Nalmefen İğne Tedavisi Nedir?

Nalmefen iğne tedavisi, opioid (eroin) bağımlılığı ve alkol bağımlılığı tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Opioid bağımlılığı, opioid içeren maddelerin kötüye kullanımı sonucu gelişen bir bağımlılık türüdür. Bu tür maddeler arasında morfin, kodein, oksikodon, hidrokodon, opioid içeren ağrı kesiciler ve eroin gibi maddeler bulunmaktadır. Nalmefen iğne tedavisi, alkol bağımlılığı veya opioid bağımlılığı tedavisi altında olan hastaların tedavi sürecinde, doktor tarafından gerekli görüldüğünde uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Nalmefen iğne tedavisi, genellikle 3 aylık enjeksiyonlar şeklinde uygulanır. Bu enjeksiyonlar, doktorun ilacı reçeteledikten sonra hastanede bir sağlık profesyoneli tarafından uygulanmalıdır. Nalmefen iğnesi uygulaması, hastanın tedavi uyumunun artmasına, alkol ve maddeden uzak kalmasına yardımcı olmaktadır.

Nalmefen İğne Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Nalmefen iğne tedavisi, genellikle aşağıdaki gruplar için uygulanabilir:

Eroin Bağımlılığı: Nalmefen iğne tedavisi, opioid bağımlılığına sahip olan bireyler için bir tedavi seçeneği olarak düşünülmektedir. 

Alkol Bağımlılığı: Nalmefen iğne tedavisi, alkol bağımlılığı tedavisinde yardımcı tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Tedavinin amacı ayıklık süresini uzatmak, bireyin alkol isteğinin azalmasına yardımcı olmaktır. 

Nalmefen iğne tedavisi bir sağlık profesyonelinin gözetiminde ve reçete ile uygulanmalıdır.

Nalmefen İğne Tedavisi Nasıl Etki Etmektedir?

Nalmefen iğne tedavisi, bağımlılıkla mücadelede özellikle opioid (eroin) bağımlılığı veya alkol bağımlılığına karşı etkili bir tedavi yöntemidir. Nalmefen iğne tedavisinin bağımlılık tedavisindeki rolü şunlardır:

 • Öncelikli olarak bağımlılık reseptörlerine bağlanarak bireyin madde ve alkol kullanma isteğini azaltır. 
 • Hataların alkol ya da eroin kullanması durumunda kullandıkları maddelerin keyif verici etkilerini azaltır.
 • Hastaların tedavi uyumunu artırarak, tedaviye düzenli bir şekilde devam etmelerini kolaylaştırır.
 • Hastaların maddeden ve alkolden uzak kalma sürelerini uzatır. 
 • Tedavi sonrası, tekrar alkol ve madde kullanma risklerini azaltır.

Nalmefen İğne Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Nalmefen iğne tedavisi, bir sağlık profesyoneli tarafından reçete edilen ve doğru bir şekilde uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Nalmefen iğne tedavisinin nasıl uygulandığına dair genel bir açıklama şu şekildedir:

Değerlendirme ve Reçete: Nalmefen iğne tedavisi düşünülüyorsa, öncelikle bir sağlık uzmanı tarafından bireyin durumu değerlendirilir. Bağımlılık öyküsü, eşlik eden diğer psikiyatrik tablolar ve genel sağlık durumu gibi diğer faktörlerle birlikte değerlendirilerek bireye özgü tedavi planı oluşturulur. Hastanın klinik tablosuna göre enjeksiyon tedavisi uygun görülürse Nalmefen iğnesi reçete edilir.

Uygulama Yeri ve Sıklığı: İğne tedavisi genellikle bir sağlık merkezi veya klinikte bir sağlık profesyoneli tarafından uygulanır. Hastanın başvurusunu takiben idrarda toksikolojik tarama yapılır. Eğer idrarda alkol ve madde bulunmuyorsa enjeksiyon uygulanır. Enjeksiyonlar 3 aylık aralıklarla yapılır. 

Profesyonel Gözetim: Nalmefen iğnesi uygulaması bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilir ve tedavi süreci sürekli olarak izlenir. Sağlık uzmanı, tedavinin etkili bir şekilde uygulandığından emin olur ve herhangi bir sorun veya yan etki ortaya çıktığında gereken önlemleri alır.

Tedaviye İş birliği: Tedaviye başlayan kişi, sağlık profesyoneli ile iş birliği içinde olmalıdır. İlaç reçetesi ve tedavi sürecine bağlı kalmak çok önemlidir. Ayrıca bağımlılık tedavisi sırasında bireysel destek ve danışmanlık da önemli bir rol oynayabilir.

Kişiselleştirilmiş Tedavi Planı: Nalmefen iğne tedavisi, kişinin bağımlılık seviyesine ve özgün ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır. Her birey farklıdır ve tedavi planı kişiselleştirilmelidir. Bağımlılık tedavisinde amaç, hastanın alkol ve maddeden uzak kalmasının sağlanması, istekle mücadele edebilmesi ve sosyal işlevselliğini kazanabilmesidir. Bağımlılık tedavisinde de kullanılan ilaç, psikoterapi, Derin TMU ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte nalmefen iğne tedavisi uygulanabilmektedir. 

Nalmefen İğne Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Nalmefen iğnesi ile tedavi süresi, kişinin bağımlılık durumuna, tedaviye olan yanıtına ve tedavinin amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Her birey farklıdır ve bu nedenle tedavi süresi kişiselleştirilir. Tedavinin süresi ayrıca sağlık profesyoneli tarafından belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. Tedavi süresi değişebilmekle birlikte en az 1 yıl (4 enjeksiyon) olacak şekilde planlanmaktadır. 

Bağımlılık tedavisi, genellikle uzun vadeli bir tedavi sürecini içerir. Bağımlılık tedavisinde amaç hastanın alkol ve maddeden uzak kalmasının sağlanması, istekle mücadele edebilmesi ve sosyal işlevselliğini kazanabilmesidir. Bağımlılık tedavisinde de kullanılan ilaç, psikoterapi, Derin TMU ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte nalmefene iğne tedavisi uygulanabilmektedir.

Tedavi süresi, kişinin bağımlılığı ne kadar süredir yaşadığına, bağımlılığın şiddetine, bağımlılıkla ilişkili diğer faktörlere ve tedavi hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Tedavi sırasında sağlık uzmanları, tedavinin etkili olduğunu ve kişinin iyileşme yolunda ilerlediğini değerlendirmek için düzenli olarak kişiyi izlerler.

Nalmefen İğnesinin Yan Etkiler Nelerdir?

Nalmefen iğnesi kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve tedavi süresince değişebilir. Nalmefen iğnesi kullanımıyla ilişkilendirilen yaygın yan etkilerden bazıları şunlardır:

 • Enjeksiyon bölgesinde hassasiyet,
 • Baş ağrısı,
 • Mide rahatsızlığı,
 • İştah değişiklikleri,
 • Uykusuzluk veya uyku hali,
 • Sinirlilik veya anksiyete,
 • Kas ağrıları,
 • Sırt ağrısı,
 • Cilt reaksiyonları,
 • Baş dönmesi.
Nalmefen iğnesi, bağımlılıktan tamamen kurtulma amacı taşıyan bir tedavi yöntemi değildir. Hiçbir tedavi yöntemi bağımlılıktan tamamen kurtulmayı sağlamaz. Bağımlılık, ilaçlarla kontrol altına alınabilen ve ömür boyu devam edebilen bir hastalıktır. Nalmefen iğne tedavisi, ilaç tedavileri, psikoterapi ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanan yardımcı bir tedavi yöntemidir.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217