İşitme Kaybı

İşitme kaybı; işitme hassasiyetindeki azalma, etraftaki sesleri algılamakta güçlük çekme, kulakta çınlama veya vızıldama gibi seslerin duyulması işitme kaybı olarak tanımlanmaktadır.

İşitme hassasiyetinde azalma demek illa işitme eşiklerinin kötüleşmesi demek değildir.

İşitme eşikleri normal olsada anlama sorunlarının olması işitme hassasiyetinde azalma olduğu anlamına gelebilir.

İşitme kaybı varsa genellikle bahsedilen üç konu olacaktır. Bunlar işitme kaybının tipi, işitme kaybının derecesi ve işitme kaybının konfigürasyonudur (yani hangi frekansları etkilediği).

Periferik işitme sistemini ilgilendiren işitme kaybında üç tip işitme kaybı karşımıza çıkar. Bunlar iletim tipi işitme kaybı, sensörinöral tip işitme kaybı ve karma tip işitme kaybıdır. Merkezi işitme sistemini ilgilendiren durumlarda ise sesi duymaktan çok işitilen seslerin anlamlandırılması ile ilgili problemler ağırlıklı olup buna merkezi işitsel işlemleme bozukluğu denilmektedir.

İşitme Kaybı Belirtileri

  • Etraftaki seslerin algılanmasında güçlük çekme
  • Karşıdaki kişiyi duymada zorlanma ve yüksek sesle konuşmasını isteme
  • İşitsel cihazların seslerini yükseltme isteği
  • Kalabalık ve gürültü ortamlarda bulunma isteğinin azalması
  • İnsanlar arasında konuşmaktan kaçınma
  • Kulakta çınlama, vızıldama gibi seslerin olması

İşitme kaybı eğer doğumda mevcut ve müdahale edilmemiş ise dil ve konuşma gelişimini olumsuz etkilemekte ve hatta işitme kaybı derecesine bağlı olarak dil ve konuşma gelişimi hiç olmayabilmektedir.

Dil ve konuşma problemlerine ilave olarak öğrenme problemleri ortaya çıkmakta ve akademik başarı düşmektedir.

İletişim problemleri sosyal izolasyona ve zayıf kişilik gelişimine neden olabilmektedir.

Yetişkinlerde ise işitme azlığı ve anlama güçlüklerine bağlı olarak sinirlilik, sosyal izolasyon, iletişim ve ifade problemleri ve kendi kabuğuna çekilme gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

İşitme kaybına neden olan faktör belirlendikten sonra ilaç kullanımı ve/veya cerrahi işlem uygulaması gerekebilir. Doğru bilgilendirme ve yaklaşım için KBB Uzmanınıza başvurmanız yeterlidir.

İşitme Kaybı Nedenleri

İşitme kaybını, konjenital (doğumda var olan) ve akkiz (sonradan kazanılan) olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Konjenital işitme kayıpları da kendi içerisinde genetik olmayan ve genetik kökenli olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Genetik olmayan işitme kaybı kapsamında prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, anne karnında geçirilen enfeksiyonlar vb. sayılabilirken genetik kökenli işitme kayıplarına down sendromu, usher sendromu gibi hastalıklar örnek verilebilir.

Akkiz işitme kaybı ise kulak enfeksiyonları, gürültü maruziyetine bağlı işitme kayıpları, yaşlanmaya bağlı işitme kayıpları örnek olarak verilebilir. İşitme kaybına neden olan pek çok hastalığın bulunduğu unutulmamalıdır.

İşitme kaybı şikayeti olan kişiler, öncelikle Kulak Burun Boğaz Uzmanınıza sonrasında işitme değerlendirmesinin yapılması için Odyoloğunuza başvurmalısınız.

İşitme kaybı tedavilerinde bazı bireyler için uygun yöntem, ilaç tedavisi ve/veya cerrahi işlem olabilirken bazıları için rehabilitatif uygulamaların yapılması gerekmektedir. Sizin için hangi yaklaşımın uygun olduğuna değerlendirmeler sonrasında karar verilecektir.

İleri/çok ileri derecede işitme kayıplarının görülme sıklığı 1-2/1000 olup daha düşük dereceli işitme kayıpları da eklenirse oran 6/1000’e çıkmaktadır.

65 yaş üzerindeki her iki bireyden birisinde işitme kaybı görülmektedir. Oranlar dikkate alındığında işitme kaybı hem bebek ve çocuk hem de yetişkin popülasyonda sık karşılaşılan bir durumdur.

İşitme Kaybı İçin Kullanılan Rehabilitatif Yaklaşımlar:

  • İşitme cihazı uygulaması: İşitme kaybı tedavisinde, işitme cihazının doğru ve hastaya uygun seçilmesi, doğru ayarlanması, doğru uygulanması ve doğru kullanılması gerekmektedir. Doğru bilgilendirme ve yaklaşım için Odyologunuza başvurmanız yeterlidir.
  • Koklear implant (biyonik kulak) uygulaması: İşitme kaybı tedavisinde, çocuk ve yetişkinlerde işitme cihazından fayda sağlanamayan durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Doğru bilgilendirme ve yaklaşım için KBB Uzmanınıza ve Odyologunuza başvurmanız yeterlidir.
  • Kemik yolu ve orta kulak implantları: İşitme kaybının özelliğine göre karar verilen bu uygulamalar için KBB Uzmanınıza ve Odyologunuza başvurmanız yeterlidir.
  • İşitsel rehabilitasyon: Özellikle bebek ve çocuk bireylerde sadece cihaz uygulaması yeterli olmamakta işitsel kapasitenin verimli kullanılması için işitsel eğitim uygulamaları gerekmektedir. Doğru bilgilendirme ve yaklaşım için Odyologunuza başvurmanız yeterlidir.
Kulak Burun Boğaz Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217