler de gösterir:

 • Göz damarlarına yakın bir yerde ise görmede bozukluk, göz kapağını kontrol edememe gibi belirtilerle kendini gösterir.
 • Beyin kanaması beyin sapına yakın bir yerdeyse beyin kanaması belirtileri mide bulantısı ve kusma isteği şeklinde olabilir.
 • Bu beyin kanaması belirtilerinden bir ya da birkaç tanesi bir arada gözlemleniyorsa en kısa sürede acile başvurulmalıdır. Fakat beyin kanamasının her zaman belirti vermediği de bilinmelidir.
 • Sıralanan bu belirtiler kişide beyin kanaması şüphesini arttırmaktadır. Bu belirtilerden bazıları başka şeylerden de kaynaklanabilmektedir.

Beyin Kanaması Sebepleri Nelerdir?

Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranırlar ve elastik özelliklerini kaybederler. Bu nedenle özellikle tansiyon yüksekliği olan yaşlı insanlarda sıklıkla yırtılarak beyin kanaması oluştururlar.

Beyin kanaması sebepleri genellikle bir çok nedene bağlı olabilmektedir. Tek bir neden söylemek bu konuda mümkün değildir. Bunlardan bazıları;

 • Hipertansiyonu ve diyabet( şeker hastalığı) olan kişiler,
 • Alkol, uyuşturucu v.b maddeleri yüksek miktarda kullanan kişiler,
 • Doğum kontrol haplarının bilinçsiz kullanımı,
 • Bağ, doku hastalıklarına sahip kişiler,
 • Kanı sulandırıcı etkiye sahip ilaçları kullanan kişiler

Beyin Kanaması Teşhisi Nasıl Yapılır?

İnsan beyninde dil işlevleri için özel alanlar mevcuttur. Bu alanlar; sağ elini kullanan kişilerin hemen tamamında sol beyin yarısında, sol elini kullananlarda ise en az %75 oranında yine soldadır. Konuşma merkezi sol beynin ön lobunda, anlama merkezi yan lobunda bulunur. Yazma ve okumayla ilgili merkez ise yan-üst lobdadır.

Genelde beyin kanamasında, beynin sol tarafında meydana gelen bir hasar sonucu; Kişi konuşma, konuşulanı anlama, okuma veya yazma gibi lisan kabiliyetlerini kaybeder.

İlk yardımda beyin kanaması ihtimalinin teşhisi yapılırken;

 • Gülümsemesi, tebessüm etmesi istenir (Eğer yapamazsa beyin kanaması durumundan dolayı felç olmuş olabilir)
 • Bir cümle kurması istenir (Örnek: "Bugün çok güzel bir gün" gibi) Eğer kurmuyorsa beyin kanaması geçirme ihtimali vardır.
 • Her iki kolunu birden kaldırması gerekir,
 • Dilini dışarı çıkartması istenir. (Eğer dil yamulmuş ise felç geçirdiğine işarettir.)

Beyin Kanamasının Etkileri Nelerdir?

Beyin kanamasının sonucu ölümcül olmakla beraber kalıcı hasarlarda bırakabilmektedir.

 1. Beyin kanaması geçiren hastaların bir tarafları felç olur.
 2. Beyin kanaması geçiren kişilerin ayak ve el (tutulan tarafta) tamamen veya kısmen felç olur.
 3. Beyin kanaması ayrıca konuşma merkezinin tutulduğu durumlarda olursa hasta konuşamaz.

Genç yaşlarda beyin damarlarının civarının zayıflaması sonucunda balonlaşması ve bu balonlaşan kısmın yırtılması neticesinde beyin kanaması oluşabilir.

Beyin kanaması belirtileri, en belirgin olarak ani, aşırı şiddetli bir baş ağrısının duyulması ile birlikte aciliyet gerektiren bir durumdur.

Beyin kanaması beynin farklı bölümlerinde ortaya çıkabilen ve yaşamın sonlanmasına ya da kayıplara yol açabilen bir durumdur. Beyin kanaması belirtileri travmalara bağlı ya da başka nedenlerden dolayı olabilir. Beyin kanaması belirtileri dış beyin zarı ile kemik arasındaki kanama (epidural), dış beyin zarı ile orta beyin arasındaki kanama (subdural), orta beyin zarı ile iç beyin arasındaki kanama (subaroknoid), beyin içerisindeki su havuzcukları içindeki kanama (intraventriküler), beyin içindeki kanama (intraserebral) ve beyin damarlarındaki baloncuğun yırtılması (anevrizma) sonucu oluşan kanama şeklinde olabilir.
Beyin kanaması birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Beyin kanaması belirtileri gözlemlendiğinde beyin kanamasının neden kaynaklandığı araştırılmalı ve bu doğrultuda bir tedavi seyri planlanmalı ve izlenmelidir.

Beyinde oluşan kanamalar kafatası içindeki basıncın artmasına neden olup birçok geri dönülmesi zor hastalıklara ve ölümlere neden olabilir. Beyin kanaması belirtileri çok iyi bir şekilde gözlemlenmeli ve en kısa zamanda müdahale edilmelidir.

 

Beyin Cerrahisi
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Prof. Dr.Mustafa BOZBUĞA

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Tıbbi Kadro
Prof. Dr. Dr. Mustafa BOZBUĞA

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Randevu Al
Prof.Dr. Nebi YILMAZ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Randevu Al
Doç.Dr. Akın AKAKIN

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Randevu Al