VİNEGRAD (Yetişkinler için Disleksi Testi)

Disleksi, okuma ve yazma ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere birçok zorluğa neden olabilecek bir öğrenme bozukluğudur. Zeka düzeyi normal ve normalin üstü olduğu halde okuma-yazma becerilerinin öğrenilmesini engelleyen özel bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksi, öncelikle okuma doğruluğu, akıcılık ve yazım becerilerinin gelişimini etkileyen nörogelişimsel bir hastalıktır. Disleksi olan insanlar okudukları harfleri bu harflerin seslerine eşleştirmekte zorluk çekerler.

Disleksi, herhangi bir zihinsel yetenek düzeyinde ortaya çıkabilir, matematik ve müzik notaları gibi diğer sembolik sistemler de etkilenebilir. Motivasyon eksikliği, duygusal rahatsızlık, duyusal bozukluk vb eşlik edebilir, ancak bunun bir sonucu değildir. Disleksi etkileri eğitimli bir uzman desteği ve özel öğrenme programları ile hafifletilebilir. Ayrıca, birçok disleksik insanın çok çeşitli kariyerlerde başarılı olmalarını sağlayan görsel ve mekansal yeteneklere sahip oldukları unutulmamalıdır.

Disleksi tipik olarak çocuklukta teşhis edilir; bu nedenle, çalışmalar çoğunlukla bu durumun çocuklardaki semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Ancak disleksi genellikle yetişkinliğe de devam eder. Bazı disleksi hastaları da yetişkinlik dönemine kadar teşhis edilmez. Çünkü okuma zorluğu, özellikle çocuklarda disleksinin ayırt edici özelliği olmasına rağmen, disleksi olan yetişkinlerin çoğu okuma güçlükleri üzerinde stratejiler geliştirip okuyabilmişlerdir. Disleksi olan yetişkinler de hafıza problemleri gibi bir dizi başka özellik görülebilmektedir. Bununla birlikte, disleksi olan insanlar kelime dağarcığı veya konuşma konusunda sorun yaşamazlar.

"Disleksik miyim?" farklı yaşlardaki ve farklı özelliklere sahip birçok insan tarafından sorulan bir sorudur. Anketler ve derecelendirme ölçekleri disleksi için risk faktörlerini değerlendirmeye yardımcı olur. Birçok disleksi tarama anketi sadece okuryazarlık becerileri ile ilgili soruları değil, aynı zamanda dikkat, organizasyon ve kelime bulma gibi yapılarla ilgili öğeleri de içerir. Zorluklar tespit edilebilirse, buna uygun stratejiler de geliştirilebilir.

Burada Disleksik olup olmadığınızı belirlemek için bir kontrol listesi sunulmaktadır. "Yetişkin Disleksi Kontrol Listesi", Jo Matty, Harry Chasty ve Michael Vinegrad’ın çalışmalarına dayanmaktadır. 1994 yılında Michael Vinegrad tarafından kağıt tabanlı bir test olarak tasarlanmıştır. Adult Dyslexia Checklist, The Dyslexia Institute tarafından hazırlanmış olmakla birlikte daha çok M. Vinegrad’ın ismine ithafen Vinegrad testi olarak tanınmaktadır. Test “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevaplandırılacak 20 sorudan oluşmaktadır.

Disleksik bir yetişkinin sadece dil becerilerinde değil, aynı zamanda örgütsel beceriler gibi diğer alanlarda da zayıflık alanlarını tanımlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Test sonuçları tıbbi anlamda kesin bir bilgi vermemektedir. Bu testler kendinizle ilgili farkındalığınızı arttırmak içindir, tek başına tanı koydurmaz. Test sonucunuzun bir uzman tarafından değerlendirilmeden, size mail atılacağını önemle belirtmek isteriz. Sağlıklı günler dileriz.


Teste başlamadan önce, test sonuçlarınızın gönderileceği e-posta adresini giriniz.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217