Empati Ölçeği Testi

Günümüzde empatinin insan ilişkilerini kolaylaştırıcı bir etkiye sahip çok boyutlu bir yeti olduğu görüşü yaygın olarak kabul görmüştür. Empatinin birden çok bileşenden oluştuğu konusundaki yaygın görüş bu yetinin ölçümüne ilişkin çeşitliği de beraberinde getirmiş, pek çok araştırmacı farklı boyutları içeren empati ölçekleri geliştirmişlerdir. Toronto Empati Ölçeği 13 maddelik tek boyutlu bir ölçme aracıdır. Tersten kodlanan Maddeler: 1- 3 -5 -7 -8- 9 -11- 12’dir. Yüksek puanlar yüksek empati düzeyine işaret etmektedir.  Ölçek kullanımının ve değerlendirilmesinin kolay ve pratik oluşu, çok zaman almaması gibi özelliklerinden dolayı gerek psikolojik danışma sürecinde gerekse insan ilişkileri ve empati ile ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kaynak/Referans: 

Totan, T., Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46: 179-198.

 

Test sonuçları tıbbi anlamda kesin bir bilgi vermemektedir. Bu testler kendinizle ilgili farkındalığınızı arttırmak içindir, tek başına tanı koydurmaz. Test sonucunuzun bir uzman tarafından değerlendirilmeden, size mail atılacağını önemle belirtmek isteriz. Sağlıklı günler dileriz.


Teste başlamadan önce, test sonuçlarınızın gönderileceği e-posta adresini giriniz.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217